Gemeenteberichten 20 januari 2022

College

 • Werkprogramma OMWB 2022
 • Eindrapportage project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv)
 • Benoemen lid marktcommissie
 • Vaststellen eerste wijziging Beleidsregels evenementen 2021

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Oirschotseweg 73 Moergestel, het realiseren van een recreatieve verblijfsfunctie
 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het aanpassen van tuinsieraad D
 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het bouwen van een tuinhaard met schoorsteen
 • Hoog Heukelom 7 Heukelom, het kappen van een walnotenboom
 • Donkhorst 5A Moergestel, het kappen van een populus x canescens
 • Tuinweg 35B Oisterwijk, het plaatsen van een airco met buitenunit
 • Kruysackerstraat 26 en 28 Moergestel, het bouwen van een twee onder een kapwoning

Verleend

 • h.v. Eind 19c Haaren, het kappen van een eik met een slechte vitaliteit
 • Groenstraat t.h.v. nr. 63 Oisterwijk, het kappen van een moeraseik (vitaliteit slecht)
 • Baerdijk t.h.v. nr 139 Oisterwijk, het kappen van de stam van een moeraseik
 • Broekzijde 5 Moergestel, het aanleggen van een fietspad
 • Kerkstraat 89 Oisterwijk, het verbouwen van een winkel tot 2 woningen

Verlengd

 • Rootven 43 Moergestel, het plaatsen van een terras ten behoeve van het café
 • Sportlaantje 10 Haaren, het bouwen van een vrijstaande woning
 • Beneluxstraat 1 Oisterwijk, inrichting Unilin Insulation B.V., Wabo procedure. Dit is een kennisgeving van de Omgevingsdienst Midden-en West Brabant, zaaknummer 2021-052104.

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Hildsven 10 te Moergestel, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
 • Oirschotseweg 20A te Moergestel, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
 • Moergestelseweg 54 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 21 januari 2022 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Verkeer

 • Reserveren 2 parkeerplaatsen in de Lisstraat t.b.v. het direct opladen van elektrische voertuigen

Meer ruimte voor bomen : Brabantse Oogst Vierdaagse

Van 13 tot en met 16 januari organiseerde Vermeer Duurzame Diensten uit Haaren samen met Bomenhub Minitopia en Meer Bomen Nu de Brabantse Oogst Vierdaagse. Overal in Brabant werden met hulp van vrijwilligers inheemse zaailingen geoogst. Boompjes die in de verdrukking stonden werden geoogst en op een andere plek geplant, zodat ze alsnog kunnen uitgroeien tot volwaardige boom. Burgemeester Hans Janssen en wethouder Eric Logister hielpen op vrijdag 14 januari ook een handje mee, bij Landgoed Haarendael. Hans Janssen: “Mooi om op deze manier de veelzijdigheid van Landgoed Haarendael te ontdekken!”

Hulp bij het maken van een online afspraak voor een boosterprik

Het is druk op de telefoonlijnen van de GGD. Daarom roept de GGD op om je afspraak voor een boosterprik online te maken. Lukt dit niet en heb je hulp nodig? Dan kun je het volgende doen:

 • Vraag het eerst aan familie of iemand anders in je omgeving
 • Kan dat niet? Loop in dat geval binnen bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek. Er staan vrijwilligers klaar om je te helpen. In Oisterwijk kun je bij de Bibliotheek terecht op maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. In Moergestel van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur
 • Kun je niet bij de Bibliotheek terecht? Loop dan tijdens openingstijden binnen bij het gemeentekantoor. Er is altijd iemand die je kan helpen. Neem wel even je DigiD mee!

Te kappen bomen in januari 2022

Wij moeten regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat wortels de straat omhoog duwen en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat we niet-beschermde bomen zonder vergunning mogen kappen.

Toch willen we je op de hoogte stellen van bomen die we zonder vergunning kappen en de reden daarvoor. Zo word je niet verrast. In januari kappen we de volgende boom:

 • Een goudiep in een bloembak aan de Rozemarijn in Oisterwijk. De boom wordt te groot voor de bak

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Resultaten burgerpanel Inburgering Statushouders

Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in Nederland van kracht. doel dat de inburgeraar snel en volwaardig meedoet in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk.

Het is de bedoeling dat de inburgeraars het voor hen hoogst haalbare taalniveau bereiken en de Nederlandse maatschappij goed leren kennen. Het leren van taal en cultuur wordt zo snel mogelijk gecombineerd met participeren in de samenleving. Wij vinden dat belangrijk. Om goed uitvoering te geven aan de nieuwe wet en om de integratie van onze nieuwe inwoners te bevorderen, hebben we ons online burgerpanel een aantal vragen voorgelegd over statushouders. In totaal vulden 430 van de 1.065 panelleden deze vragenlijst in (40%).

Hoe gaat het nu en wat kan beter?

Veel respondenten weten niet goed hoe de inburgering van statushouders gaat. Zij hebben hier onvoldoende informatie over en komen zelf niet in aanraking met statushouders. Een deel van de respondenten is tevreden over de begeleiding die statushouders krijgen en over de voorzieningen waar zij toegang toe hebben.

Een aantal zaken gaat volgens veel respondenten minder goed. Zo zou er te weinig communicatie en openheid zijn vanuit de gemeente over statushouders. Ook zouden statushouders de druk op de woningmarkt vergroten. Daarnaast vinden respondenten dat er te veel statushouders in Oisterwijk zijn komen wonen, dat het integratietraject te vrijblijvend lijkt en dat de Nederlandse normen en waarden in dit traject blijkbaar niet goed genoeg overgebracht worden. Uit de reacties maken we overigens ook op dat een aantal respondenten statushouders lijkt te verwarren met asielzoekers (zonder vluchtelingenstatus).

Vervolg

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om uitvoering te geven aan de nieuwe wet Inburgering in onze gemeente. Er is duidelijk behoefte aan meer informatie over en inzicht in de aanpak van de inburgering van statushouders. Dit signaal pakken we op, we geven communicatie een plek in de uitvoering van de wet Inburgering.

Op onze website vind je een samenvatting en de volledige rapportage: www.oisterwijk.nl/nieuws.

Taalhuis Oisterwijk: hulp bij lezen, schrijven, rekenen en computeren 

Heb jij moeite met lezen, schrijven, rekenen of werken met de computer? Durf erover te praten en neem contact op met het Taalhuis in Oisterwijk.

Taalhuiscoördinator Tanja helpt je bij het vinden van een cursus om beter te leren lezen, schrijven, rekenen en werken met computers op verschillende niveaus. Ook is het Taalhuis dé plek in Oisterwijk waar je met Taalvrijwilligers in gesprek gaat. Bijvoorbeeld om te oefenen met taal en rekenen.

Er zijn lesboeken, duidelijke lees- en luisterboeken en computers met oefenprogramma’s aanwezig. Taalhuiscoördinator Tanja heeft iedere dinsdagochtend een open inloop in Tiliander. Liever bellen, appen of mailen? Dat kan naar (06) 836 145 09 of mail naar oisterwijk@taalhuismb.nl.

We zijn weer bereikbaar via WhatsApp!

We zijn weer bereikbaar via WhatsApp! Vragen stel je via het telefoonnummer (06) 302 64 049. Stel je een vraag via WhatsApp? Dan krijg je dezelfde dag nog antwoord.

Laat een antwoord langer op zich wachten, dan laten we dat weten. Ons klantcontactcentrum beantwoordt vragen die binnenkomen via WhatsApp op werkdagen en binnen kantoortijden: maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 13.00 uur. Berichten we buiten kantooruren krijgen, beantwoorden we de eerstvolgende werkdag zo snel mogelijk.

Privacygevoelige gegevens
Het is niet mogelijk om ons via het WhatsApp telefoonnummer te bellen of sms’en. Vragen waarvoor privacygevoelige gegevens nodig zijn, zoals een Burgerservicenummer of postadres, beantwoorden we niet via WhatsApp. We helpen je op dat moment verder via een ander kanaal.

Zonnepanelen; een duurzame en slimme investering

Heb je wel eens nagedacht over het kopen van zonnepanelen? Met zonnepanelen op je dak bespaar je op je energiekosten. Daarnaast wek je zo ook nog eens je stroom duurzaam op. En wist je dat zonnepanelen ook werken als het bewolkt is?

Zonnepanelen hebben behoorlijk wat voordelen. Ze worden steeds beter én goedkoper. Zonlicht raakt niet op. Bij het omzetten van zonlicht naar elektriciteit komen geen schadelijke stoffen en broeikasgassen vrij. Daarnaast gaan zonnepanelen ruim 25 jaar mee, waarmee je de investering eruit goed uithaalt. Je draagt bij aan een beter klimaat en tegelijkertijd bespaar je ieder jaar honderden euro’s.

Kopen

Wil je zonnepanelen kopen? Kijk dan eens op de website www.milieucentraal.nl. Hier lees je hoe je de btw op de aanschafkosten terugvraagt en hoe je gebruikmaakt van de salderingsregeling. In onze gemeente hebben we ook de ‘Stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen’. Hiermee verduurzaam je jouw huis en maak je het levensloopbestendig. Zonnepanelen vallen ook onder de stimuleringlening. Kijk voor meer informatie op onze website www.oisterwijk.nl/duurzaam.

Advies

Wil je meer weten of onafhankelijk advies krijgen? Bezoek dan het Energieloket Oisterwijk (in Tiliander Oisterwijk). Of kijk op de website dec-oisterwijk.nl/energieloket.