Gemeenteberichten 2 december 2021

Onderwerpen college

 • Normenkader voor de accountantscontrole 2021
 • Wijziging Inkoopstrategie Wmo Beschermd Wonen versie 16-11-2021
 • Ontwerpbestemmingsplan Holleneind 12, Haaren
 • Inrichtingsplan markt Haaren
 • 1e wijziging Beleidsregels evenementen 2021
 • Verdelen compensatie inkomstenderving Haaren
 • Beantwoording raadsvragen ex. artikel 42 D66 inzake controle buurtschap de Noenes
 • Beantwoording raadsvragen ex. artikel 42 PRO inzake nulmeeting de Noenes
 • Raadsinformatiebrief ‘Stand van zaken organisatie belastingwerkzaamheden’

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Stokeind 13 Moergestel, het brandveilig gebruik t.b.v. buitenschoolse opvang voor diverse ruimtes
 • De Sonman 35 Moergestel, het planologisch afwijken van het bestemmingsplan
 • Wilhelminalaan 14 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning
 • Heiligenboom 6 Moergestel, het kappen van 3 zieke kastanjebomen in de voortuin
 • Klompven 5 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis op de verdieping aan de achterzijde en een uitbreiding op de begane grond
 • Oirschotseweg 12 Moergestel, het kappen van een zieke monumentale boom
 • Tilburgseweg t.h.v. 64 Oisterwijk, het kappen van een slechte linde

Verleend

 • Baerdijk 51 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning
 • Sprendlingenstraat 20 Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfspand
 • Rootven 36 en 36A Moergestel, het verbouwen van een winkelpand met bovenwoning tot 2 appartementen
 • Berktweg 10 Haaren, het bouwen van een loods

Bestemmingsplannen

 • Herstelbesluit bestemmingsplan ‘Herziening buitengebied, Berktweg 4, 6 en 8, Haaren’, gemeente Oisterwijk
 • Bestemmingsplan ‘Herziening buitengebied, Berktweg ongenummerd Haaren’, gemeente Oisterwijk
 • Ontwerpbestemmingsplan Holleneind 12, Haaren gemeente Oisterwijk

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Sportlaan 20 te Oisterwijk, voor het veranderen van de inrichting

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen een nieuwe melding ingediend voor:

 • Oostelvoortjes 19B te Moergestel, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 3 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

10-13 december balie gemeentekantoor dicht

Vanaf 10 december gaan we voor een aantal producten over op een ander systeem. Dat betekent dat de balie op het gemeentekantoor dicht is op vrijdag 10 en maandag 13 december. Je kunt dan geen paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of uittreksel afhalen. Ook spoedaanvragen zijn niet mogelijk. Vanaf 14 december zijn we weer gewoon bereikbaar.

De inzameldagen afval veranderen in 2022

In 2022 veranderen voor sommige adressen in onze gemeente de inzameldagen van het rest- en GFT afval.

Het kan zijn dat je jouw GFT afval of restafval op een andere dag of in een andere week aan de straat moet zetten. De inzameldag voor het oud papier en PMD afval blijft hetzelfde.

Kijk goed op de Afvalkalender 2022!

Op de afvalkalender 2022 zie je wanneer de vuilniswagen in 2022 bij je langskomt. Je bekijkt de kalender via de Afvalstoffendienst App of je print deze zelf uit als pdf op de website www.afvalstoffendienst.nl. Lukt dit niet? Bel dan met de klantenservice van de Afvalstoffendienst, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op nummer (073) 615 65 06.

Waarom verandert de inzameldag of week?

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van afvalinzameling. De afvalstoffendienst legt haar aandacht bij het ophalen van waardevolle grondstoffen zoals papier, GFT afval en PMD. En dus ook het beter scheiden van afval. Dat werkt en het is duurzaam. Daarnaast kijkt de afvalstoffendienst ook naar het verbeteren van de routes en het verminderen van ophaaldagen. Zo rijden de vuilniswagens minder kilometers en ook dat is beter voor het milieu!

Uitreiking gemeentelijke onderscheidingen

Op vrijdag 26 november mocht burgemeester Hans Janssen 2 inwoners verrassen met een gemeentelijke onderscheiding: Godfried van Gestel en Wim van Berkel kregen deze mooie blijk van waardering. Dat het tijdens de try-out van de Sinterklaasvoorstelling in Tiliander was, was geen toeval. Beide heren zijn al jaren actief voor de Stichting Sint Nicolaas Oisterwijk. Namens de gemeente onze felicitaties! (Foto’s: ©Masja Vlaminckx)

Natuur in de wijk: insectenhotels op basisscholen

Namens het project Natuur in de Wijk werd eind november op de basisscholen De Nieuwe Linde en De Kikkenduut een insectenhotel neergezet. En dat was niet het enige. Basisschool de Nieuwe Linde kreeg ook nieuwe beplanting voor in de moestuin. Wil jij meer weten over Natuur in de Wijk? Kijk eens op de website www.natuurindewijk.nl/gemeenten/oisterwijk. Inwoners in het kerngebied kunnen nog gratis beplanting bestellen!

Zeg NEE tegen geweld tegen vrouwen

Ook wij zeggen NEE tegen geweld tegen vrouwen. Daarom hees wethouder Dion Dankers 25 november de oranje vlag. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen.

Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Wil je meer weten over Orange the World? Kijk dan op de website www.blauwemaan.nl.

Speciaal voor al onze senioren: Max Vitaal 2!

Het 2e boekje Max Vitaal is klaar met weer een heel mooi, divers aanbod. Een kleurrijk boekje met aanbieders op sportief, cultureel en creatief gebied.

Met Max Vitaal stimuleren wij, samen met de beweegcoaches senioren en cultuur, Natuurlijk Gezond Oisterwijk en alle aanbieders in het boekje de senioren uit Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren om fit te worden en/of te blijven.

Een gezonde geest in een gezond lichaam is belangrijk, voor alle leeftijden. Hoe je vitaal wordt en blijft is voor iedereen anders. Hou je van (samen) zingen, muziek maken, walking rugby of voetbal, gedichten schrijven of fitness? In het boekje van Max Vitaal staan deze activiteiten en nog veel meer in een duidelijk overzicht.

De Max Vitaal boekjes liggen bij de receptie van het gemeentekantoor in Oisterwijk en bij de cultuur- en wijkcentra in Oisterwijk, Moergestel en Haaren.

Heb je vragen over het boekje of wil je meer weten over wat de beweegcoaches voor je kunnen betekenen? Neem contact op per mail via lisan@natuurlijkgezondoisterwijk.nl  of bel (085) 486 83 90.