Gemeenteberichten 23 februari 2017

Besluiten raad 16 februari

 • Het herstelbesluit bestemmingsplan Centrum Oisterwijk, conform artikel 6.19 van de Algemene wet bestuursrecht
 • Een verzoek bij het Ministerie van BZK in te dienen voor een bijdrage van 70% van de werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven in de gemeente Oisterwijk. In 2016 heeft de gemeente Oisterwijk hier in totaliteit €154.203,69 (excl. btw) aan besteed
 • Een positieve zienswijze bij de WSD in te dienen over de rapportage van de WSD ‘Van transitie naar transformatie’ over de bepaling van de koers van de WSD en over de keuze voor de uitvoering van die rapportage
 • De motie vreemd aan de orde van de dag over het linksaf-verbod Heusdensebaan/Nic. van Eschstraat ingediend door PGB en PrO aan te nemen
 • De motie vreemd aan de orde van de dag over het kruimelgevallen-beleid en Insaid-gebouw ingediend door PGB en PrO aan te nemen

 

Besluiten college 14 februari

 • Raadsvoorstel begrotingswijziging Sociaal Domein 2017
 • Borging project duurzaam veilig recreëren
 • Informatiebeleidsplan 2017 – 2020
 • Woningbouwinitiatieven 2016
 • Evaluatie gratis parkeren parkeerterreinen rond het centrum
 • Raadsvoorstel verkeerscirculatieplan Pannenschuur
 • Raadsinformatiebrief Verordening Wmo 2017
 • Instandhouding openbare basisschool de Bienekebolders
 • Kadernota 2018 GGD Hart voor Brabant
 • Wijzigingsvoorstel voor de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant
 • Nadere regels jeugdhulp 2017
 • Kwartaalrapportage Sociaal Domein – 4e kwartaal 2016
 • Resultaten verkenning subregionale samenwerking algemene voorliggende voorzieningen en vervolgafspraken
 • Discussienotitie ‘Rapportage Wegbeheer: Onderhoudsplanning 2018-2022 en aanbevelingen bij opstellen beleidsplan

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Vloeiweg 62 Oisterwijk, het plaatsen van 9 zonnepanelen
 • Laarakkerweg 28 Oisterwijk, het aanpassen van de losruimte
 • Klein Locht 5 Moergestel, het verlengen van de omgevingsvergunning voor een tijdelijke woonunit
 • Krijtestraat 18 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Peperstraat 25 Oisterwijk, het bouwen van een schuur
 • Dorpsstraat 41 Oisterwijk, het plaatsen van dakkapellen en het wijzigen van de entree van het winkel/woonhuis
 • Scheepersdijk 7 Oisterwijk, het kappen van een spar
 • Pater van den Elsenstraat 18 Oisterwijk, het bouwen van een erker aan de voorzijde
 • Bosweg 167 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • van Beckhovenstraat 4 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis
 • Spoorlaan 42A Oisterwijk, het kappen van 3 esdoorns
 • Dieze 64 Oisterwijk, het kappen van 1 esdoorn
 • Trouwlaantje aan De Lind Oisterwijk, het kappen van 2 linden
 • In de berm van de Van Rijckevorsellaan Moergestel, het kappen van een berk
 • Hertgangseweg 4 Moergestel, het uitbreiden van een woonhuis

 

Verleend

 • Kleine Hei 15 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning
 • Zandstraat 7 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Sportlaan 10 Oisterwijk, het realiseren van een 4e hockeyveld

Verlengd

 • Stokeind 11 Moergestel, het herbouwen van een sportcentrum

Ingetrokken

 • Heuvelstraat 25 te Moergestel, voor het beëindigen van het houden van vleesvarkens

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 

 • De Lind Noord en de draai voor het Raadhuis in Oisterwijk zaterdag 25 februari wegens KLM Open
 • Verschillende straten in en rond het centrum van Oisterwijk op zondag 26 februari wegens de carnavalsoptocht
 • Dorpsstraat in Oisterwijk op dinsdag 28 februari wegens de uittocht
 • Raadhuisstraat in Moergestel op maandag 27 februari wegens het Willy en Wally Pleinfestijn en een parkeerverbod op het Sint Jansplein
 • Eenrichtingsverkeer in de Heiligenboom in Moergestel op 25 februari wegens het Karnaval Festival
 • Verschillende straten in Moergestel op 26 februari wegens de carnavalsoptocht

 

 

Overige bekendmakingen

 • Aanwijzen koopzondag Moergestel 2017

Snoeiwerkzaamheden Moergestelseweg begin maart

 

Begin maart zijn er werkzaamheden langs de Moergestelseweg, tussen de Brede Steeg (Oisterwijk) en de Industrieweg (Moergestel). De Moergestelseweg wordt daarom op 1, 2, 3, 6 en 7 maart afgesloten.

De bomen op deze locatie worden gesnoeid en dood hout verwijderd. Ook worden sommige bomen geveld. Deze bomen zijn rot en kunnen gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. Als laatste worden de bermen verlaagd.

Fietsers en aanwonenden

’s Avonds en ’s nachts is de Moergestelseweg wel open voor verkeer. Fietsers en aanwonenden mogen tijdens de werkzaamheden altijd gebruikmaken van de Moergestelseweg. Hiervoor zijn elke dag verkeersregelaars aanwezig. Al het andere verkeer wordt omgeleid via de rijkswegen A58 en N65.


Maandag 20 februari Agendacommissie 19.30
Maandag 20 februari Presidium 20.30
Donderdag 9 maart Beeldvormingsavond 20.30


Oisterwijk en Moergestel schoon op 25 maart

 

Nederland Schoon organiseert op 25 maart de Landelijke Opschoondag. Door het hele land organiseren mensen verschillende opschoonacties om samen hun buurt of straat schoon te houden.

 

Ook in Oisterwijk en Moergestel gaan inwoners de straat op. Doet u ook mee? Alleen al een uurtje meewerken, maakt de buurt een stuk schoner.

 

Samenwerken

Zowel in Oisterwijk als in Moergestel start de opschoonactie om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur. Iedereen mag meedoen.

 • Oisterwijk: om 9.30 verzamelen bij Tiliander
 • Moergestel: om 9.30 uur verzamelen bij Den Boogaard

 

Boswachter Frans Kapteijns geeft in Tiliander het startsein voor de Oisterwijkse actie. 2 uur later sluit hij bij Den Boogaard de Moergestelse opschoondag af. Frans vraagt graag aandacht voor het evenement: “We hebben een prachtige gemeente, een echte Parel in ’t Groen, dat moeten we zo houden. Als iedereen meehelpt, kunnen we in korte tijd veel bereiken. Zo houden we onze gemeente schoon, zonder troep in het openbaar. Ik hoop daarom op een hoge opkomst!”

 

Vrijwillige Zwerf Afval Pakkers

Het hele jaar door ruimt een groep vrijwilligers in de gemeente actief zwerfafval op: de Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers). ZAPpers bepalen zelf hoe vaak en wanneer ze op pad gaan om de buurt schoon te houden. Zij krijgen van de gemeente een hesje, een ring, vuilniszakken en een grijper. Gevulde vuilniszakken haalt de gemeente gratis op na een appje van de ZAPpers. De teams in Moergestel en Oisterwijk hebben ieder een eigen coördinator. Meer weten over de ZAPpers? Mail dan naar Piet Boers via gemeente@oisterwijk.nl.


Gezocht: vrijwilligers voor Brandveiligheid Checks

30 jaar geleden hadden mensen bij het uitbreken van brand nog 17 minuten de tijd om uit hun huis te vluchten. Nu is dat nog maar 3 minuten.

De reden dat de vluchttijd korter is geworden, is dat we steeds meer brandbare meubels en materialen gebruiken in huis. Het risico op giftige rookontwikkeling is daardoor veel groter. De eerste minuten van een brand tellen dus zwaar!

Home Safety Check
Een Home Safety Check (HSC) is een controle op de veiligheid in huis. Vrijwilligers die hiervoor een instructie van de brandweer hebben gehad, doen deze controle. De controle is bij mensen thuis aan de hand van een vooraf opgestelde checklist en duurt ongeveer 1 uur. De brandweer, Vrijwilligersacademie Oisterwijk en de gemeente Oisterwijk willen met de check bereiken dat mensen zichzelf kunnen redden bij brand. Inwoners leren wat ze moeten doen om brand te voorkomen, ontdekken en te ontvluchten.

Vrijwilligers gezocht
De vrijwilligersacademie is hard op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het doen van de HSC’s. De controles worden gedaan bij ouderen thuis. De vrijwilligersacademie zoekt daarom vooral vrijwilligers of mantelzorgers die de mensen bij wie ze in huis komen al kennen.

Gratis training
De brandweer en Vrijwilligersacademie trainen samen de vrijwilligers, zodat zij de controles bij mensen thuis kunnen doen. De gemeente Oisterwijk stelt 600 rookmelders beschikbaar. Ieder adres krijgt 2 gratis rookmelders. De rookmelders worden na de check opgehangen door vrijwilligers van het Rookmelderteam van de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Aanmelden

De eerstvolgende trainingen voor vrijwilligers zijn op 14 en 20 maart en duren ongeveer 1,5 uur. Ben jij een ondersteuner of mantelzorger en wil jij de woonomgeving van bij jou bekende ouderen brandveiliger maken? Kijk op www.vrijwilligersacademieoisterwijk.nl voor meer informatie of om je meteen aan te melden.


Dat verdient een Lintje!

 

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

 

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

 

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen 2018 kunt u nog een lintje aanvragen. De lintjesregen is dan op donderdag 26 april 2018. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 16 juni 2017.

 

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken? Bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid. Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

 

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet, contact op met de gemeente via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt u graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.


Aangepaste busregeling carnaval

 

Tijdens carnaval zijn er wat wijzigingen in de busregelingen in Oisterwijk en Moergestel.

 

Tijdens de carnavalsoptocht in Oisterwijk op zondag 26 februari  tussen 11.30 uur en 17.00 uur rijden de bussen van lijn 140  (’s-Hertogenbosch – Tilburg)om. De haltes Baerdijk en Groenstraat vervallen. Reizigers kunnen wel normaal gebruikmaken van de haltes Station NS en Moergestelseweg/Mgr. Verhoevenlaan.

 

Optocht Moergestel

De carnavalsoptocht in Moergestel is op zondag 26 februari. Tussen 12.00 uur en 16.00 uur vervallen voor lijn 141 (Best – Tilburg) de haltes Rootven, Raadhuisstraat en Herengoedstraat. Reizigers kunnen gebruikmaken van de haltes Tilburgseweg en Heiligenboom.

 

Willy Wally pleinfestijn  

Het Willy Wally pleinfestijn in Moergestel is op maandag 27 februari. Omdat tegelijkertijd ook de optocht van Spoordonk is, vervallen tussen 11.00 uur en 20.00 uur de haltes Rootven, Raadhuisstraat, Herengoedstraat en Heiligenboom in Moergestel. Reizigers kunnen gebruikmaken van de halte Tilburgeseweg.

 

Meer informatie

Voor informatie over busroutes in Brabant Oost tijdens alle carnavalsdagen, kijk op www.arriva.nl (onder omleidingen/stremmingen) of bel gratis Arriva klantenservice op telefoonnummer