Gemeenteberichten 23 juni

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met het houden van Gèssels Beachevent in Moergestel, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• Het Sint Jansplein (het gedeelte vóór den Boogaard);

in Moergestel, op vrijdag 24 juni 2016 van 18.00 uur tot maandag 27 juni 2016 19.00 uur.
In verband met het houden van een straatfeest in Oisterwijk, is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:
• Prinses Marijkestraat (van Prinses Margrietstraat tot Prinses Irenestraat) in Oisterwijk op zaterdag 25 juni 2016 van 10.00 uur tot zondag 26 juni 2016 om 16.00 uur.
In verband met een Pasar Braderie afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers:

• De Lind Zuid (vanaf de Dorpsstraat tot aan de Gemullehoekenweg)
• De draai van de Lind Noord naar de Lind Zuid


Meldingen incidentele festiviteiten

Er is een melding ingediend door:
• Mevrouw Scheerlinck Oisterwijk, voor het organiseren van een garagesale op zondag 26 juni 2016 aan de Heusdensebaan (gedeelte tussen het spoor en de Sprendlingenstraat) in Oisterwijk van 09.00 tot 16.00 uur;
• Mevrouw Jansen Oisterwijk, voor het organiseren van een straatfeest op 25 juni 2016 in de Prinses Marijkestraat (tussen Prinses Margrietstraat en Prinses Irenestraat) van 14.00 tot 01.00 uur;


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• In groenstrook voor Eikenven 10 Oisterwijk, het kappen van een berk. Dossiernummer 2016-0469, ingediend op 09-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• Peperstraat 52 Oisterwijk, het kappen van een conifeer. Dossiernummer 2016-0470, ingediend op 09-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• Dorpsstraat 29 Oisterwijk, het wijzigen van de bestaande gevel. Dossiernummer 2016-0472, ingediend op 09-06-2016 (Activiteit; Bouwen, Monumenten);
• Driehuizerweg 5 Moergestel, het bouwen van een varkensstal. Dossiernummer 2016-0475, ingediend op 10-06-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Oirschotseweg 45 Moergestel, het tijdelijk wonen in een bijgebouw voor 1 jaar. Dossiernummer 2016-0477, ingediend op 13-06-2016 (Activiteit; Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Naast Pannenschuurlaan 94 Oisterwijk, het kappen van een esdoorn. Dossiernummer 2016-0481, ingediend op 14-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• Rosepdreef tussen Oirschotsebaan (kapel) en restaurant Mijnheer van Eijck Oisterwijk, het kappen van 3 dode eiken. Dossiernummer 2016-0482, ingediend op 14-06-2016 (Activiteit; Kappen);
• Posthoornseweg 5 C Oisterwijk, het kappen van een dode grove den. Dossiernummer 2016-0484, ingediend op 14-06-2016 (Activiteit; Kappen).

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.
Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen
• Wilhelminalaan 1 B Oisterwijk, het kappen van 6 bomen. Dossiernummer 2016-0429, verzonden aan aanvrager op 13-06-2016 (Activiteit; Kappen).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten
Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
• Klompven 7-9 Oisterwijk, het bouwen van een woning. Dossiernummer 2016-0375, ingediend op 22-04-2016 (Activiteit; Bouwen);
• De Lind 40 Oisterwijk, het afwijken van de geldende bestemming. Dossiernummer 2016-0369, ingediend op 20-04-2016 (Activiteit; Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Almystraat 14 Oisterwijk, het bouwen van 39 woningen KVL fase II. Dossiernummer 2016-0398, ingediend op 03-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Rootven 38 Moergestel, het bouwen van een verdieping op een supermarkt. Dossiernummer 2016-0394, ingediend op 02-05-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Baaneind 2 A Heukelom, het verbouwen van een bergruimte en het plaatsen van kozijnen. Dossiernummer 2016-0376, ingediend op 23-04-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Monseigneur Poelsstraat 4 Oisterwijk, het uitoefenen van een aan huis gebonden beroep. Dossiernummer 2016-0378, ingediend op 25-04-2016 (Activiteit; Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Heuvelstraat 20 Moergestel, het bouwen van een materieelberging. Dossiernummer 2016-0377, ingediend op 25-04-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• St. Jansplein Moergestel, het plaatsen van een bronzen monument. Dossiernummer 2016-0402, ingediend op 04-05-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan).


Sociaal Innovatie Centrum in Oisterwijk geopend

Op donderdag 16 juni is het Sociaal Innovatie Centrum (SIC) in Oisterwijk geopend in het Poirtershuis. Binnen SIC Oisterwijk werken studenten en docenten van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie samen met professionals van Dagelijks Leven aan innovaties met betrekking tot problematiek rondom dementie.

Dit centrum is een toegankelijke plek waar ontmoetingen tot stand komen tussen mensen met en zonder dementie, tussen jong en oud, klein en groot. Verbinding maken tussen verschillende doelgroepen. Dat is waar SIC voor staat.

Vooruitstrevend
Wethouder Peter Smit sprak tijdens de opening zijn waardering uit voor deze initiatieven: “In de gemeente Oisterwijk lopen wij voorop als het gaat om het creëren van mogelijkheden voor mensen met dementie. Een initiatief zoals dit past hierbij en is zeer welkom. Er wordt echt gekeken naar innovatieve oplossingen en hoe deze kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van de bewoners. Ook de samenwerking tussen professionele zorg en onderwijs is erg waardevol.”

Meer over het Poirtershuis
In het hart van Oisterwijk vinden mensen met dementie, alzheimer of andere vormen van geheugenverlies hun tweede thuis. Het Poirtershuis is gevestigd in het monumentale pand van de voormalige huishoudschool naast de Sint Petruskerk. Zorgprofessionals zorgen hier ervoor dat het de bewoners aan niets ontbreekt, van vakkundige verzorging tot afwisselende dagbesteding. Alle zorg wordt zoveel mogelijk geleverd vanuit de mogelijkheden van de bewoners, rekening houdend met hun beperkingen.


Schrijf je in voor de Zomerschool 2016
Van 25 tot en met 29 juli is er weer een nieuwe editie van de Zomerschool. Deze week is speciaal bedoeld voor leerlingen van de basisschool die in de gemeente Oisterwijk wonen. Inschrijven kan nog tot 15 juli en er is ruimte voor 35 deelnemers.

Tijdens de Zomerschool worden leerzame en uitdagende activiteiten georganiseerd. Dit jaar is het thema ontdekkingsreis. De bibliotheek in Tiliander trapt af op maandag 25 juli met ‘Beestenboel in de bieb’. Er komt een Luisterhond, die kinderen helpt bij het leren voorlezen. In het café van Tiliander staat de hele dag het digilab van de bibliotheek. Waar kinderen mogen experimenteren met de nieuwste gadgets.

Aanmelden
Aanmelden kan via Sanne van den Hoven (06) 106 973 33 of Elja Barten eljabarten@contourdetwern.nl. U krijgt een inschrijfformulier dat u kunt inleveren bij Blokshekken 3, 5061 HA in Oisterwijk. Deelname aan de Zomerschool kost €25,- per kind. Het inschrijfgeld betaalt u op 25 juli, de eerste dag van de Zomerschool. Kunt u het inschrijfgeld niet betalen? Laat dit dan weten bij uw inschrijving. Er wordt gekeken naar een passende oplossing.

Meer informatie
Zomerschool 2016 is tot stand gekomen in samenwerking met Brede School Oisterwijk, ContourdeTwern, Pedagogische Praktijk van den Hoven en Stichting Oisterwijk Centraal. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sanne van den Hoven of Elja Barten.


Noteer in de agenda: 29 oktober regionale veteranendag 2016

De gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Goirle, Hilvarenbeek, Gilze en Rijen en Oisterwijk organiseren op zaterdag 29 oktober een regionale veteranendag. De veteranendag is in Kaatsheuvel in het gemeentehuis en multifunctioneel centrum ‘Het Klavier’.

Alle veteranen die staan ingeschreven bij het Veteraneninstituut en die in 1 van de deelnemende gemeenten wonen, ontvangen een uitnodiging. Bent u een veteraan uit de gemeente Oisterwijk maar niet ingeschreven bij het Veteraneninstituut? En u wilt wel een uitnodiging ontvangen? Stuur een e-mail met uw adresgegevens naar esther.tol@oisterwijk.nl.

Programma
Het programma van de veteranendag wordt later bekend gemaakt. Het belooft net als vorig jaar in Tilburg een prachtige dag te worden. Dus noteer 29 oktober alvast in uw agenda.


Hij is er weer: de eikenprocessierups
De eikenprocessierups is weer gesignaleerd. De gemeente houdt zo goed mogelijk in de gaten waar de rups zit en verwijdert deze vervolgens. Komt u de rups toch nog tegen? Geef het door via www.oisterwijk.nl/melden.
De haartjes van de eikenprocessierups veroorzaken klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen. Ga ieder contact met de rups of resten zoals brandharen en nesten, zoveel mogelijk uit de weg. Komt u in een gebied met eikenprocessierupsen, zorg dan voor een goede bedekking van hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten.
Behandeling
Komt u toch in contact met de eikenprocessierups of de haren van de rupsen, neem dan de volgende maatregelen:
• Ga niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid goed met water
• Was ook uw kleren als dat nodig is, liefst op 60 graden
• Een zachte crème kan misschien verlichting geven
De klachten verdwijnen meestal binnen 2 weken, maar neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts. Vragen over de eikenprocessierups stelt u aan de GGD.
In de omgeving van uw woning
Wanneer de rups in de omgeving van uw woning voorkomt, probeer dan te voorkomen dat de brandharen of nesten uw huis inwaaien. Sluit zandbakken af en laat speelgoed niet buiten liggen. Op plaatsen waar de eikenprocessierups is geweest, kunnen de brandharen nog 6 tot 8 jaar overlast bezorgen.


GGD lanceert app voor reizigers

De GGD heeft de app: ‘GGD reist mee‘ gelanceerd. Het is een gratis app, bedoeld voor reizigers naar (sub)tropische bestemmingen. U kunt de app downloaden in de App Store of op Google Play.

De app maakt gebruik van GPS en daardoor kunnen reizigers ter plekke berichten ontvangen als er in een land ergens voor wordt gewaarschuwd. Denk aan een bericht over een nieuwe epidemie, zoals zikavirus of ebola, maar ook politieke onrust of een negatief reisadvies. Dat bericht ontvangt de reiziger alleen als hij/zij daadwerkelijk in dat land is.

Op reis
De app is geschikt voor iPhone en Android. Ook is het mogelijk de app offline te gebruiken. Handig, als er even geen WiFi in de buurt is. De app zelf staat vol met tips en informatie:

• Reistips, bijvoorbeeld ‘Hoe voorkom ik een muggenbeet? ‘of ‘Hoe voorkom ik hoogteziekte?’
• In het onderdeel ‘Wat te doen bij….’ beantwoordt de app vragen als: ‘Wat te doen bij een honden- of apenbeet?’
• Informatie over de meest relevante (tropische) ziekten en vaccinaties
• In de landenzoeker staat welke vaccinaties nodig zijn per land
• Bij ‘Handige links’ staan websites en apps die voor de reiziger naar de (sub)tropen relevant zijn, zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken
• Via sociale media of de website kan men in contact komen met het webcareteam. Het team beantwoordt vragen van reizigers in het buitenland of wijst ze de weg
• Via de app kunt u een afspraak bij de GGD maken.


Wissel het trekkercertificaat voor 1 juli om
Heeft u nog een trekkercertificaat? In sommige gevallen moet u het certificaat zelf omruilen voor een rijbewijs met categorie T. Dit kan tot 1 juli 2016.
U moet het trekkercertificaat zelf omruilen als u niet voldoet aan de volgende voorwaarden:
• U heeft een rijbewijs met categorie B die is afgegeven door de gemeente voor 1 juli 2015
• De categorie B op uw Nederlands rijbewijs is niet ongeldig verklaard (op het moment van aanvraag)
• U bent op het moment van de aanvraag van het rijbewijs 18 jaar of ouder (ook als u uw rijbewijs heeft gehaald met 2todrive).
Omruilen doet u met het aanvraagformulier. Dit kunt u downloaden op de website www.rdw.nl.
Te laat
Bent u te laat met omwisselen? In dat geval moet u om een categorie T op uw rijbewijs te krijgen een theorie- en praktijkexamen doen. Meer informatie over categorie T leest u op www.rdw.nl.


Sfeervolle afsluiting verkeersweek Westend

Op zondag 12 juni was de afsluiting van de verkeersweek in Westend. Een week waarin vooral de jonge inwoners van de wijk zijn bijgespijkerd over verkeersveiligheid. Tijdens de afsluiting waren er verschillende activiteiten zoals een fiets APK en verkeersquiz. Buurtpreventie was aanwezig om informatie te geven. Ook waren brandweer en politie aanwezig om voorlichting te geven én auto’s en materialen mochten van dichtbij bekeken worden. Zo dichtbij zelfs dat kinderen met een werkende brandweerslang mee mochten doen aan een spuitspel.