Gemeenteberichten 16 mei 2019

Onderwerpen college

 • Voorstel tot het sluiten van een overeenkomst voor het vestigen van het zakelijk recht van opstal voor een drukriool naast de Heukelomseweg
 • Beantwoording vragen ex artikel 34 Reglement van orde: contract Asielzoekerscentrum (AZC)
 • Besluitvormingsproces om te komen tot een bestuursovereenkomst gemeente – COA inzake vestiging asielzoekerscentrum
 • Aanstellen en aanwijzen toezichthouder rechtmatigheid voor de Wmo 2015
 • Raadsinformatiebrief motie behoefte jongeren
 • Bestuurlijke fusie Stichting OPMAAT en Jan Ligthartgroep per 1 januari 2020: uitbrengen advies op Fusie effect rapport (FER)
 • Benoeming lid expertisegroep WWB

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Van Kemenadelaan 5 Oisterwijk, het wijzigen van brandcompartimentering
 • Deken Swaensstraat 24 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Driehoevenweg 1 Heukelom, het tijdelijk plaatsen van een woonunit
 • Reuselhof 12 Moergestel, het plaatsen van een terrasoverkapping aan de achtergevel
 • Zandacker 25 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Oisterwijksebaan 3 Heukelom, het plaatsen van een stacaravan ten behoeve van mantelzorg
 • Servennenstraat 20 Moergestel, het aanleggen van een grondwal
 • Nassaulaan 12 Oisterwijk, het bouwen van een nieuwe woning
 • Kivitslaan 11 Oisterwijk, het slopen en bouwen van een woning

Verleend

 • Vogelslaan 53 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel en overkapping
 • Janus Rooijakkersstraat 5 t/m 27 in Moergestel, het bouwen van een appartementengebouw met 12 appartementen
 • Driehoevenweg 1 Heukelom, het tijdelijk (maximaal 3 jaar) plaatsen van een woonunit
 • Stokske 1A Moergestel, het veranderen van een woonhuis in twee woonhuizen

Verlengd

 • Oirschotsebaan 6 Oisterwijk, het bouwen van een loods

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Industrielaan 2 te Oisterwijk, voor het realiseren van een nieuwe bedrijfshal.
 • Oisterwijkseweg 25 te Moergestel, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 17 mei gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Streekpark Klein Oisterwijk voor het houden van een relatiefeest op 22 juni in een weiland aan de Oirschotsebaan 19 in Oisterwijk
 • Aan gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de kermis van 12 juli tot en met 17 juli op De Lind en het Lindeveld in Oisterwijk
 • Aan gemeente Oisterwijk voor het organiseren van de kermis van 5 tot en met 9 juli op het St. Jansplein in Moergestel
 • Aan Intents Events B.V. voor het houden van Intents Festival 2019 op 31 mei en 1 en 2 juni op aangrenzende weilanden en een deel van het parkeerterrein aan het einde van de Sportlaan in Oisterwijk
 • Aan Stichting de Kinderen voor het vieren van het 10-jarig lustrum van Stichting de Kinderen op 19 mei in Heukelom

Update werkzaamheden Ambachtstraat en KVL-terrein

Foto-onderschrift: Hoewel we de afgelopen weken vooral updates hebben gepubliceerd over de werkzaamheden aan het kruispunt Blokshekken, gebeurt er ook genoeg aan de andere kant van het spoor. In de verlegde Ambachtstraat en de verlegde Schijfstraat is het riool aangelegd. In de week van 20 mei beginnen we met het aanbrengen van het riool onder de verbindingsweg tussen de Ambachtstraat en het KVL-terrein. Vanaf dat moment kan het tijdelijke parkeerplaatsje aan de Ambachtstraat (waar nog een laatste stukje van in gebruik was) niet meer gebruikt worden. Je parkeert dan op de nieuwe tijdelijke parkeerplaats achter het EKWC. We liggen nog op schema om voor de zomervakantie de Ambachtstraat open te stellen.

Update sportaccommodatie Den Donk

De sportaccommodatie Den Donk is zo goed als wind- en waterdicht! Het dak is nu helemaal waterdicht, en ook aan de buitengevels wordt hard gewerkt. In de doucheruimtes worden de tegels al gezet. Het schiet dus lekker op. We liggen nog steeds op schema. Vanaf eind oktober – begin november kun je zwemmen en sporten in de nieuwe accommodatie.

Praat mee over jouw wijk!

Wist je dat je voor veel activiteiten en voorzieningen gewoon in jouw eigen wijk terecht kunt? Koken, breien, taalcursussen, jeugdvakantieweek, hulp bij financiële vraagstukken, maatschappelijk werk en nog veel meer.

Wat vind jij van het aanbod in jouw wijk? Meld je aan en praat mee!

Dat kan op:

 • 22 mei (Ontmoetingscentrum De Coppele)
 • 27 mei (Wijkcentrum De Waterhoef)

Meld je voor een van de data aan door te mailen naar astrid.vanoosterhout@oisterwijk.nl. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Maximaal 10 personen per bijeenkomst.

Huis-aan-huis controle hondenbelasting

Heb jij je hond al aangemeld? Want de controleurs van de hondenbelasting zijn weer op pad. Deze controle is nodig omdat niet iedereen zijn hond heeft aangemeld. Dit is verplicht.

De controleurs hebben een legitimatiebewijs van de gemeente bij zich. Vragen worden aan de deur afgehandeld, de controleur komt dus niet binnen. Komt de controleur een hond tegen die niet is aangemeld, dan regelt de controleur dat meteen online met de eigenaar. Is er niemand thuis en wel een vermoeden dat er niet-aangemelde honden zijn, dan krijg je per post een aanmeldformulier van de gemeente. Je bent dan wel verplicht om dit in te vullen, ook als je geen hond hebt.

Hond aanmelden

Je kunt ook zelf jouw hond aanmelden via www.oisterwijk.nl/hondenbelasting. Hier staat ook meer informatie over de kosten. De opbrengst van de hondenbelasting gebruiken wij onder andere voor de aanleg en het onderhoud van hondenuitlaatplaatsen, controle en toezicht.

Dialoogavond over verlenging Asielzoekerscentrum Oisterwijk

Op donderdagavond 23 mei organiseert de gemeenteraad van Oisterwijk een dialoogavond over de verlenging van het asielzoekerscentrum (AZC). Wil je hierover van gedachten wisselen met andere inwoners, organisaties en verenigingen? Meld je dan aan!

Doel van de avond

Later dit jaar staat een besluit over de mogelijke verlenging van de overeenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) inzake het AZC op de agenda van het college. Het college neemt geen besluit voordat de raad in de gelegenheid is gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De raad wil daarom graag met inwoners, organisaties en verenigingen in gesprek over dit onderwerp.

De bedoeling van de dialoogavond is om samen in gesprek te zijn. Bij een dialoog gaat het niet over gelijk hebben of gelijk krijgen maar over het uitwisselen van meningen. De dialoog draait om de volgende vraag:

Welke wensen en zorgen zijn er over een verlenging van het AZC en wat is daarvan de achtergrond?

Datum en locatie dialoogsessie

Datum:         23 mei 2019

Inloop:          19.00 uur

Start:           19.30 uur

Einde:           22.00 uur

Locatie:        Sociaal-Cultureel Centrum Den Boogaard, St. Jansplein 5 in Moergestel

Aanmelden

Wil je met andere inwoners, organisaties en verenigingen van gedachten wisselen over de verlenging van het AZC in Oisterwijk? In verband met de beschikbare ruimte is het nodig om je aan te melden. Dat kan vanaf woensdag 8 mei 2019 via www.oisterwijk.nl/dialoogavondazc. Je ontvangt dan t.z.t. een bevestiging met meer informatie over de opzet van de avond. Aanmelden kan tot en met 21 mei.

Burgemeester Hans Janssen in Azerbeidzjan

Samen met Nancy Doomen (dochter van Mamed Mamedov) was burgemeester Hans Janssen op bezoek in Azerbeidzjan. Daar waren zij bij de opening van het museum met de naam “The House Museum of Mammad Mammadov”. Ook hebben zij gesproken met de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev. De burgemeester heeft hem een set met de Global Goals aangeboden, de 17 door de Verenigde Naties vastgestelde doelen voor duurzame ontwikkeling. Ook overhandigde de burgemeester een brochure over de borging van mensenrechten. Daarnaast kregen de president en zijn echtgenote een pakket met bloembollen in de Oisterwijkse kleuren. Met Nancy Doomen sprak de president over de actieve rol van haar vader in de Oisterwijkse samenleving. Azerbeidzjan is trots op de voorbeeldige wijze waarop hij na de oorlog onderdeel werd van zijn nieuwe vaderland.