Gemeenteberichten 2 april 2020

Aangepaste dienstverlening

Als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, passen wij onze dienstverlening aan:

 • Het gemeentekantoor is alleen open voor spoedzaken op werkdagen van 9.00 – 11.00 uur én alleen na telefonisch overleg
 • Tijdens deze openingstijden kun je zónder afspraak je rijbewijs, paspoort of id-bewijs ophalen
 • Wij blijven telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 8.30-13.00 uur via (013) 529 13 11
 • Veel zaken regel je online met ons. Kijk op oisterwijk.nl
 • Liever mailen? Dat kan via gemeente@oisterwijk.nl
 • Is het noodzakelijk dat je afspraak op het gemeentekantoor doorgaat? Hou dan een gepaste afstand van minimaal 1,5 meter.

Onderwerpen college

 • Vaststellen nadere regels uitstallingen 2020
 • Ondermandaatbesluit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) taken 2020 gemeente Haaren
 • Beantwoording artikel 34 vragen VVD over ondernemers
 • Omgevingsvergunning De Nedervonder 13, Oisterwijk
 • Burgerparticipatie bij ruimtelijke projecten tijdens Coronacrisis

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Hoogstraat 137 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis

Verleend

 • Heukelomseweg 5 Heukelom, het legaliseren van een aanbouw bijkeuken en verbouwing schuur
 • Klompven 12 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Lindeparklaan 26 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • De Scheerman Moergestel sectie B3177, het kappen van een knotwilg
 • De Nedervonder 13 Oisterwijk, het herbouwen van het afgebrande deel van een bedrijfspand
 • Oirschotseweg 3 Moergestel, het bouwen van een bijgebouw (loods)
 • Dorpsstraat 34 Oisterwijk, het plaatsen van een nieuwe koelinstallatie
 • Klompven 26 Oisterwijk, het herbestemmen van een hotel naar 14 appartementen

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Rosepdreef 9 te Oisterwijk, voor het realiseren van een bedrijfsloods
 • Dorpstraat 34 te Oisterwijk, voor het veranderen van een supermarkt

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 3 april gedurende zes weken ter inzage. In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Is het dringend? Maak dan een afspraak via (013) 529 13 11. Tot en met 6 april kunt u dan terecht tussen 9.00 – 11.00 uur om op het gemeentekantoor de stukken in te zien. Als u een toelichting wil van een medewerker dan kan dit alleen telefonisch.

Melding wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van gemeente Oisterwijk; gelet op artikel 4 lid 3 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval; maken bekend, dat bij hen op 19-03-2020 de volgende melding in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ingekomen:

 • Voor de locatie Heuvelstraat 11 te Moergestel; door Van der Heijden Nistelrode B.V.

De puinbreker zal in werking zijn in de periode van 9 april tot en met 9 juli van 2020, voor naar verwachting hoogstens 3 dagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofhinder. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.

Bekendmaking besluit Mer-beoordeling, Pijnendijk 6 Moergestel, gemeente Oisterwijk

Pijnendijk 6 Moergestel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk maken overeenkomstig hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer bekend dat voor de voorbereiding van een besluit op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor deze activiteit geen Mer opgesteld hoeft te worden.

Mer beoordelingsnotitie
Op basis van het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage is de voorgenomen activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig. Uit toetsing van de door de initiatiefnemer verstrekte m.e.r.-aanmeldingsnotitie, dossiernummer 19051448, volgt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Het college heeft daarom op 12 maart 2020 besloten dat er daarom geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Inzien
Vanaf 3 april 2020 ligt het besluit en de aanmeldingsnotitie gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentekantoor aan de Lind 44 in Oisterwijk. De stukken kunt u na telefonische afspraak inzien. U belt hiervoor met (013) 529 13 11. In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Is het dringend? Maak dan een afspraak via (013) 529 13 11. Tot en met 6 april kunt u dan terecht tussen 9.00 – 11.00 uur om op het gemeentekantoor de stukken in te zien. Als u een toelichting wil van een medewerker dan kan dit alleen telefonisch.

Reageren
Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep. Bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit kunnen te zijner tijd in de procedure, waarbij op een aanvraag om omgevingsvergunning wordt beslist, kenbaar worden gemaakt.

Dat verdient een lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen van 2021 kunt u nog een lintje aanvragen. De Lintjesregen is dan op maandag 26 april 2021. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 21 juni 2020.

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet, contact met ons op via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.

Ter nagedachtenis

Het is verdrietig dat we afscheid moeten nemen van onze Janus de Vries. Ik zeg ‘onze’, want onze en uw gemeentepagina heeft een groot bereik, omdat Janus de Nieuwsklok groot heeft gemaakt. Door zijn inzet werd het meer en meer de stem van de gemeenschap van Oisterwijk en omstreken. Wat er ook gebeurde, Janus was erbij, wist ervan en schreef erover. Heel soms zweeg hij over wat hij wist, omdat woorden ook iemand of iets kapot kunnen maken. Dan gaf zijn wijsheid de doorslag. Een wijsheid die iedereen accepteerde en waardeerde.

Janus, we zijn je veel dank verschuldigd. We vertrouwen erop dat jou daarboven een goed glas bier wacht. Dat past bij de foto die je kinderen ons stuurden. Het past ook bij je kijk op het leven. Voor elkaar zorgen en met elkaar genieten. We hopen dat die gedachte jouw vrouw en je kinderen tot troost is.

Namens het gemeentebestuur,

Hans Janssen,

burgemeester

Lintjesregen, ontvangst gedecoreerden Koningsdag en dodenherdenking 4 mei

De maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus hebben helaas ook invloed op de uitvoering van diverse evenementen.

Dat betekent dat de lintjesregen dit jaar een andere invulling krijgt. Hierover nemen we contact op met de aanvragers van de betreffende lintjes. De jaarlijkse ontvangst van gedecoreerden op Koningsdag kan helaas dit jaar ook niet doorgaan, net als het concert op 4 mei in de Joanneskerk. We onderzoeken momenteel op welke wijze we veilig invulling kunnen geven aan de dodenherdenking op 4 mei.

Natuurlijk vinden wij dit heel jammer, maar gezondheid gaat voor alles. Wij rekenen op uw begrip!

Naar de milieustraat? Alleen als het echt moet!

Het is druk bij de milieustraat. In verband met de veiligheid van onze bezoekers en onze eigen medewerkers, vragen we je de afweging te maken: is je bezoek echt nodig of kan het wachten? Zo voorkomen we samen onnodige drukte.  

Breng je toch een bezoek aan onze milieustraat? Dan gelden de volgende regels:

 • Er mag een beperkt aantal auto’s tegelijkertijd het terrein op
 • Per auto mag 1 persoon uitstappen
 • Houd 1,5 meter afstand van andere bezoekers en onze medewerkers
 • Kom niet langs bij (milde) klachten als verkoudheid, keelpijn, koorts, enzovoort
 • Je kunt alleen contactloos betalen

Volg in alle gevallen de aanwijzingen van onze medewerkers op. Houd rekening met lange wachtrijen en wachttijden. Kom dus niet op het laatste moment, want dan kun je niet meer terecht.

Verruiming openingstijden voor spreiding bezoek

Op woensdag en vrijdag is de milieustraat eerder open dan je gewend bent: om 10.00 uur. Dit doen wij om het bezoek beter te spreiden, voor jouw veiligheid en die van onze medewerkers. De milieustraat sluit op woensdag en vrijdag om 16.30 uur. Verruiming van deze openingstijden geldt tot 1 juni. Op zaterdag zijn de openingstijden ongewijzigd.

Opening Staalbergven uitgesteld

De opening van Openluchtbad Staalbergven voor het seizoen 2020 is voorlopig uitgesteld. Dit in verband met de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan.

Normaal gesproken heeft Staalbergven haar openingsweekend in de meivakantie van de basisscholen. Vanwege de landelijke maatregelen die momenteel van kracht zijn, moeten we de opening dit jaar uitstellen. Staalbergven opent niet vóór 1 juni. We volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet en beoordelen steeds wat de gevolgen hiervan zijn voor Staalbergven.

Voorverkoop abonnementen

De voorverkoop van abonnementen voor dit seizoen is ook tot nader bericht uitgesteld. We begrijpen dat bovenstaande een grote teleurstelling is voor de vele bezoekers die jaarlijks met veel plezier zwemmen, spelen en chillen bij Openluchtbad Staalbergven. Tegelijkertijd rekenen we op ieders begrip voor het besluit in deze omstandigheden.

Houd www.oisterwijk.nl/staalbergven, onze facebookpagina facebook.com/staalbergven en twitter @hetstaalbergven in de gaten voor updates.