Gemeenteberichten 23 april 2020

Onderwerpen college

 • Vragen artikel 34 door Algemeen Belang (AB) aan college inzake rapportage Senioren Kennis Netwerk (SKN) ‘Iedereen kan meedoen’
 • Jaarverslag VTH 2019
 • Perspectiefnota 2021-2024
 • Aanvraag rijksbijdrage in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken
 • Principeverzoek herbestemmen maatschappelijke bestemming naar wonen Oirschotseweg 2 Moergestel
 • Uitvoeringsprogramma Economische Visie 2020-2022
 • Wijziging (toevoeging onderschrift) straatnaam van Tienhovenlaan in Oisterwijk
 • Voorschot tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
 • Reactie college op de betogen van de fracties t.a.v. het Strijdplan Sociaal Domein

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kerkstraat 21 en 21A Oisterwijk, het renoveren en uitbreiden van het bestaande pand
 • Klompven 6 Oisterwijk, het uitbreiden aan achterzijde van de woning
 • De Lind 34 Oisterwijk, het slopen van de woning in beschermd stads en dorpsgezicht
 • Rootven 38 Moergestel, het aanbouwen van een berging
 • De Lange Kant 8 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde
 • Laan Van KVL 32 Oisterwijk, het plaatsen van een overkapping
 • Sportlaan 24 Oisterwijk, het bouwen van een loods

Verleend

 • Molenacker 69 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw aan de zijkant van de woning
 • Pannenschuurlaan 42 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Kloosterlaan 13 Moergestel, het verbouwen van het pand
 • Gemullehoekenweg 9 Oisterwijk, het uitbouwen van de woning op de 1e verdieping
 • Scheepersdijk 17 Oisterwijk, het vergroten van de woning
 • Regenbeemdeke 22 Moergestel, het intern verbouwen van de woning

Geweigerd

 • De Lind 52 Oisterwijk, het plaatsen van reclame

Verlengd

 • De Lind 79 Oisterwijk, het uitbreiden van het pand

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Moergestelseweg 48, gemeente Oisterwijk

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • De Zaalt 3 te Heukelom, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.
 • De Zaalt 5 te Heukelom, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 24 april gedurende 6 weken ter inzage. In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Is het dringend? Maak dan een afspraak via (013) 529 13 11. Tot en met 28 april kunt u dan terecht tussen 9.00 – 11.00 uur om op het gemeentekantoor de stukken in te zien. Als u een toelichting wil van een medewerker dan kan dit alleen telefonisch.

Dat verdient een lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen van 2021 kunt u nog een lintje aanvragen. De Lintjesregen is dan op maandag 26 april 2021. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 21 juni 2020.

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet, contact met ons op via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.

Groen in de Joannes Lenartzstraat

Eind 2019 is er hard gewerkt aan de reconstructie van de Joannes Lenartzstraat. De werkzaamheden zijn al enige tijd klaar, maar daarmee was het project nog niet afgerond. Het laatste dat nog moest gebeuren, was het aanplanten van het groen in de straat. Een groepje bewoners is met de gemeente aan de slag gegaan en heeft een ontwerp voorgelegd aan de rest van de straat. Afgelopen week is gestart met het spitten en bemesten van de plantvakken en het inzaaien van het gazon. Er zijn verschillende plantsoenen aangebracht en hagen en bomen geplant. De werkzaamheden zijn inmiddels klaar.

Help de grondwaterstand en bespaar water

Nu we veel thuis zijn, slaan we massaal aan het tuinieren. En dat is natuurlijk prima, want een groene tuin is goed voor het milieu. Nadeel is wel dat we daardoor ook veel meer water verbruiken. Én dat is dan weer niet goed voor de grondwaterstand.

Daarom hebben we wat tips verzameld, zodat je toch lekker in de tuin kunt werken en tegelijkertijd niet onnodig veel water verbruikt.

Groene tuin

Zorg voor een groene tuin. Het regenwater kan dan goed de grond in en jij hoeft minder water te geven. Ook bodembedekkers zorgen dat het water beter in de grond blijft. Denk bijvoorbeeld aan boomschors of bodembedekkende planten als vrouwenmantel. Let ook goed op de plaats van je planten. Zet bijvoorbeeld geen planten die veel water nodig hebben in de volle zon.

Water geven met regenwater

Zet een regenton in je tuin. Het water kun je dan gebruiken om jouw planten water te geven. Dat scheelt weer kraanwater. Wist je trouwens dat kamerplanten ook graag regenwater hebben? Geef je planten hooguit 1 keer in de week veel water. Ze leren dan beter omgaan met droogte. Gebruik een gieter of een druppelsysteem als je water geeft, je komt dan dichter bij de wortel, ook verbruik je minder water.

Binnen water besparen

Ook binnen bespaar je makkelijk water. Denk alleen al aan korter douchen. Gemiddeld douchen we 9 minuten, het scheelt ongelofelijk veel water als je dat terugbrengt naar 5 minuten. En maak slim gebruik van je wasmachine. Was op lage temperaturen, gebruik een eco-programma en zorg dat de trommel vol is (80%). Meer weten over water besparen? Kijk eens op de website www.milieucentraal.nl.

Hulp nodig? Hier kun je terecht

De coronacrisis raakt ons allemaal, het vraagt het uiterste van iedereen. Maar er ontstaan ook veel initiatieven om elkaar te helpen. Weet waar je terecht kunt!

ContourdeTwern coördineert praktische hulp door vrijwilligers zoals boodschappen doen, het regelen van een maaltijd, hond uitlaten of andere kleine klusjes, maar ook sociaal contact. Het persoonlijke contact is op dit moment beperkt, maar er staan nog steeds vrijwilligers klaar om  te bellen, chatten of e-mailen. En als dat mogelijk is bijvoorbeeld ook een wandeling of een praatje aan de voordeur.

Heb je een vraag? Of ben je gezond en behoor je niet tot de kwetsbare doelgroep en ben je beschikbaar voor hulp? ContourdeTwern denkt mee om vraag en aanbod bij elkaar te brengen! Bel naar (013) 528 40 80 of mail naar info.oisterwijk@contourdetwern.nl. Hou de website www.contourdetwern.nl in de gaten voor het laatste nieuws rondom het coronavirus en hoe ContourdeTwern daarmee omgaat in jouw buurt.

Sociaal Team

Het Sociaal Team Oisterwijk is telefonisch bereikbaar voor vragen over ondersteuning, hulp in het dagelijkse leven en psychische hulp. Denk aan vragen over opvoeden en opgroeien, relaties en scheiden, geld en schulden én bij ondersteuning vanuit de WMO en de Jeugdwet. Bel (013) 529 13 11 (gemeente Oisterwijk) of (088) 023 75 00 (maatschappelijk werk).

Alle initiatieven op een rij

Alle sociale initiatieven die ontstaan in onze gemeente worden bijgehouden op de website van Oisterwijk Nieuws. Benieuwd naar deze sociale initiatieven of zelf hulp aanbieden? Kijk op www.oisterwijknieuws.nl/corona onder het kopje hulpaanbod voor en door inwoners.

Naar de milieustraat? Alleen als het echt moet!

Het blijft druk bij de milieustraat. In verband met de veiligheid van onze bezoekers en onze eigen medewerkers, vragen we je de afweging te maken: is je bezoek echt nodig of kan het wachten? Zo voorkomen we samen onnodige drukte.  

Breng je toch een bezoek aan onze milieustraat? Dan gelden de volgende regels:

 • Er mag een beperkt aantal auto’s tegelijkertijd het terrein op
 • Per auto mag 1 persoon uitstappen
 • Houd 1,5 meter afstand van andere bezoekers en onze medewerkers
 • Kom niet langs bij (milde) klachten als verkoudheid, keelpijn, koorts, enzovoort
 • Je kunt alleen contactloos betalen

Volg in alle gevallen de aanwijzingen van onze medewerkers op. We hebben verkeersregelaars in de omgeving van de milieustraat ingezet. Volg ook hun aanwijzingen op. Houd rekening met lange wachtrijen en wachttijden. Kom dus niet op het laatste moment, want dan kun je niet meer terecht.

Verruiming openingstijden voor spreiding bezoek

Op woensdag en vrijdag is de milieustraat eerder open dan je gewend bent: om 10.00 uur. Dit doen wij om het bezoek beter te spreiden, voor jouw veiligheid en die van onze medewerkers. De milieustraat sluit op woensdag en vrijdag om 16.30 uur. Verruiming van deze openingstijden geldt tot 1 juni. Op zaterdag zijn de openingstijden ongewijzigd.

Natuurlijk Gezond Oisterwijk: Oisterwijk beweegt thuis

Net als iedereen in Nederland hebben we ook in Oisterwijk te maken met het Coronavirus. Je kunt daardoor even niet naar school, naar je werk of naar de sportvereniging. We moeten allemaal thuis blijven.

Thuis zitten, betekent natuurlijk niet dat we de hele dag stil moeten zitten. Juist niet. Door te bewegen blijven we fit én zorgen we voor een goede weerstand. Daarom helpen de beweeg- en cultuurcoaches van Natuurlijk Gezond je de komende weken om thuis lekker te bewegen. Ook tijdens deze meivakantie.

Natuurlijk gezond deelt beweegtips, leuke challenge’s en gezonde recepten. Doe mee, stilzitten is geen optie! Op de site en de Facebookpagina van Natuurlijk Gezond Oisterwijk staan al leuke filmpjes. Kijk op www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl en www.facebook.com/natuurlijkgezondoisterwijk.