Gemeenteberichten 17 december 2020

Onderwerpen raad

 • Het 3e wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke regeling OMWB
 • De Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2021
 • Het bestemmingsplan Poirtersstraat
 • De verordening op de heffing en invordering van de leges 2021
 • De grondexploitaties 2020
 • Een tijdelijk verbod carbidschieten toevoegen aan de APV
 • Vaststellen rechtmatig verloop gemeenteraadsverkiezing van de gemeente Oisterwijk op 18 november 2020
 • De benoemde gemeenteraadsleden toelaten als lid van de gemeenteraad

Onderwerpen college

 • Begrotingswijziging ten gevolge van de samenvoeging van Haaren bij Oisterwijk
 • Aanpassing huisvesting buitendienst (werf)
 • Vertegenwoordiging gemeente in het bestuur van de stichting Beheer & Exploitatie Brede Scholen Oisterwijk
 • Voortgangsrapportage Duurzaamheidsagenda 2020
 • Art 34 vragen PRO vergunning Wet natuurbescherming Vennelaan
 • Bulkbesluit raad beleid en regelgeving vanwege herindeling Haaren
 • Vaststellen verordening tot eerste wijziging van de verordening afvalstoffenheffing 2021
 • Inhuur personeel vanwege samenvoeging met Haaren
 • Overeenkomst tbv huisvesting Scouting Oisterwijk
 • Algemene plaatselijke verordening gemeente Oisterwijk 2021

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Servennenstraat 5 Moergestel, het kappen van 2 Quercus Roburs
 • Akkerstraat 19 Oisterwijk, het plaatsen van een opbouw op het plat dak
 • Heiligenboom 6 Moergestel, beperkte milieutoets voor het aansluiten van bestaande stallen op 3 luchtwassers
 • Tilburgseweg 56 Moergestel, het vervangen van het pannendak
 • Wim van Baaststraat 21 (kavel 137) Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • De Scheerman 11 Moergestel, het bouwen van een woonhuis
 • Hertog Janlaan 2 Oisterwijk, het plaatsen van twee erkers
 • Bet Vosstraat 4 Oisterwijk, het bouwen van een woning

Verleend

 • Moergestelseweg 7 Oisterwijk, het wijzigen van 2 ramen aan de voor- en achterzijkant van de woning
 • Hopveld 1 Moergestel, het gedeeltelijk dichtmaken van de bestaande carport

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 22 en 29 december: St. Jansplein Moergestel vanwege het verzetten van de weekmarkt

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Gemeentekantoor eerder dicht op 17, 24 en 31 december

Het gemeentekantoor is de 3 laatste donderdagen van het jaar eerder dicht, namelijk om 13.00 uur:

 • Donderdag 17 december: vanwege een online personeelsbijeenkomst
 • Donderdag 24 december: vanwege kerstavond
 • Donderdag 31 december: vanwege oudejaarsdag

Daarnaast is het gemeentekantoor de hele dag dicht op 1e kerstdag, vrijdag 25 december. Dit geldt ook voor nieuwjaarsdag, vrijdag 1 januari.

Kijk voor de actuele openingstijden op www.oisterwijk.nl/contact.

Gezocht: Veilige Honken in Haaren

Ken jij Veilig Honk al? Een Veilig Honk is een bedrijf of woning gelegen aan een route waar veel naar schoolgaande jeugd langskomt. Zijn er problemen onderweg, dan kunnen kinderen daar aankloppen voor hulp.

Wij zijn voor Veilig Honk op zoek naar personen of bedrijven in Haaren op de route voor scholieren naar de scholen in Vught en Boxtel en voor scholieren vanuit Haaren onderweg naar Oisterwijk. Doe je mee aan het project, dan zet je een Veilig Honk-bord in de tuin of voor het raam. Belt een scholier bij je aan, dan geef je hulp en veiligheid door het bieden van een helpende hand en een luisterend oor. Je krijgt van ons een verbandtrommel, bandenplakset en fietspomp.

Op dit moment zijn er al 15 Veilige Honken op verschillende locaties in Oisterwijk, Udenhout, Berkel-Enschot, Moergestel en Heukelom. Deze locaties zijn allemaal in het bezit van een overzicht van telefoonnummers van de middelbare scholen, gemeente en hulpbiedende instanties. Mocht het nodig zijn dat deze geïnformeerd of ingeschakeld moeten worden.

De middelbare scholen hebben ook een taak in dit project, zodat alle huidige scholieren op de hoogte zijn van het bestaan, de locaties en de functie van de Veilige Honken. Samen zorgen we voor meer veiligheid voor onze kinderen.

Heb je vragen of wil je je aanmelden als Veilig Honk? Neem dan contact op met het team Veiligheid van de gemeente Oisterwijk via (013) 529 13 11.

Het kind op 1 voor iedereen!

Gezond opgroeien, lekker in je vel zitten, met plezier mee kunnen doen; dat willen we voor álle kinderen in onze gemeente.

En dat doen we samen! Met ouders, opa’s en oma’s, de opvang, het onderwijs, het consultatiebureau, maatschappelijk werk, de sportclub en de gemeente. Iedereen heeft invloed op het opgroeien, ontwikkelen en leren van kinderen.

Om hier nóg beter in samen te werken start in onze gemeente het project ‘Het kind op 1 voor iedereen’. Hierin trekken partners samen op in de directe leefomgeving van kinderen. Deze maand is het project gestart met een onderzoek richting ouders/verzorgers van kinderen van 0-4 jaar.

De vragen gaan over onderwerpen zoals eetgewoonten, bewegen en omgaan met elkaar. Ouders hebben een brief ontvangen met het verzoek de vragen in te vullen. De uitkomsten van alle vragenlijsten vertellen hoe het gaat met het opgroeien, ontwikkelen en leren van de kinderen. Zo is bekend welke onderwerpen extra aandacht verdienen en welke behoeften er leven.

Meld jouw activiteit aan voor Sjors Sportief & Creatief

Heeft jouw sportieve of culturele organisatie zich al aangemeld voor Sjors Sportief & Sjors Creatief? Doe het snel, de inschrijving is nog tot 25 januari open.

Sjors Sportief geeft kinderen de kans om zich te oriënteren op diverse takken van sport & cultuur. Voor verenigingen en instellingen is het dé kans om zichzelf te presenteren aan de jeugd en mogelijk nieuwe leden te werven. Meld jouw vereniging of instelling daarom snel aan met een gave activiteit voor Sjors Sportief!

Sjors boekje

Jouw activiteit verschijnt in een prachtig, wervend boekje dat in februari op alle basisscholen in de dorpen Oisterwijk, Moergestel en Haaren wordt verspreid. Meld je kennismakingsactiviteit dus vliegensvlug aan op www.sportstimulering.nl! Je hebt nog tot 12 januari.

Meer informatie

Neem contact op met info@sjorssportief.nl. of info@natuurlijkgezondoisterwijk.nl.

Laat jouw stem ook horen na de verkiezingen

De verkiezingsuitslag is bekend. De nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd in zijn vergadering op 4 januari 2021.

Het is vervolgens aan de gemeenteraad om wethouders te benoemen die dan, samen met de burgemeester en het college, het dagelijks bestuur van de gemeente, vormen. De ‘oude’ gemeenteraad nam 10 december afscheid tijdens de raadsvergadering. De raadsleden blijven nog wel in functie tot en met 31 december.

In gesprek

Naast het uitbrengen van jouw stem, zijn er meerdere manieren om tijdens een raadsperiode invloed uit te oefenen op en betrokken te zijn bij de besluiten van de gemeenteraad. Ga bijvoorbeeld met raads- en commissieleden in gesprek over een raadsvoorstel of een ander onderwerp van je interesse tijdens een raadsplein of raadsontmoeting.

Contact met de raad

Ook kun je aandacht vragen voor een onderwerp tijdens het podium, je richten tot de gemeenteraad in een e-mail of brief, je visie delen tijdens het spreekrecht van een raadsvergadering of de raad uitnodigen voor een werkbezoek. Daarnaast kun je rechtstreeks contact opnemen met raadsleden om bijvoorbeeld een fractievergadering bij te wonen.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden van de gemeenteraad en mogelijkheden tot participatie vind je op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl. Voor vragen kun je terecht bij de griffie via griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

Voorbereid op een warme, droge winter (in huis)

De winter komt eraan! En of het nu een ‘natte, zachte’ winter wordt of een echte koude, het is goed om je huis voor te bereiden op de winter. Zo voorkom je bijvoorbeeld bevroren leidingen of lekkages en hoge reparatiekosten.

Hieronder staan een aantal tips voor een warme, droge winter (in huis dan…).

 1. de goten schoonmaken

Verstoppingen zorgen voor schade aan je huis, denk aan lekkages en aanslag op de muren. Maak jouw dakgoot regelmatig schoon en haal blad en mos weg. Zorg dat regenpijpen niet verstopt raken, bijvoorbeeld door draadroosters te plaatsen. Maak kolken vrij van blad.

 1. buitenkraan afsluiten

Kranen en leidingen in de tuin of schuur gebruik je minder, zeker in de winter. Daardoor is de kans op bevriezing groter, waardoor ze kapot gaan. Door kranen en leidingen af te tappen, voorkom je schade.

 1. pak je watermeter in

Veel huizen hebben een watermeter in de meterkast, waar het droog en warm is. Maar

soms zit de watermeter in de kelder of de watermeterput. Als het daar koud of tochtig is, kan je watermeter bevriezen en kapot gaan. Ook komt er geen water meer uit je kraan. Bescherm  je watermeter door deze goed in te pakken met een handdoek, sjaal, krant of

antivorstscherm. Of isoleer de ruimte waar de watermeter en de hoofdkraan zitten.

Albert Tuut: wijkagent in Haaren

Vanaf 4 januari kun je als inwoner van de kern Haaren terecht bij een nieuwe wijkagent: Albert Tuut. De wijkagent is voor inwoners en ondernemers het eerste aanspreekpunt in de buurt.

Albert is een oude bekende in onze gemeente, hij was eerder wijkagent in Oisterwijk. Hij werkt inmiddels 40 jaar bij de politie, waarvan de laatste 20 jaar als wijkagent. Je kunt Albert per mail bereiken via cluster-3.groene-beemden@politie.nl. Daarnaast heeft elke wijkagent een eigen webpagina op www.politie.nl. Bellen kan ook via (0900) 88 44. Is het spoedeisend? Bel 112.