Gemeenteberichten 20 april 2017

Onderwerpen collegevergadering 11 april

 

 • Ontheffing ingezetenschap wethouder J.A.M. Verhoeven voor een jaar
 • Intensivering toezicht veehouderijen
 • Voornemen opleggen last onder dwangsom wegens verbouwing van een pand tot zelfstandige woning aan de Kerkhovensestraat zonder de daarvoor benodigde omgevingsvergunning
 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo mandaat, volmacht en machtiging
 • Besluit tot intrekking bouwvergunning tweede woning aan de Kerkhovensestraat

 

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Duyvekotstraat ong. Moergestel, het bouwen van een woning
 • Joannes Lenartzstraat 15 Oisterwijk, het plaatsen van een aanbouw
 • Oirschotseweg 43a Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Molenstraat 1 Oisterwijk, het herbestemmen tot woning en commerciële ruimte
 • Eikenven 40 Oisterwijk, het wijzigen van de bouwconstructie
 • Veldweg 7 Oisterwijk, het plaatsen van nieuwe kozijnen op de kantoorverdieping
 • Almystraat 14 Oisterwijk, het kappen van 4 paardenkastanjes

 

Verleend

 • Dille 12 Oisterwijk, het vergroten en verbouwen van de garage
 • Sportlaan 6 Oisterwijk, het aanleggen van 3 padelbanen
 • Laan Van KVL en Ketelhuis Oisterwijk, opties voor 39 woningen KVL fase II
 • Sportlaan 10 Oisterwijk, het realiseren van nieuwe dugouts, leunhekwerken en ballenvangers bij de velden 1, 2 en 4 hoco
 • Beukendreef 9 Oisterwijk, het ophogen van de nok van een woonhuis
 • Scheepersdijk 14 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel

 

Verlengd

 • Almystraat KVLterrein Oisterwijk, het bouwen van 60 huurappartementen in vier bouwblokken
 • Heiligenboom nabij nr. 3 Moergestel, het oprichten van een pensionstalling met bijbehorende voorzieningen

 

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld Wijzigingsplan De Lind 27, Oisterwijk
 • Ontwerpbestemmingsplan Heukelomsebaan 9, Moergestel

 

Vergunning evenementen en horeca

 • De Cromvoirtse Oisterwijk, voor het organiseren van het jubileum van “de Cromvoirtse”op 19 mei in en om het pand aan de Laarakkerweg 18 Oisterwijk
 • Stichting Wandelavondvierdaagse Moergestel, voor het organiseren van de wandelavondvierdaagse van 30 mei tot en met 2 juni 2017 in Moergestel. Van 30 mei tot en met 1 juni
 • Eetcafe De Tijd voor het houden van Koningstijd op donderdag 27 april 2017 aan De Lind 53 in Oisterwijk
 • Oranjevereniging Oisterwijk voor het houden van Koningsdag op donderdag 27 april 2017 op de Lind Noord en het Lindeplein in Oisterwijk
 • Beuken Haeghe voor een drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf in de inrichting gevestigd aan de Oirschotseweg 73 in Moergestel

 

Melding

 • Voor het organiseren van de Elbrimale Tour de Kiosque op 27 augustus 2017 in de kiosk aan de Lind in Oisterwijk

 

Milieu

 

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Heukelomseweg 26 te Heukelom, voor het uitbreiden van een tuincentrum. Dossiernummer 2017-0251;
 • Heuvelstraat 25 te Moergestel, voor het starten van een hoveniersbedrijf. Dossiernummer 2016-0660;
 • Sportlaan 6 te Oisterwijk, voor het realiseren van padelbanen. Dossiernummer 2017-0250.

 

Ter inzage

De melding ligt vanaf 20 april 2017 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Vanwege Koningsavond en Koningsdag is in Moergestel afgesloten: op 27 april de Raadhuisstraat vanaf de Kloosterlaan tot de inrit van de Aldi. Van 26 tot en met 28 april is afgesloten het St. Jansplein
 • Vanwege Koningsdag en Koningstijd in Oisterwijk is afgesloten De Lind Noord en de doorsteek voor het raadhuis in Oisterwijk op donderdag 27 april

WOZ en OZB later

 

De WOZ-beschikking 2017 en de aanslag onroerende-zaakbelastingen (OZB) 2017 krijgt u dit jaar later dan u van ons gewend bent. Daarnaast krijgt u als eigenaar van een woning of bedrijfspand bij uw aanslag OZB ook het eigenarendeel van de rioolheffing.

 

Op 30 april krijgt u de WOZ-beschikking, aanslag OZB en eigenarendeel van de rioolheffing in de bus. De reden van vertraging is dat de gemeente is overgestapt op een ander systeem. Het overzetten van alle juiste gegevens heeft langer geduurd dan verwacht.

 

Tijdelijk

De vertraging is tijdelijk. In 2018 krijgt u de beschikking WOZ en aanslag OZB gewoon weer in februari. Wat wel blijvend is, is de rioolheffing op uw aanslag OZB. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl.


Uitnodiging: alle gedecoreerden in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom

 

In de gemeente Oisterwijk is het een goed gebruik dat alle personen uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom met een Nederlandse Koninklijke Onderscheiding samen een toost uitbrengen met de burgemeester.

 

Het gemeentebestuur van Oisterwijk nodigt daarom alle (oud-)gedecoreerden uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom inclusief partner uit voor een toost.

 

Let op: niet op koningsdag

Dit jaar is de bijeenkomst, in tegenstelling tot andere jaren, niet op Koningsdag. Dit vanwege het bezoek van het koningspaar aan onze regio. Daarom is de bijeenkomst op woensdag 26 april 2017 om 12.00 uur in het Raadhuis aan De Lind 56 in Oisterwijk.


Donderdag 20 april Extra commissie AZ
inzake investering in Tiliander 20.00 uur
Donderdag 11 mei Extra raadsvergadering investering
in Tiliander 20.00 uur
Donderdag 18 mei Raadsvergadering over de Perspectiefnota 19.00 uur
Maandag 22 mei Agendacommissie 19.30 uur
Maandag 22 mei Presidium 20.30 uur


Minder inbraken in de gemeente

Het aantal inbraken in het 1e kwartaal van 2017 is sinds 2015 in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom met de helft gedaald.

Een overzicht:

 • 1e kwartaal 2015: 37 woninginbraken
 • 1e kwartaal 2016: 31 woninginbraken
 • 1e kwartaal 2017: 18 woninginbraken

Ook meehelpen om inbraken en andere vormen van criminaliteit te voorkomen? Word lid van jouw Buurt- WhatsApp om elkaar alert te maken op verdachte situaties. Stuur een mail met je adres naar gemeente@oisterwijk.nl. Je krijgt dan alle gegevens die je nodig hebt om lid te worden. In de gemeente Oisterwijk zijn er al 70 groepen en daarmee is bijna de hele bebouwde kom gedekt.

WaakSamen App

De WaakSamen app is een aanvulling op de Buurt-WhatsApp. Via WaakSamen vul je snel je melding in. De app geeft ook meteen aan of en op welke manier je de melding moet doorgeven aan de politie, die vervolgens meteen een bruikbare melding heeft. Ook kun je jouw melding meteen doorsturen naar de Buurt-WhatsApp.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over een veilige buurt op www.oisterwijk.nl/veiligheid.


Militaire oefening 22 – 24 april

 

Van 22 tot en met 24 april is in de gemeente Oisterwijk een militaire oefening. Doel is het opleiden van militairen tot onderofficier bij het wapen der Genie. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant van het Opleidings en Trainingscentrum Genie uit Vught.

De oefening houdt in dat de militairen zich te voet verplaatsen over bestaande wegen en paden. Aan de oefening doen 30 personen mee en 5 voertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Schade

Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.


Hulp bij belastingaangifte

 

Leuker kunnen ze het niet maken. En soms ook niet makkelijker. Voor 1 mei moet de aangifte over 2016 binnen zijn bij de belastingdienst. Kom je er niet uit? De Bibliotheek helpt je verder.

 

Waarvoor kun je onder andere terecht:

 • Gratis gebruik van een computer
 • Gratis je documenten voor de belastingdienst uitprinten
 • Cursussen om handiger te worden met een computer
 • Het spreekuur van EZ Boekhouding (Bibliotheek Tilburg centrum)
 • Hulp van vrijwilligersorganisaties bij het invullen van je belastingaangifte

 

Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekmb.nl/belastingdienst.


Hoos & Hitte Contest

Doe mee en win 1 van de 5 geldprijzen voor je eigen plan tegen klimaatverandering!

Streeknetwerk Vitaal Leisure Landschap (VLL) organiseert De Hoos & Hitte Contest. Inwoners, ondernemers, studenten en organisaties: iedereen uit de regio Hart van Brabant mag tot en met 31 mei 2017 zijn plan insturen. Een plan om wateroverlast, hittestress of watertekort om te buigen tot een concrete kans voor de vrijetijdsector in de regio. 5 winnaars krijgen vervolgens geld en steun om hun idee uit te voeren.

‘Mensen willen best iets dóen tegen klimaatverandering, maar missen een moment of gelegenheid. Met de Hoos & Hitte Contest geven we die gelegenheid en helpen we mensen met het uitvoeren van hun plan,’ aldus Mario Jacobs, Tilburgse wethouder en voorzitter van VLL. Deorganisatie doet VLL samen met de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel.

De 3 uitdagingen

 • Wateroverlast als gevolg van hevige regenval.
 • Hittestress als gevolg van stijgende temperaturen.
 • Watertekort als gevolg van langdurige droogte.

Mario Jacobs: ‘We dagen iedereen in de regio uit om deze klimaatproblemen om te zetten in kansen voor vrije tijd en toerisme.’

Helga van Leur presenteert de winnaars
Een vakjury nomineert de 5 beste plannen. In die jury zitten betrokkenen van de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel , het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds, de Efteling en IVN.

De 5 genomineerden pitchen hun plan donderdagavond 6 juli aan diezelfde jury. Weervrouw Helga van Leur presenteert de avond en maakt bekend wie de hoofdprijs van €5000,- wint. Het publiek kiest wie naar huis gaat met de publieksprijs van €2500,-. De overige 3 genomineerden mogen rekenen op €1000,- om hun plan in praktijk te brengen in vrijetijdsector.

Meer informatie

Meer informatie over de wedstrijd, de spelregels en VLL, staat op www.vitaalleisurelandschap.nl.