Gemeenteberichten

Onderwerpen college

 • Inkoopstrategie voor de uitvoering van de Wet inburgering
 • BP Heukelomseweg 26
 • Beantwoording brief VHVO
 • Art 42 vragen huisvesting vergunninghouders
 • Ingebruikgeving Bosstraat 1 Moergestel aan scouting Moergestel
 • Tweede begrotingswijziging 2021 VRMWB

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Servennenstraat 5 Moergestel, het uitbreiden van een nevelkas
 • Torenstraat 3b Haaren, het uitbreiden van een bestaande schuur tot woonhuis
 • Pijnendijk en omstreken Moergestel, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het houden van Karnaval Festival 2022
 • Heuvelstraat 19d Haaren, het verbouwen van een woonhuis
 • Boy Ecurystraat 6 Oisterwijk, het uitbouwen van de 2de verdieping
 • Langeweg 16a-18 Haaren, het tijdelijk (5 jaar) vestigen van een hondentrimsalon
 • Jan Linthorststraat 12 Oisterwijk, het bouwen van een berging/hobbyruimte

Verleend

 • Eikenven 46 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Stokske 1 Moergestel, het renoveren en verbouwen van een stal voor het realiseren van 2 B&B units
 • Leypad 13 Haaren, het plaatsen van een airco op de dakkapel in de voorgevel
 • Hoge Raam 2 Haaren, het realiseren van een camperplaats voor maximaal 25 campers
 • Kantstraat 15a Haaren, het verbouwen van een Vlaamse schuur tot woning
 • Laan Van KVL 156, 156A, 158, 158A, 160, 162, 162A, 164, 164A, 166, 168, 170, Looierij 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Oisterwijk, het realiseren van 19 woningen in 3 bouwblokken
 • Zandstraat – Sparrendreef in Heukelom, het vervangen van twee verkeersbruggen

Verlengd

 • Berktweg 10 Haaren, het bouwen van een loods
 • Spreeuwenburgerweg 40 Oisterwijk, het toestaan van nevenactiviteiten “opslag en stalling van niet agrarische goederen”

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan Kerkhovenbaan 6, Heukelom
 • Ontwerpbestemmingsplan Heukelomseweg 26, Heukelom

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan DEC – Oisterwijk voor het houden van Festival Futura op 6 november in het Raadhuis aan De Lind 56 in Oisterwijk

Meldingen

 • Voor het organiseren van de open dag op 31 oktober in de machinekamer op het KVL terrein aan de Almystraat 24 in Oisterwijk
 • Door Jeugdraad Haaren voor het organiseren van de Halloweentocht op 30 oktober in Haaren
 • Door Ambacht BV voor een incidentele festiviteit aan de Heusdensebaan 48 in Oisterwijk op 6 november

Milieu

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Kollenburgsebaan 11 te Oisterwijk, voor het veranderen van een camping- en recreatiebedrijf

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen een nieuwe melding ingediend voor:

 • Pastoor Jansenstraat 5 te Haaren, voor het lozen van grondwater vanuit een grondwatersanering

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 29 oktober 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 6 november: vanwege het Festival Futura is de draai voor het raadhuis aan De Lind in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Nieuw bij het Kiemuur: gratis cursus en individuele begeleiding

Het Kiemuur breidt de dienstverlening in onze gemeente uit. Loop jij mentaal of emotioneel vast? Dan kun jij zonder dat je verder ergens aan vast zit persoonlijke begeleiding krijgen van een ervaringsdeskundige van Het Kiemuur. Daarnaast is er de cursus ‘Herstellen doe je zelf’ voor al onze inwoners.

Heb jij een nare gebeurtenis meegemaakt? Of heb je zorgen over een dierbare? Zit je niet lekker in je vel of ben je ontevreden over je leefsituatie? Misschien pieker je over de toekomst of ben je eenzaam? De ervaringsdeskundige van het Kiemuur is gespecialiseerd in herstelprocessen en heeft kennis over de onderwerpen die hiermee te maken hebben. Hij of zij  kijkt naar manieren die voor jou werken en waardoor jij je zich beter gaat voelen. Dat kan luisteren zijn, meedenken, sparren, bewustwording creëren, maar misschien ook doorverwijzen en/of het zoeken naar een andere logische vervolgstap.

Ken jij iemand die vastloopt of heb je zelf behoefte aan lichte ondersteuning? Stuur dan een e-mail naar info@hetkiemuur.nl. met in het onderwerp ‘lichte ondersteuningen Oisterwijk’.

Cursus ‘Herstellen doe je zelf’
Voor inwoners uit Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk is er de gratis cursus ‘Herstellen doe je zelf’ in Oisterwijk volgen. Tijdens deze cursus krijg je in een veilige en vertrouwde omgeving inzicht in wat er nodig is om er weer bovenop te komen. Herstellen gaat niet over genezing. Herstel gaat over het terugvinden van een persoonlijke balans en het ontdekken van mogelijkheden voor een zinvol leven. In 10 bijeenkomsten met 10 tot 11 andere deelnemers ga je op zoek naar jouw eigen kracht en mogelijkheden. De cursus start op vrijdag 5 november in Cultuurcentrum Tilliander, Spoorlaan 82C in Oisterwijk.

Wil je jezelf of iemand anders aanmelden voor de cursus? Stuur dan een e-mail info@hetkiemuur.nl. Meer informatie over de cursus staat op de website van het Kiemuur www.hetkiemuur.nl.

Broekzijde 8 weken dicht voor verkeer

We zijn begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad langs Broekzijde. Voor deze werkzaamheden is veel werkruimte nodig. Daarom is sinds maandag 25 oktober Broekzijde tussen de Heuvelstraat en Donkhorst 8 weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De werkzaamheden zijn voor de feestdagen klaar. We doen er alles aan om omliggende woningen zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Aanwonenden hebben een uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst.

Gemeentekantoor 3 november dicht

Het gemeentekantoor is woensdag vanaf 11.30 uur dicht. Ook telefonisch zijn we dan even niet bereikbaar. Wist je dat je veel met ons online kunt regelen? Kijk hiervoor op www.oisterwijk.nl. Vanaf donderdag 4 november zijn weer gewoon bereikbaar.

Meer biodiversiteit op jouw erf

Woon jij op een erf in het buitengebied en wil jij meer leefruimte geven aan verschillende soorten planten en dieren? Meld je dan aan voor ErvenPlus3.0!

Veel planten en dieren zijn afhankelijk van erven en het aangrenzende boerenland. Daar vinden ze voedsel en nestplaatsen. Boerenerven zijn de afgelopen tientallen jaren steeds ‘netter’ geworden. Er is meer bestrating voor machines en gebouwen, of gewoon omdat het weinig onderhoud vraagt. Hierdoor zijn deze plekken nu minder geschikt voor dieren en vogels. Dat is jammer en problematisch, want zo gaan veel erfbewonende soorten al jaren achteruit in aantallen. ErvenPlus verbetert het leefgebied van deze soorten.

Aanmelden
Aanmelden doe je via de website www.brabantslandschap.nl/ervenplus. Als jouw erf in aanmerking komt voor het project, krijg je een ‘erfscan’. Een opgeleide erfscanner komt kijken wat er nodig is op jouw erf. Denk daarbij aan gemengde hagen, fruitbomen, graanveldjes, zwaluwkasten, muizenruiters, mussenhotels en modderplaatsen. Na de erfscan krijg je een plan om je erf in te richten en levert ErvenPlus wat jij nodig hebt.

3.0
ErvenPlus3.0 is een project van Brabants Landschap, Orbis, Brabantse gemeenten en lokale natuurverenigingen. Het project zorgt voor verbetering van het leefgebied van erfbewonende soorten zoals zwaluw, mus, uil en vleermuis. In de vorige twee rondes van ErvenPlus zijn speciale erfscans uitgevoerd op ruim 1.100 erven en zijn bijna 180.000 stuks bosplantsoen, fruitbomen en andere solitaire bomen aangeplant. Voor specifieke doelsoorten zijn meer dan 8.000 nestkasten, muizenruiters en steenuilvriendelijke drinkbakken geleverd. ErvenPlus3.0 geeft vervolg aan deze aanpak in 25 gemeenten en dus ook in onze gemeente. De Provincie Noord-Brabant, de Nationale Postcodeloterij en wij dragen financieel bij aan de uitvoering.