Gemeenteberichten 2 juli 2020

Onderwerpen college

 • Ontwerpbestemmingsplan Poirtersstraat
 • Implementatie Omgevingswet
 • Aanpassen verordening jeugdhulp en verordening Wmo
 • Besluit omgevingsvergunning voor pilot museum en theetuin op het perceel Laag Heukelomseweg 3 Heukelom
 • Staalbergven (RIB)

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Reuselhof 26 Moergestel, het plaatsen van een overkapping
 • De Balbian Versterlaan 4 Oisterwijk, het verbouwen van een bijgebouw
 • Sportlaan Oisterwijk A 2817, het houden van Intents Festival 2021
 • Kivitslaan 51 Oisterwijk, het wijzigen van de gevelpui

Verleend

 • Torenpad Oisterwijk, het slopen van een magazijn
 • Vloeiweg 78 Oisterwijk, het uitbreiden van de garage ten behoeve van fietsverhuur en het plaatsen van een berging
 • Klompven 6 Oisterwijk, het uitbreiden aan de achterzijde van de woning
 • Zandstraat Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor 2 jaar
 • Gebied ter hoogte van De Sonman 39 Moergestel, het verleggen van een PRB-buisleiding

Geweigerd

 • Duinenweg 3 Oisterwijk, het wijzigen van de bestemming
 • Hoogstraat 60 Oisterwijk, het plaatsen van zonnepanelen

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 1e fase

 • Oliviersweg 9 Oisterwijk, het realiseren van een nieuw gebouw voor huisvesting van arbeidsmigranten

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Poirtiersstraat’, Oisterwijk

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de kermis van 3 t/m 7 juli op het St. Jansplein in Moergestel

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

 • 3 juli: vanwege het verzetten van de wekelijkse markt is de Kloosterlaan in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

TenneT past hoogspanningsnet aan

Netbeheerder TenneT past het hoogspanningsnet tussen Tilburg-Noord en Eindhoven aan. Daarom organiseert TenneT informatiebijeenkomsten op 7 en 9 juli.

De vraag naar elektriciteit groeit nog steeds. Het bovengrondse hoogspanningsnet dat nu tussen Tilburg en Eindhoven loopt, is verouderd en kan straks niet meer genoeg stroom leveren. Ook hebben de hoogspanningsmasten groot onderhoud nodig. Daarom wil TenneT als landelijk netbeheerder van het hoogspanningsnet de bovengrondse verbinding vervangen door een nieuwe ondergrondse verbinding.

Op dit moment liggen de ontwerpbestemmingsplannen ter inzage, reageren kan tot eind juli. In de bestemmingsplannen staat aangegeven waar de nieuwe verbinding exact komt en of deze met een boring of open ontgraving wordt aangelegd. Het is voor iedereen mogelijk een zienswijze in te dienen. De bestemmingsplannen zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0824.BP150kvondergronds-ON01.

De bijeenkomsten

Wil je meer weten? Meld je aan voor 1 van de informatiebijeenkomsten op:

 • Dinsdag 7 juli: Van der Valk Tilburg, Dokter Bloemenlaan 8, Tilburg
 • Donderdag 9 juli: Gasterij de Merode, Spoordonkseweg 89, Oirschot

Aanmelden

Aanmelden doe je door te mailen naar bestemmingsplannen-tbn@tennet.eu geef in de mail aan welke informatieavond je bezoekt. Tijdens deze informatieavonden praat TenneT we je bij over de plannen en lichten we de ontwerpbestemmingsplannen toe. Het zijn inloopavonden van 19.00 tot 21.00 uur, zonder plenaire presentaties. Je kunt dus binnenlopen wanneer u wilt. De avonden zijn voor iedereen toegankelijk. Wel zijn de coronamaatregelen van kracht. de informatieavonden gaan alleen door als de coronamaatregelen dit toelaten. Dit staat op de website www.tennet.eu/tilburg-best.

Meer informatie en meedenken

Meer informatie over het project staat op de website www.tennet.eu/tilburg-best. Hier download onder andere de brochures van het project en vind je de projectatlas. Heb u meer vragen of suggesties? Geef het door via de projectwebsite of neem contact op met TenneT via 0800 836 63 88 (gratis) of servicecenter@tennet.eu onder vermelding van ‘Tilburg Noord – Best’.

Projecten Natuurlijk Moergestel krijgen vorm

Ondanks de bijzondere periode waarin we ons bevinden, is er binnen het project Natuurlijk Moergestel de afgelopen tijd niet stilgezeten!

Voor een aantal projecten zijn al flinke stappen gezet en ook in het najaar gaan we verder met Natuurlijk Moergestel.

Groen rondom Roef!

Zo zijn de plannen van de initiatiefnemers van 2 projecten op het terrein van sportvereniging ROEF! al goedgekeurd door de vereniging en de gemeente. Na de zomer hangen de initiatiefnemers ongeveer 15 nestkastjes voor koolmezen op rond de sportvelden en brengen zij nieuwe beplanting aan om het terrein biodiverser en groener te maken.

Voedselbos

Ook het ontwerp voor het voedselbos van initiatiefnemer Rik de Pina is goedgekeurd. Het voedselbos is zelfs al gedeeltelijk gerealiseerd. Zodra het voedselbos klaar is, is er ook publiek welkom.

Beplanting De Hild

Dankzij het plan van initiatiefnemer Adry Hoeven wordt er in het najaar nieuwe beplanting geplaatst langs De Hild. Er zijn al eikenbomen verwijderd om overlast deze zomer tegen te gaan. In het najaar komen hier nieuwe bomen en struiken voor in de plaats die de biodiversiteit een opkikker zullen geven.

Natuurvijver Heiligenboom

Aan de Heiligenboom is een natuurvijver gerealiseerd. Vanuit het project wordt bijgedragen aan de beplanting in en rond de vijver. Daarnaast komt er een informatiebord over de vijver en het duurzaam gebouwde woonhuis.

Vervolg

Binnenkort worden er nog gesprekken gevoerd met verschillende andere initiatiefnemers. Zo hopen we dat er snel een start kan worden gemaakt met de andere projecten, waaronder de plannen van de Werkgroep aanplant Molenakkers om hun buurt te verrijken met meer beplanting. Of bijvoorbeeld het plan van Carolien Schrievers, die als buurtinitiatief in de straten Zelt en Masperstraat nestkasten wil ophangen tegen de processierups en extra bloeiende beplanting wil aanplanten.

Ondanks de heersende maatregelen tegen het Coronavirus is dus een mooie start gemaakt met project Natuurlijk Moergestel. Het enthousiasme van de deelnemers is er zeker niet minder om geworden en dat leidt tot mooie resultaten aan het eind van dit jaar.

Verruiming openingstijden milieustraat

Omdat de drukte bij de milieustraat weer is toegenomen, verruimen we met ingang van 1 juli wederom de openingstijden. Op woensdag en vrijdag is de milieustraat geopend vanaf 10.00 uur. De milieustraat sluit op woensdag en vrijdag om 16.30 uur. Op zaterdag zijn de openingstijden ongewijzigd. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en beoordelen steeds of de verruiming noodzakelijk blijft.

Nieuwe velden en clubaccommodatie voor Trinitas

Door de coronacrisis is het voetbalseizoen eerder gestopt. Hierdoor konden geplande werkzaamheden aan de voetbalvelden van V.v. Trinitas-Oisterwijk eerder beginnen. Zo wordt in juli het 2e kunstgrasveld al opgeleverd. Eerder zou dit pas in september klaar zijn. In de zomer start Trinitas met de bouw van de nieuwe clubaccommodatie. En als dat klaar is, begint de aanleg van het nieuwe (natuurgras)hoofdveld aan de oostkant van de accommodatie.

Kermis Moergestel gaat door!

Na de persconferentie van woensdagavond waarin versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juli werden aangekondigd, heeft de gemeente Oisterwijk besloten in Moergestel alsnog een kermis te organiseren van 3 tot en met 7 juli.

De locatie op het St. Jansplein geeft de mogelijkheid om dit op een veilige manier te doen. De kermisexploitanten zijn graag bereid hier invulling aan te geven.

Burgemeester Hans Janssen is verheugd dat de gemeente Oisterwijk toch nog een kermis kan organiseren: “Na moeilijke maanden waarin onze inwoners zich over het algemeen erg goed aan de maatregelen hebben gehouden, is het prettig dat we hen en onze bezoekers nu deze vorm van vermaak kunnen bieden. Dat is ook wel verdiend in mijn optiek. Natuurlijk is het een uitdaging om op deze korte termijn alles te regelen en goede afspraken te maken met exploitanten, ondernemers, de markt, hulpdiensten etc. Ook bezoekers van de kermis moeten rekening houden met maatregelen voor de veiligheid. We doen daarvoor ook echt een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Daar heb ik vertrouwen in, ik heb gezien dat dat goed kan. We zetten alles op alles om de Moergestelse kermis te laten draaien op 3 juli.”

Kermis Oisterwijk
Over een kermis in Oisterwijk is nog geen besluit genomen. Duidelijk is wel dat de kermis in de huidige vorm met beperkte ruimte op die wijze niet kan doorgaan. Of een andere vorm haalbaar en realistisch is, wordt onderzocht.

BOA’s in het zonnetje gezet

Donderdag 25 juni zijn de BOA’s van de gemeente Oisterwijk door burgemeester Hans Janssen bedankt voor hun inzet de afgelopen maanden. Tijdens de coronacrisis zijn ze steeds bereikbaar en beschikbaar geweest om een oogje in het zeil te houden en in te grijpen wanneer nodig. Gelukkig is dat niet vaak nodig geweest. De burgemeester bedankte de BOA’s voor hun extra inzet en flexibiliteit ten behoeve van toezicht en handhaving op de noodverordeningen. Mooi werk!

14 nieuwe woningen Langvennen-Zuid

Deze week zijn de 14 woningen van Leystromen aan de Langvennen-Zuid (locatie voormalige basisschool de Wingerd) in Oisterwijk geplaatst. De woningen zijn vooraf in een fabriek gemaakt en zijn dus al nagenoeg af zodra ze op de locatie komen. De komende weken worden de laatste werkzaamheden aan de woningen afgerond en daarna zal de gemeente verder gaan met de inrichting van de openbare ruimte in overleg met omwonenden. De woningen aan de Langvennen-Zuid zijn kleine grondgebonden woningen geschikt voor een- of tweepersoons huishoudens.