Gemeenteberichten 16 juni 2019

Onderwerpen raad

 • Meerjarenbeleidsstukken van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant
 • De inrichting van sportpark Den Donk
 • De begroting 2020 van de WSD
 • Vaststellen van ingekomen stukken
 • Het Herindelingsadvies gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en
 • Delegeren bevoegdheid bestuurlijke besluiten van de raad van Haaren aan het college
 • Perspectiefnota (PPN) 2020-2023
 • De voorlopige jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 van de OMWB
 • De overschrijding van drie posten in de jaarstukken 2018

Onderwerpen college

 • Tussenrapportage van de gemeentearchivaris over het archief- en informatiebeheer in 2019
 • Integrale gebiedsopgave A58
 • Vaststelling errata herindelingsadvies
 • Haaren: bijdrage reconstructie N65
 • Haaren: Jaarrekening 2018
 • Haaren: 1e berap 2019

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Sportlaan 12 Oisterwijk, het aanleggen van een waterberging
 • Gemullehoekenweg 147 Oisterwijk, het bouwen van een regiehok
 • Schout de Walestraat 34 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Burg Van Beckhovenstraat 1 Oisterwijk, het aanpassen van het straatwerk
 • Kerkplein 2 Oisterwijk, het aanbrengen van collectoren op het dak

Verleend

 • Zoom 71-73 Oisterwijk, het plaatsen van een afdak
 • Langvennen-Oost 139 Oisterwijk, het bouwen van een garage/berging
 • Kivitslaan 21 A Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Laarakkerweg 14 Oisterwijk, het plaatsen van de motor van de vriescel achter het pand

Ontwerpbeschikking

 • Oirschotseweg 40 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan

Verlengd

 • Hondsbergselaan 12 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Heuvelstraat 5a Moergestel, het bouwen van een woonhuis
 • Emmalaan 1 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis

Milieu

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Waterhoefstraat 6 te Moergestel, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Ter inzage

De melding ligt vanaf 14 juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Café Koosje voor een drank- en horecavergunning aan de Gemullehoekenweg 1 Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van een garagesale in diverse straten op 23 juni in het Westend in Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 6 juli in de Wildemanstraat in Oisterwijk
 • Door RKSV Oisterwijk voor een festiviteit aan de Sportlaan 24 in Oisterwijk op 15 juni en 13 juli

Besluit herindeling Haaren

We hebben een belangrijke mijlpaal bereikt in het proces richting de herindeling van de gemeente Haaren. Op 3 en 6 juni stemden de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg in met het Herindelingsadvies. Dit plan voor de herindeling gaat nu naar de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ondertussen zitten de gemeenten natuurlijk niet stil. De gemeente Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg gaan samen verder aan de slag om het personeel en de taken van de huidige gemeente Haaren goed over te dragen. Meer weten over het herindelingsadvies? Kijk op www.haaren.nl/herindeling.

Complimenten voor jou!

Ondersteun jij wekelijks je partner, familielid, vriend, buur of kennis in onze gemeente? Help jij je ernstig zieke vader met boodschappen, aankleden en koken? Zorg jij ervoor dat je aan huis gekluisterde moeder weer regelmatig buiten komt? Help je je zoon met beperking bij zijn administratie? Regel jij alle dagelijkse bezigheden voor je dementerende partner? – Grote kans dat je mantelzorger bent. En daar hebben wij ontzettend veel waardering voor.

Met het Mantelzorgcompliment willen we je graag bedanken voor al je goede zorgen en je een klein cadeau aanbieden waarmee je even aan jezelf kunt denken. Het compliment bestaat uit 4 cadeaubonnen ieder ter waarde van €12,50. Je kunt deze besteden bij de meeste winkeliers en horecaondernemers in Moergestel, Heukelom en Oisterwijk.

Ben je bij ons bekend?

Ben je bij ons al bekend als mantelzorger? Haal dan je Mantelzorgcompliment op. Heb je nog niet eerder gebruik gemaakt van een van de ondersteunende voorzieningen die wij mantelzorgers bieden? En heb je je voorgaande jaren ook niet gemeld voor het Mantelzorgcompliment? Dan ben je bij ons waarschijnlijk nog niet bekend als mantelzorger. Vul dan het kennismakingsformulier Mantelzorger 2019 in als je het Manterzorgcompliment ophaalt of download dit via www.contourdetwern.nl. Ben je namelijk bij ons bekend als mantelzorger, dan krijg je naast het Mantelzorgcompliment nog veel meer ondersteuning in de zorg die jij geeft.

Afhalen cadeaubonnen

Het inleveren/invullen van het kennismakingsformulier en het ophalen van de bonnen kan vanaf donderdag 13 juni:

 • Elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in Tiliander
 • Mantelzorgers uit Moergestel melden zich voor het compliment bij een vrijwilliger van Buurtgenoten. Neem voor meer informatie contact op met Henny Hamers, (013) 513 63 82 of per e-mail: henham@kpnmail.nl
 • Op afspraak voor werkende mantelzorgers of mantelzorgers die niet onze gemeente wonen. Neem hiervoor contact op met Ingrid Oosterling, (013) 528 40 80 / (06) 171 63 091 of per e-mail: ingridoosterling@contourdetwern.nl

Let op: neem je identiteitsbewijs mee als je de bonnen ophaalt.

Meer informatie
Meer informatie, de voorwaarden en een lijst van deelnemende winkeliers staat op www.contourdetwern.nl/oisterwijk. Je kunt ook bellen naar ContourdeTwern, (013) 528 40 80 of mailen naar wilhoentjen@contourdetwern.nl

De kermis komt eraan!

Wat is jouw favoriete attractie op de kermis? Vanaf 5 juli kun je helemaal los in Moergestel; het weekend erop in Oisterwijk! Laat je kermishart sneller kloppen in één van de vele attracties, bijvoorbeeld de Mad Mill in Moergestel of de Soundmachine in Oisterwijk!

Eerste Mantelzorgcompliment voor familie Solomos

Zelf vinden meneer Solomos en dochter Carthy het vanzelfsprekend dat zij zorgen voor hun vrouw en moeder. Mevrouw Solomos heeft elke dag veel ondersteuning nodig door haar zeldzame spierziekte. Ze doen het uit liefde. Maar het is allesbehalve vanzelfsprekend om dag in, dag uit, klaar te staan voor een ander.

Mantelzorgers zijn bijzondere mensen, die we als gemeente graag ondersteunen. Daarnaast geven we hen jaarlijks een schouderklopje in de vorm van het Mantelzorgcompliment. Op 29 mei reikte wethouder Stefanie Vatta het eerste Mantelzorgcompliment van 2019 uit aan de familie Solomos.

Meer dan verdiend

Mevrouw Solomos heeft sinds 2005 een zeldzame spierziekte. Ze gaat steeds verder achteruit. De laatste jaren kan ze niet meer lopen. Haar man zorgt al jaren voor haar. Hij geeft medicijnen, doet de boodschappen en kookt. Meneer Solomos is niet meer de jongste en heeft zelf ook fysieke klachten. Toch neemt hij de dagelijkse zorg nog steeds op zich, ondersteund door de thuiszorg en huishoudelijke hulp via de Wmo. Dochter Cathy komt een paar keer per week van Breda naar Oisterwijk om haar ouders te helpen. De familie Solomos heeft ook nog een aantal vrienden op wie ze kunnen bouwen. Zij komen langs voor een gezellig praatje of voor het bijhouden van de tuin. Mevrouw Solomos geniet, ondanks haar ziekte, nog van het leven en van alle contacten die zij en haar man hebben.

Het Mantelzorgcompliment: ook voor jou!

Meneer Solomos en dochter Cathy zijn 2 van de vele mantelzorgers in onze gemeente. Vaak zonder het te beseffen maken al deze mantelzorgers samen onderdeel uit van het fundament van de samenleving in Oisterwijk. Zonder hen zouden hulpbehoevende mensen hun medicijnen niet op tijd krijgen, nauwelijks nog buiten komen of zelfs niet meer zelfstandig wonen. Ze zijn onmisbaar. We helpen mantelzorgers door hen te voorzien van informatie en advies over allerlei wet- en regelgeving op het gebied van zorg. We ondersteunen bij het organiseren van de zorg als deze te veel wordt, zoals het (tijdelijk) overdragen van de zorg aan professionals of vrijwilligers en verschillende vormen van dagbesteding. We organiseren bijeenkomsten waar mantelzorgers elkaar ontmoeten. Ook kunnen mantelzorgers hun persoonlijke verhaal kwijt bij de mantelzorgconsulent van ContourdeTwern. Met het Mantelzorgcompliment willen we alle mantelzorgers stimuleren om af en toe ook eens aan zichzelf te denken.

Herken jij jezelf in dit verhaal? Dan ben je misschien ook wel mantelzorger! Lees hiernaast hoe je het Mantelzorgcompliment aanvraagt.

“Iedereen die meerdere uren per week en voor een langere periode onbetaald een partner, familielid, buur of kennis ondersteunt, verdient waardering,” vertelt wethouder Stefanie Vatta. “De inzet van deze mensen voor hun naaste is in onze huidige zorgsamenleving van onschatbare waarde. Een mantelzorger maakt het mogelijk dat degene waar hij/zij voor zorgt langer in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen en zo min mogelijk afhankelijk is van derden. Dat verdient een extra waardering en een symbolisch schouderklopje!”

Praat mee over de APV!

De Algemene Plaatselijke Verordening 2015 (APV) wordt binnenkort ingetrokken en vervangen door een nieuwe, geactualiseerde APV. Graag stelt de gemeente haar inwoners, ondernemers en organisaties in de gelegenheid om hier een bijdrage aan te leveren. De tekst van de nieuwe ontwerp APV staat op www.oisterwijk.nl/APV. Je kunt hier tot en met 27 juni 2019 op verschillende manieren je reactie op geven.

Digitaal via de website

Op www.oisterwijk.nl/APV vind je de nieuwe ontwerp APV. Op diezelfde pagina vind je een link naar een formulier. Hier kun je je reactie invullen en het formulier digitaal versturen. Je ontvangt dan van ons een ontvangstbevestiging. Als je een terugkoppeling op je reactie wilt, geef dat dan aan op het formulier. Je krijgt dan nadat alle reacties zijn verwerkt, de reactienota.

Schriftelijk via een brief

Je kunt je op- of aanmerkingen of suggesties ook per brief doorgeven aan de gemeente. Schrijf dan een brief aan de gemeente Oisterwijk, t.a.v. het college, postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk. Vermeld dat het gaat om een reactie op de ontwerp APV. Als je een terugkoppeling wilt op je reactie, geef dat dan aan in de brief en vermeld ook je adres. Je krijgt dan nadat alle reacties zijn verwerkt, de reactienota.

Mondeling tijdens een inloopavond

Je kunt je reactie ook mondeling doorgeven op dinsdag 25 juni 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur in het raadhuis aan de Lind 56 in Oisterwijk. Daarvoor kun je je aanmelden via www.oisterwijk.nl/APV. Als je een terugkoppeling wilt op je reactie, dan kun je dat op het aanmeldformulier aangeven. Deze avond zijn medewerkers van de gemeente Oisterwijk aanwezig die je vragen kunt stellen. Ook kunnen zij je meer vertellen over de APV en hoe die tot stand komt.

Vervolg

De gemeente verzamelt de schriftelijke en mondeling reacties op de ontwerp APV en beoordeelt ze daarna. Het college biedt de ontwerp APV vervolgens in al dan niet gewijzigde vorm aan de gemeenteraad. Naar verwachting is dit in oktober 2019.

Update werkzaamheden Almystraat en Blokshekken

We werken we aan het gedeelte van de Almystraat voor de Boerenbond. Hierdoor is dit gedeelte van de Almystraat niet meer bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel via een tijdelijk pad richting de spoorwegovergang Blokshekken. De parkeerplaats van de Boerenbond blijft bereikbaar voor auto’s via de zijkant van de parkeerplaats (zijde EKWC). Je ziet dit op het kaartje.

Veel overlast eikenprocessierups

De eikenprocessierups is in grote hoeveelheden gesignaleerd. We werken hard aan het bestrijden van deze vervelende beestjes, maar kunnen niet alle locaties in 1 keer aanpakken. Scholen, kinderdagverblijven, het Staalbergven, fietspaden en sportterreinen geven we voorrang bij de bestrijding van de eikenprocessierups.

We krijgen veel meldingen over de locaties: buitengebied Moergestel (zuid/zuidwesten A58), Oirschotsebaan, Oirschotseweg, Groenstraat, Vloeiweg, Kerkhovensestraat en de Heukelomseweg en omgeving. Een melding doen via Meldpunt Buurtbeheer op www.oisterwijk.nl voor deze locaties is niet meer nodig.

Bekende locaties
Op www.oisterwijk.nl/eikenprocessierups download je het document ‘Bekende locaties eikenprocessierups’. In dit document staan de locaties die bij ons bekend zijn. De locaties in oranje zijn aangepakt. Kom jij de rups tegen op een locatie die niet bij ons bekend is? Geef het dan door via www.oisterwijk.nl/meldingmaken.

Waar we niet bestrijden
Het bestrijden van de eikenprocessierups doen we niet op eigen terrein van inwoners en bedrijven, zandpaden, het buitengebied en natuurgebieden.

Zelf doen
Je kunt zelf veel doen bij overlast van rupsen of als je gezondheidsklachten hebt. Op de website www.oakie.info van de GGD lees je alles over de eikenprocessierups. Ook staan op deze website handige folders.

Opening voetpad