Gemeenteberichten 2 februari 2017

Besluiten college 24 januari

 

 • Jaaruitvoeringsplan Oisterwijk Veilig 2017
 • Jaarprogramma handhaving 2017
 • Definitieve keuze stedenbouwkundig plan den Donk, nieuwe locatie zwembad/ sporthal/ scouting
 • Voorstel tot het verkopen van grond aan de eigenaar van een woning in De Hoefkens in Moergestel
 • Stand van zaken lopende procedures Arbitrage zaak Attero en Shanks
 • Ontwerp wijziging bestemmingsplan Oirschotseweg 73 Moergestel, boerderijsplitsing
 • Discussienotitie bomen Kerkstraat (PrO)
 • Reactie college op oproep gemeente Capelle aan den IJssel inzake precariobelasting

 

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Nijverheidsweg 11 Oisterwijk, het kappen van 4 bomen
 • Donkhorst 6 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Baksevenweg 1 A Heukelom, het kappen van 5 eiken
 • Heukelomseweg 61 Oisterwijk, het kappen van 1 paardenkastanje
 • Pastoor van den Boogaardstr 32 Moergestel, het kappen van een tamme kastanje
 • Belgiestraat 9 Oisterwijk, het vernieuwen van een bedrijfspand, het plaatsen van een stofzuiger
 • Postelstraat 6-8 Moergestel, het renoveren en uitbreiden van 2 woningen
 • Burgemeester Suyslaan 11 Oisterwijk, het verwijderen van een tussenmuur en het plaatsen van een ijzeren balk
 • Oostelvoortjes 19 Moergestel, het bouwen van een woonhuis
 • Pannenschuurlaan Oisterwijk, het kappen van 5 grauwe abelen bij een afwateringssloot
 • Kullerlaan 18 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel

Verleend

 • Heuvelstraat 19 Moergestel, het kappen van een eik
 • Prinses Beatrixstraat 21 A Moergestel, het oprichten van een groothandel in artikelen voor de schietsport
 • Zandstraat 18/23 en Zandstraat 18/30 Moergestel, het legaliseren van 2 chalets
 • Viaduct aan de Reedijk over de A58 Moergestel, het vervangen van de leuning op het viaduct aan de Reedijk
 • Baerdijk 140 Oisterwijk, het kappen van een eik
 • Beerze 3 Oisterwijk, het kappen van een notenboom
 • Wildemanstraat 25 Oisterwijk, het kappen van een notenboom
 • Beukendreef tussen de Willem de Zwijgerlaan en Mgr. Verhoevenlaan Oisterwijk, het kappen van 71 beukenbomen en 1 linde i.v.m. renovatie van de beukendreef
 • Kloosterlaan ongenummerd Moergestel, het kappen van 9 bomen
 • De Stappert 41 Moergestel, het kappen van een berk
 • Hoog Heukelom 9 A Heukelom, het kappen van 2 platanen

Verlengd

 • Heuvelstraat 12 A Moergestel, het uitbreiden van de woning
 • Vennelaan 2 Oisterwijk, wijzigen gebruik verdieping

 

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpwijzigingsplan Oirschotseweg 73, Moergestel

 

Milieu

 

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Laarakkerweg 6 te Oisterwijk, voor het starten van een elektronica ontwerp, assemblage en vervaardigingsbedrijf. Dossiernummer 2016-0937, verzonden op 25-1-2017 (Activiteit milieu);
 • Prinses Beatrixstraat 21A te Moergestel, voor het veranderen van een groothandel. Dossiernummer 2016-0850, verzonden op 25-1-2017 (Activiteit milieu).


Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval  een melding ingediend voor:

 • Zandstraat 14A te Moergestel, voor het bewerken van steenachtige materialen op een slooplocatie. Dossiernummer 2017-0027. verzonden op 25-1-2017 (Activiteit milieu);
 • Heuvelstraat 9 te Moergestel, voor het bewerken van steenachtige materialen op een slooplocatie. Dossiernummer 2017-0091. verzonden op 26-1-2017 (Activiteit milieu).

 

Ter inzage       

De melding ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.


Nieuw zwembad en sporthal krijgen plek in sportboulevard op Den Donk

 

Het college heeft op 24 januari een besluit genomen over toekomstige inrichting van sportpark Den Donk met daarin een plek voor het nieuwe zwembad & sporthal en de scouting. Met deze inrichting ontstaat op Den Donk een Sportboulevard. 

 

Het college had eerder al een voorkeur uitgesproken over het inrichtingsmodel ‘Sportboulevard’. Dit model is stedenbouwkundig goed inpasbaar, heeft draagvlak bij een groot deel van de sportorganisaties en omwonenden én is goed te faseren in tijd en geld. Het college heeft het plan ook voorgelegd aan de raadscommissie. Deze vroeg het college nog extra aandacht voor de verkeersveiligheid en parkeren in het nieuwe inrichtingsplan.

 

Nieuw Bestemmingsplan

Met dit definitieve besluit over de inrichting van het sportpark kan worden gestart met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Deze wordt eind 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente verwacht in 2018 te kunnen starten met de bouw van het nieuwe zwembad en sporthal. Het huidige zwembad en sporthal de Leye blijven open totdat de nieuwe accommodatie klaar is.

 

Sportboulevard

In het model ‘Sportboulevard’ blijft de Sportlaan de belangrijkste verbindingsroute voor autoverkeer. Voor fietsers en voetgangers komt er een aparte route. Het nieuwe zwembad en sporthal komen midden in het sportpark te liggen. De scouting krijgt een locatie in het zuidoosten van het sportpark aan het einde van de Sportlaan.

 


 

Maandag      6 februari    Raadsspreekuur De Coppele                                     19.00
Donderdag 16 februari     Raadsvergadering                                                   20.00
Maandag    20 februari    Agendacommissie                                                    19.30

Presidium                                                               20.30

 

Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Raadhuis, behalve het raadsspreekuur.  U bent hierbij van harte welkom. (tijden onder voorbehoud)

 

Gast van de Raad zijn?

De raadsleden ontvangen graag Gasten van de raad! Wilt u een kijkje nemen in de keuken van de raad, mail dan naar griffie@oisterwijk.nl

 

Inspreken

Wilt u inspreken bij de raadsvergadering of de commissievergaderingen, dan kunt u dat doorgeven via griffie@oisterwijk.nl of bel naar (013)529 1311. Doe dit voor 14.00 uur op de dag van de vergadering. Voor de raadsvergadering kunt u alleen inspreken over voorstellen die voor die avond op de agenda staan.

 

Agenda’s en stukken en notulen

U vindt de agenda’s met alle bijbehorende stukken, alle (audio)verslagen en alle informatie over de raadsleden op de website van de Raad van Oisterwijk: http://oisterwijk.raadsinformatie.nl

 

Meer informatie:

 

 • Volg de raad via Twitter:@RaadOisterwijk

Het nieuwe bouwkostenoverzicht 2017

Op 17 januari 2017 heeft het college een geactualiseerd bouwkostenoverzicht vastgesteld. De wijzigingen treden per 1 februari 2017 in werking. De bouwkosten voor aanvragen om omgevingsvergunning, die vanaf 1 februari worden ingediend, worden op basis van het bouwkostenoverzicht 2017 vastgesteld. Het bouwkostenoverzicht 2017 is in te zien op het gemeentehuis of op www.oisterwijk.nl.

 

Werkzaamheden Almystraat

Vanaf 16 januari wordt de Almystraat tot de zomer grotendeels afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt gewerkt aan een geluidsscherm, nieuw riool en aansluitingen voor nutsvoorzieningen. De bedrijven en woningen op KVL blijven bereikbaar. Autoverkeer wordt omgeleid. De omleidingsroute voor fietsers en voetgangers gaat deels over het KVL-terrein.

 

Buurtpreventie met WhatsApp

Buurtbewoners gebruiken steeds vaker WhatsApp om elkaar te wijzen op verdachte situaties in de buurt. In Oisterwijk zijn er al bijna 60 groepen. Wilt u meedoen? Neem dan contact op met de coördinator van de groep in uw buurt. Als u niet weet wie dat is, stuur dan een mailtje naar gemeente@oisterwijk.nl. Bent u al lid? Bij de coördinator kunt u een speciale deursticker krijgen om te laten zien dat u bent aangesloten op de WhatsAppgroep.

 

Gevonden en verloren voorwerpen? Naar de gemeente!
Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? Ook dan kunt u bij de gemeente terecht. Neem contact op via (013) 529 13 11, ga naar de balie of kijk op de website van de gemeente Oisterwijk (www.oisterwijk.nl) bij Gevonden en verloren.

 

Naar de gemeente? Maak een afspraak
Wilt u iets regelen met de gemeente, zoals het aanvragen van een paspoort of het doen van een geboorte aangifte, dan kunt u alleen op afspraak terecht. U maakt online een afspraak via: www.oisterwijk.nl/afspraak.

 

Waar kunt u milieuklachten melden?
Geluidsklachten, klachten over stankoverlast of bodem- en luchtverontreiniging en lichthinder in de gemeente Oisterwijk kunt u melden bij de milieuklachtenlijn van de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. U kunt hier 24 uur per dag terecht: (073) 681 28 21. Voor meer informatie over de afhandeling van milieuklachten kijkt u op www.milieuklachtencentrale.nl.

 

Sportaccommodatie huren

Wilt u een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan kunt u dit regelen bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.

 

Trouwen of partnerschap? Geef het online door!

Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Geef dit dan online door aan de gemeente via www.oisterwijk.nl/trouwen. Hier staat ook meer informatie over de kosten, trouwlocaties en trouwambtenaren.


 

 

 

Ontmoet een raadslid: uw vertegenwoordiger in de Raad

Op maandagavond 6 februari is er weer een raadsspreekuur. U bent welkom in Ontmoetingscentrum De Coppele in Oisterwijk  van 19.00 tot 20.00 uur.

 

Heeft u een leuk idee voor de buurt dat u wilt bespreken met raadsleden? Dan kan dat in een persoonlijk gesprek met 4 raadsleden. Of wilt u uw zorg, probleem of compliment met hen  bespreken? Dat kan ook. Van elk van de 4 fracties is een raadslid vertegenwoordigd.

 

Wat gebeurt er met uw inbreng

De aanwezige raadsleden kunnen niet direct een oplossing bieden, maar zij zorgen er wel voor dat uw boodschap besproken wordt met een wethouder of een ambtenaar die u verder kan helpen. U wordt hierover altijd weer geïnformeerd door een raadslid of door de griffier.

 

Spreekuren 2017

Er zijn meer spreekuren gepland in 2017. Deze zijn op:

 • Maandagavond 10 april in De Bunders
 • Maandagavond 12 juni in Den Boogaard
 • Maandagavond 18 september in de Waterhoef
 • Donderdagavond 23 november in de Pannenschuur

 

De spreekuren zijn altijd van 19.00 tot 20.00 uur.


Natuurbelevingsprogramma zoekt vrijwilligers

 

Wist u dat maar een derde van kinderen in Nederland jaarlijks in de natuur komt? Het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) wil dit met het project Het Bewaarde Land veranderen. Daarom zoekt Het Bewaarde Land vrijwilligers.

 

Het Bewaarde Land is een natuurbelevingsproject op 4 locaties in natuurgebied Kampina (Boxtel), Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen (Udenhout), in de Boswachterij Dorst (Breda) en de Nulandse Heide (Nuland).

 

Informatieavond

Heb jij ervaring in het begeleiden van kinderen en wil je jouw liefde voor de natuur met ze delen? Dan is vrijwilliger worden in Het Bewaarde Land iets voor jou. Op dinsdag 7 februari 2017 van 20.00 uur tot 21.30 uur organiseert Het Bewaarde Land/ IVN een informatieavond voor potentiële vrijwilligers in het Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434C te Tilburg.  Tijdens deze informatieavond staat het programma en de mogelijkheid om hiervoor als vrijwilliger te werken centraal.

 

Wachters

In Het Bewaarde Land zijn de wachters de vrijwilligers die de kinderen in kleine groepjes begeleiden. Op speelse wijze maken zij hun groepje vertrouwd met de natuur. In bomen klimmen, hutten bouwen, kruiden en bessen eten, allerlei planten en dieren leren kennen, sluipspelletjes doen en zingen. Het programma is gericht op kinderen van groep  5 en 6 van het basisonderwijs. 3 weken lang brengen de kinderen elke week 1 volle dag door midden in de natuur.

 

Opleiding

Je krijgt als vrijwilliger een opleiding die begint met een 3-daagse training op 1 van de Bewaarde Landlocaties. Daarna loop je 3 dagen mee met een ervaren wachter. Na de opleiding bepaal je zelf hoe vaak je een groepje kinderen wilt begeleiden.

 

Meer informatie of aanmelding

Meer informatie staat op de website www.hetbewaardeland.nl. Aanmelden kan bij Marion de Cocq via info@hetbewaardeland.nl of (06) 486 224 15.


Militaire oefening 6 – 10 februari

 

Van 6 tot en met 10 februari is in de gemeente Oisterwijk een militaire oefening. Doel is het op peil houden van militaire vaardigheden. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 42 Painfbat LJ uit Oirschot.

De oefening houdt in dat de militairen zich met voertuigen van het type Fennek verplaatsen over openbare wegen en paden. Aan de oefening doen 100 personen mee en 20 voertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Schade

Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.


Lezing over voltooid leven

Op maandag 13 februari is in het raadhuis een lezing over klaar zijn met leven. De lezing wordt gegeven door zorgethicus Els van Wijngaarden.

Van Wijngaarden is onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek Utrecht. Zij heeft onderzoek gedaan naar de omstandigheden waarom ouderen niet meer willen leven. Lijden aan  het leven wordt dit ook wel genoemd. De deelnemers, met een gemiddelde leeftijd van 82 jaar, wilden hun leven eindigen vanwege ouderdomsproblemen. De redenen waarom zijn in Nederland nog niet eerder zo grondig onderzocht.

Verbinding verliezen

Hoofdvragen in het onderzoek waren: ‘wat bedoelen ouderen eigenlijk als ze zeggen dat hun leven voltooid is’ en ‘welke ervaringswereld gaat er achter deze woorden schuil’. Lijden aan het leven ontstaat vaak door onder andere lichamelijke aftakeling door slechter zien, horen, lopen, vermoeidheid. Niet meer onafhankelijk zijn, een sociaal netwerk dat verdwijnt met als gevolg eenzaamheid.

Wat en wanneer

De toegang van de lezing is gratis.

 • Wanneer: maandag 13 februari
 • Inloop: 13.00 uur
 • Start: 13.30 uur
 • Waar: het raadhuis, De Lind 56

Meer informatie

De lezing is een initiatief van Metgezel in Zingeving en wordt ondersteund door de gemeente Oisterwijk. Kijk voor meer informatie op www.metgezelinzingeving.com of bel (013) 528 61 88.


Koopzondag in 2017

 

De koopzondagen in Oisterwijk voor 2017 zijn bekend. Deze zijn:

 

 • 5 februari
 • 5 maart
 • 2 april
 • 7 mei
 • 5 juni
 • 11 juni
 • 2 juli
 • 6 augustus
 • 3 september
 • 10 september
 • 1 oktober
 • 5 november
 • 26 november
 • 3 december
 • 10 december
 • 17 december
 • 24 december
 • 31 december

De mooiste tekening van Oisterwijk

 

Janne Wouters van groep 8 van de basisschool De Molenhoek heeft de mooiste tekening van Oisterwijk gemaakt. De prijs? Haar tekening op de omslag van Sjors Sportief Sjors Creatief boekje.

 

Op maandag 23 januari mocht Janne haar prijs in ontvangst nemen van wethouder Ina Batenburg. Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 van alle basisscholen in de gemeente hebben inmiddels het boekje ontvangen. Het boekje staat vol met sportieve en culturele workshops waaraan leerlingen kunnen meedoen om (vaak gratis) kennis te maken met 1 of meerdere activiteiten.

 

Inschrijven

Inschrijven voor Sjors kan via www.sjorssportief.nl. Op deze site staat ook een online versie van het Sjorsboekje. De teller stond na 1 dag al op meer dan 600 inschrijvingen. Kinderen mogen zich voor zoveel activiteiten inschrijven als zij zelf willen. Inschrijven en meedoen aan de activiteiten kan het hele jaar.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie alvast op www.sjorssportief.nl. Of stuur een mailtje naar info@sjorssportief.nl.