Gemeenteberichten 19 november 2020

Onderwerpen college

 • Ontwerpwijzigingsplan Burg. Canterslaan 87
 • Tijdelijke verhuur gemeentekantoor Haaren en consultatie inwoners
 • Vaststellen eerste wijziging van de Legesverordening 2021
 • 34 VVD onderzoek jeugdhulp

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Hild 5 Moergestel, het realiseren van 4 vakantieappartementen in bestaande bijgebouwen
 • Laarakkerweg 11 Oisterwijk, het intern verbouwen van het bestaande kantoor en uitbreiden van het terrein
 • Hondsbergselaan ong. Oisterwijk, het kappen van een paardenkastanje
 • Verwielstraat Oisterwijk, het kappen van een paardenkastanje
 • Weverstraat t.h.v. nr. 32 Oisterwijk, het kappen van een dode paardenkastanje
 • Heukelomseweg 26 en 30 Heukelom, het huisvesten van arbeidsmigranten
 • Visserslaan t.h.v. nr. 9 Oisterwijk, het kappen van een els
 • Groenstraat t.h.v. de rotonde Van Kemenadelaan Oisterwijk, het kappen van een els
 • Groenstraat in de schapenwei t.h.v. de Wildemanstraat Oisterwijk, het kappen van een dode populier
 • Stroomdalpad/van Kemenadelaan Oisterwijk, het kappen van 9 dode essen
 • Moergestelseweg sectie F3084 Oisterwijk, het kappen van een es
 • Lindepark (achter het gildegebouw) Oisterwijk, het kappen van een es
 • Waldemarlaan t.h.v. nr. 2 Oisterwijk, het kappen van een rode beuk
 • Waldemarlaan sectie E4743 Oisterwijk, het kappen van een rode beuk
 • Scheibaan sectie C995 Oisterwijk, het inkorten van 2 dode beuken tot 3 meter
 • Kollenburgsebaan sectie K1373 Oisterwijk, het kappen van een dode beuk
 • Kollenburgsebaan t.h.v. de Gerrithoeve Oisterwijk, het kappen van een beuk
 • Bosweg t.h.v. 160C Oisterwijk, het kappen van een dode den
 • Canterslaan t.h.v. nr. 17 Oisterwijk, het kappen van een dode boomhazelaar
 • Van Rijckevorsellaan t.h.v. nr. 28 Moergestel, het kappen van een es
 • Groenstraat in de schapenwei t.h.v. Baerdijk Oisterwijk, het kappen van een dode berk
 • Oirschotsebaan t.h.v. nr. 95 Oisterwijk, het kappen van een dode berk
 • Hoevenseweg sectie H302 Oisterwijk, het kappen van een dode berk
 • Koningsvaren t.h.v. nr. 16 Oisterwijk, het kappen van een els
 • Koningsvaren t.h.v. nr. 14 Oisterwijk, het kappen van een els
 • Gasthuisstraat kavel 2 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis

Verleend

 • Dorpsstraat 35 Oisterwijk, het plaatsen van een schuiltent
 • Van Sonstraat 1 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Wolvensteeg 18 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Hoevenseweg 5 Oisterwijk, het verbouwen van een monumentale recreatiewoning

Verlengd

 • De Sonman 9a Moergestel, het verbouwen/uitbreiden van een bedrijfshal

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan Moergestels Midden, gemeente Oisterwijk

Wie O’ wie verdient een cadeaubon?

Daar gaat ie weer: het coronavirus. We zijn er een beetje moe van, maar we moeten volhouden! En dat kunnen we alleen samen.

We hebben ons in de gemeente Oisterwijk al van de beste kant laten zien. Ondernemers met mooie initiatieven, buren die boodschappen doen voor elkaar, vrijwilligers die eenzame mensen gezelschap houden. Dat is zo waardevol! Die acties, die initiatieven, die slepen ons erdoorheen. En dat is een bedankje waard.

Meld iemand aan

Wie O’ wie verdient volgens jou een Oisterwijkse cadeaubon? Meld die persoon, instelling of dat bedrijf voor 11 december aan via communicatie@oisterwijk.nl. Zet er kort bij waarom jij dat vindt. Onder de aanmeldingen verloten wij 25 keer een Oisterwijkse cadeaubon ter waarde van € 20,00.

Aanmelden collectieve zorgverzekering

Heb jij een laag inkomen? Dan zou het zomaar kunnen dat je gebruik mag maken van onze collectieve zorgverzekering. Je krijgt dan korting op je basisverzekering en een eventuele aanvullende verzekering. Je kunt bij ons kiezen uit 2 verzekeraars: CZ en VGZ. Kijk voor de voorwaarden en om aan te melden op www.oisterwijk.nl/collectievezorgverzekering. Aanmelden kan tot en met 31 december.

Duurzame energie in Oisterwijk: denk mee!

Een fijne plek om te wonen – nu en in de toekomst: dat willen we in onze gemeente én in heel Hart van Brabant. Daarom maken we in onze regio samen plannen voor het veranderende klimaat.

We kijken hoe en waar we energie besparen en duurzaam opwekken en hoe we onze huizen duurzaam verwarmen.

Denk je mee over de plannen?

Waar is plek voor windmolens en zonneparken? Hoe maken we samen het prachtlandschap van de toekomst? Welke keuzes maken we? Jouw mening telt! Meld je aan voor de online discussiebijeenkomst met andere inwoners van Oisterwijk op 25 november om 19.30 uur. Dat doe je op www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS. Daar lees je ook meer over de Regionale Energie en Klimaatstrategie en de overige activiteiten.

Te kappen bomen komende winter

Wij moeten regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch stellen we je graag op de hoogte van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. De planning voor winterperiode 2020/2021 is:

 • Esdoorn hoek Emmalaan/Europalaan, boom, slecht met holte
 • Esdoorn bij Oranjelaan 1, boom met holte
 • Esdoorn Luxemburgstraat, dood
 • Suikeresdoorn speelveld Jan van Eyckstraat, stormschade, slechte staat
 • Hartbladige els bij Schout van Walestraat 41, slechte conditie
 • Grauwe els bij Eikenven 36, dood
 • Grauwe els bij Eikenven 38, dood
 • Krentenboompje Dr. Desainlaan, dode top
 • Berk bij Europalaan 2, geen doorgaande top
 • Berk bij Scheibaan 5, zeer slecht
 • Berk bij Wildemanstraat 3, dood
 • Berk bij Brouwerstraat 9, dood
 • Berk bij Eikenven 29, dood
 • 7 berken aan de Franse Baan, dood
 • Berk bij Frans Halsstraat 29, dood
 • Berk Heirbaan, dood
 • 6 berken Hoevenseweg, dood
 • Berk Langendonksedijk (Geritshoeve), dood
 • 2 berken bij Oirschotsebaan 95, dood
 • Berk bij ’t Seuverick 47, dood
 • Berk Wildemanstraat (middenberm), dood
 • 7 berken, zandpad naast vuilnisbelt (Baksevenweg), dood
 • Berk bij Posthoornseweg 6, dood
 • Haagbeuk bij Donkerstraat 3, dood
 • Tamme kastanje bij Pastoor Van de Boogaardstraat 2, conditie slecht
 • Boomhazelaar bij De Schouw 31, dood
 • Boomhazelaar bij Lavendel 36, dood
 • 3 boomhazelaars, hoek Lavendel/Pannenschuurplein, dood
 • 2 boomhazelaars bij Pannenschuurplein 27, dood
 • Den bij Moergestelseweg 46, dood
 • Es bij van Rijckevorsellaan 28, dood
 • Beuk Moergestelseweg 126 langs fietspad, dood
 • Es bij zandpad Nicolaas van Eschstraat, dood
 • Valse Christusdoorn bij Prinses Irenestraat 40, stormschade
 • Den,Posthoornseweg (bosje langs AZC), dood
 • 2 prunussen zandpad Hoevense weg, dood
 • Prunus, Wildemanstraat thv nr. 26, dood
 • Eik bij rotonde Oirschotsbaan, dood
 • Eik bij Sebrechtsedijk 2, dood
 • Eik bij Merodelaan 28/Wildemanstraat, beperkte groeiruimte
 • Zuileik bij Icarusplein 10, slechte conditie
 • Lijsterbes bij Hyusacker 10, slecht
 • Lijsterbes bij Huysacker 23, slecht
 • Hemlockspar bij Rijckevorsellaan 24, dood
 • Valse Chrisdoorn bij Burgemeester Verwielstraat 25, te dicht op schuur
 • Es bij Burgemeester Verwielstraat 23c achter gildelokaal, slecht.

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Oeps…

Hoe sla je als gemeente een flater bij je toekomstige nieuwe inwoners? Door de naam van het dorp meteen te vervangen door de naam van de gemeente. Het ging mis bij het vervangen van chips in de afvalcontainers in Haaren.

Door een misverstand tussen de uitvoerende partijen, de Afvalstoffendienst en Inovim, verscheen op de adresstickers niet ‘Haaren’ maar ‘Oisterwijk’. Aan alle Haarenaren willen we echter laten weten: Haaren blijft Haaren, of Haaren nu onderdeel is van gemeente Haaren of van gemeente Oisterwijk. Daar verandert een sticker op de afvalcontainer helemaal niets aan. De sticker mag inmiddels overigens weer verwijderd worden, deze was alleen van belang tijdens het omchippen. Om te voorkomen dat je jouw container verwisselt met die van de buurman, kan het echter handig zijn om de sticker te laten zitten.

Hoewel de sticker dus verder geen functie meer heeft, biedt de Afvalstoffendienst in ’s-Hertogenbosch toch aan om een nieuwe sticker af te drukken voor wie daar écht op staat. Neem in dat geval contact op met de klantenservice van de Afvalstoffendienst op (073) 615 65 00.

Tijdelijke verhuur gemeentekantoor Haaren

Haarenaren geraadpleegd over toekomst gemeentekantoor

Op 1 januari 2021 houdt de gemeente Haaren op te bestaan. Dat betekent dat het gemeentekantoor in Haaren leeg komt te staan. Het college van Oisterwijk heeft besloten om het gemeentekantoor tijdelijk te verhuren totdat de definitieve invulling van de locatie bekend is. Het college vraagt inwoners van Haaren om mee te denken over de toekomst van de locatie.

Op dit moment wordt het gemeentekantoor van Haaren gebruikt door de gemeentelijke organisatie en enkele maatschappelijke organisaties. Vanaf 1 januari komt het pand grotendeels leeg te staan. Leegstand is ongewenst.

Omdat nog niet duidelijk is wat de definitieve invulling van de locatie wordt, heeft het college besloten het pand tijdelijk te verhuren, bij voorkeur aan meerdere gebruikers. Enerzijds wil het college (commerciële) kantoor- en vergaderruimte aanbieden, anderzijds kan ruimte worden geboden aan maatschappelijke initiatieven door inwoners.

Met de huuropbrengsten kan een deel van de beheerkosten worden gedekt. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om concurrerende activiteiten ten aanzien van lokale middenstand of gemeenschapsvoorzieningen (bijvoorbeeld Den Domp) toe te staan.

Haarenaren geraadpleegd 

Het college van Oisterwijk gaat Haarenaren polsen over hun ideeën en wensen ten aanzien van de toekomst van (de locatie van) het gemeentekantoor. Met een brede consultatie zal het college inwoners van Haaren actief betrekken bij het vraagstuk. Vervolgens wordt bekeken welke toekomstige scenario’s kunnen rekenen op draagvlak en haalbaar zijn. Naast de inwoners worden bij de consultatie ook maatschappelijke organisaties en marktpartijen betrokken.

De manier waarop de consultatie van de inwoners van het dorp Haaren plaatsvindt, wordt nog verder uitgewerkt en is mede afhankelijk van de omstandigheden rondom Covid-19.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2020

Op woensdag 18 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van Oisterwijk. De stembussen sluiten die dag om 21.00 uur. Daarna tellen we de stemmen. De uitslagen maken we live bekend via LOVO tv (Ziggo kanaal 43), LoHa tv (Ziggo kanaal 48) en online via oisterwijk.raadsinformatie.nl. De uitslagen lees je ook na op de sociale media kanalen van de gemeente Oisterwijk en www.oisterwijk.nl.