Gemeenteberichten 23 maart 2017

Onderwerpen raadsvergadering 16 maart

 

 • Herindeling gemeente Haaren
 • Motie cameratoezicht
 • Motie impuls Natuurtheater Oisterwijk

 

Onderwerpen collegevergadering 14 maart

 

 • Intentieverklaring ‘one tree per child’
 • Bestemmingsplan Zandstraat 7
 • Eerste ervaringen Oisterwijk Onderneemt
 • Onderzoek eigen bijdrage Wmo zorgmijders
 • Gezonde wijkaanpak Westend
 • Voornemen tot intrekken bouwvergunning tweede woning aan de Kerkhovensestraat

 

Onderwerpen collegevergadering 21 maart

 • Advies en besluitenlijst van de commissie Algemene Zaken van 9 maart 2017
 • Raadsvoorstel reactie adviesrapport Augusteijn17/13

 

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Sportlaan 6 Oisterwijk, het aanleggen van 3 padelbanen
 • Kerkstraat 5 Oisterwijk, het plaatsen van een carport en overkapping
 • Eikenven 9 Oisterwijk, het kappen van een wilg
 • Floraweg ong. Moergestel, het kappen van 6 elzen en 1 berk
 • Bremlaan thv nr. 4 Oisterwijk, het kappen van een berk (noodkap)
 • Almystraat 14 Oisterwijk, het plaatsen van een glazen valbeveiliging

 

Verleend

 • Burgemeester Vogelslaan 9 Oisterwijk, het kappen van een berk
 • Burgemeester Vogelslaan 5 Oisterwijk, het kappen van een prunus serrulata
 • Berkenlaan 14 Oisterwijk, het kappen van een prunus
 • Dieze 26 Oisterwijk, het kappen van een walnoot en een prunus
 • De Keijzerplein 9 Oisterwijk, het kappen van 3 kerstdennen
 • De Keijzerplein 8 Oisterwijk, het kappen van 1 berk
 • Donkhorst 6 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Krijtestraat 18 Moergestel, het verbouwen van een woonhuis
 • Boxtelsebaan 69 Oisterwijk, het kappen van een boom
 • Bosweg 140 Oisterwijk, het kappen van een boom
 • Gemullehoekenweg 125 Oisterwijk, het kappen van 30 coniferen en 4 bomen
 • Burgemeester Suyslaan 11 Oisterwijk, het verwijderen van een tussenmuur en het plaatsen van een ijzeren balk
 • Oirschotsebaan 13A-11 Oisterwijk, het kappen van 3 dennen
 • Spreeuwenburgerweg 6 Oisterwijk, het kandelaberen van 4 haagbeuken

 

Verlengd

 • Belgiestraat 9 Oisterwijk, het vernieuwen van een bedrijfspand, het plaatsen van een stofzuiger
 • Oostelvoortjes 19 Moergestel, het bouwen van een woonhuis
 • Postelstraat 6 en 8 Moergestel, het renoveren en uitbreiden van 2 woningen

 

Opheffing bouwstop

 • De Roozendries 2, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 en Prinses Margrietstraat 5 en 7 in Moergestel

 

Bestemmingsplannen

 • Wijzigingsplan Hoog Heukelom 5, Heukelom
 • Ontwerpbestemmingsplan Zandstraat 7, Moergestel

 

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

De Wmo-raad in Oisterwijk; wie zijn we en wat doen we?

Heeft u al eens van de Wmo-raad gehoord? Goede kans dat dit niet het geval is. De Wmo-raad werkt vooral op de achtergrond en geeft advies aan het bestuur van de gemeente. Waarover? Sociale onderwerpen waar de gemeente beleid op maakt.

Wmo staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning en gaat vooral om het mensen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Het werkgebied van de Wmo-raad is zelfs nog wat breder en richt zich op zorg en welzijn, wonen, werk en jeugdzorg. Al deze onderwerpen samen worden ook wel het sociale domein genoemd.

 

Onafhankelijk

De Wmo-raad bestaat uit 8 deskundige en onafhankelijke leden. De belangrijkste taak van de WMO-raad is het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren over de volle breedte van het sociaal domein. Alle onderdelen daarvan (zorg, welzijn, wonen, werk, meedoen) hebben met elkaar te maken. Beleid op het ene terrein zoals bijvoorbeeld armoedebestrijding, kan niet los worden gezien van beleid op een ander onderdeel zoals werk of wonen.

 

Inbreng bij advies

Bij het geven van advies wil de Wmo-raad de inbreng gebruiken van alle (groepen) inwoners die te maken hebben met het sociale gemeentelijk beleid. U kunt dus bij de Wmo-raad terecht met uw ideeën. Daarnaast heeft de Wmo-raad veel contact met allerlei organisaties in Oisterwijk. Meer weten over de Wmo-raad? Kijk ook eens op www.wmoraadoisterwijk.nl.


Wandelen voor mensen met geheugenproblemen

 

Op vrijdag 31 maart is er voor mensen met geheugenproblemen een sportieve proefwandeling. De wandeling is van 11.00 tot 12.00 uur. Deelname is gratis.

 

Het startpunt is SportArena, Sportlaan 6. De wandeling is onder begeleiding van ervaren instructeurs en vrijwilligers.U mag een mantelzorger meenemen.  Aanmelden kan via info@swio.nl of bel met Joep Liebregts (06) 127 139 37 of Jelle van den Elzen (06) 420 595 20. Vaker meewandelen? Een strippenkaart voor 10 wandelingen kost € 40,-. Voor de mantelzorger zijn er geen kosten.

 

Meer informatie

De wandeling is een initiatief van Sportief Wandelen Oisterwijk, Dementievriendelijk Oisterwijk en Sport- en Zorgatelier Oisterwijk. Kijk voor meer informatie op www.swio.nl.


Donderdag 30 maart Beeldvormingsbijeenkomst
aanbesteding zwembad 19.30 uur
Donderdag 6 april Raad 20.00 uur
Donderdag 13 april Beeldvormingsavond Tiliander 20.30 uur
Donderdag 20 april Extra commissie AZ inzake
investering in Tiliander 20.00 uur


Oplevering MOB-complex Landgoed Rozephoeve

 

Onderschrift: Woensdag 15 maart is het MOB-complex aan de Oirschotsebaan feestelijk opgeleverd. De defensie-opslagloods is omgebouwd tot schaapskooi. Daarnaast zijn er flinke omvormingswerkzaamheden gestart op het terrein van Landgoed Rozephoeve. Agrarisch maakt hier weer plaats voor natuur. En schaapsherder Maarten Pijnenburg is voortaan met zijn schaapjes te vinden op het Landgoed. De ontwikkeling van het gebied is een initiatief van de landgoedeigenaar en komt tot stand in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Oirschot en Oisterwijk. Aanwezig tijdens de oplevering waren onder andere burgemeester Hans Janssen, gedeputeerde Johan van den Hout en wethouder Frans van Hoof van de gemeente Oirschot. Fotograaf: Babet Hogervorst.


Oisterwijk en Moergestel schoon op 25 maart

 

Nederland Schoon organiseert op 25 maart de Landelijke Opschoondag. Door het hele land organiseren mensen verschillende opschoonacties om samen hun buurt of straat schoon te houden.

 

Ook in Oisterwijk en Moergestel gaan inwoners de straat op. Doet u ook mee? Alleen al een uurtje meewerken, maakt de buurt een stuk schoner.

 

Samenwerken

Zowel in Oisterwijk als in Moergestel start de opschoonactie om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur. Iedereen mag meedoen.

 • Oisterwijk: om 9.30 verzamelen bij Tiliander
 • Moergestel: om 9.30 uur verzamelen bij Den Boogaard

 

Boswachter Frans Kapteijns geeft in Tiliander het startsein voor de Oisterwijkse actie. 2 uur later sluit hij bij Den Boogaard de Moergestelse opschoondag af. Frans vraagt graag aandacht voor het evenement: “We hebben een prachtige gemeente, een echte Parel in ’t Groen, dat moeten we zo houden. Als iedereen meehelpt, kunnen we in korte tijd veel bereiken. Zo houden we onze gemeente schoon, zonder troep in het openbaar. Ik hoop daarom op een hoge opkomst!”

 

Vrijwillige Zwerf Afval Pakkers

Het hele jaar door ruimt een groep vrijwilligers in de gemeente actief zwerfafval op: de Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers). ZAPpers bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze op pad gaan om de buurt schoon te houden. Zij krijgen van de gemeente een hesje, een ring, vuilniszakken en een grijper. Gevulde vuilniszakken haalt de gemeente gratis op na een appje van de ZAPpers. De teams in Moergestel en Oisterwijk hebben ieder een eigen coördinator. Meer weten over de ZAPpers? Mail dan naar Piet Boers via gemeente@oisterwijk.nl.


Militaire oefening 29 – 30 maart

 

Op 29 en 30 maart is in de gemeente Oisterwijk een militaire oefening. Doel is het trainen van de genisten van de Landmacht. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 412 Pagn Cie uit Oirschot.

De oefening houdt in dat de militairen zich te voet verplaatsen over bestaande wegen en paden. Ze hinderen daarbij niet het verkeer. Aan de oefening doen 30 personen mee en 1 voertuig. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Schade

Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.


Een brandveilig huis

Fotobijschrift: Het huis van meneer Pennings (95) is brandveilig. Burgemeester Hans Janssen heeft er zelfs hoogstpersoonlijk een rookmelder opgehangen. De gemeente stelt gratis rookmelders beschikbaar voor het project Brandveilig Leven. Onder het project vallen ook de Home Safety Checks. Vrijwilligers die mensen thuis leren brand te voorkomen, ontdekken en ontvluchten. Meer weten? Kijk op www.vrijwilligersacademieoisterwijk.nl.


Dat verdient een Lintje!

 

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

 

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

 

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen 2018 kunt u nog een lintje aanvragen. De lintjesregen is dan op donderdag 26 april 2018. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 16 juni 2017.

 

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken? Bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid. Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

 

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet, contact op met de gemeente via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt u graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.


Aanslag hondenbelasting 2016 eind maart

 

De aanslag hondenbelasting 2016 krijgt u later dan u van ons gewend bent. De aanslag had u eind 2016 moeten krijgen. Dit wordt nu eind maart 2017.

 

De reden van vertraging is dat de gemeente is overgestapt op een ander systeem. Het overzetten van alle juiste gegevens heeft langer geduurd dan verwacht.

 

Tijdelijk

De vertraging is tijdelijk. In 2017 krijgt u de aanslag hondenbelasting gewoon weer aan het einde van het jaar. Kijk voor meer informatie over de hondenbelasting op www.oisterwijk.nl/hondenbelasting.