Gemeenteberichten 21 januari 2021

Onderwerpen raad

7 januari:

 • Verkort belastingjaar
 • Regelgeving Haaren-Oisterwijk
 • Begrotingswijziging in verband met de komst van Haaren
 • Benoemen functies, commissieleden en werkgroepen
 • Verordening afvalstoffenheffing 2021
 • Dion Dankers, Anne Cristien Spekle en Eric Logister benoemen tot wethouder
 • Johan van den Brand en Patrick Simons toelaten als raadslid

14 januari:

 • M.C.A. Das-Schellekens toelaten als lid van de gemeenteraad
 • Ingekomen stukken
 • De Algemene plaatselijke verordening gemeente Oisterwijk 2021
 • De bezwaarschriften tegen het aanwijzingsbesluit, in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten
 • Het bestuursakkoord “Gezamenlijk perspectief over grenzen heen”
 • De gemeentelijke voorschriften van de gemeente Haaren zoals opgenomen in het aanvullend besluit

Onderwerpen college

 • bulkbesluit college beleid en regelgeving
 • aanvullend besluit raad beleid en regelgeving herindeling Haaren
 • Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling OMWB
 • Besluit tot het vaststellen van algemene strekking in het kader van de herindeling van de voormalige gemeente Haaren
 • Werkprogramma Omgevingsdienst Midden en West Brabant 2021
 • Onderzoek en procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten
 • Ontwerpwijzigingsplan Spreeuwenburgerweg
 • Portefeuilleverdeling college Oisterwijk 2021-2026

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Pannenschuurlaan 169 en 171 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Laag Heukelomseweg 9 Heukelom, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Dorpsstraat 27 Oisterwijk, het verbouwen van het pand
 • Heukelomseweg 33 Heukelom, het kappen van een notenboom
 • Klompven 8 Oisterwijk, het plaatsen van een bijgebouw
 • De Lind 34 Oisterwijk, vervangende nieuwbouw herontwikkeling van een woning tot kantoorruimte
 • Kerkstraat 29B Oisterwijk, het plaatsen van een balk
 • Distelstraat 14 Oisterwijk, het vergroten van de woning

Verleend

 • Klompven 28 Oisterwijk, het plaatsen van drie dakkapellen
 • Sprendlingenstraat 9 Oisterwijk, het kappen van een zomereik
 • Gasthuisstraat 8 (kavel 2) Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Lindelaan 49 en 51 Haaren, het bouwen van 2 vrijstaande woningen
 • Akkerstraat 28 Haaren, het maken van een trapsparing in de bestaande woning
 • Langeweg 44 Haaren, het vervangen van de bestaande overkapping door een (gedeeltelijk gesloten) carport
 • Hertog Janlaan 2 Oisterwijk, het plaatsen van twee erkers
 • Roonsestraat 22 Haaren, het bouwen van een vervangende loods
 • Baaneind 10 Heukelom, het mogelijk maken van opslag en stalling van niet agrarische producten, goederen, werktuigen of materialen in bestaande agrarische bedrijfsgebouwen
 • Heukelomseweg 33 Heukelom, het kappen van een notenboom
 • Akkerstraat 17 Haaren, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak en het uitbreiden van de woning
 • Posthoornseweg 5-19 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Oliviersweg 99 Oisterwijk, het starten van een hoveniersbedrijf

Verlengd

 • Laarakkerweg 11 Oisterwijk, het intern verbouwen van het bestaande kantoor en uitbreiden van het terrein
 • Nijverheidsweg 30 Oisterwijk, het in- en extern aanpassen van een pand

Geweigerd

 • Belversestraat 31 Haaren, het in gebruik nemen van een tijdelijke voormalig dierenverblijf ten behoeve van catering als bedrijf aan huis

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Supermarkt Oisterwijk B.V. voor het wijzigen van de drank- en horecavergunning aan het Fabriekspad 1 in Oisterwijk

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld wijzigingsplan Burgemeester Canterslaan 87
 • Ontwerpwijzigingsplan Spreeuwenburgerweg

Beste inwoners en ondernemers van Oisterwijk,

Wat een veelbewogen start van het nieuwe jaar hebben wij al gehad. Met de komst van het dorp Haaren dat nu deel uitmaakt van de gemeente Oisterwijk. Maar ook met de lockdown, die na de persconferentie van afgelopen dinsdag in ieder geval tot en met 9 februari is verlengd.

De overheid doet haar best om ondernemers en verenigingen te ondersteunen. Lokaal geven wij hier voor een deel uitvoering aan, kijk daarvoor op onze website Oisterwijk.nl. Ook u als inwoners voelt deze verlengde lockdown op allerlei manieren. Het duurt lang, de gezondheid laat misschien te wensen over, u worstelt weer met thuisonderwijs of eenzaamheid. Ik wil u op het hart drukken: Heeft u hulp, ondersteuning of een luisterend oor nodig? Vraag erom. Dat kan in uw eigen omgeving, bij vrienden, familie of buren. En als dat niet lukt dan zijn er hulpinstanties, ook die vindt u op onze website.

Ik zie gelukkig ook hele mooie, warme initiatieven waar ondernemers acties op touw zetten voor eenzame ouderen, waar buren elkaar helpen met koken en boodschappen doen, waar mensen er voor elkaar zijn als het nodig is. Wellicht kunt u ook iets aanbieden. Ik zeg het nog maar eens, kijk naar elkaar om. Een praatje kan soms al het verschil maken. Duidelijk is dat we er voorlopig nog niet zijn. We hebben elkaar nodig.

Met de coronavaccinaties is er licht aan het einde van de tunnel. Het blijft echter onzeker hoe lang dit nog duurt. Gelukkig is er volgens onderzoeken nog veel draagvlak voor de maatregelen. Maar we moeten ons er goed aan houden. Laat u testen, ook bij milde klachten. Als u in quarantaine moet, hou vol! Het is belangrijk voor uzelf en uw omgeving. Alleen Samen Krijgen We Corona Onder Controle.

Gedupeerde van de kinderopvangtoeslag affaire? Neem contact op

Woon je in deze gemeente en ben je een gedupeerde van de kinderopvangtoeslag affaire van de Belastingdienst? Dan kun je voor hulp en ondersteuning bij problemen bij ons terecht.

De Belastingdienst/Toeslagen compenseert ouders die in de problemen zijn gekomen door de affaire. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende. Soms heb je meer ondersteuning nodig. Wij helpen bij die aanvullende ondersteuning.

Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Gedupeerden die behoefte hebben aan extra ondersteuning op één van bovenstaande gebieden, nemen contact met ons op. Ben je door de belastingdienst aangemerkt als gedupeerde, neem contact met ons op. Samen bekijken we wat we voor jouw kunnen doen. Daarbij gaan wij altijd uit van maatwerk.

Neem voor meer informatie contact met ons op via  (013) 529 13 11 of gemeente@oisterwijk.nl

Zelf contact opnemen

Wij weten dat er in onze gemeente gedupeerde gezinnen zijn. Helaas weten wij niet wie die gezinnen zijn, omdat de belastingdienst die gegevens niet verstrekt in verband met de privacy van de gezinnen. Wij roepen je daarom op om zelf contact met ons op te nemen. Dan kunnen we samen kijken hoe we je kunnen helpen.

Weet je niet of je een gedupeerde bent?

Is jouw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019 en weet je niet waarom? Neem dan contact op met het Serviceteam gedupeerden kinderopvangtoeslag via de website van de Belastingdienst https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/contact/  of bel (0800) 235 83 58 (gratis).

Gemeentelijke belastingen automatisch afschrijven

Elk jaar versturen wij eind februari het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2021. Wist je dat je ons kunt machtigen om de gemeentelijke belastingen automatisch af te laten schrijven? Handig, dan hoef je er zelf niet meer aan te denken om het geld over te maken.

Inwoners dorp Haaren

Mogelijk betaalde je jouw gemeentelijke belastingen aan de gemeente Haaren via automatische incasso. Dit kan bij de gemeente Oisterwijk ook. Hiervoor moet je je nog wel aanmelden. Meld je je vóór 8 februari 2021 aan? Dan verwerken wij jouw aanmelding nog voordat het aanslagbiljet eind februari op de mat valt. Meld je je na 8 februari aan? Dan verwerken wij jouw automatische incasso zo snel mogelijk, maar staat het nog niet op het aanslagbiljet vermeld.

Gemakkelijk regelen

We schrijven de gemeentelijke belastingen in 10 termijnen af. Regel het online via www.oisterwijk.nl/automatische-incasso. Je mag jouw machtiging altijd weer intrekken.

Hart van Brabant werkt samen aan klimaatmaatregelen

Een fijne plek om te wonen – nu en in de toekomst: dat willen we in Oisterwijk  en in heel Hart van Brabant. Daarom maken we in onze regio samen plannen voor het veranderende klimaat.

We kijken hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Hoe we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen. En hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Die plannen zetten we in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).

Wat betekent de REKS voor inwoners

Meld je aan voor de online informatieavonden en je hoort wat de REKS is, hoe deze er ongeveer uitziet, wat de planning is en hoe je meedoet. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. De avonden zijn bedoeld voor alle inwoners in de regio.

 • Zonne-energie in Hart van Brabant: dinsdag 26 januari, van 19.30 tot 21.00 uur
 • Aanpassingen aan klimaatverandering: donderdag 28 januari, van 19.30 tot 21.00 uur

Aanmelden kan op de website www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS of via de QR-code in dit artikel. Op de website www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS kijk je ook de informatieavonden terug over windenergie, het duurzaam verwarmen van onze woningen en gebouwen en participatie (meedenken, -doen en -profiteren).

Meer informatie

Meer informatie over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie en de overige activiteiten staat op de website www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS.

Heeft jouw container al de juiste chip?

Woon je in Haaren, dan weet je waarschijnlijk wel dat jouw container aangepast moet worden. De reden hiervoor is dat de Afvalstoffendienst de bakken dan kan legen. Bij de meeste inwoners van Haaren is dit al gebeurd.

Is jouw container nog niet aangepast? Dan heb je nog 1 mogelijkheid om dit gratis te regelen. Je hebt hierover een brief gekregen van de afvalstoffendienst. Zet jouw container op de in de brief aangeven datum voor 07.30 uur aan de straat, zo dicht mogelijk bij jouw voordeur. Jouw container krijgt dan een nieuwe chip en/of de binnenbak wordt verwijderd. De container hoeft niet leeg te zijn.

Het is noodzakelijk dat je dit doet, ook al gebruik je de container niet. Een container hoort namelijk bij het huis en een eventuele volgende bewoner kan hier dan last van hebben. Heb je over het aanpassen van de container geen brief gehad van de afvalstoffendienst? Of heb je vragen? Neem contact op met de afvalstoffendienst via (073) 61 56 507.

Hoe werkt Loket Wegwijs Oisterwijk

Heb je behoefte aan advies of hulp en weet je niet waar je terecht kunt? Of het nu gaat om zorg, wonen, werk, geldzaken of opvoeden: Loket Wegwijs wijst inwoners van de gemeente Oisterwijk de weg.

Loket Wegwijs helpt jou om zo goed mogelijk zelfstandig mee te doen aan de maatschappij.

Samen voor elkaar

Loket Wegwijs kijkt naar wat je zelf kunt, eventueel met hulp van mensen uit jouw omgeving. Afhankelijk van de vraag brengen ze jou in contact met sociale (vrijwilligers) organisaties in Oisterwijk. Deze zijn ook te vinden op www.wegwijsinoisterwijk.nl. Bij ingewikkelde vragen, of wanneer er zwaardere ondersteuning nodig is, kijkt Loket Wegwijs naar oplossingen op maat.

Bereikbaarheid

Loket Wegwijs is telefonisch bereikbaar via (013) 30 30 440 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Op woensdag van 13.00 tot 17.00 uur. Of mail naar loketwegwijs@oisterwijk.nl. Het inloopspreekuur in de Tilliander op donderdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur gaat op dit moment niet door in verband met de coronamaatregelen.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties jouw gegevens. Het gaat om gegevens van inwoners, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties helpt hierbij.

Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Daarom is er vanaf nu het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens (RvIG)

Het MFO is te vinden op de websites www.rvig.nl/mfo en www.rijksoverheid.nl. Op www.rvig.nl/mfo staan 3 formulieren: voor inwoners, bedrijven en (semi) overheidsorganisaties. Met deze formulieren maak je online jouw melding.

Podcast over Oisterwijker Sjef Paijmans

Het Regionaal Archief Tilburg lanceert de podcast ‘Sjef’. Het verhaal gaat over Oisterwijker Sjef Paijmans, die na de oorlog is gearresteerd vanwege vermeende sympathieën met de bezetter.

Uitgangspunt van de podcast zijn de dagboeken van Paijmans. Hij was lid van het, op het Italiaanse fascisme georiënteerde, Nationaal Front. Deze organisatie werd in de oorlog door de Duitsers verboden. Paijmans is ook nooit formeel aangeklaagd of veroordeeld. Hij heeft altijd ontkend dat hij gecollaboreerd heeft. Een interessant aspect van het verhaal is hoe de begrippen ‘goed’ en ‘fout’ zich in de chaotische periode direct na de oorlog tot elkaar verhielden.

Voor de podcast ging schrijver en radiomaker Daan Doesborgh met verschillende personen in gesprek over Sjef Paijmans. Deze gesprekken zijn verwerkt in de vierdelige podcast die vanaf 20 januari in wekelijkse afleveringen online komt. De afleveringen volgen het dagboek dat in de collectie van Regionaal Archief Tilburg is opgenomen. De stem van Sjef wordt vertolkt door de 32-jarige Martin de Brouwer, geboren en getogen in Oisterwijk. Ook komen historicus Ad van den Oord, historica Machlien Vlasblom, Hans Paijmans (de zoon van Sjef) en Jeroen van den Eijnden, directeur van Nationaal Monument Kamp Vught aan het woord.

De podcast is te vinden in de gangbare podcast-media als Spotify en Soundcloud. Wil je na het luisteren van de afleveringen alle dagboeken van Sjef Paijmans lezen? Dat kan via de website www.regionaalarchieftilburg.nl.