Gemeenteberichten 23 juli 2020

Onderwerpen college

 • Intentieverklaring De Noenes
 • Zienswijze BP Buitengebied Haaren 2020
 • Digitale toegankelijkheid gemeente Oisterwijk
 • Beantwoording art 34 vragen fracties AB en Vulders
 • Beantwoording brief Dorpsraad Moergestel verkoop locatie Bosstraat 1
 • Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten in regio Hart van Brabant met Veilig Thuis Midden-Brabant
 • Afwijken van inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • RIB voortgang Baerdijk
 • Art 34 vragen aanpak sociaal domein
 • Principeverzoek recreatiebestemming Heikant 8, Moergestel
 • Afwijken inkoop dakherstel Tiliander
 • Raadsbesluit Haaren verkoop grond Helvoirtsbroek
 • Implementatie strijdplan en stofkam 2020
 • Afvalinzameling dorp Haaren 2021

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Spoorlaan 74 Oisterwijk, het splitsen van de woning
 • Sportlaan ong. Oisterwijk, het aanvragen van een waterretentiegebied
 • Moergestelseweg 54 Oisterwijk, het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met bijgebouwen
 • Brede Steeg 6 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Schijfstraat 6B Oisterwijk, het plaatsen van een wagenopslag
 • De Lind 39 Oisterwijk, het verbouwen van een monumentaal dubbel woonhuis en het gebruiken als kantoorfunctie
 • Peperstraat 3 Oisterwijk, het gedeeltelijk slopen van de woning
 • Dorpsstraat 41 Oisterwijk, het schilderen van de zijgevel

Verleend

 • Prinses Marijkestraat 40 Oisterwijk, vervangen van de muur door draagbalk en het vervangen van de dakkapel aan de achterzijde
 • Tilburgseweg 15 Moergestel, het renoveren van een woning
 • Emmalaan 1 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Torenpad 4 t/m 14 in Oisterwijk, het bouwen van 4 starters- en 2 seniorenwoningen
 • Schoolstraat 1 Oisterwijk, het verbouwen van een schoolgebouw naar 3 appartementen
 • De Nedervonder 6 Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor
 • Duinenweg 3-2 Oisterwijk, het verbouwen van een recreatiewoning
 • Langvennen-Zuid 153 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • De Lind 39-41 en Tuinweg 16 Oisterwijk, het gewijzigd oprichten van een aanbouw en paviljoen
 • Boxtelsebaan 85 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Waterhoefweg 5 Oisterwijk, het huisvesten van arbeidsmigranten

Verlengd

 • Molenakkerstraat 15 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen van de dieren en stalsystemen
 • Zandstraat 1D Moergestel, het bouwen van een woonhuis
 • Peperstraat voor huisnr. 11 t/m 19 en hoek De Lind/Peperstraat Oisterwijk, het kappen van 6 bomen en het uitvoeren van werkzaamheden in beschermd dorpsgezicht/archeologisch verwachtingsgebied

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

 • Tot 1 september: door het vergroten van de terrassen zijn er op vrijdag, zaterdag en zondag verkeersmaatregelen voor De Lind-Noord en de Dorpsstraat. De wijzigingen zijn ter plaatse aangegeven

Evenementen

 • Aan Partyboerderij ’t Draaiboompje voor een gewijzigde Drank- en Horecavergunning

Overige bekendmakingen

Afvalinzameling dorp Haaren en toegang milieustraat na herindeling

Per 1 januari 2021 wordt het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk gevoegd. De gemeente Oisterwijk bereidt zich samen met de gemeente Haaren voor op een soepele overgang. Een van de zaken die wordt overgedragen van Haaren naar de nieuwe gemeente is de inzameling van het afval.

Wat verandert er voor inwoners van het dorp Haaren na 1 januari 2021 en hoe zit het met de milieustraat in Haaren? We vertellen je er hieronder meer over.

Afvalinzameling dorp Haaren

Het voornemen van de gemeente Oisterwijk is om per 1 januari 2021 in het dorp Haaren hetzelfde inzamelsysteem te hanteren als in de rest van de gemeente Oisterwijk. Dit zorgt ervoor dat de afspraken over de afvalinzameling voor alle dorpen in de gemeente gelijk zijn. Dit betekent wel dat er enkele zaken veranderen voor de inwoners van het dorp Haaren. Zo zal papier worden ingezameld door het ledigen van containers in plaats van kratten. Daarnaast worden de 60 liter containers voor restafval en GFT afgeschaft en omgezet naar een 140 liter container. Inwoners van het dorp Haaren worden ruim voor 1 januari 2021 over alle wijzigingen geïnformeerd door de gemeente Oisterwijk. Zowel de afvalinzameling in het dorp Haaren als in Oisterwijk wordt nu al uitgevoerd door de Afvalstoffendienst, dat verandert na 1 januari 2021 dus niet.

Milieustraat Haaren

De milieustraat aan de Helvoirtseweg in Haaren valt na de herindelingsdatum binnen de grenzen van de gemeente Oisterwijk. Dat betekent dat deze locatie vanaf 1 januari toegankelijk is voor inwoners uit Haaren, Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.

Daarnaast start in samenwerking met de gemeente Vught een pilot van 2 jaar, waarbinnen ook inwoners van de gemeente Vught gebruik mogen maken van de milieustraat aan de Helvoirtseweg. Dit omdat deze milieustraat aan de grens met het dorp Helvoirt ligt en voor de inwoners van dat dorp daarom een logische locatie blijft om afval naar toe te brengen. De pilot wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

De milieustraat aan de Veldweg in Oisterwijk blijft open voor inwoners uit de gemeente Oisterwijk.

Minder tegels en méér groen en regenwater in de tuin

Bijentuintjesactie verlengd tot 1 november

Vanwege de coronacrisis is de voorjaarsactie voor mini-tuintjes en regentonnen verlengd tot 1 november. En dat is goed nieuws voor wie zijn tuin wil ‘ontstenen en vernatten’. Dat is namelijk hard nodig voor het welzijn van bijen en andere insecten.

De actie geeft mooie kortingen en is voor inwoners uit Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren.

Van stenen naar bloeiend groen
Tegeltuinen zijn steeds vaker in het nieuws. Ze hebben vervelende gevolgen voor de mens, namelijk wateroverlast en hittestress. Maar ook dieren hebben last van al die tegels en verhardingen. Insecten hebben planten en bloemetjes nodig en vogels kunnen letterlijk fluiten naar voedsel en nestgelegenheid.

Ruil je stenen in
Help mee en haal (minstens) ¼ vierkante meter tuinverharding uit je tuin en lever die stenen in bij een tuincentrum. Als beloning krijg je een “bijentuintje” ter waarde van €18,-voor maar €5,- (tuinkruiden of sedum). Er zijn al heel wat tegels ingeleverd! De ingeruilde tegels worden door onze medewerkers van de buitendienst opgehaald en naar de milieustraat gebracht.

Regenwater bewaren en gebruiken in de tuin
Planten en dieren hebben regenwater nodig, maar door al die tegeltuinen krijgt de regen geen kans om de grond vochtig te maken. Het gaat via de regenpijp zó naar de rioolwaterzuivering of het oppervlaktewater en daarna naar via de Dommel, de Maas en de Noordzee! Zonde en onnodig: het is namelijk schoon, gezond en onmisbaar voor de bodem en de dieren. Help mee en zaag een regenpijp door en vang je regenwater op in een regenton. Je krijgt nu 2 keer €13,- korting: zowel op de regenton als op een overloopset (om het overtollige water je tuin in te leiden).

Meedoen
Kijk op haaren.bijenhouders.nl, de actieperiode is verlengd naar uiterlijk 1 november (of zolang er budget is voor de kortingen). De deelnemende tuincentra zijn Bert Klerks in Oisterwijk en Jan van de Wiel in Haaren. De Bijentuintjesactie van Bijenhouders-vereniging St. Ambrosius Haaren wordt financieel ondersteund door het Prins Bernhard Buurt-water-natuurfonds en Groen voor Grijs Oisterwijk.

De stimuleringslening voor duurzaam én langer thuis wonen

Aanpassingen aan je huis om langer thuis te kunnen wonen én om je huis te verduurzamen, zijn vaak kostbaar. Daarom introduceren wij de ‘Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen’.

Per huishouden kan je minimaal €2.500,- tot maximaal €25.000,- euro lenen tegen een lage rente om de woning duurzaam en toekomstbestendig te maken. Het gaat bij een hypothecaire lening om een percentage van 1,5% en bij een consumptieve lening (consumentenkrediet) om een percentage van 2,4%.

Stimuleren energiebesparende maatregelen

Wethouder Peter Smit: “Om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn, moet we de komende jaren flinke stappen zetten. De gemeente wil daarom samen met inwoners kijken hoe we energie kunnen besparen in bestaande gebouwen, zoals woningen. Dankzij de stimuleringslening kunnen woningeigenaren en huurders tegen een lage rente geld lenen voor investeringen in isolatie en energieopwekking.” Inwoners kunnen hiermee bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp financieren.

Langer thuis wonen

Naast verduurzaming, winden wij het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Met de invoering van de nieuwe lening, stimuleren we dat inwoners hun woning op tijd toekomstbestendig maken. Hierdoor voorkom je dat bij de komst van eventuele lichamelijke problemen, alsnog jouw huis moet aanpassen. De lening is bijvoorbeeld voor aanpassingen als het verlagen van drempels, het plaatsen van een traplift, het verbreden van deuren of het bouwen van een slaapkamer op de begane grond. Je mag de lening ook gebruiken voor ‘domotica’. Denk aan het gebruik van elektronica en het automatiseren spullen in huis om het je makkelijker te maken, zoals het automatisch doorspoelen van het toilet, mobiliteitsbewaking met sensoren of camera’s en waterkranen die automatisch openen als er handen in de buurt zijn.

Lening aanvragen

De leningen voor duurzaamheid en levensloopbestendigheid brengen we samen in 1 regeling. Je hoeft dus maar 1 aanvraag te doen en het formulier in te vullen. Een lening kun je alleen aanvragen voor maatregelen die nog moeten gebeuren. Naast huiseigenaren kunnen ook huurders de lening aanvragen. Wij beoordelen eerst de lening. De lening zelf krijg je vanuit het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten). De SVn is opgericht door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en is een gespecialiseerd partner in het verstrekken en beheren van leningen.

Meer informatie

Meer informatie over de lening of deze meteen aanvragen, kan op www.oisterwijk.nl/duurzaam. Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Vraag iemand in je omgeving om je te helpen. Lukt dat niet? Ga langs bij het Energieloket in Tiliander of neem contact met ons op via (013) 529 1311.

Een strakke mat voor voetbalvelden op sportpark Den Donk

De voetbalvelden op sportpark Den Donk liggen er prachtig bij! Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de ‘strakke mat’ en het resultaat mag er zijn. Het 2e kunstgras voetbalveld is aangelegd en 1 natuurgrasveld is gerenoveerd. Daarnaast wordt de laatste hand gelegd aan de 2 nieuwe natuurgrasvelden zodat deze op tijd klaar zijn voor het nieuwe voetbalseizoen. Verder is het pad tussen de velden geasfalteerd, is er hekwerk geplaatst en is een nieuwe loods voor de opslag van spullen voor de onderhoudsploeg bijna klaar. Sportpark Den Donk ligt er deze zomer weer een stukje mooier bij! Voetbalclub V.v. Trinitas-Oisterwijk is ondertussen druk bezig met de voorbereidingen van de bouw van het nieuwe clubgebouw. Foto’s: V.v.-Trinitas-Oisterwijk.

Ontwikkelingen openbare ruimte KVL-terrein

Het KVL-terrein is nog steeds volop in ontwikkeling. In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan de inrichting van de openbare ruimte. De inrichting van het woongebied de Drogerij en een deel van de Laan van KVL zijn gereed.

KVL Dorp

Er wordt nu gewerkt aan de afronding van het KVL Dorp. Dit vindt in 2-fasen plaats. In de eerste fase zijn de woningen aan de Laan van KVL, Schaverij, Splitterij opgeleverd en is het gebied ook woonrijp gemaakt. Met ‘woonrijp maken’ bedoelen o.a. we het aanleggen van de wegen en parkeervakken en plaatsen van de verlichting. Aan de achterzijde van de woningen aan de Splitterij zijn 15 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Het plein tussen de Laan van KVL en de Splitterij is ook ingericht. De daar gelegen speelplek wordt na de bouwvak ingericht met speeltoestellen. Deze week wordt er nog gewerkt in de Schaverij en Splitterij en na de bouwvak worden de werkzaamheden (o.a. plaatsen van verlichting, aanbrengen parkeervakken, trottoir en gedeelten van de rijbaan) daar verder afgerond.

In fase 2 worden de woningen gelegen aan de rand van de Schaverij, richting de Boerenbond, opgeleverd. Na de bouwvak vervalt de tijdelijke weg vanaf de zijde Ambachtstraat langs het pand van de Boerenbond. Daar starten de werkzaamheden voor het verder woonrijp maken van de Schaverij en de Laan van KVL. Ook de tijdelijke parkeerplaats komt dan te vervallen. Verkeer van en naar het KVL-terrein kan gebruikmaken van de Laan van KVL De parkeerplaats van de Boerenbond is daarnaast nog steeds te bereiken vanaf de zijde van de Almystraat en de Laan van KVL.

Route KVL Boerenbond

Loket Wegwijs voor een Samenredzaam Oisterwijk

Op xx augustus gaat Loket Wegwijs Oisterwijk officieel van start: het loket waar inwoners terecht kunnen met vragen, twijfels of zorgen over persoonlijke zaken op het gebied van zorg, werk & inkomen, geldzaken, jeugd & gezin, wonen & vervoer.

Knooppunt

Of het nu gaat om zorg, wonen, werk, geldzaken of opvoeden: Loket Wegwijs wijst inwoners van de gemeente Oisterwijk de weg. Loket Wegwijs denkt mee, brengt inwoners in contact met sociale initiatieven in de buurt, informeert, adviseert of ondersteunt met professionele hulp. Het loket vormt hiermee het knooppunt van inwoners, sociale vrijwilligers(organisaties) en maatschappelijke instanties in de gemeente Oisterwijk. Het knooppunt in een Samenredzaam Oisterwijk.

Eén loket voor alle vragen

Voorheen meldden inwoners met hulp- of adviesvragen zich bij verschillende “loketten” voor de diensten Wmo, Jeugd en Maatschappelijk Werk. Loket Wegwijs Oisterwijk biedt één integrale toegang waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen, zorgen en twijfels. Loket Wegwijs vormt hiermee het portaal richting buurtinitiatieven, maatschappelijke instanties en andere informatie- en hulpaanbieders. Inwoners, maatschappelijke partners, sociale ondernemers, onafhankelijke cliëntondersteuners, huisarts/POH, dienstverleners en zorgaanbieders kunnen het team van Loket Wegwijs fysiek, telefonisch en per e-mail bereiken.

De deur staat voor je open

Vanaf xx augustus kan iedereen terecht bij Loket Wegwijs Oisterwijk. Het loket is gevestigd in cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk, telefoonnummer 013-30 30 304. Meer informatie over Loket Wegwijs is vanaf eind augustus te vinden op www.oisterwijk.nl/loketwegwijs.

Goed om te weten

Verruiming openingstijden milieustraat

Omdat de drukte bij de milieustraat weer is toegenomen, verruimen we de openingstijden. Op woensdag en vrijdag is de milieustraat geopend vanaf 10.00 uur. De milieustraat sluit op woensdag en vrijdag om 16.30 uur. Op zaterdag zijn de openingstijden ongewijzigd. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en beoordelen steeds of de verruiming noodzakelijk blijft.

Coronavirus: blijf op de hoogte

Zeker weten dat je de juiste en meest actuele informatie over het coronavirus ontvangt? Hou je dan op de hoogte via de websites: www.rivm.nl/ en www.vrmwb.nl/.

De stimuleringslening voor je huis
Aanpassingen aan je huis om langer thuis te kunnen wonen én om je huis te verduurzamen, zijn vaak kostbaar. Daarom hebben wij de ‘Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen’. Per huishouden kan je minimaal €2.500,- tot maximaal €25.000,- euro lenen tegen een lage rente om de woning duurzaam en toekomstbestendig te maken. Meer informatie over de lening of deze meteen aanvragen, kan op www.oisterwijk.nl/duurzaam. Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Vraag iemand in je omgeving om je te helpen. Lukt dat niet? Ga langs bij het Energieloket in Tiliander of neem contact met ons op via (013) 529 1311.

Wat te doen bij afvaldumping

In onze gemeente komt afvaldumping veel voor. Deze dumpingen bestaan voornamelijk uit huisafval, bedrijfsafval en tuinafval. Het merendeel van deze afvaldumpingen zijn in de buitengebieden en de recreatiegebieden Oisterwijk. De afvaldumpingen hebben op de korte en lange termijn negatieve gevolgen voor het milieu, het toerisme, de leefomgeving en ook voor onze portemonnee. Het opruimen van deze afvaldumpingen kost de gemeente Oisterwijk veel tijd en dus geld. Kosten die uiteindelijk worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. De afvaldumpingen zijn dus een probleem van ons allemaal. Om er voor te zorgen dat de gemeente ook voor de komende generaties de ‘Parel in ’t Groen’ blijft, is jouw hulp nodig. Tref je afvaldumpingen aan? Meld dit via de website www.oisterwijk.nl/melden of bel (013) 529 13 11. Verdachte situatie? Bel de politie (0900) 88 44.

Verloren of gevonden? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? Je  geeft het zelf heel eenvoudig door via www.verlorenofgevonden.nl

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Krijg je hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar ben je van mening dat de gemeente niet goed met je omgaat of heb je een klacht? Dan kun je terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
Wil je geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in je brievenbus? Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker of de NEE-JA-sticker op bij het gemeentekantoor.

Sportaccommodatie huren

Wil je een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan regel je dit bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl

Waterschap baggert zandvang Voorste Stroom in Oisterwijk

Op 20 juli is Waterschap De Dommel gestart met baggerwerkzaamheden aan de zandvang van de Voorste Stroom in Oisterwijk.

De zandvang van de Voorste Stroom is ongeveer 150 meter lang en ligt tussen het Leypad en het Stroomdalpad. Baggeren is nodig, omdat de zangvang niet meer diep genoeg is. Met baggeren wordt een sliblaag verwijderd van de bodem van de zandvang. Zo houdt het waterschap de zandvang diep genoeg en blijft de wateraanvoer en waterafvoer gegarandeerd. Ook verbetert de waterkwaliteit, wordt het water helderder en krijgen planten, vissen en andere (water)dieren een betere leefomgeving.

Fietspad afgesloten

Om de baggerwerkzaamheden goed en veilig uit te voeren, wordt het fietspad ter hoogte van de Beukendreef tot aan de brug nabij de Willem de Zwijgerlaan afgesloten. Ook zorgen vrachtwagens die de vrijgekomen baggerspecie afvoeren mogelijk voor overlast. Als alles loopt volgens planning zijn alle werkzaamheden eind augustus afgerond.