Gemeenteberichten 2 november 2017

Onderwerpen college 24 oktober:

 • Vaststelling Handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen, de daarbij behorende bijlage en de sanctietabel behorend bij toezicht-en handhavingsbeleid Drank- en Horecawet 2014-2017
 • Statutenwijziging VNG
 • Bomen Hertog Hendriklaan en Hertog Godfriedlaan
 • Voorstel tot het verkopen van grond aan de eigenaren van de woningen Lindeparklaan en Burg. Canterslaan
 • Onderzoek sociale huurwoningen
 • Principeverzoek Kerkhovensestraat
 • Ruimtelijke inpassing geluidschermen spoorweg Oisterwijk
 • Taakstelling huisvesting vergunninghouders – 2017 2e helft – plan van aanpak
 • Subsidieregelingen 2018: raadsinformatiebrief
 • Cliëntenervaringsonderzoek Jeugd en Wmo
 • Nadere regels Wmo Gemeente Oisterwijk 2017
 • Advies aan Commissariaat voor de Media inzake zendtijdtoewijzing
 • Raadsvoorstel herijking deelbegrotingen Jeugd Hart van Brabant 2017 en 2018
 • Benoeming leden en plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau
 • Vestiging evenementenlocatie in pand Heusdensebaan 50 Oisterwijk (Insaidgebouw)
 • Ontwerpbeschikking Vossenhoorn

Omgevingsvergunningen:

Aangevraagd

 • Kivitslaan 21 Oisterwijk, het uitvoeren van nader te bepalen terreinverhardingen
 • Gemullehoekenweg 44 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Burg Ter Veerstraat 21 Moergestel, het constructief wijzigen van een opbouw
 • Heiligenboom 22 Moergestel, het bouwen van een woonhuis
 • Fietspad langs de Eindhovenseweg van Tilburg naar Oisterwijk, het realiseren/reconstrueren van een fietspad

Verleend

 • Blokshekken 3 Oisterwijk, het gebruiken van het terrein ten behoeve van het project Robuust Spoor
 • Eikenven 17 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Beneluxstraat 1 Oisterwijk, het herbouwen van de bedrijfsruimten hal 1 en hal 2
 • Heusdensebaan 50 Oisterwijk, het realiseren van een evenementenlocatie in een gedeelte van het pand
 • Oirschotseweg 67 A Moergestel, het bouwen van een woonhuis
 • Dorpsstraat 21 Oisterwijk, het plaatsen van een gevelreclame
 • Rosepdreef 7 Oisterwijk, het opnieuw voegen van oud metselwerk

Verlengd

 • Pieter Breughelstraat 31 Oisterwijk, het uitbouwen van de woning

Opheffing bouwstop

 • Broekzijde 12A, Moergestel

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

 • veranderen pluimveehouderij, Vossenhoorn 13 Moergestel

Bestemmingsplan

 • Bestemmingsplan Rozephoeve deelgebied Oisterwijk

Milieu

Melding Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Heusdensebaan 50 te Oisterwijk, voor het realiseren van een evenementenlocatie in een gedeelte van het pand. Dossiernummer 2017-0125.

Ter inzage

De melding ligt vanaf 3 november gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Stichting Sint Nicolaas Oisterwijk voor de intocht van Sint Nicolaas op 19 november in het centrum van Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 18 november: vanwege de intocht van Sint Nicolaas zijn afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers: de Herengoedstraat, de Voorbrugstraat, de Boonhofstraat, de Kloosterlaan, de Huysackerstraat, het Kruisackerplein, de Kruisackerstraat, het Rootven en de Raadhuisstraat in Moergestel
 • 19 november: vanwege de intocht van Sint Nicolaas zijn afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers: de Spoorlaan, de Stationsstraat, De Lind Noord, De Lind Zuid en de Burgemeester Verwielstraat in Oisterwijk

Werk aan de weg:

Tot het einde van het jaar werkt de gemeente aan de weg. Dit kan overlast geven voor het verkeer.

Het gaat om de volgende locaties:

Lage Braken-Oisterwijkseweg

De doorsteek tussen De Lage Braken en Oisterwijkseweg krijgt een verharding.

Telstarlaan

In deze straat worden vooral de stoepen veilig gemaakt, deze komen omhoog door boomwortels. De stenen pleintjes krijgen gras en de parkeerplaatsen worden beter ingericht.

Spreeuwenburgerweg

Een deel van de weg krijgt nieuwe bestrating.

Terburghtweg

De fietspaden worden verbeterd. Ook worden de inritten naar de woningen verbeterd.

Koningsvaren

Er komt een nieuw voetpad tussen de Van Rijckevorsellaan en Koningsvaren, de stenen komen omhoog door boomwortels. Ook uitlaatplaats voor honden wordt verbeterd.

Wildemanstraat

De parallelweg die voor huisnummers 38 tot en met 48 ligt, krijgt nieuwe bestrating. Zowel de stoep als de straat.

Bernard Vrienslaan

Het deel van weg voor de huisnummers 1 tot en met 7 krijgt een wegdek van gebakken stenen. Nu ligt er asfalt. Ook komt in dit deel een regenwaterriool.

Kivitslaan

Bij huisnummers 3 tot en met en 9b komen 2 snelheidsremmers.

Bewoners die direct aan de straten wonen, krijgen hierover bericht thuis.

Uw raad:

Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Raadhuis, behalve het
raadsspreekuur. U bent hierbij van harte welkom (tijden onder voorbehoud).
Gast van de Raad zijn?
De raadsleden ontvangen graag Gasten van de raad! Wilt u een kijkje nemen in
de keuken van de raad, mail dan naar griffie@oisterwijk.nl.
Inspreken
Wilt u inspreken bij de raadsvergadering of de commissievergaderingen, dan kunt
u dat doorgeven via griffie@oisterwijk.nl of bel naar (013) 529 13 11. Doe dit voor
14.00 uur op de dag van de vergadering. Voor de raadsvergadering kunt u alleen
inspreken over voorstellen die voor die avond op de agenda staan.
Agenda’s en stukken en notulen
U vindt de agenda’s met alle bijbehorende stukken, alle (audio)verslagen en alle
informatie over de raadsleden op de website van de Raad van Oisterwijk: http://
oisterwijk.raadsinformatie.nl
Meer informatie:
• De besluitvorming en de stemmingen in de raad zijn te volgen via de button
“De Raad” http://oisterwijk.raadsinformatie.nl/leden
• Volg de raad via Twitter:@RaadOisterwijk

Donderdag 9 november Raadsvergadering begroting 2018 17.00 uur
Donderdag 23 november Beeldvormingsavond
Koersdocument jeugd en sociale
basisstructuur 19.30 uur
Omgevingsdienst, toelichting door
directeur N. van Mourik 19.30 uur
Donderdag 30 november Commissie-avond
Commissie Algemene Zaken 19.30 uur
Commissie Inwoners Zaken 20.00 uur
Commissie Ruimtelijke Zaken 20.00 uur

7 november rondleiding op het KVL-terrein:

Elke 1e dinsdag van de maand is het mogelijk een kijkje te nemen op het terrein en in de gebouwen van het Oisterwijkse KVL-terrein.

In een rondleiding van ongeveer 1 uur en 15 minuten neemt de provincie u mee terug in de geschiedenis van de voormalige grootste leerlooierij van Europa en praat u bij over waar KVL nu staat en wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren. Kom sfeer proeven en ervaar zelf het ambacht, de bedrijvigheid en het nieuwe wonen op KVL.

De route gaat door de meeste gebouwen, de bedrijven, de winkel van Robèrt van Beckhoven en over het terrein waar in de toekomst de woningen komen. Trek wel makkelijke schoenen aan. Voor mensen die slecht ter been zijn, is de rondleiding niet geschikt. De rondleiding start om 17.00 uur in Kafé Van Leer, begane grond Ledermagazijn, Almystraat 14.

Kruispunt Nicolaas van Eschstraat aangepast:

Foto-onderschrift: Het kruispunt Nicolaas van Eschstraat – Joannes Lenartzstraat is in de herfstvakantie aangepast. Het niet meer toegestaan om vanaf de Heusdensebaan linksaf de Nicolaas van Eschstraat in te rijden. Daarom staan er nu een aantal geleiders op de weg. Deze geleiders zorgen ervoor dat vanuit de Heusdensebaan de Nicolaas van Eschstraat inrijden niet meer kan.

Herfst door de ogen van Oisterwijkers – deel 2

5 oktober riepen we jullie via Facebook op mooie herfstplaatjes van onze gemeente met ons te delen. Het aantal reacties was overweldigend! De foto’s zijn bedoeld voor de fotobalk onderaan deze gemeentepagina’s en voor social media. We willen de inzendingen graag met je delen. Vorige week waren het paddenstoelen, deze week: vergezichten. We bedanken alle fotografen en wensen iedereen een prachtige herfst toe.

Gratis Museum Slager bezoeken:

Inwoners van de gemeente Oisterwijk krijgen een gratis rondleiding in Museum Slager in Den Bosch. Waarom? Als bedankje voor het schilderij dat het college cadeau heeft gedaan aan het museum.

Je hebt keuze uit 3 verschillende data voor de rondleiding:

 • Dinsdag 7 november om 14.00 uur
 • Donderdag 16 november om 14.00 uur
 • Vrijdag 24 november om 14.00 uur

Aanmelden

Je moet je wel even aanmelden. Stuur daarvoor een mail aan communicatie@oisterwijk.nl en geef aan op welke dag je de rondleiding wil doen. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Het cadeau

Het schilderij dat het college cadeau heeft gedaan heet ‘Onze Lieve Vrouw’. 120 jaar oud en geschilderd door P.M. (Petrus Marinus) Slager. In het museum zijn schilderwerken te zien van de hele familie Slager. Grondlegger Petrus Marinus Slager, zijn zonen Piet en Frans, dochters Jeannette en Corry, schoondochters Suze en Marie en kleinzoon Tom. 8 schilders in 3 generaties van 1 familie. Ruim een eeuw kunst.

Meer informatie?

Wilt je meer weten over Museum Slager in ’s-Hertogenbosch en de collectie? Neem dan een kijkje op www.museumslager.com.

Borstkankeronderzoek in Oisterwijk:

Op 16 november start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Oisterwijk. Door dit onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden.

1 keer per 2 jaar nodigt Bevolkingsonderzoek Zuid vrouwen tussen de 50 en 75 jaar uit voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Volgens de landelijke richtlijnen zijn dat in 2017 en 2018 de vrouwen geboren in de jaren 1942 tot en met 1968. Vrouwen uit Oisterwijk met de postcodes 5059, 5061, 5062, 5063 en 5066 worden voor deze ronde van het bevolkingsonderzoek uitgenodigd.

Locatie onderzoekscentrum

Het borstonderzoek is in een verplaatsbaar onderzoekscentrum. Dit onderzoekscentrum staat van 16 november tot eind januari 2018 op het parkeerterrein bij zwembad De Leye.

Waarom meedoen

Ieder jaar wordt in Nederland bij 1 op de 8 vrouwen borstkanker vastgesteld. Daarmee is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. De kans op genezing wordt met name bepaald door het stadium van de ziekte op het moment van ontdekking. Vroege ontdekking verhoogt de kans op genezing en er is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek worden digitale röntgenfoto’s van de borsten gemaakt. Speciaal opgeleide radiodiagnostisch laboranten doen dit. Bevolkingsonderzoek Zuid werkt met moderne apparatuur. Daarom is er weinig bestralingsbelasting van de röntgen. Binnen 2 weken krijgt u schriftelijk uitslag van het onderzoek. Het onderzoek is gratis.

Resultaten vorige ronde

Tot nu toe was het bevolkingsonderzoek in Oisterwijk succesvol. Tijdens de vorige ronde was de opkomst in Oisterwijk 81,48%. Dit betekent dat er 3511 vrouwen uit de doelgroep hebben meegedaan aan het onderzoek. Hiervan zijn 134 vrouwen doorverwezen voor meer onderzoek.

Meer informatie

Bel voor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker naar de informatielijn. De informatielijn is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur via telefoonnummer

(088) 00 01 330. Kijk voor meer informatie op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl.