Gemeenteberichten 2 mei 2019

Onderwerpen college

 • Jaarverslag handhaving 2018
 • Begroting 2020 en jaarrekening 2018 OMWB
 • Art. 34 brief PGB, parkeren op en rond de Scheibaan
 • Beantwoording vragen art. 34 van PGB over ‘Evenementen gesubsidieerde instellingen in Tiliander’
 • Verlenging overeenkomst Optisport voor zwembad De Leye middels allonge
 • Zienswijze gemeenschappelijke regeling WSD over jaarrekening 2018 en begroting 2020
 • Vragen artikel 34 aan College van Oisterwijk betreffende afwijzing benoeming fietsbrug Broekzijde Moergestel
 • Reactie standpunt wethouder Van Hal inzake herziening Bestemmingsplan De Noenes te Haaren

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • De Zaalt 3 en 5 Heukelom, het bouwen van 2 geschakelde villa’s
 • Heizenschedijk Moergestel, het kappen van 2 moeraseiken
 • Gemullehoekenweg 83 Oisterwijk, het uitbreiden van het bestaande woonhuis
 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het legaliseren van een bouwwerk geen gebouw zijnde
 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het legaliseren van een bouwwerk geen gebouw zijnde
 • Boxtelsebaan 15 Oisterwijk, verbouwen van een monumentale woonboerderij

Verleend

 • Oisterwijkseweg 30 en 30A Moergestel, het realiseren van 2 wooneenheden
 • Schaverij 11 t/m 19 en Schaverij 41 t/m 49 in Oisterwijk, het bouwen van 10 woningen
 • Tilburgseweg 54 Moergestel, het renoveren van een dak
 • Storimanstraat 3 Moergestel, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Almystraat 12 Oisterwijk, het veranderen van het u-gebouw in een multifunctioneel complex

Verlengd

 • Kerkhovensestraat 80 Oisterwijk, het rooien van 7 lindebomen

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west) Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 9 mei: vanwege een sponsorloop zijn de Prunusstraat en Het Seuverick in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Vergunningen/ontheffing evenementen horeca

 • Vergunning aan C.V. ‘De Springveren’ voor het houden van Gessels Beach Event op 22 en 23 juni op het St. Jansplein in Moergestel
 • Vergunning aan V.O.F. Coppens Horecaexploitatie voor het houden van het Speciaalbier Matinee op 7 juli op het Lindeplein in Oisterwijk
 • Ontheffing aan BAM Infra Rail B.V. van het geluid voor werkzaamheden aan het spoor vanuit Tilburg GEO125 tussen km 28.224 en km 28.338, tussen km 29.120 en 29.371, tussen 30.149 en km 30.276 en tussen km 33.798 en 34.013 binnen de gemeente Oisterwijk van 11 mei tot 14 mei

Werkzaamheden kruispunt Blokshekken: fase 2 van start

Het eerste gedeelte van het kruispunt Blokshekken-Spoorlaan (bij de Jumbo) is klaar. Op maandag 29 april is daarom de barrier (stalen wegafscheiding) verzet en is fase 2 van de werkzaamheden aan het kruispunt van start gegaan.

Sinds afgelopen maandag rijdt het verkeer over de vernieuwde rijbaan (aan de kant van het spoor). We werken nu verder aan de weg aan de kant van de Jumbo. De parkeerplaats van de Jumbo is nog steeds bereikbaar. De spoorwegovergang kan nog niet gebruikt worden door gemotoriseerd verkeer.

Eenrichtingsverkeer blijft van kracht

Totdat de werkzaamheden klaar zijn, geldt éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer vanaf het station in de richting van Blokshekken. De tijdelijke omleidingsroute voor fietsers blijft van kracht. Fietsers kunnen van en naar het station via de Hoogstraat – Dorpsstraat – Stationsstraat en vice versa. Deze route is aangegeven met borden.

Verkeerslicht voor brandweer

De brandweer kan ook tijdens fase 2 gebruikmaken van het geplaatste verkeerslicht om snel uit te rukken wanneer dat nodig is. De vrachtwagens die komen laden en lossen bij de Jumbo hoeven tijdens fase 2 het verkeerslicht niet meer te gebruiken. Ook voor hen geldt nu de eenrichtingsmaatregel in de richting van Blokshekken.

Voetgangers richting KVL-terrein

Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand die van en naar het KVL-terrein willen, maken nog steeds gebruik van de spoorwegovergang. Volg de borden voor de looproute richting het station en KVL-terrein.

Subsidie voor onderhoud rijksmonument   

Eigenaar van een rijksmonument? Dan moet je deze verplicht onderhouden. Dat kost natuurlijk geld. Via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kun je subsidie aanvragen voor het onderhoud van een woonhuis-rijksmonument.

Eerder was er een fiscale regeling voor eigenaren van woonhuis-rijksmonument. Deze bestaat niet meer sinds 1 januari 2019. In plaats daarvan is er een subsidieregeling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. We hebben de belangrijkste punten rondom deze nieuwe regeling op een rij gezet:

 • De subsidieregeling is voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie
 • Aanvragers doen hun een aanvraag bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in de periode van 1 maart tot en met 30 april, na het kalenderjaar waarin de te subsidiëren kosten zijn gemaakt. De eerste aanvraagperiode is voor deze regeling van 1 maart tot en met 30 april 2020. Je vraagt dan de subsidie aan voor de gemaakte kosten in 2019
 • De eigenaar moet voor controle foto’s hebben van voor en na de werkzaamheden. Uit de foto’s moet duidelijk naar voren komen dat de werkzaamheden echt nodig waren. Ook moet er een rekening aanwezig van de gemaakte kosten. Op deze rekening moet het jaar staan waarin de werkzaamheden zijn gedaan

De gemeente Oisterwijk heeft geen subsidieregelingen voor gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten.

Advies en informatie

Voor advies en ondersteuning bij het instandhouden van jouw monument, kunt je bij verschillende instanties terecht:

 • De monumentencommissie van de gemeente
 • www.monumenten.nl: alles over monumenten zoals financiering, bezit, onderhoud, restauratie
 • Nationaal Restauratiefonds, www.restauratiefonds.nl: alles over de financiering
 • Monumentenwacht Noord-Brabant, https://mwnb.nl: hulp bij het onderhoud
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. www.cultureelerfgoed.nl: voor informatie kun je per mail terecht bij de infodesk: info@cultureelerfgoed.nl of bel (033) 421 74 56.

Praat mee over jouw wijk!

Wist je dat je voor veel activiteiten en voorzieningen gewoon in jouw eigen wijk terecht kunt? Koken, breien, taalcursussen, jeugdvakantieweek, hulp bij financiële vraagstukken, maatschappelijk werk en nog veel meer.

Wat vind jij van het aanbod in jouw wijk? Meld je aan en praat mee!

Dat kan op: 

 • 20 mei (Het Raadhuis) 
 • 21 mei (Trefcentrum Bunders) 
 • 22 mei (Ontmoetingscentrum De Coppele) 
 • 27 mei (Wijkcentrum De Waterhoef) 
 • 28 mei (Cultuurcentrum Den Boogaard) 
 • 29 mei (Wijkcentrum Pannenschuur)

Meld je voor een van de data aan door te mailen naar astrid.vanoosterhout@oisterwijk.nl. De bijeenkomst duurt van 19.00-20.30u. Max. 10 personen per bijeenkomst.

Oisterwijk Herdenkt – 4 mei 2019 Dodenherdenking

Ieder jaar is op 4 mei de Nationale Dodenherdenking. Ook de gemeente Oisterwijk herdenkt. Het gemeentebestuur nodigt u uit voor de herdenkingsbijeenkomst.

Voor iedereen die, op welke manier dan ook, bij oorlog betrokken is geweest en voor iedereen die zich daarbij betrokken voelt, geeft de dodenherdenking de gelegenheid om een moment stil te staan bij dat wat in het verleden is gebeurd. Wij hopen u te mogen ontmoeten op:

zaterdagavond 4 mei 2019

in de H. Joanneskerk aan de Lind in Oisterwijk

Het programma begint om 17.50 uur

(na aanvang geen toegang meer mogelijk)

De kerk is open vanaf 17.15 uur

Programma

Voor de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei, heeft het 4 mei-comité een programma samengesteld, waarvan u de hoofdlijnen hieronder leest:

 • 17.50 uur uitvoering van het Requiem van Maurice Duruflé in de

H. Joanneskerk, De Lind 52, Oisterwijk

Toegang tot de uitvoering is gratis. U moet wel uiterlijk 30 april reserveren. Stuur voor kaartjes een mail naar herdenkingsconcertoisterwijk@kpnmail.nl. De uitvoering van het Requiem duurt tot ongeveer 19.00 uur.

Voor de volgende programma onderdelen hoeft u zich niet aan te melden:

 • 19.15 uur stille tocht vanaf de H. Joanneskerk naar bevrijdingsmonument

Aansluitend:

 • Herdenkingsplechtigheid bij het bevrijdingsmonument in Oisterwijk
 • Kranslegging
 • Samenkomst in het raadhuis en gelegenheid tot napraten

Kranslegging

Elk jaar doen verschillende besturen mee aan de kranslegging. Wanneer u namens of met het bestuur van uw organisatie of vereniging een krans bij het monument wilt leggen, neemt u dan uiterlijk 19 april contact op met Esther Tol, ceremoniemeester tijdens de 4 mei-viering. Bel (013) 529 13 11 of mail esther.tol@oisterwijk.nl.

Stille Tocht

Het 4 mei-comité vraagt inwoners, de horecaondernemers en bezoekers van het centrum van Oisterwijk, om er samen voor te zorgen dat de stille tocht en de herdenkingsplechtigheid bij het bevrijdingsmonument ongestoord kunnen plaatsvinden.

Informatie

Wilt u meer weten over deze herdenkingsbijeenkomst? Neem contact op met Esther Tol van de gemeente Oisterwijk via (013) 529 13 11 of esther.tol@oisterwijk.nl.

+Kader met tekst:

“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”

– Officieel memorandum, het gedenkschrift voor de Nationale Herdenking –

Te kappen bomen in mei 2019

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch willen we u graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast. De planning voor mei is:

 • Waterhoefstraat: dode eik
 • Oisterwijkseweg: eik in slechte conditie
 • Fransebaan: dode eik
 • Beekersberg: dode berk en eik
 • Reedijk: eik in slechte conditie

Bovenstaande bomen zijn afgekeurd tijdens de boomveiligheidsinspectie. Daarnaast kappen we nog de volgende bomen:

 • Lange Kant: 4 beuken vanwege onvoldoende groeiruimte
 • Hoek Brede Steeg/ H.W. Mesdagstraat: 1 eik, de wortels van de boom duwen de weg omhoog waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan 6 inwoners

Op vrijdag 26 april had burgemeester Hans Janssen de eer om 6 inwoners een Koninklijke Onderscheiding op te spelden. Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning zijn mevrouw Jacqueline Mabelis, de heer Bernard Bekkers, de heer Paul Gerlach, de heer Louis van den Meijdenberg, mevrouw Ria Peters en de heer Rick Schilders benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvingen de onderscheiding vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving in Moergestel, Oisterwijk en omstreken. Op www.oisterwijk.nl lees je waar zij zich voor hebben ingezet. Onze felicitaties gaan uit naar alle gedecoreerden!