Gemeenteberichten 2018 week 2

Onderwerpen college 4 januari

 • Het indienen van een suppletieverzoek naar aanleiding van het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven
 • Actualisatie GR Hart van Brabant
 • Risicomanagement en weerstandsvermogen
 • Herontwikkeling locatie Dorpstraat – Vloeiweg, Oisterwijk
 • Locatie “Aan de Lind”, Oisterwijk
 • Principeverzoek Industrieweg 8A, Moergestel
 • Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Sportpark Den Donk e.o.
 • Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van extra financiële middelen om te komen tot een hoger onderhoudsniveau van wegen en groen
 • Keuzenotitie Openbare verlichting 2018-2022
 • Aanpassing verordening jeugdhulp Oisterwijk 2017
 • Voorstel voor vaststellen verordening Declaratiefonds 2018
 • Voorstel voor vaststellen verordening advisering sociaal domein gemeente Oisterwijk 2018
 • Voorstel betreffende de herontwikkeling van het perceel Nicolaas van Eschstraat 28 Oisterwijk
 • Actualisatie archeologiebeleid
 • Startnotitie kadernota grondbeleid 2018 t/m 2021

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Laag Heukelomseweg nabij Mie Pieters Oisterwijk, het aanleggen van parkeervakken
 • De Lind 1 Oisterwijk, het realiseren van een appartement op de verdieping en het uitbreiden van de bank op de begane grond

Verleend

 • Brede Steeg 27 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis

Verlengd

 • Heusdensebaan 50 Oisterwijk, het realiseren van een fitness instituut
 • Boxtelsebaan 15 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke woonunit

Melding evenementen en horeca

 • Voor het organiseren van “Buur Tent Moergestel” op 27 januari op het St. Jansplein in Moergestel

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Proeflokaal Oisterwijk B.V. voor het wijzigen van de drank- en horecavergunning Moergestelseweg 123 in Oisterwijk

Stem op uw favoriet voor de vrijwilligersprijzen

de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’ is begonnen. Ruim 150 landelijke projecten, lokale projecten en vrijwilligers hebben zich ingeschreven. U kunt ook uw favoriet kiezen, de winnaar met de meeste stemmen krijgt de publieksprijs.

Alle projecten en vrijwilligers staan op de website www.vrijwilligersprijzen.nl. U kunt stemmen tot en met 30 januari 2018. Er zijn prijzen in 3 categorieën: landelijke vrijwilligersprojecten, lokale vrijwilligersprojecten en de VriendenLoterij Passieprijs. Met de VriendenLoterij Passieprijs wordt een vrijwilliger van onschatbare waarde beloond.

De winnaars krijgen prijzen variërend van €500,- tot €5.000,-. In elke categorie wordt een winnaar gekozen door een jury én 1 door het publiek.

Lokale aanmeldingen

De ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’ worden jaarlijks uitgereikt om vrijwilligers en hun organisaties in het zonnetje te zetten. Gemeenten spelen dit jaar een grote rol bij de prijzen. Zij mochten 3 organisaties en 1 vrijwilliger aanmelden. De gemeente Oisterwijk heeft de volgende projecten aangemeld:

 • ‘Jongeren hebben de LOVO toekomst!’
 • Stichting Rick
 • Creatieve middag in Oisterwijk

Voor de passieprijs heeft de gemeente mevrouw M. Weerdenburg-Meurs aangemeld.

Zo laat de gemeente Oisterwijk haar erkenning en waardering blijken voor het werk dat vrijwilligers doet. Ruim 50 gemeenten meldden projecten aan. Een overzicht van deelnemende gemeenten is te vinden op www.vrijwilligersprijzen.nl/gemeenten.

Eisen voor deelnemers

Het thema dit jaar is: ‘vrijwilligers maken het verschil’. De jury beoordeelt de projecten en initiatieven daarom onder andere op hoe zij met vrijwilligers het verschil maken voor hun omgeving of gemeente of via hun eigen vrijwilligersbeleid voor hun vrijwilligers. De passieprijs gaat naar de vrijwilliger die van onschatbare waarde is voor het project of de organisatie: er wordt onder meer gekeken naar de inzet, creativiteit, het enthousiasme en de resultaten die de vrijwilliger heeft bereikt. De prijsuitreiking is op 2 februari 2018 in The Colour Kitchen in Utrecht.

Nieuw doel voor de kastanje, denk jij mee?

Wat maken we van de gekapte boom bij het bevrijdingsmonument? Heb jij een leuk idee? Laat het ons weten! Het budget is bescheiden, dus laat je creativiteit de vrije loop.

Dit jaar hebben we de tamme kastanje bij het bevrijdingsmonument aan de Gemullehoekenweg helaas moeten kappen omdat de boom dood was. Uit de reacties van bewoners blijkt dat veel mensen mooie herinneringen hebben aan de boom. Daarom hebben we de stam van de boom bewaard. We willen iets van de stam maken als herinnering aan deze bijzondere boom. Het zou een bankje kunnen zijn, in de buurt van het monument maar er zijn vast nog andere goede ideeën. Wat vind jij? Mail je idee naar communicatie@oisterwijk.nl.

Militaire oefeningen in januari – februari

De Koninklijke Landmacht houdt in januari en februari 2 militaire oefeningen. De 1e oefening is van 29 januari tot en met 2 februari. De 2e oefening is van 5 tot en met 9 februari.

Beide oefeningen zijn voor een training Luchtdoel Artilleristen met als doel luchtverdediging. Dat betekent dat militairen locaties gaan verkennen en inmeten waar de wapensystemen opstelling kunnen innemen. Dit om de het luchtruim te bewaken. Ook worden een aantal wapensystemen neergezet. Met deze wapensystemen worden acties en bedreigingen in het luchtruim nagedaan. Daarbij wordt geen munitie gebruikt.

Geen overlast

Er zijn geen grote acties en verplaatsingen en de militairen komen niet in dorpskernen. Het normale verkeer heeft geen last van de oefening. Is het nodig om grond te gebruiken van particulieren (boeren), dan wordt dit vooraf gevraagd en afgesproken.

De troepen

Aan de oefening doen 120 personen en 31 wielvoertuigen mee. De militairen verplaatsen zich over bestaande wegen en paden. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 13 Luchtverdedigingsbatterij ‘Ypenburg’ uit Vredepeel.

Schade

Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.

College biedt raad voorstel aan voor bouw nieuwe sportaccommodatie op den Donk 

Op 4 januari heeft het college 2 belangrijke raadsvoorstellen vastgesteld die de bouw van de nieuwe sportaccommodatie op den Donk mogelijk maken. Deze nieuwe sportaccommodatie bestaat uit een sporthal en een zwembad. De raad behandelt deze voorstellen in de raadsvergadering van 22 februari 2018. Het gaat om het aanpassen van het bestemmingsplan den Donk en het ontwerp, de bouw en exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie.

Bestemmingsplan

Het nieuwe bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van sportpark den Donk mogelijk. Het biedt ruimte voor het inpassen van de nieuwe sportaccommodatie, het scoutinggebouw, een uitbreiding van de manege en de parkeerplaatsen. Deze ontwikkelingen moeten worden gecompenseerd met extra groen en een kwaliteitsverbetering van het landschap.

Bouw en onderhoud van de sportaccommodatie

 • Toegankelijk en duurzaam

In het ontwerp zijn alle voorzieningen op de begane grond goed toegankelijk. Er wordt gebouwd met duurzame natuurlijke materialen en het energieverbruik is bijna neutraal o.a. door hergebruik van warmte en de plaatsing van zonnepanelen. Door gebruik te maken van verschillende hoogten en eenvoudig kleurgebruik past het gebouw mooi in de omgeving.

 • Extra budget

Het college had gerekend op een bedrag van ruim 10 miljoen euro. Door de stijgende bouwprijzen is er ruim 1 miljoen euro meer nodig voor de bouw en het meerjarig onderhoudsplan van de accommodatie. Hiervoor vraagt het college aan de raad om extra budget beschikbaar te stellen in de begroting.

 • Zwembad en sporthal

De nieuwe sportaccommodatie beschikt straks over één zwembad dat geschikt is voor het halen van zwemdiploma’s, speciale doelgroepen, de Oisterwijkse verenigingen en andere zwemactiviteiten. De nieuwe sporthal vervangt de huidige sporthal de Leye.

Exploitatie van de sportaccommodatie

Voor de exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie wil het college een vijfjarig contract aangaan met Optisport. Deze organisatie exploiteert ook het huidige zwembad de Leye. Een belangrijke overweging is dat we dan met één partij afspraken kunnen maken over de overgangsperiode en de verhuizing. Het biedt gebruikers ook continuïteit in de contacten en lopende projecten met Optisport.

Bouwrijp maken en inrichten openbare ruimte 

Voor de openbare ruimte van den Donk heeft de raad al een bedrag van 2,4 miljoen euro gereserveerd. Het college vraagt de raad om dit bedrag beschikbaar te stellen zodat we de locatie van de sportaccommodatie bouwrijp kunnen maken en de openbare ruimte op den Donk verder kunnen ontwikkelen.

Het college wil het sportpark fasegewijs aanpakken. De fusie van de Oisterwijkse voetbalclubs, de bouw van het scoutinggebouw, de borging van muziekfestival Intents en het initiatief van de stichting duurzaamheidsvallei rond kasteel Durendael zijn op het ontwerp nog van invloed. Daarnaast zijn we nog in overleg met waterschap De Dommel over de waterberging binnen het gebied.

Op de beeldvormingsavond van 18 januari wordt het nieuwe ontwerp aan de raad gepresenteerd. Als de raad op 22 februari 2018 instemt met de raadsvoorstellen dan kan de bouw starten in augustus 2018. De sportaccommodatie kan een jaar later, in 2019 open.

Agenda leeg na de feestdagen?

Geen nood! Kijk eens op www.bezoekoisterwijk.nl voor leuke activiteiten in de buurt. Exposities,  wandelroutes, (indoor)speeltuinen, films, eten, winkelen, cursussen en nog veel meer. Dus ook in januari en februari is er genoeg te beleven.

De afvalkalender in 2018

In de afvalstoffendienst app ziet u wanneer uw afval in 2018 wordt opgehaald.

Maakt u geen gebruik van de app? Geen probleem. Op onze website www.oisterwijk.nl/afvalkalender kunt u de kalender ook gratis downloaden en uitprinten.

Maakt u geen gebruik van de app of lukt het niet om de kalender te downloaden? U kunt een papieren versie aanvragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente via (013) 529 13 11. U krijgt de kalender dan in januari thuisgestuurd.