Gemeenteberichten 22 augustus 2019

Besluitenlijst college

 • Regeling vergoeding beeldschermbril, richtlijn interne representatie
 • Mandatering BAG taken
 • Beantwoording art. 34 vragen 5G-netwerk in relatie tot bomenkap
 • Beschikbaar stellen van een bedrag van € 100.000,- vanuit het budget ‘Impuls leefbaarheid’ voor het project ‘Herinrichting Joannes Lenartzstraat’
 • Lijst met verkeersprojecten en maatregelen
 • Voorstel tot het instemmen met een ontwerp wijziging van de statuten van Stichting OPMAAT
 • Voorstel tot het benoemen van een lid van de Raad van toezicht van Stichting OPMAAT
 • Het verzoek tot een financiële bijdrage van de Lucia stichting en de stichting EHBO Oisterwijk

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Posthoornseweg 5 24 Oisterwijk, het plaatsen van een tuinhuisje
 • Juliana Bernhardplein 4 Oisterwijk, het plaatsen van een dakraam
 • Esschebaan 54 t/m 196 Oisterwijk, het wijzigen van de huidige bestemming naar “wonen”
 • Broekzijde 15 Moergestel, het kappen van een monumentale linde

Verleend

 • Stokske 11 Moergestel, het plaatsen van een dakopbouw
 • Willem De Zwijgerlaan 40 Oisterwijk, het verhogen van de nok
 • Kerkhovensestraat 18 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke woonunit

Ontwerpbeschikking

 • Rectificatie Heizenschedijk 1 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan

Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca

 • Aan Paardensportvereniging Klavertje Vier voor het houden van dressuurwedstrijden voor paarden en pony’s op 7 september op een terrein aan de Pijnendijk 2 in Moergestel

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 31 augustus: wegens een buurtfeest is de Regenbeemdeke in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 1 september: wegens Brabants Mooiste wordt het parkeerverbod op Parklaan, De Laerweije en Nedervonder in Oisterwijk opgeheven
 • 1 september: wegens Brabants Mooiste en Willeke Meets zijn de Dorpsstraat, de Lind Noord en Zuid en de Balbian Versterlaan dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Werkzaamheden aan Schijfstraat en verbindingsweg met KVL-terrein

Aan de zijde van het KVL-terrein wordt nog steeds hard gewerkt aan de weg. De nieuwe Ambachtstraat is ondertussen klaar, dus werken we verder aan de aansluiting op het KVL-terrein en met de noordzijde van het station.

Schijfstraat richting station

We saneren de grond in het gebied tussen de Schijfstraat en het spoor. Dit is nodig omdat op deze locatie een ondergrondse waterberging komt en omdat we hier een fietspad realiseren richting het station. Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruikmaken van het nieuwe voetpad langs de Schijfstraat.

Verbindingsweg Ambachtstraat en Laan van KVL

Vanwege aangetroffen vervuiling duurt de voorbereiding van het aanleggen van de weg tussen de Ambachtstraat en de Laan van KVL iets langer dan gepland. Ondertussen blijven de Almystraat, het KVL-terrein en de Boerenbond via de tijdelijke weg toegankelijk.

Almystraat

Het looppad van kunststof platen tussen de Almystraat en de spoorwegovergang (langs de Boerenbond) blijft nog liggen vanwege de (opruim)werkzaamheden daar. We bereiden een betere tijdelijke voet- en fietsverbinding voor.

Opheffen eenrichtingsverkeer Vennelaan Oisterwijk

De Vennelaan verbindt de Gemullehoekenweg met het Zwarte Wegje en de Scheibaan. Op de Vennelaan geldt op dit moment vanaf het Zwart Wegje éénrichtingsverkeer. Het college wil van dat deel ook tweerichtingsverkeer maken om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de wijk rondom het Klompven te verbeteren. Dit besluit ligt nu ter inzage.

Verkeer dat vanaf het Staalbergven of bijvoorbeeld de Scheibaan richting de Gemullehoekenweg wil, doet dit nu via de woonstraten rondom het Klompven en via de Kivitslaan. Naar aanleiding van signalen van bewoners wil de gemeente Oisterwijk het verkeer uit die straten weren en zoveel mogelijk via de hoofdwegen sturen. De Vennelaan is beter geschikt als ontsluitingsweg voor dat verkeer. Om de situatie in te laten gaan zijn minimale aanpassingen aan de huidige aansluiting met de Gemullehoekenweg en de bebording nodig. Na een half jaar wordt de aanpassing geëvalueerd.

Opgeknapt staat netjes

Maar liefst 25 bruggen heeft de gemeente dit jaar al opgeknapt. Leuningen zijn geschilderd, er is schoongemaakt, het beton en voegen zijn gerepareerd en de bruggen hebben nieuwe slijtlagen gekregen. Ze kunnen er dus weer even tegen. Op de foto wordt nog druk gewerkt aan de brug bij de Waterhoefstraat, deze is inmiddels ook klaar. 2 bruggen in onze gemeente moeten helemaal vervangen worden: de brug over de Rosep bij de Zandstraat en de brug over de Voorste Stroom bij de Laag Heukelomseweg. We houden je op de hoogte!

Open Monumentendag 2019 komt eraan

15 september is het weer tijd voor de jaarlijkse Open Monumentendag. En ook in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom kun je weer bijzondere locaties bezoeken. Het thema van deze Open Monumentendag is ‘Plekken van Plezier’.

Dit jaar openen 11 locaties tussen 11.00 en 16.30 uur de deuren voor bezoek. Om 11.00 uur opent wethouder Peter Smit de Open Monumentendag bij het Raadhuis op de Lind. De afsluiting is bij ontmoetingsruimte De Voorhof aan de Kerkstraat 64, naast het Lodewijkskerkje. De wethouder reikt dan om 17.00 uur de jaarlijkse Monumentenprijs uit.

Thema

Het thema van dit jaar is ‘Plekken van Plezier’’. Naar welke monumenten gingen of gaan mensen voor hun plezier? Naar het theater, de dierentuin, een museum, park, sportclub of café? Feit is dat ook in onze gemeente veel monumenten in het teken staan en stonden van ontspanning, vermaak en vrije tijd. Binnen die monumenten zijn er 5 categorieën: museale kunsten, podiumkunsten, sport en spel en horeca en recreatie.

Meer informatie

Meer informatie over de Open Monumentendag staat op de website www.openmonumentendag.nl. Er is ook dit jaar weer een boekje beschikbaar. Het ligt voor je klaar op het gemeentekantoor aan de Lind 44 of bij TIP Oisterwijk, Spoorlaan 82D (Tiliander).

Werk aan de Joannes Lenartzstraat

12 augustus zijn we gestart met de werkzaamheden aan de Joannes Lenartzstraat. We verbeteren daar de verkeersveiligheid en we maken de positie van fietsers op de rijbaan duidelijker. Tijdens de eerste fase van de werkzaamheden werken we aan het gedeelte van de Joannes Lenartzstraat tussen de Spoorlaan en Boxtelsebaan. We zorgen daar onder andere voor bredere fietsstroken. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer 9 september. Daarna gaan we verder met fase 2 waarin we de aansluiting met de Boxtelsebaan, Oude Haarenseweg en De Lind (Noord) aanpakken. Benieuwd wat er gaat veranderen? Kijk op oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Heb jij een project waar iedereen beter van wordt?

Stel, je hebt een idee waarmee je bijdrage levert aan de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van (mantel)zorg, onderwijs, hulpverlening, sport, werk of cultuur. Maar je hebt een financieel zetje nodig om het van de grond te krijgen. Stichting Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO) biedt dat zetje. Je kunt tot en met 14 september projectvoorstellen indienen.

Het thema van 2019 is ‘Iedereen doet mee’. Hiermee wil MIGO eraan bijdragen dat alle inwoners van onze gemeente op een gelijkwaardige manier kunnen meedoen aan de samenleving. Op basis van hun eigen wensen en behoeften. Het maakt daarbij niet uit welke culturele achtergrond, sekse, leeftijd of talenten je hebt. Meedoen in de samenleving is voor iedereen belangrijk én maakt gelukkig.

MIGO ondersteunt grote en kleine projecten waar inwoners zich vrijwillig voor inzetten. Wat belangrijk is dat de projecten van maatschappelijk belang zijn en aansluiten bij het thema. Na afloop van de financiële bijdrage van MIGO moet het project op eigen kracht voortgezet kunnen worden. Meer weten? Kijk op de website www.migo-oisterwijk.nl.

De scholen zijn weer begonnen

Na de zomervakantie zijn er altijd meer ongelukken in het verkeer door aanrijdingen tussen automobilisten en fietsende scholieren. Elke dag melden bijna 2 schoolklassen vol kinderen zich voor behandeling op de spoedeisende hulp.

Met de campagne ‘de scholen zijn weer begonnen’ roept gemeente Oisterwijk, samen met Veilig Verkeer Nederland, alle verkeersdeelnemers op om extra aandacht voor elkaar te hebben. Zo komen kinderen weer veilig op school.

Wennen voor iedereen
Na de zomervakantie is het voor kinderen wennen om (weer) naar school te fietsen. Voor een  deel van hen is het de eerste keer dat zij zonder begeleiding van ouders naar school gaan. Ze fietsen met vrienden en vriendinnen inclusief de bijkomende afleiding. Kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan, fietsen een voor hun nieuwe route met onbekende verkeerssituaties. Ook voor automobilisten is het na een relatief rustige periode op de weg weer even wennen.

Help verkeersongevallen voorkomen

Als automobilist houd je extra rekening met fietsende scholieren door zelf op tijd te vertrekken en daardoor minder gehaast en dus niet te snel te rijden. Zet ook je telefoon op mono, zoals je niet wordt afgeleid. Breng je zelf je kinderen naar school? Overweeg om te fietsen of te wandelen. Gaat je kind voor het eerst naar de brugklas? Oefen samen de fietsroute en bespreek de gevaarlijke punten.

Blauwalg in het Groot Kolkven

In het Groot Kolkven is blauwalg aangetroffen door Waterschap De Dommel. Bij het ven staan waarschuwingsborden.

Zodra bij een volgende meting geen blauwalg meer gevonden wordt, haalt het waterschap de borden weg.

Klachten
Op de website www.dommel.nl/blauwalg van het Waterschap staat een overzicht van alle locaties met blauwalg. Blauwalg kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Van het zwemmen in water besmet met blauwalg kun je huidirritaties krijgen als jeuk en rode vlekken. Slik je het water per ongeluk in, dan kun je last krijgen van maag en darmen. Ook honden kunnen beter niet in besmet water zwemmen. Het waterschap raadt vissen in besmet water af.