Gemeenteberichten 17 oktober 2019

Onderwerpen college

 • Concept begroting 2020
 • Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Kom Moergestel, Partiële herziening Rootven 38 e.o.
 • Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Kerkhovensestraat 49, Oisterwijk
 • Ontwerpbestemmingsplan Kom Moergestel, partiële herziening Rootven 38 e.o.
 • Ontwerpbestemmingsplan Kerkhovensestraat 49, Oisterwijk
 • 2E BERAP Haaren 2019

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Ruymheuvel 24 Moergestel, het plaatsen van een erker
 • Harrie Janssenstraat Oisterwijk, het bouwen van 14 rijwoningen
 • Hildsven 2 Moergestel, het kappen van 3 bomen
 • Tegenover Kuiperstraat 24 Oisterwijk, het realiseren van een tijdelijke bouwplaats voor de opslag van goederen tbv het verduurzamen van 87 woningen
 • Heizenschedijk 1 Moergestel, het plaatsen van nieuwbouw Reuselhoeve
 • Servennenstraat 11 Moergestel, het uitbreiden en aanpassen van een varkenshouderij
 • Dorpsstraat 33 Oisterwijk, het plaatsen van een steiger voor renovatie voorgevel
 • Weverstraat 8 Oisterwijk, het vervangen van een stalen balk
 • Pijnendijk Moergestel, het gedeeltelijk verharden van een zandpad met asfalt
 • Watermolensteeg 12 Oisterwijk, het kappen van een monumentale eik

Verleend

 • Klein Locht 5 Moergestel, het herbouwen van een woonboerderij
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het kappen van 3 eiken

Verlengd

 • Esschebaan 60 Oisterwijk, het wijzigen van de huidige bestemming naar “wonen”
 • Oisterwijkseweg 28 Moergestel, het wijzigen van de bestemming bedrijfswoning naar wonen

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca

 • Aan Bierfeesten Moergestel voor het houden van het Feest van de Lange Nacht op 26 oktober in een tent tegenover het Draaiboompje aan de Oirschotseweg Moergestel
 • Aan Optisport Gorinchem, voor een Drank- en Horecavergunning voor de Sportaccommodatie Den Donk aan Sportlaan 12 Oisterwijk

Melding

 • Van het organiseren van 75 jaar bevrijding op 26 oktober op het Sint Jansplein Moergestel
 • Van het organiseren van 75 jaar bevrijding op 27 oktober op het St. Jansplein en bij het monument van Generaal C.M. Barber in Moergestel

Milieu

Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)

Burgemeester en wethouders hebben, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor deze activiteit geen Mer opgesteld hoeft te worden:

 • Baaneind 4 Heukelom, Het vervangen van luchtwassers in de varkenshouderij

Het besluit en bijbehorende stukken zijn met ingang van 18 oktober 2019 gedurende 6 weken in te zien bij de gemeente Oisterwijk.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat.

U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de hier op volgende procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 26 oktober: vanwege ’75 jaar vrijheid’ is het St. Jansplein in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 26-27 oktober: vanwege het Feest van de Lange Nacht geldt voor de Heiligenboom in Moergestel eenrichtingsverkeer en een parkeerverbod
 • 27 oktober: vanwege ’75 jaar vrijheid’ is het St. Jansplein in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 27 oktober: vanwege de herdenking van de Bevrijdingsdag bij het monument C.M. Barber in Moergestel zijn de Raadhuistraat en de Oirschotseweg dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Nieuwe chip in je container

Heb je een brief gekregen over de plaatsing van een nieuwe chip in je afvalcontainers? Controleer of het aantal en type containers zoals vermeld in de brief klopt. Is dit niet zo? Neem dan contact op met het telefoonnummer in de brief. Om er zeker van te zijn dat je container ook in de toekomst geleegd wordt, is het belangrijk dat je alle containers (ook medische containers) op de genoemde datum bij je voordeur zet. Ook als er werkzaamheden in jouw straat zijn. Het chippen gebeurt namelijk met de hand. Je ontvangt een sticker om op je container te plakken. Plak deze er pas op, op de dag dat je de container aan de straat moet zetten. Lukt het niet om op die datum je containers klaar te zetten? Vraag het aan iemand uit je omgeving.

Lind-Noord weer open – Spoorwegovergang Heusdensebaan dicht

Ondanks het slechte weer van de afgelopen weken is er hard gewerkt aan de weg bij het centrum. Sinds vrijdagavond 11 oktober is de Lind-Noord tot aan de Peperstraat weer open voor verkeer. De werkzaamheden zijn daar inmiddels afgerond. Sinds maandag 14 oktober wordt er gewerkt aan de aansluiting Nicolaas van Eschstraat – Joannes Lenartzstraat – Spoorlaan. Vanaf dat moment is de spoorwegovergang Heusdensebaan dus afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers. BrabantWater werkt daarnaast nog in de Nicolaas van Eschstraat en de Haarenseweg. Hierdoor is het niet mogelijk om rond te rijden via de Heusdensebaan-Haarenseweg.

Rioleringswerkzaamheden rondom Burgemeester van Beckhovenstraat

Het riool in de Burgemeester van Beckhovenlaan, Burgemeester de Keijzerplein, Juliana Bernhardplein, Burgemeester Canterslaan en Balbian Versterlaan moet vervangen worden. De werkzaamheden zijn in ieder geval tot april 2020.

De verschillende straten worden opgebroken en daarom ook afgesloten voor verkeer. Dat geeft natuurlijk overlast. Daarom werken we in verschillende fasen. Het 1e deel van de werkzaamheden begint op 21 oktober. We hebben het voor je op een rij gezet.

21 oktober – 20 december 2019: Burgemeester van Beckhovenstraat – Scheepersdijk – Burgemeester de Keijzerplein – Juliana Bernhardplein

Op maandag 21 oktober beginnen de werkzaamheden aan de kruising Scheepersdijk – Burgemeester Van Beckhovenstraat. We breken de straat open op de kruising tot aan het Burgemeester de Keijzerplein en het Juliana Bernhardplein. Het aanleggen van het nieuwe riool en de nieuwe bestrating duurt naar verwachting tot de kerstvakantie. Verkeer wordt omgeleid.

21 oktober – 20 december 2019:  Burgemeester de Keijzerplein – Juliana Bernhardplein

Op het Burgemeester de Keijzerplein en Juliana Bernhardplein doen we archeologisch onderzoek en leggen we een nieuwe waterleiding aan. Hiervoor breken we de stoep en delen van de we weg open. De pleinen blijven bereikbaar via de Burgemeester Canterslaan.

6 januari 2020 – eind februari 2020: Burgemeester de Keijzerplein – Juliana Bernhardplein – Burgemeester van Beckhovenstraat – Burgemeester Canterslaan

We breken de straat open op het Burgemeester de Keijzerplein en Juliana Bernhardplein en de Burgemeester van Beckhovenstraat tot en met de Burgemeester Canterslaan. Ook hier komt de nieuwe riolering en bestrating.

Februari 2020 – maart 2020: De Balbian Versterlaan

Het deel van de Balbian Versterlaan tussen de Lindeparklaan en de Burgemeester Canterslaan krijgt een nieuw riool en nieuwe bestrating.

Maart 2020 – april 2020 Burgemeester Canterslaan

Als laatste is de Burgemeester Canterslaan aan de beurt. Het riool wordt in een deel van de straat vervangen. De straat krijgt wel over de hele lengte nieuw asfalt en bestrating.

Overlast

De werkzaamheden zorgen voor overlast. Wel proberen we dit tot een minimum te beperken. Via www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden, de Nieuwsklok en Social Media houden we je op de hoogte.

Feestelijke opening Sportcomplex Den Donk

Wauw, wat een dag! Sportcomplex Den Donk opende zaterdag 12 oktober officieel haar deuren! Dat werd groots gevierd met een zeer drukbezochte open dag. Om 11.00 uur werd het startsein gegeven door wethouder sport Stefanie Vatta en de 10-jarige Liselotte Stielstra. Daarna kwamen enkele duizenden geïnteresseerden de gloednieuwe sportaccommodatie op Den Donk bekijken. Een bomvol programma – met o.a. demonstraties, rondleidingen, spellen, zwemmen, klimmen, frietjes, ballonnen én schminken – zorgde voor vele enthousiaste gezichten. We bedanken iedereen voor de komst. Sportcomplex Den Donk nog niet gezien en wel nieuwsgierig? Tijdens de herfstvakantie en ook daarna zijn er vele activiteiten. Kijk hiervoor op http://www.optisport.nl/dendonk.

De vlag gehesen op Coming Out Day

Vrijdag 11 oktober was het International Coming Out Day! Wethouder Stefanie Vatta hees daarom samen met bestuurders van opvang, primair- en voorgezet onderwijs de regenboogvlag: “We geven hiermee een signaal af aan onze (jonge) inwoners dat je je unieke zelf mag zijn! Het onderwijs is een belangrijke en onmisbare partner als het gaat om het creëren van een veilig klimaat waarin ALLE kinderen zichzelf kunnen zijn. Daarom hijsen wij vandaag samen deze vlag en zetten wij ons in voor acties om te zorgen voor meer acceptatie van diversiteit.”

Bijeenkomst over spoortrillingen Oisterwijk

ProRail, NS en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren op dinsdag 22 oktober een bijeenkomst over trillingen langs het spoor in Oisterwijk. Tijdens deze avond gaan zij graag met de Oisterwijkse inwoners in gesprek. De bijeenkomst is dinsdag 22 oktober bij 2College Durendael aan de Van Kemenadelaan 5 in Oisterwijk. Het programma:

 • 45 – 19.00 uur: inloop
 • 00 – 21.00 uur: in gesprek met elkaar en ruimte voor vragen

We adviseren je om zoveel als mogelijk te voet of met de fiets te komen.

Nieuwe proeven tegen trillingen Brabantroute

ProRail en NS willen samen met het ministerie nieuwe maatregelen testen tegen de overlast van trillingen op de Brabantroute. NS gaat als proef in Dorst, Rijen en Oisterwijk met een aangepaste snelheid rijden en ProRail onderzoekt de haalbaarheid en inpasbaarheid van een drietal maatregelen.

Vragen?

Neem dan contact op met ProRail via www.prorail.nl/contact of 0800 – 776 72 45 (gratis).

Werkgevers en werkzoekenden ontmoetten elkaar op Arbeidsmarkt Dichtbij

Wat een energie en enthousiasme bij de eerste editie van Arbeidsmarkt Dichtbij op dinsdag 8 oktober! Nadat 350 leerlingen van Durendael de aanwezige ondernemers het hemd van het lijf hadden gevraagd, maakten meer dan 200 bezoekers kennis met de pareltjes van werkgevers die zich presenteerden op hét werkevenement van Oisterwijk. We hopen dat er vele mooie contacten zijn ontstaan die de arbeidsmarkt dichterbij hebben gebracht voor onze inwoners.