Gemeenteberichten 19 augustus 2021

Bekendmakingen week 30, 31 en 32

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Berktweg 10 Haaren, het bouwen van een loods.
 • Heuvelstraat 17a Moergestel, het plaatsen van garagedeuren.
 • Hoogstraat 145 Oisterwijk, het bouwen van 2 woningen.
 • Hild 19 Moergestel, het plaatsen van zonne-panelen en zonne-collectoren.
 • Kerkstraat 89 Oisterwijk, het verbouwen van een winkel tot 2 woningen.
 • Kantstraat 15 Haaren, het verbouwen van een Vlaamse schuur tot woning.
 • Vogelenzang 3d Haaren, het plaatsen van een prefab tuinschuurtje.
 • Klaver 2 Haaren, het plaatsen van 5 semi-ondergrondse containers.
 • Heuvelstraat 16 Moergestel, het veranderen en uitbreiden van een pluimveehouderij.
 • Gildepad 12c Haaren, kantoorrruimte gebruiken als tijdelijke woonruimte.
 • Heuvelstraat 11 Moergestel, het plaatsen van een tijdelijke woonunit.
 • Gaspeldoornstraat 19 Oisterwijk, het herbouwen van de woning.
 • Perceel nabij Masperstraat 2 Moergestel, het kappen van 40 lindebomen in strijd met het bestemmingsplan.
 • Broekzijde 5 Moergestel, het aanleggen van een fietspad.
 • Oliviersweg 4 Oisterwijk, het kappen van een beuk.
 • Mary Muskensstraat en Kerkstraat Moergestel, het bouwen van 2 woongebouwen.
 • Groenstraat 2 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis.
 • Sportlaantje 10 Haaren, het plaatsen van een tijdelijke woonunit.
 • Molenakkerstraat 15 Moergestel, het bouwen van een loods.
 • Rootven 36 Moergestel, het verbouwen van een winkelpand met bovenwoning tot 2 appartementen.
 • Secretaris Van Den Hoevelstraat 1 Oisterwijk, het bouwen van een aanbouw en carport.
 • Oude Baan 3c Haaren, het plaatsen van een tijdelijke woonunit.
 • Wolvensteeg 32 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis en het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant.

Verleend

 • Moergestelseweg 54 Oisterwijk, het vervangen van de toegangspoort.
 • Bressersstraat 18 Haaren, het aanpassen van een bestaande woning.
 • Donkhorst 5A Moergestel, het bouwen van een bedrijfswoning.
 • Broekzijde 6A en 8 Moergestel, het bouwen van een loods en garage.
 • Vloeiweg t.h.v. 78 Oisterwijk, het kappen van een eik.
 • Belversestraat ongenummerd Haaren, het plaatsen van een tijdelijke woonunit.
 • Gemullehoekenweg 60 Oisterwijk, het plaatsen van een hekwerk.
 • Oliviersweg 4 Oisterwijk, het kappen van een beuk.
 • George Perklaan 5 A Oisterwijk, het isoleren van de schuine dakvlakken op het bestaande dakbeschot.
 • Servennenstraat 11 Moergestel, het uitbreiden van een loods voor agrarisch gebruik.
 • Merodelaan 37 Oisterwijk, het restaureren en/of vervangen van de rietenkap.
 • Kloosterlaan 59 Moergestel, het uitbreiden van een woning van de begane grond en de 1e verdieping.

Verlengd

 • Helvoirtseweg 27b Haaren, het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten (max. 9 maanden per jaar).
 • Zandstraat – Sparrendreef Oisterwijk, het vervangen van twee verkeersbruggen.
 • Roonsestraat 24a Haaren, het bouwen van een vervangende nieuwe 2e bedrijfswoning.
 • Berkvensstraat 6a Haaren, het bouwen van een boomkwekerijloods.

Verkeer

 • Eénrichtingsverkeer (met uitzondering van fietsers en bromfietsers) in de Wolvensteeg Oisterwijk van 23 augustus t/m 27 augustus in verband met kindervakantieweek Wonderland.
 • Afsluiting Bosstraat Moergestel, van maandag 23 augustus t/m vrijdag 27 augustus in verband met jeugdvakantieweek
 • Afsluiting diverse straten rondom de Bosstraat Moergestel op vrijdag 27 augustus van 18.00 – 19.00 in verband met de optocht Jeugdvakantieweek.

Vergunning Evenementen en horeca

 • Stichting Jeugdvakantiewerk Moergestel voor het organiseren van de Jeugdvakantieweek van 23 augustus 2021 tot en met 27 augustus 2021 in Moergestel
 • Stichting Sociaal Kultureel Werk voor het organiseren van Kindervakantieweek Haaren van 30 augustus 2021 tot en met 3 september 2021 in
 • “Wonderland” Stichting voor Kinder Vakantie Werk te Oisterwijk voor het organiseren van de Kindervakantieweek Wonderland van 23 augustus 2021 tot en met 27 augustus 2021 in
 • De Reuselhoeve B.V.  voor het horecabedrijf De Reuselhoeve aan de Heizenschedijk 1 in Moergestel.
 • Play Padel Club B.V. voor het horecabedrijf Peakz Padel Oisterwijk aan de Sportlaan 6 in Oisterwijk.
 • Dutch Investment & Development B.V. voor het horecabedrijf Work in Brew aan de Almystraat 18 in Oisterwijk.
 • Cafetaria Lunchroom Graft V.O.F. voor de openbare inrichting Cafetaria Lunchroom Graft V.O.F. aan de Dorpsstraat 1 in Oisterwijk.
 • Cafetaria Van der Schoot voor het horecabedrijf Cafetaria Van der Schoot aan de Langeweg 11 in Haaren.

Melding

 • Het organiseren van de Pareltoer op 11 september 2021 van 10.00 tot 14.00 uur met de start op het Lindeplein in Oisterwijk.

Geef fietsendieven geen kans!

Fietsdiefstal is vervelend en helaas nog steeds een probleem. Ook in onze gemeente. Jij kunt helpen om fietsdiefstal te voorkomen.

Maak zoveel mogelijk gebruik van een stalling. Of zet je fiets op een plek waar veel mensen wachten, bijvoorbeeld een OV-halte. Een plek waar heel veel voorbijgangers passeren, is juist weer minder veilig. Plaats jouw fiets ’s avonds of ’s nachts niet op een onverlichte plek. Fietsendieven houden er niet van om bekeken te worden.

Fiets beveiligen

Gebruik een goedgekeurd slot en zet jouw fiets altijd vast met een 2e slot. Bevestig het 2e slot aan een vast voorwerp (bv. een fietsnietje) dat niet verplaatst kan worden. Het kost dieven meer tijd om twee sloten te forceren.

Tips voor e-bikes

Heeft jouw elektrische fiets een afneembaar display? Haal deze dan van jouw fiets af zodra deze stil staat. Is de accu niet afsluitbaar? Verwijder ook deze na het fietsen. Zo is de fiets niet meer te gebruiken.

Registreren

Noteer thuis zoveel mogelijk kenmerken van je fiets. Maak foto’s en sla deze op.

Fiets toch gestolen?

Doe altijd aangifte als je fiets is gestolen. De gemeentelijke handhavers en politie kunnen je fiets en de dader(s) alleen opsporen als je aangifte doet. Samen houden we het veilig.

Herdenking fusilladeslachtoffers in bossen Gorp en Roovert

De Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren organiseerde op zondag 15 augustus, net als in vorige jaren, een herdenking bij de fusilladeplaats in de bossen van Gorp en Roovert.

Op de locatie in de bossen van Gorp en Roovert op voormalig Goirles grondgebied brachten de bezetters in 1942 vijf gijzelaars uit de kampen Haaren en Beekvliet (Sint-Michielsgestel) om het leven: Robert Baelde, Christoffel Benneker, Willem Ruys, Alexander baron Schimmelpenninck van de Oye en Otto graaf van Limburg Stirum. De twee laatstgenoemden liggen nog altijd begraven bij de gedenkplaats in de bossen. Ook werd stil gestaan bij de drie gijzelaars die op 16 oktober 1942 in Woudenberg werden gefusilleerd: Jan Haantjes, Jacobus van den Kerkhoff en Hein Vrind.

De Stichting nodigde de gemeentebesturen van Goirle, Oisterwijk (Haaren), Hilvarenbeek en Sint Michielsgestel uit om aan deze herdenking deel te nemen. Namens het gemeentebestuur van Oisterwijk legde wethouder Dion Dankers een krans op de gedenkplaats in de bossen van Gorp en Roovert.

Méér sociale huurwoningen in Oisterwijk realiseren

Komende jaren staan we in Oisterwijk voor de uitdaging om het tekort aan sociale huurwoningen terug te brengen. De woningnood is hoog, van jong tot oud. Er komen ook steeds meer één- en tweepersoonshuishoudens bij. Om hier een bijdrage aan te leveren heeft gemeente Oisterwijk in 2019 de subsidieregeling ‘Stimulering Sociale huurwoningen’ gelanceerd.

De regeling loopt nog tot 31 december 2021. Hoe staat het met de regeling? Wordt er gebruik van gemaakt? We spraken met wethouder Eric Logister.

Waarom deze regeling?

“De belangrijkste taak van woningcorporaties is het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met een lager inkomen. Maar omdat we zien dat de tekorten op lopen, willen we ook andere ontwikkelaars en particulieren stimuleren om bij te dragen aan het vergroten van huisvestingsmogelijkheden in de sociale huursector. De subsidie heeft als doel om tijdelijk dan wel permanent meer huisvesting te bieden voor met name één- en tweepersoonshuishoudens met een laag inkomen.”

Voor wie is de regeling bedoeld?

“We doen een beroep op het sociale hart van projectontwikkelaars of particuliere investeerders. Op de krappe woningmarkt zorgen deze investeringen in sociale huurwoningen niet voor winstmaximalisatie. Meedoen vraagt om een ander motief, bijvoorbeeld je betrokken voelen bij inwoners die in woningnood verkeren of bijdragen aan innovatieve woonoplossingen.”

Zijn er goede voorbeelden elders?

“De stichting Statiegeld op Jeugd is aan het experimenteren met nieuwe woonvormen, zoals het project Duo-wonen. Daar worden bestaande huur- of koopwoningen van senioren kadastraal gesplitst, zodat er twee woningen ontstaan. Het mooie van dit project is dat de jongere de oudere kan helpen en zo eventueel huur bespaart voor een eigen woning. En de oudere kan langer zelfstandig blijven wonen.”

Wat heeft de regeling tot nu toe opgeleverd?

“Er is een ontwikkelaar die gebruik heeft gemaakt van de regeling voor de ontwikkeling van 16 sociale huurwoningen. Door de regeling is dit project er kwalitatief op vooruit gegaan. De huurwoningen zijn iets ruimer en voldoen beter aan de specifieke wensen van de doelgroep, zoals een betere toegankelijkheid. Een andere ontwikkelaar heeft de regeling gebruikt voor drie appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. We hopen dat voor het einde van dit jaar nog meer ontwikkelaars of particulieren zich melden.”

Meer informatie over de voorwaarden van de subsidieregeling is te vinden op www.oisterwijk.nl/subsidie. Neem contact op over de mogelijkheden met de beleidsmedewerker Wonen van de afdeling Ruimte, telefoonnummer (013) 529 13 11.

Perceeleigenaren met een sloot: er kan wat veranderen!

Ben je eigenaar van een perceel dat grenst aan een sloot in onze gemeente? En grenst de sloot aan de andere kant aan gemeentegrond? Dan heb je van ons een paar weken geleden een brief gekregen over het maaien van de sloot.

Het onderhoud van de sloot is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en hierover maken we nieuwe afspraken met alle grondeigenaren voor wie dit geldt. Tot 24 september kun je reageren op de brief.

Nieuwe afspraak

In de loop der jaren zijn met veel grondeigenaren wisselende afspraken gemaakt over het maaien van de sloten. Dit heeft geleid tot steeds meer onduidelijkheid bij zowel eigenaren, gemeente als uitvoerders. Om onduidelijkheden te verhelpen en de wildgroei aan verschillende maaimethodes te beëindigen, maken we met alle grondeigenaren een nieuwe afspraak over het onderhoud. In de brief staan de verschillende opties voor onderhoud uitgelegd. Geen brief ontvangen maar je bent wel eigenaar van een perceel grenzend aan een sloot die aan de andere kant grenst aan gemeentegrond? Neem contact met ons op via (013) 529 13 11 of kijk op www.oisterwijk.nl/sloten

Snoei jij voor Taxus Taxi? Dit kan nog maar een paar dagen!

De stichting Taxus Taxi is volop taxussnoeisel aan het inzamelen in de strijd tegen kanker. Help jij een handje? Doneer gratis jouw snoeisel. Maak een afspraak via de website www.taxustaxi.nl/afspraak en Taxus Taxi haalt het snoeisel bij jou thuis op. De inzameling is nog mogelijk tot en met vrijdag 20 augustus.

Heb je een tas of zeil nodig voor het snoeisel? Kijk op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten waar je deze gratis ophaalt.

Subsidie voor woningisolatie

Heb je plannen om je huis (beter) te isoleren? Als je het slim aanpakt kan je een flinke subsidie krijgen. Je kunt namelijk gebruik maken van de landelijke Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Dat kan met een investering in bijvoorbeeld isolatiemaatregelen (dak-, gevel-, vloerisolatie), een warmtepomp of een zonneboiler. Kijk voor de voorwaarden op www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren.

Heb je vragen over de te nemen isolatiemaatregelen, of wil je graag een onafhankelijk advies op het gebied van energieopwekking en/of -besparing? Kom dan eens langs bij het Energieloket Oisterwijk. Check hiervoor: dec-oisterwijk.nl/energieloket/energieloket-oisterwijk/