Gemeenteberichten 20 mei 2020

Onderwerpen raad 13 en 14 mei

 • Benoeming Eric ten Brink als wethouder gemeente Oisterwijk
 • Geheimhouding op de overeenkomst met de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en de overeenkomst beëindiging veehouderij Oisterwijksebaan 2 en 2a

Onderwerpen college

 • Raadsvoorstel jaarstukken 2019 en begroting 2021 GGD Hart voor Brabant
 • Collegeverzoek Principeverzoek functiewijziging Duinenweg 3

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Duinenweg 3-2 Oisterwijk, het verbouwen van een recreatiewoning
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het verlengen van de tijdelijke omgevingsvergunning
 • Schraderlaan 22 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning

Rectificatie

 • Almystraat 4 Oisterwijk, het bouwen van een Pets Place boerenbond. Moet zijn: Almystraat 4 Oisterwijk, het bouwen van een Pets Place boerenbond en Lidl supermarkt

Verleend

 • Korenstraat 30 Moergestel, het uitbreiden van de verdieping op de bestaande aanbouw aan de achtergevel
 • Poirtersstraat 3 Oisterwijk, het kappen van 46 kastanjebomen en 1 eik
 • Udenhoutseweg 43 Oisterwijk, het plaatsen van een opbouw aan de achterzijde
 • Udenhoutseweg 41 Oisterwijk, het plaatsen van een opbouw aan de achterzijde
 • Sportlaan 24 Oisterwijk, het bouwen van een loods
 • Oirschotsebaan 73 Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen van een zeecontainer tbv opslag gereedschap
 • Oisterwijkseweg 20 Moergestel, het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpwijzigingsplan Terburghtweg 8A, Oisterwijk

Verkeer

Verkeersbesluit

 • Reserveren 1 parkeervak in de Pastoor van Beugenstraat in Oisterwijk t.b.v. het direct opladen van elektrische voertuigen
 • Reserveren 2 parkeervakken in de Dotterstraat in Oisterwijk t.b.v. het direct opladen van elektrische voertuigen

Dat verdient een lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen van 2021 kunt u nog een lintje aanvragen. De Lintjesregen is dan op maandag 26 april 2021. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 21 juni 2020.

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet, contact met ons op via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.

Eind mei betaling gemeentelijke belastingen

Door de coronacrisis hebben we betaling van de gemeentelijke belastingen uitgesteld met 2 maanden. Dat betekent dat we eind mei gaan innen. Het aantal termijnen en de hoogte van de termijnen blijft gelijk.

Het uitstellen van de automatische incasso geldt voor de volgende gemeentelijke belastingen:

 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing
 • Onroerende-zaakbelastingen (ozb)
 • Hondenbelasting
 • Reclamebelasting

Maak je gebruik van automatische incasso? Dan incasseren we de betaling automatisch aan het einde van deze maand. Het blijven 10 incassotermijnen: van eind mei 2020 tot en met eind februari 2021.

Heb je geen automatische incasso? Dan verwachten we de betaling uiterlijk 31 mei 2020.

Betalingsregeling

Wil je een betalingsregeling afspreken? Stuur dan een mail naar de afdeling Belastingen via belastingen@oisterwijk.nl.

Eric ten Brink nieuwe wethouder gemeente Oisterwijk

Donderdag 14 mei werd Eric ten Brink benoemd als nieuwe wethouder voor de gemeente Oisterwijk. Het college is daarmee weer op volle sterkte! We heten Eric van harte welkom en wensen hem veel succes en plezier als wethouder in deze prachtige gemeente!

Hulp nodig? Hier kun je terecht

De coronacrisis raakt ons allemaal, het vraagt het uiterste van iedereen. Maar er ontstaan ook veel initiatieven om elkaar te helpen. Weet waar je terecht kunt!

ContourdeTwern coördineert praktische hulp door vrijwilligers zoals boodschappen doen, het regelen van een maaltijd, hond uitlaten of andere kleine klusjes, maar ook sociaal contact. Het persoonlijke contact is op dit moment beperkt, maar er staan nog steeds vrijwilligers klaar om  te bellen, chatten of e-mailen. En als dat mogelijk is bijvoorbeeld ook een wandeling of een praatje aan de voordeur.

Heb je een vraag? Of ben je gezond en behoor je niet tot de kwetsbare doelgroep en ben je beschikbaar voor hulp? ContourdeTwern denkt mee om vraag en aanbod bij elkaar te brengen! Bel naar (013) 528 40 80 of mail naar info.oisterwijk@contourdetwern.nl. Hou de website www.contourdetwern.nl in de gaten voor het laatste nieuws rondom het coronavirus en hoe ContourdeTwern daarmee omgaat in jouw buurt.

Sociaal Team

Het Sociaal Team Oisterwijk is telefonisch bereikbaar voor vragen over ondersteuning, hulp in het dagelijkse leven en psychische hulp. Denk aan vragen over opvoeden en opgroeien, relaties en scheiden, geld en schulden én bij ondersteuning vanuit de WMO en de Jeugdwet. Bel (013) 529 13 11 (gemeente Oisterwijk) of (088) 023 75 00 (maatschappelijk werk).

Alle initiatieven op een rij

Alle sociale initiatieven die ontstaan in onze gemeente worden bijgehouden op de website van Oisterwijk Nieuws. Benieuwd naar deze sociale initiatieven of zelf hulp aanbieden? Kijk op www.oisterwijknieuws.nl/corona onder het kopje hulpaanbod voor en door inwoners.

Te kappen bomen in juni 2020

Wij moeten regelmatig bomen kappen in onze gemeente. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch houden we je graag op de hoogte van de bomen die we zonder vergunning kappen en de reden daarvoor. Zo word je niet verrast. De bomen zijn afgekeurd tijdens de boomveiligheidsinspectie. De planning voor juni is:

 • Lindeboom bij de Poststeeg in Oisterwijk, op de locatie komt een oversteekplaats voor voetgangers
 • Knotwilg bij de Spoetnikstraat in Oisterwijk, vanwege werkzaamheden van Waterschap De Dommel

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Voorbereidingen opening Staalbergven

Blijf op de hoogte van al het nieuws over het openluchtbad Staalbergven via www.oisterwijk.nl/staalbergven of volg Staalbergven op Twitter (@HetStaalbergven) of Facebook (Openluchtbad Staalbergven).

Taxus Taxi vanaf 1 juni van start

Het taxus inzamelseizoen begint weer. Ook dit jaar is Stichting Taxus Taxi actief om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Het snoeisel van deze haagplant wordt gebruikt voor de productie van Taxol, het basisbestandsdeel van de chemotherapie.

Op 1 juni geeft de stichting het startschot en kun je online een afspraak maken via www.taxustaxi.nl/afspraak. Vanaf 2 juni is bellen ook mogelijk, maar alleen in beperkte mate. Stichting Taxus Taxi vraagt je om bij voorkeur online een afspraak te maken.Praktische zaken

Om de taxusinzameling ook dit jaar weer soepel te laten verlopen, vraagt de stichting aandacht voor een aantal zaken. Zo haalt Taxus Taxi het snoeisel gratis voor de deur op bij een minimale hoeveelheid van 15 kilo. Heb je minder? Lever het snoeisel dan in bij 1 van de inzamelpunten. Welke dit zijn, zie je op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten.Voor het maken van chemotherapie is de kwaliteit van het snoeisel erg belangrijk. De stof taxol zit vooral in de jonge scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag. Hele struiken of oude takken van een taxushaag zijn dan ook niet bruikbaar. Voorkom broei door in een gevulde tas een kuil ter grote van een voetbal te maken. Houd ook het snoeisel zoveel mogelijk uit de zon. Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s staan op www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Gratis materialen
Voor iedere donateur zijn er gratis tassen en zeilen. Deze materialen haal je op bij verschillende uitgiftepunten (bijvoorbeeld Boerenbond en Welkoop). Alle uitgiftepunten staan op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten. Het taxussnoeisel mag je ook op een hoop leggen, de stichting ruimt dit op. Denk ook hier aan de kuil in het midden van het snoeisel.

Chauffeurs gezocht
De taxusinzameling kan niet zonder vrijwilligers. Ook dit jaar doet de stichting weer een oproep aan iedereen die zich samen met een enthousiast team wil inzetten voor de inzameling. Taxus Taxi is op zoek naar chauffeurs die beschikbaar zijn in de maanden juni, juli en augustus en in het bezit zijn van rijbewijs B of BE. Mail voor meer informatie naar communicatie@taxustaxi.nl.

Meer informatie

Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi staat op
www.taxustaxi.nl
of social media. Vorig jaar heeft de stichting een totale hoeveelheid van 346.000 kilo taxussnoeisel ingezameld. Elk jaar zijn er weer duizenden taxusdonateurs die hun takje bijdragen. Stichting Taxus Taxi hoopt, in samenwerking met Den Ouden Groep, ook dit jaar weer op een mooie opbrengst in de strijd tegen kanker.

Wijziging openingstijden gemeentekantoor per 1 juni

Vanaf 1 juni verruimen we de openingstijden van het gemeentehuis

 • 1 tot en met 12 juni: iedere dag vanaf 08.30 uur tot 11.00 uur
 • 15 juni tot en met 3 juli: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 11.00 uur. Donderdag van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Zoals gewoonlijk kun je alleen op afspraak bij ons terecht. Voorlopig kun je alleen telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor naar (013) 529 13 11.