Gemeenteberichten 22 juli 2021

Onderwerpen college

 • Ontwerpwijzigingsplan Stokske 7 Moergestel
 • Principemedewerking realisatie één ruimte-voor-ruimte woning aan de Heukelomseweg ongenummerd (tussen 13 en 15) te Heukelom
 • Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid inhuur casemanagers
 • Openstellen digitale weg bezwaarschriften
 • RIB Sociale Dialoog 2021
 • Raadsinformatiebrief herbestemming gemeentehuis Haaren
 • Thuiszitterspact onderwijs

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Eikenven 46 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Helvoirtseweg 27 b Haaren, het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten
 • Tilburgseweg 96 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Pastoor Jansenstraat 4 Haaren, het plaatsen van een opbouw op de bestaande aanbouw
 • Jan Linthorststraat 2 Oisterwijk, het plaatsen van een buitenunit ten behoeve van een hybride warmtepomp
 • Lindelaan 31 Haaren, het uitbreiding aan de achterzijde van het hoofdgebouw

Verleend

 • Wilhelminalaan 13 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Van Rijckevorsellaan 17 Moergestel, het aanpassen van de gevels
 • Waterhoefweg 61 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Stokeind 13 Moergestel, het tijdelijk plaatsen van 8 lichtmasten met een hoogte van 18 meter bij het softbalveld van Roef!
 • Belversestraat 4b in Haaren, het bouwen van woning en schuur
 • Dorpsstraat 2 Oisterwijk, het schilderen van het houtwerk aan de gevel

Verlengd

 • Driehoeven 76 Haaren, het splitsen van een kantoor in 2 winkelruimtes en het wijzigen van de gevel

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpwijzigingsplan Stokske 7, Moergestel

Verkeer

Verkeersbesluiten

 • Reserveren 2 parkeerplaatsen in de Molenbeemd in Moergestel t.b.v. het direct opladen van elektrische voertuigen

Overige bekendmakingen

 • Openstellen van elektronische weg voor het indienen van bezwaarschriften tegen besluiten van het college
 • Openstellen van elektronische weg voor het indienen van bezwaarschriften tegen besluiten van de burgemeester

Burgerpanel Oisterwijk: jouw mening telt!

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijg je een paar keer per jaar een online vragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp.

Op maandag 19 juli zijn we gestart met een nieuw burgerpanelonderzoek. Onderwerp van dit onderzoek is de evaluatie van het Asielzoekerscentrum (azc) in Oisterwijk. Wil je daar je mening over geven? Meld je dan uiterlijk maandag 26 juli 2021 aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Wij zorgen er dan voor dat je de uitnodiging voor deelname in je mail krijgt. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het panel.

Wat doen we met de resultaten?
De uitkomsten van het onderzoek betrekken wij bij de besluitvorming over het eventueel verlengen van de bestuursovereenkomst met het azc. Alle panelleden ontvangen na afloop van het onderzoek per e-mail een nieuwsbrief met daarin de belangrijkste resultaten.

Meer informatie?

Meer informatie over het panel is te vinden op www.oisterwijk.nl/burgerpanel.

ZAP-coördinator gezocht!

Zwerfafval: een probleem waar elke gemeente mee te maken heeft. Gelukkig zijn er al veel vrijwilligers die meehelpen om onze gemeente schoon te houden: De ZAPpers. De ZAPpers worden per dorp ondersteund door een coördinator. Wij zijn op zoek naar een nieuwe coördinator voor het dorp Haaren. De coördinator is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers, en is contactpersoon met de gemeente voor vragen of materiaalaanvraag. Zie jij deze mooie klus wel zitten? Neem contact met ons op via gemeente@oisterwijk.nl of bel (013) 528 13 11.

Wethouder Eric Logister opent 5e collectieve zonnedak

Wist jij dat we in onze gemeente de zogenaamde collectieve zonnedaken hebben? Dit zijn daken met grote hoeveelheden zonnepanelen die stroom leveren aan meerdere huishoudens. Handig wanneer jouw dak niet geschikt is voor zonnepanelen.

Op 10 juli opende wethouder Eric Logister het 5e zonnedak. Op het dak Van Dijk Partyverhuur in Moergestel liggen nu 280 zonnepanelen die genoeg stroom leveren voor 20 huishoudens. De collectieve zonnedaken worden gerealiseerd door Zon op Oisterwijk (opgericht door DEC-Oisterwijk). Inmiddels zorgen alle zonnedaken nu samen al voor de stroom van 100 huishoudens.

Wil jij meer weten over collectieve zonnedaken? Kijk dan eens op www.zonopoisterwijk.nl.

Geen aanvraag reisdocumenten 29 en 30 juli

Van donderdag 29 tot en met vrijdag 30 juli kun je bij ons tijdelijk geen paspoort en identiteitskaart aanvragen. De reden hiervoor is dat de Nederlandse identiteitskaart een nieuw model krijgt.

Het volgende verandert aan de identiteitskaart:

 • De kaart krijgt 2 verplichte vingerafdrukken van de kaarthouder
 • De kaart heeft een EU-vlag met de letters NL
 • Een nieuw Kinegram. Dit is een beeld dat van kleur verandert wanneer je de kaart heen en weer beweegt
 • Op de achterkant van de kaart komt een QR-code met het BSN

Wil je een nieuw reisdocument aanvragen? Doe dit dan uiterlijk 29 juli voor 12.00 uur óf na 30 juli.

Meedenken: nieuwe bestemming gemeentehuis Haaren

Ben jij inwoner van Haaren of van één van de andere dorpen in onze gemeente? En heb jij ideeën over wat er met het voormalige gemeentehuis moet gebeuren? Laat het ons weten!

Deel jouw wens of idee via de website www.oisterwijk.nl/gemeentehuishaaren. Mailen mag ook naar gemeente@oisterwijk.nl of geef jouw idee op papier af bij de balie van het gemeentehuis aan de Lind 44 in Oisterwijk. Laat jouw creativiteit de vrije loop! Maar let op: we zijn nog niet op zoek naar compleet uitgewerkte plannen.

Vervolg

We verzamelen alle wensen en ideeën. Hierover informeren we inwoners in het najaar. Het college neemt de resultaten mee in de vervolgstappen om te komen tot een nieuwe bestemming van het gemeentehuis. Dan worden ook (maatschappelijke) organisaties en marktpartijen betrokken.

Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK) verlengd

Is jouw inkomen door de coronamaatregelen zo laag dat je jouw huur of hypotheek niet meer kunt betalen? Dan is er de regeling ‘Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten’ (de TONK) om je te helpen.

De TONK-regeling gold tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2021. Het kabinet heeft inmiddels besloten om de TONK te verlengen tot en met het 3e kwartaal van 2021. Hierdoor kun je de TONK ook nog aanvragen over de periode juli tot en met september 2021 én met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Aanvragen

Ben jij ondernemer of inwoner in onze gemeente en ben je financieel getroffen door de coronamaatregelen? Dan kom je dus mogelijk in aanmerking voor de tegemoetkoming. Meer informatie of direct een aanvraag doen? Kijk op www.oisterwijk.nl/TONK.