Gemeenteberichten 16 september 2021

Onderwerpen college

 • Inkoopstrategieën Wmo Begeleiding en Beschermd Wonen
 • Ontwerpwijzigingsplan Balbian Versterlaan 4
 • TVS 4 (Q2 2021)
 • Controleprotocol 2021
 • Inkoopstrategie Jeugdhulp
 • Plan van aanpak Oostflank SRBT
 • Raadsinformatiebrief motie zon op dak
 • Bestemmingsplan Ruimte voor ruimte Merodelaan
 • Aangepaste overeenkomst Molenakkerstraat 6 te Moergestel
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Haaren, herziening 2020
 • Collegevoorstel procesvoorstel De Noenes
 • Bestuursrapportage 2021
 • Raadsinformatiebrief MIGO
 • Subsidieregelingen 2022
 • Schuldhulpverlening ondernemers
 • Treasurystatuut 2021
 • Corona herstelplan
 • Principeverzoek herbestemming bedrijfsperceel Haarenseweg 44, Oisterwijk
 • Nieuwe overeenkomst Staalbergven
 • Beantwoording ex artikel 42 vragen Erfbosch 1 Haaren
 • GGD begrotingswijzigingen 2021 en 2022 en wijziging GR
 • Bestemmingsplan Raadhuisstraat ong, Moergestel
 • Raadsvoorstel Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Spreeuwenburgerweg 40 Oisterwijk, het toestaan van nevenactiviteiten “opslag en stalling van niet agrarische goederen”
 • Kreitweg 1 Haaren, kappen 3 bomen met tondelzwam
 • Hoevenseweg ong. Oisterwijk, het kappen van 2 eiken bomen
 • Heuvelstraat 31A Moergestel, het kappen van een lindeboom
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen van een container i.v.m. opslag goederen
 • Perceel sectie A2751 + A1448 Haaren, het aanleggen van een verbinding tussen twee percelen d.m.v. een kleine loopbrug
 • Molenakkerstraat 6 Moergestel, het plaatsen van zonnepanelen

Verleend

 • Tussen Franse baan en Oirschotseweg Oisterwijk, het kappen van een zomereik
 • Rosepdreef t.h.v. nr. 4 Oisterwijk, het kappen van een beuk
 • Rosepdreef t.h.v. nr. 6 Oisterwijk, het kappen van 3 beuken
 • Rosepdreef tussen nr. 6 en 7 Oisterwijk, het kappen van 4 beuken
 • Rosepdreef t.h.v. nr. 9 Oisterwijk, het kappen van een meerstammige els
 • Stationsstraat 8 Oisterwijk, het realiseren van twee extra woningen waarbij bouwtechnische aanpassingen plaatsvinden in het bestaande pand

 

Verlengd

 • Pastoor Jansenstraat 4 Haaren, het plaatsen van een opbouw op de bestaande aanbouw

Ingetrokken

 • Holleneind 7 Haaren, omgevingsvergunning beperkte milieutoets, vanwege gewijzigde bedrijfsvoering waarbij geen varkens meer worden gehouden

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpwijzigingsplan Balbian Versterlaan 4, Oisterwijk

De Nationale Sportweek komt eraan!

Van 17 tot en met 26 september is de Nationale Sportweek. Ook in onze gemeente. Natuurlijk Gezond Oisterwijk organiseert samen met lokale partners leuke beweegactiviteiten voor jong en oud. Samen zorgen we voor extra sport- en spelplezier!

Maar dat is nog niet alles. Op vrijdag 24 september is de Oisterwijkse sport- en cultuurdag: van 8.30 uur tot 14.30 uur geven verschillende (sport)verenigingen clinics en workshops waar basisschoolleerlingen aan meedoen. Ook zijn er veel senioren actief op en om de velden van hockeyvereniging MHC HOCO en zwembad Den Donk met Ontmoeting in Beweging. Tijdens de pauze om 12.00 uur ondertekent wethouder Dion Dankers namens het college lokale sport- en preventieakkoord.

Dion Dankers: “Met al deze sportieve sport- en beweegactiviteiten willen we zoveel mogelijk mensen uit gemeente Oisterwijk inspireren om een leven lang te genieten van sport en bewegen. Wij doen mee! Jij toch ook?”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Nationale Sportweek en de Oisterwijkse sport- en cultuurdag op www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl of neem contact op met verenigingsondersteuner Rian Spaan via Rian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl of (06) 197 02 975.

Doggy Swim in het Staalbergven!

Je hebt het misschien al ergens gelezen, maar 26 september organiseren we weer een Doggy Swim in het Staalbergven. En dat betekent dat jij en je beste vriend samen een duik mogen nemen in het zwembad op de allerlaatste dag dat het Staalbergven open is!

Kom jij ook? Je kaartje en dat van jouw hond koop je op www.oisterwijk.nl/staalbergven. Wel even een tip: het bad gaat pas open bij 20 graden of meer. Dus koop je kaartje pas een dag van tevoren of op de dag zelf. Dan weet je zeker dat het doorgaat.

Hoe en wat

De Doggy Swim is van 16.00 tot 18.00 uur. Kaartjes kosten:

 • Tot en met 12 jaar en 65+: €2,20
 • Vanaf 13 jaar: €3,30
 • De hond: €2,00

Wat je verder moet weten

 • Doe je hond aan de lijn bij het naar binnengaan
 • Omkleden kan in het zwembad, begeleid daarna je hond naar het recreatiebad
 • Geef je hond binnen 3 à 4 uur voor het zwemmen geen maaltijd
 • Laat je hond van tevoren kort uit. Zodat hij wel zijn behoefte kan doen maar nog genoeg energie overhoudt voor het zwemmen
 • Neem eventueel een favoriet speeltje mee dat niet zinkt
 • Zorg voor passende kleding voor het begeleiden van je hond bij het zwemmen (t-shirt, korte broek, waterschoenen)
 • Neem een handdoek mee voor jezelf en voor je hond

Fietsonderzoek. Doe jij mee?!

Wij willen graag dat mensen vaker de fiets pakken in plaats van bijvoorbeeld de auto. Dat geldt voor bestemmingen binnen onze gemeente maar ook daarbuiten.

Dit proberen we mogelijk te maken door de infrastructuur en parkeervoorzieningen zo goed mogelijk in te richten. Maar er zijn vaak ook andere redenen die meespelen bij de keuze om wel of geen fiets te pakken. Wij doen daarom onderzoek naar het gebruik van de fiets door inwoners van onze gemeente.

We willen graag weten waarom inwoners de fiets pakken of juist niet. Welke belemmeringen ervaar je? Zijn er bepaalde knelpunten waarom je de fiets niet pakt? Met de uitkomsten van het onderzoek willen we het gebruik van de fiets verder stimuleren en mogelijk maken. Ben jij inwoner van Haaren, Moergestel, Heukelom of Oisterwijk? En maak jij gebruik van de fiets of juist niet? Laat het ons weten door de vragenlijst in te vullen via onze website www.oisterwijk.nl/fietsonderzoek.

Lukt het niet om de vragenlijst online in te vullen? Stuur dan een mailtje naar gemeente@oisterwijk.nl onder vermelding van ‘Fietsonderzoek’. Of vul de enquête op papier in bij het gemeentehuis aan de Lind 44 in Oisterwijk.

Onthulling ‘Salutifera Unitas’

Op woensdag 8 september onthulde Prinses Margriet samen met een hulpverlener en een nabestaande het standbeeld ‘Salutifera Unitas’ bij Natuurmonumenten in Oisterwijk. Het bronzen standbeeld is gerealiseerd door Stichting Dank Helden van de Zorg om zorgmedewerkers te bedanken voor hun niet aflatende inzet bij de verzorging van coronapatiënten en stil te staan bij alle slachtoffers van deze pandemie. De onthulling werd live uitgezonden op Omroep Max, vanuit een stalend zonnig Oisterwijk! Foto ©Masja Vlaminckx.

Sjors Sportief en Sjors Creatief

Het inmiddels welbekende boekje Sjors Sportief en Sjors creatief delen we deze week uit op álle basisscholen in Oisterwijk, Moergestel en Haaren. Dat zijn er in totaal meer dan 2700! Het is dit jaar voor het eerst dat de boekjes al bij de start van het schooljaar en het sportseizoen worden uitgedeeld. Vanaf vrijdag 17 september om 16.00 uur kunnen alle kinderen zich via de website www.sjorssportief.nl opgeven voor een sportieve, creatieve of muzikale activiteit!

Staalbergven: maak je strippenkaart op!

Heb je nog strippen over op je Staalbergvenstrippenkaart? Grijp je kans en maak ze snel op! Je kunt nog zwemmen in het Staalbergven tot en met 26 september. Het is niet mogelijk om strippen mee te nemen naar volgend jaar of om je geld terug te krijgen. Bij 20 graden of meer gaat het bad open. Hou hiervoor www.oisterwijk.nl in de gaten. De openingstijden zijn dan: maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur, in het weekend van 10.00 tot 18.00 uur.

Stichting Taxus Taxi zamelt ruim 4.360 chemokuren in!

Dit jaar heeft Stichting Taxus Taxi een record hoeveelheid taxussnoeisel ingezameld. Het doel voor 2021 was 425.000  kilo, maar dankzij alle donateurs is het ruim 480.000 kilo geworden. Dit voor meer dan 4.360 chemotherapieën.

“We zijn ontzettend blij met het resultaat” verteld Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi. “Zonder alle mensen die dit jaar hun takje hebben bijgedragen was het nooit gelukt. Heel erg bedankt.”

Ook in 2022 weer op pad

Na het succes van de afgelopen jaren kan een vervolg niet uitblijven. Ook in 2022 gaat Stichting Taxus Taxi weer op pad om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Enkele maanden per jaar is de basisgrondstof voor kankerremmende medicijnen voldoende aanwezig in de taxus naaldjes. Onderzoek moet uitwijzen wanneer dit het geval is. De exacte start- en einddatum voor 2022 zijn dan ook nog niet bekend. Zodra de startdatum bekend is, wordt dit gecommuniceerd via www.taxustaxi.nl en de sociale media kanalen.

Uitreiking Monumentenprijs 2021

Op vrijdag 10 september mocht burgemeester Hans Janssen de jaarlijkse monumentenprijs uitreiken. En het was een bijzondere uitreiking dit jaar. De eer viel deze keer namelijk niet aan een gebouw, maar aan een persoon: Ad Wolfs. De reden hiervoor is de enorme inzet van Ad voor het behoud van cultureel erfgoed in Moergestel. Vooral op het gebied van de schoenmakerij. De monumentenprijs is daarom ook uitgereikt bij schoenfabriek Van Bommel in Moergestel. Wij feliciteren Ad van harte met deze welverdiende prijs! (Foto ©Masja Vlaminckx)