Gemeenteberichten 22 december 2016

NIEUWJAARSONTMOETING
20
17
11 januari om 19.00 uur in Tiliander
Iedereen is welkom!
Graag nodigen wij inwoners, ondernemers en
verenigingen uit Oisterwijk, Moergestel en
Heukelom uit voor onze Nieuwjaarsontmoeting in
cultuurcentrum Tiliander om te proosten op het
nieuwe jaar.
De Nieuwjaarsontmoeting is op woensdag
11 januari van 19.00 – 21.00 uur in Tiliander,
Spoorlaan 82-c in Oisterwijk.
Wij hopen velen van u te ontmoeten!
Het gemeentebestuur wenst u fijne feestdagen toe en een goed begin van 2017!


Besluiten college 13 december

 • Adviezen en besluitenlijsten van de gecombineerde commissies en de commissies Algemene Zaken,  Inwonerszaken en Ruimtelijke Zaken van 8 december 2016
 • Beschikbaar stellen krediet voor de vervanging van een bedrijfswagen
 • Evaluatie samenvoeging consultatiebureaus/ voortzetting sattelietlocatie
 • Wijzigingsplan Kloosterbeemd, Oisterwijk
 • Wijzigingsplan De Lind 27, Oisterwijk
 • Bestemmingsplan Landgoed Oisterwijkse Hoeven
 • Bestemmingsplan Heukelomsebaan 9, Moergestel
 • Verlengen inhuurovereenkomst personeel milieustraat
 • Beantwoording art 34 vragen PGB inzake Monumentensubsidie
 • Aanleg extra hockeyveld door hockeyvereniging MHC Hoco
 • Verzoek organiseren enkele evenementen Leerfabriek in de periode februari – april 2017

 

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Canterslaan/Lindeparklaan Oisterwijk, het kappen van 3 populieren en 1 kastanje
 • Boxtelsebaan 15 Oisterwijk, het renoveren van een pand
 • Waldemarlaan 1 Oisterwijk, het kappen van 2 haagbeuken en 2 beuken
 • Brede Steeg 11 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • In de berm van Hoog Heukelom perceelnummer H370 Heukelom, het kappen van een dode eik
 • Achter De Hoefkens 23 Moergestel, het kappen van 3 tsuga’s
 • In de berm van de Floraweg Moergestel, het kappen van een eik en een berk
 • In de berm van Driehuizerweg Moergestel, het kappen van 3 eiken
 • Voormalige pastorietuin Petruskerk Oisterwijk, het kappen van een beuk en een eik
 • Donkhorst 5 A Moergestel, het bouwen van een luchtkanaal
 • Heukelomseweg 48 Heukelom, het kappen van 2 eiken
 • Kerkstraat 112 Oisterwijk, het vervangen van de kozijnen in de voorgevel
 • In de berm van de Oostelvoortjes Moergestel, het kappen van 4 populieren
 • In het plantsoen van Kastanjestraat Oisterwijk, het kappen van een kastanje
 • Speelveldje Kuiperstraat Oisterwijk, het kappen van 2 populieren
 • Verwielstraat 65 Oisterwijk, het kappen van een zomereik
 • Patrijslaan 1 Oisterwijk, het kappen van een zieke zomereik
 • Zandstraat 18-23 en Zandstraat 18-30 Moergestel, het legaliseren van 2 chalets
 • Prinses Margrietstraat 7 en De Roozendries 6 Moergestel, het wijzigen van de eerder verleende vergunning

Verleend

 • De Lange Kant 40 Oisterwijk, het kappen van een berk
 • Laarakkerweg 9 Oisterwijk, het plaatsen van een entresolvloer
 • De Lind 40 Oisterwijk, het wijzigen van het gebruik
 • Kerkstraat 20 Oisterwijk, het afwijken van het bestemmingsplan
 • Sprendlingenpark 17 Oisterwijk, het starten van een kringloopwinkel

 

Bestemmingsplannen

 

 • Ontwerpwijzigingsplan Hoog Heukelom 5 te Heukelom
 • Ontwerpwijzigingsplan De Lind 27, Oisterwijk
 • Ontwerpbestemmingsplan Heukelomsebaan 9, Moergestel
 • Ontwerpwijzigingsplan Kloosterbeemd ong, Oisterwijk

 

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 

 • Eetcafé Lindepark voor een drank- en horecavergunning aan de Gemullehoekenweg 17A in Oisterwijk

 

Overige bekendmakingen

 • Aanwijzing collectieve festiviteitsdagen 2017

  Van uw kerstboom af na de feestdagen

   

  Wilt u na de feestdagen niet met uw kerstboom blijven zitten? Breng de boom naar 1 van de vele verzamelplaatsen in de gemeente. Uw boom wordt vanaf daar gratis opgehaald.

   

  U mag uw lege kerstboom van maandag 2 januari tot en met maandag 9 januari 2017 op een verzamelplaats achterlaten. De boom wordt versnipperd en de houtsnippers hergebruikt in de plantsoenen.

   

  Verzamelplaatsen

   

  Centrum van Oisterwijk

  • op de parkeerplaats aan de Torenbeemd bij het Torenpad
  • op het parkeerterrein tegenover Spoorlaan 124

   

  Waterhoef

  • op het terrein aan de Terburghtweg tussen de Kempenlandstraat en Graafschap Megenstraat

   

  Oisterwijk-West

  • op het Icarusplein
  • op de hoek van de Meidoornlaan/Kapelaan Huyberslaan

   

  Pannenschuur

  • op de hoek Dommel/Langvennen-Zuid (let op, er zijn 2 verschillende kruisingen)
  • op het terrein naast het wijkcentrum aan de Lavendel, maar niet tegen het gebouw
  • op het pleintje aan De Schouw en Langvennen-Oost
  • op het veldje hoek Kruizemunt/Tuinkers bij het kunstwerk
  • op het grasveld naast het trapveldje in de Gerard van der Lindenstraat
  • Willem van der Aapark: op zondag 8 januari voor het vreugdevuur

   

  Schoutenbuurt en omgeving

  • op de hoek van de Jan Peijnenborchstraat/Esschebaan

   

  Klompven/Eikenven en omgeving

  • op het stukje gazon tegenover huisnummer 18 aan het Klompven

   

  De Bunders

  • op het gazon aan het deel van de Wildemanstraat tussen de Rietstraat en de Biezenstraat

   

  De Brede Steeg en omgeving

  • op de splitsing Europalaan/Oranjelaan met de Emmalaan

   

  De Scheepersdijk en omgeving

  • voor het gebied tussen de Burgemeester Verwielstraat en de Gemullehoekenweg ten zuiden van de Stroom, tegenover de ingang van de Levenskerk in de parkeervakken

   

  Heukelom

  • op het terrein op de hoek Heukelomseweg/het Heikesspoor

   

  Moergestel

  • op het terrein hoek Krijtestraat/Burgemeester Maeijerstraat
  • op het gazon aan de Kasteellaan

   Rechtdoor voor een veiliger spoor

    

   De gemeente wil de spoorwegovergang Heusdensebaan veiliger maken en de verkeersdoorstroming verbeteren. Een van de maatregelen is een verplichte rijrichting voor rechtdoor. Hiermee wil het college voorkomen dat er op de spoorwegovergang verkeer stil komt te staan. Dit gebeurt wanneer auto’s moeten wachten op verkeer dat vanuit de Heusdensebaan direct na het passeren van de spoorwegovergang linksaf de Nicolaas van Eschstraat in wil rijden.

    

   De verplichte rijrichting is een van de maatregelen die nodig zijn om de spoorwegovergang Heusdensebaan veiliger te maken en de verkeersdoorstroming te verbeteren. Daarnaast heeft ProRail een plan gemaakt voor een ander seinsysteem waardoor de overweg pas dicht gaat als er daadwerkelijk een trein aan komt.

    

   De Nicolaas van Eschstraat blijft een tweerichtingsstraat en is vanaf de Joannes Lenartzstraat en de Spoorlaan te bereiken. Een verkeersbesluit hierover was al in 2015 genomen maar is na vragen uit de wijk, op verzoek van de raad heroverwogen. Op 24 mei j.l. organiseerde de gemeente daarom opnieuw een bijeenkomst om bewoners te horen over hun zorgen.

    

   Onafhankelijk advies

   Om een goede afweging te kunnen maken heeft het college ook advies gevraagd aan het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Deze heeft een analyse gemaakt van de veranderde verkeerscirculatie in de wijk bij het instellen van de verplichte rijrichting. De conclusie van het rapport is dat de gevolgen voor de verkeersveiligheid in de wijk gelijk blijven. Daarnaast is er geen andere passende maatregel die net zo effectief is om de verkeersdoorstroming op de spoorwegovergang te vergroten.

    

   Aanpak Joannes Lenartzstraat

   Niet alleen de veiligheid op de spoorwegovergang wordt aangepakt. De gemeente wil ook de veiligheid van fietsers en voetgangers verbeteren in de Joannes Lenartzstraat. De gemeente gaat met bewoners in gesprek over passende maatregelen in die straat.

    

   De verplichte rijrichting voor rechtdoor wordt in oktober 2017 ingesteld en ondersteund met fysieke maatregelen.


   Donderdag 22 december Raadsvergadering 20.00
   Maandag 9 januari Agendacommissie 19.30


   Politie controleert op illegaal vuurwerk

    

   December is begonnen! Dat betekent een maand vol feest. Helaas betekent het ook weer de komst van illegaal vuurwerk. De politie gaat streng controleren op het illegaal afsteken van vuurwerk.

    

   Vuurwerk afsteken mag alleen op oudejaarsdag van 18.00 tot 02.00 uur op nieuwjaardag. Word je betrapt op het afsteken van vuurwerk buiten deze periode, dan staat daar een flinke boete op. Vuurwerk kopen mag alleen op de laatste 3 werkdagen van het jaar op speciaal ingerichte verkooplocaties. Dit is goedgekeurd vuurwerk.

    

   Vuurwerk online kopen

   Veel (illegaal) vuurwerk wordt online besteld uit landen als Italië, Polen en China. Dit vuurwerk is vaak niet goedgekeurd en brengt behoorlijke risico’s met zich mee. Vuurwerkbommen als Cobra’s zijn extreem ontvlambaar en hebben de kracht van een handgranaat. De schade die dit aan kan richten aan mens, dier en omgeving is enorm. Vaak wordt dit vuurwerk gebruikt voor het opblazen van bijvoorbeeld metalen vuilnisbakken of oude wasmachines en drogers.

    

   Contact met wijkagent

   Vragen over vuurwerk? Wordt het buiten de toegestane tijden afgestoken? Of zijn er vermoedens van illegale vuurwerkopslag? Neem dan contact op met wijkagent Cees Pasmans. E-mail:

   Cees.Pasmans@politie.nl of bel (0900) 88 44.


   Andere ophaaldagen afval Kerst en Nieuwjaar

    

   Omdat de feestdagen dit jaar deels op doordeweekse dagen zijn, worden de ophaaldagen van het afval in december aangepast. Altijd op de hoogte zijn? Download de Afvalstoffendienst App. Kijk op www.oisterwijk.nl/afvalkalender.

    

   Gft-afval

   • Inzameling van maandag 26 december verplaatst naar dinsdag 27 december

    

   PMD (verpakkingsafval van plastic, metaal en drankkartons)

   • Inzameling van maandag 26 december verplaatst naar zaterdag 24 december

    

   KCA (Klein chemisch afval)

   • Op donderdag 22 en 29 december komt de chemokar niet

    

   Kringloopwinkel

   • De kringloopwinkel sluit op 24 en 31 december om 14.00 uur