Gemeenteberichten 20 februari 2020

Onderwerpen college

 • Beslissing op bezwaar en besluit op Wob-verzoek
 • Vaststellen en invoeren omgevingsdialoog voor ruimtelijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kerkhovensestraat 14 Oisterwijk, het kappen van een monumentale eik
 • Heukelomseweg 5 Heukelom, het legaliseren van een aanbouw bijkeuken en verbouwing schuur
 • Tuinweg 16 Oisterwijk, het slopen van een tuinmuur met afdak en een paviljoen
 • Lindeparklaan 26 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Zandacker 31 Oisterwijk, het plaatsen van een lift
 • Rosepdreef 9 Oisterwijk, het bouwen van een werktuigen berging
 • Hoogstraat 70 Oisterwijk, het verplaatsen van de voordeur
 • Laan van KVL 75 Oisterwijk, het bouwen van een berging, overkapping, fietsenhok
 • Beneluxstraat 6 Oisterwijk, het verlengen van de termijn voor het plaatsen van tijdelijke tenten
 • Prinses Irenestraat 9 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan voor de vestiging van een medisch kinderdagverblijf
 • Molenacker 69 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw aan de zijkant van de woning
 • De Hoefkens 45 Moergestel, het plaatsen van 2 dakkapellen
 • Heuvelstraat 5A Moergestel, het gewijzigd uitvoeren van de constructie van bouwplan 2019-0202 waarop op 9 juli 2020 vergunning is verleend

Verleend

 • Lindeplein 6 Oisterwijk, het plaatsen van gevelreclame
 • Stationsstraat 10 Oisterwijk, het verbouwen van een bovenwoning met een lift
 • Pastoor De Witstraat 1A Oisterwijk, opslag roerende zaken
 • Heisteeg Oisterwijk ter hoogte van nr. 28, het kappen van een den
 • Masperstraat ong. Moergestel, het kappen van 2 eiken
 • Fransebaan 4 Oisterwijk, het kappen van 11 eiken
 • Heisteeg Sectie D551 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Klein Locht 5 Moergestel, het verlengen van de instandhoudingstermijn voor de tijdelijke woonunit
 • Heuvelstraat Moergestel, het kappen van 1 zomereik
 • In de berm van de Elsdijk in Moergestel, het kappen van een eik
 • In de berm bij Stokske 7 Moergestel, het kappen van een eik
 • Heistraat Moergestel, het kappen van een zomereik
 • Hertgangseweg Moergestel, het kappen van een zomereik
 • Baaneind 4 Heukelom, voor het vervangen van gecombineerde luchtwassers

Verlengd

 • Gemullehoekenweg 9 Oisterwijk, het uitbouwen van de woning op de 1e verdieping

Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

 • Aan SV Roef Moergestel, voor het houden van de Rico Salvettiloop op 1 maart in Moergestel
 • Aan Stichting de Waterhoef Oisterwijk, voor het organiseren van de avond4daagse van 9 tot en met 12 juni in Oisterwijk. Dagelijkse start en finish vanaf de Waterhoef
 • Aan Hotel Stille Wilde Oisterwijk, voor een drank- en horecavergunning aan de Scheibaan 11 Oisterwijk
 • Aan Cheer up! Productions Vleuten, voor het houden van Kinderkaravaan van Cirque Moustache op 15 en 16 juli in een tent aan de Kollenburgsebaan 11a (Gerrithoeve) Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 1 maart: vanwege de Rico Salvettiloop zijn in Moergestel verschillende straten dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Wind- en zonneparken in de regio

Op 12 februari is tijdens de radenavond een kaart gepresenteerd met daarop de mogelijkheden voor wind- en zonneparken in de Regio Hart van Brabant, waar ook Oisterwijk deel van uitmaakt. Aan de kaart, die de komende maanden verder wordt uitgewerkt, is een zorgvuldig proces vooraf gegaan.

Veranderingen in onze leefomgeving (zichtbaar en onzichtbaar) zijn bij de plannen onvermijdelijk. Daarom worden ook bewoners en gebruikers van het gebied betrokken, omdat een toekomstbestendige regio met respect voor mens, natuur en milieu een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Mogelijkheden voor wind- en zonneparken

Op de kaart staat welke gebieden ruimtelijk en technisch geschikt zijn voor de grootschalige opwek van duurzame energie. Er is gekeken naar de beperkingen, randvoorwaarden, mogelijkheden en wensen. Het is nu nog niet duidelijk in welke gebieden en waar wind- of zonneparken terechtkomen.

Het verder uitwerken van het de mogelijkheden is een volgende stap in het proces. Zodra de randvoorwaarden en ideeën voldoende zijn uitgewerkt, kunnen ook inwoners een bijdrage gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van het scenario en -op termijn- de uitvoering daarvan. Dit is belangrijk, omdat inwoners ook de gevolgen van deze de verandering ervaren in hun werk- en leefomgeving.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie

De plannen rondom wind- en zonne-energie zijn een onderdeel van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) van de regio Hart van Brabant, waar Oisterwijk deel van uitmaakt. Met de REKS brengen we in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving aanpassen aan het veranderende klimaat.

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat alle regio’s in Nederland zo’n Regionale Energiestrategie (RES) maken. In Hart van Brabant kijken we als enige regio in Nederland ook hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Bij ons heet het daarom Regionale Energie- en Klimaatstrategie.

Meer informatie

Heb je vragen? Kijk op www.oisterwijk.nl/duurzameenergie of neem contact op met de gemeente via gemeente@oisterwijk.nl. Meer informatie over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie staat op de website www.regio-hartvanbrabant.nl. Hier kun je je ook aanmelden voor de REKS-nieuwsbrief.

 

Voor en na: de Burgemeester Vogelslaan

Eind januari hebben we de snelheidsremmer in de Burgemeester Vogelslaan veranderd. Groot voordeel voor fietsers is dat ze niet meer hoeven te stoppen voor tegemoetkomend verkeer. Auto’s moeten wel nog steeds op elkaar wachten.

Leerlingen Tovervogel in gesprek met wethouder Dankers over verkeersveiligheid

Wethouder Dion Dankers was op donderdag 6 februari te gast bij basisschool de Tovervogel. Dat was niet zomaar, hij is door de school uitgenodigd om 4 gastlessen te komen geven aan leerlingen in de groepen 5, 6, 7 en 8.

Het thema op school: Veilig in het verkeer. Vooraf kregen de klassen van de wethouder een grote plattegrond van de omgeving van de school. Daarbij de opdracht om eens goed te letten op de weg van huis naar school. Wat valt de kinderen op? Kan er iets anders?

Goede ideeën

Wethouder Dion Dankers: “De onbevangenheid en het enthousiasme van de leerlingen van de Tovervogel geeft energie! Ik heb de gastlessen niet gebruikt om informatie te brengen, maar juist om op te halen. De leerlingen zijn namelijk heel goed in staat om te vertellen wat zij belangrijk vinden in hun buurt of wijk. Ze kwamen zelfs met ideeën waarmee de verkeersveiligheid volgens hen verbeterd zou kunnen worden. Daar zaten ideeën tussen die ik ga bespreken met onze verkeerskundige! Daarnaast hebben we het gehad over het belang van oogcontact in het verkeer. Heel belangrijk en iets waarmee de leerlingen zelf kunnen bijdragen aan hun veiligheid. Ik bedank de Tovervogel voor de uitnodiging en de leuke middag.”

Hoe staat het met de 2e fase fietspad Haghorst-Moergestel?

Een paar jaar geleden besloten wij het vrij liggende fietspad tussen Moergestel en Haghorst in 2 fasen aan te leggen. De 1e fase –het gedeelte tussen het riviertje de Reusel en de gemeentegrens met Hilvarenbeek- is in 2018 afgerond.

Wij zijn blij met de positieve reacties over het fietspad. Sinds een jaar zijn we bezig met de voorbereiding van fase 2, het deel tussen de Reusel en de kern Moergestel, de Broekzijde.

Grondaankopen

Voor de aanleg van het fietspad is extra ruimte nodig. Een groot deel van de grond die we nodig hebben, kopen we van particulieren. Dit doen we uiteraard in goed overleg. We kijken zorgvuldig naar de hoeveelheid ruimte die we nodig hebben, de juiste locatie en behoud van zoveel mogelijk voortuinen en groenvoorzieningen. Op de meeste locaties zijn we het ondertussen eens geworden met de eigenaren van de grond.

Verwijderen en opnieuw planten bomen

Volgens het voorlopig ontwerp, blijven gelukkig veel bomen staan. Helaas moeten we ook 83 bomen verwijderen. Voor het kappen van 58 van deze bomen, is een kapvergunningsprocedure nodig. Voor 48 bomen is nu een kapvergunning verleend en de bezwaartermijn gestart. We willen de bomen vóór het broedseizoen van vogels (vanaf 2e helft maart) verwijderen. In een volgende fase zijn de overige 10 bomen aan de beurt.

Extra waterbuffers

Door de aanleg van asfalt voor het fietspad komt er meer verharding in het gebied. We leggen extra waterbuffers aan zodat het regenwater toch de grond in kan. Het afvoeren van het regenwater is dan niet nodig. Dit is duurzaam en goed voor de natuur.

Reconstructie rijbaan Broekzijde

De rijbaan van de Broekzijde heeft dringend onderhoud nodig. Om ‘werk met werk’ te maken, combineren we de aanleg van het fietspad met het onderhoud aan de rijbaan. Dit zorgt voor minder overlast voor de weggebruiker én is goedkoper.

Planning

Over een paar maanden willen we het definitieve ontwerp voor het fietspad klaar hebben. De uitvoering begint meteen na de zomervakantie.

Meer weten?

Neem contact met ons op via gemeente@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

Dat verdient een lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen van 2021 kunt u nog een lintje aanvragen. De Lintjesregen is dan op maandag 26 april 2021. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 21 juni 2020.

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet, contact met ons op via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.

Burgerpanel Oisterwijk: herindeling Haaren

Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijg je dan een paar keer per jaar een internetvragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp.

Begin maart starten we met het volgende burgerpanelonderzoek. Dit onderzoek gaat over de samenvoeging van het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk per 1 januari 2021. Wil je daar jouw mening over geven? Meld je dan aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het panel.

Inwoner van Haaren

Woon jij in Haaren? Dan mag je ook al meedenken! Meld je snel aan!

Meer informatie?

Meer informatie over het panel staat op onze website www.oisterwijk.nl/burgerpanel.

9 maart: informatieavond over wijkbezoek Westend  

Op maandagavond 9 maart is het tijd voor een informatieavond over het wijkbezoek aan Westend van afgelopen november. Op 23 november waren inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren samen in Westend op wijkbezoek geweest.

Het wijkbezoek bestond uit rondleidingen en tijdens die rondleidingen was er uitgebreid de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ideeën en aandachtspunten uit de wijk. Alles wat hieruit is gekomen bespreken we in ontmoetingscentrum De Coppele. De avond wordt georganiseerd door inwoners in samenwerking met de gemeente.

De inloop is vanaf 19.15 uur en om 19.30 uur start de informatieavond. Rond 21.00 uur is de avond afgelopen. Aanmelden is niet nodig.

Opzetten wijkraad

Een van de ideeën die naar voren kwam tijdens het wijkbezoek, was het opzetten van een wijkraad in Westend. Een aantal wijkbewoners is enthousiast met dit idee aan de slag gegaan. Ze hebben al veel werk verzet. Op 9 maart tijdens het tweede deel van de avond, presenteren ze hun plannen.

Ook een wijkbezoek

Wil je zelf ook een bezoek naar jouw wijk of dorp organiseren? Stuur dan een e-mail naar wijkbezoeken@oisterwijk.nl met als onderwerp ‘suggestie bezoek’.