Gemeenteberichten 16 juli 2020

Onderwerpen college

 • Grondverkoop bij Schoolstraat 2 Moergestel
 • Herontwikkeling Scheepersdijk 97, Oisterwijk
 • Raadsinformatiebrief Den Donk
 • Ontwerp bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Merodelaan’
 • Bijstellen ambities 2020
 • Beantwoording brieven Adviesraad Sociaal Domein
 • RIB Loket Wegwijs
 • Raadsinformatiebrief Resultaten Taskforce besparingen
 • Startnotitie veranderopgave inburgering Hart van Brabant
 • Werkgeversdienstverlening – regionale bundeling deel middelen re-integratie
 • Vervolg Global Goals
 • Sanerings Regeling Varkenshouderijen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • De Logt 3A Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Dorpsstraat 50 Oisterwijk, het verbouwen van de winkel en het uitbouwen van de bovenwoning
 • Ter hoogte van Eikenven 14 Oisterwijk het kappen van een berk (noodkap)

Verleend

 • Schraderlaan 22 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning
 • De Balbian Versterlaan 4 Oisterwijk, het slopen in beschermd stads- en dorpsgezicht van een gedeelte van een pand
 • De Balbian Versterlaan 4 Oisterwijk, het verbouwen van het pand
 • Ter hoogte van Eikenven 14 Oisterwijk, het kappen van een berk (noodkap)
 • Peperstraat 3 Oisterwijk, het splitsen van een woonhuis
 • Hoogstraat 137 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Bremlaan 8 Oisterwijk, het herbouwen van de woning

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Merodelaan, gemeente Oisterwijk
 • Vastgesteld wijzigingsplan Terburghtweg 8a

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Burgemeester Vogelslaan 89 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodem-energiesysteem.

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Fransebaan 5 te Oisterwijk, voor het realiseren van een opslagloods.

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 17 juli gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

 • Tot 1 september: door het vergroten van de terrassen zijn er op vrijdag, zaterdag en zondag verkeersmaatregelen voor De Lind-Noord en de Dorpsstraat. De wijzigingen zijn ter plaatse aangegeven

Duurzaam autorijden, controleer je bandenspanning

In Nederland rijdt meer dan de helft van alle auto’s met een te lage bandenspanning. Maar wist je dat je wel €60,- per jaar bespaart als je iedere 2 maanden je banden oppompt?

Een auto met een te lage bandenspanning verbruikt jaarlijks 2 tot 5 procent meer brandstof. Dit kost Nederland ieder jaar zo’n 150 miljoen liter extra brandstof én veroorzaakt 360 miljoen kilo extra CO₂ uitstoot!

Ongelukken
Daarnaast is de kans dat auto’s met onderspanning ongelukken veroorzaken groter. Dat kom doordat ze een langere remweg hebben en een slechtere wegligging. Ook is de kans op een klapband groter en neemt de slijtage van de banden toe.

Meer weten? Op de website www.milieucentraal.nl staan veel tips over de juiste bandenspanning van je auto.

Haaren in beeld: jeugdcircus Il Grigio

Over ongeveer een half jaar gaat de gemeente Haaren herindelen en wordt het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk gevoegd. Daarom nemen we dit jaar alvast de tijd het dorp Haaren én de Haarenaren beter te leren kennen. In een serie filmpjes gaat burgemeester Hans Janssen in gesprek met Haarenaren over wat Haaren bijzonder maakt en welke plekken in Haaren we écht moeten leren kennen. In het vierde filmpje vertelt Bregje Berends, bestuurslid bij Il Grigio, meer over het bijzondere jeugdcircus dat al decennia bestaat. Dit jaar kan het circus in verband met de coronamaatregelen helaas niet door gaan, maar samen met alle artiesten en betrokken medewerkers bereiden ze zich voor op het 60-jarig bestaan in 2021. Bekijk het filmpje vanaf 19 juli op YouTube of een van de andere sociale media kanalen van de gemeente Oisterwijk.

Vraagpunt Oisterwijk iedere donderdagochtend

Heb je vragen over bijvoorbeeld bijzondere bijstand, hulp bij schulden? Of heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren? Misschien ben je op zoek naar een maatje of juist naar vrijwilligerswerk. Voor deze en nog veel meer onderwerpen is er het inloopspreekuur van Vraagpunt Oisterwijk. Iedere donderdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur in Cultuurcentrum Tiliander, op de eerste etage. Een afspraak is niet nodig, je mag gewoon binnenlopen. Ook tijdens de vakantie is het vraagpunt geopend.

Openingstijden gemeentekantoor

De openingstijden van het gemeentekantoor zijn aangepast:

 • Maandag, dinsdag en vrijdag: van 08.30 tot 13.00 uur
 • Woensdag: van 8.30 tot 17.00 uur
 • Donderdag: van 08.30 tot 19.00 uur

Je kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Plan deze online via www.oisterwijk.nl/afspraakmaken. Kom je iets ophalen zoals je paspoort of rijbewijs? Dan kun je zonder afspraak binnenlopen. Veel zaken kun je online regelen. Kijk hiervoor op www.oisterwijk.nl.

Verruiming openingstijden milieustraat

Omdat de drukte bij de milieustraat weer is toegenomen, verruimen we de openingstijden. Op woensdag en vrijdag is de milieustraat geopend vanaf 10.00 uur. De milieustraat sluit op woensdag en vrijdag om 16.30 uur. Op zaterdag zijn de openingstijden ongewijzigd. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en beoordelen steeds of de verruiming noodzakelijk blijft.

Klachten? Bel (0800) 12 02 voor een coronatest
Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en geur? Dan kun je je laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Maak alleen een afspraak voor een test als je klachten hebt die passen bij het coronavirus. Zonder klachten heeft de coronatest geen zin. Bel voor een afspraak met (0800) 12 02 (alleen voor mensen vanaf 12 jaar). Houd jouw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Blijf verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test. Heb je andere vragen over het coronavirus? Bel dan naar (0800) 13 51.

Lever jouw taxussnoeisel in voor het goede doel

Het taxus inzamelseizoen is begonnen. Het snoeisel van deze haagplant wordt gebruikt voor de productie van Taxol, het basisbestandsdeel van de chemotherapie. Maak online een afspraak via www.taxustaxi.nl/afspraak.

Coronavirus: blijf op de hoogte

Zeker weten dat je de juiste en meest actuele informatie over het coronavirus ontvangt? Hou je dan op de hoogte via de websites: www.rivm.nl/ en www.vrmwb.nl/.

De stimuleringslening voor je huis
Aanpassingen aan je huis om langer thuis te kunnen wonen én om je huis te verduurzamen, zijn vaak kostbaar. Daarom hebben wij de ‘Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen’. Per huishouden kan je minimaal €2.500,- tot maximaal €25.000,- euro lenen tegen een lage rente om de woning duurzaam en toekomstbestendig te maken. Meer informatie over de lening of deze meteen aanvragen, kan op www.oisterwijk.nl/duurzaam. Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Vraag iemand in je omgeving om je te helpen. Lukt dat niet? Ga langs bij het Energieloket in Tiliander of neem contact met ons op via (013) 529 1311.

Wat te doen bij afvaldumping

In onze gemeente komt afvaldumping veel voor. Deze dumpingen bestaan voornamelijk uit huisafval, bedrijfsafval en tuinafval. Het merendeel van deze afvaldumpingen zijn in de buitengebieden en de recreatiegebieden Oisterwijk. De afvaldumpingen hebben op de korte en lange termijn negatieve gevolgen voor het milieu, het toerisme, de leefomgeving en ook voor onze portemonnee. Het opruimen van deze afvaldumpingen kost de gemeente Oisterwijk veel tijd en dus geld. Kosten die uiteindelijk worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. De afvaldumpingen zijn dus een probleem van ons allemaal. Om er voor te zorgen dat de gemeente ook voor de komende generaties de ‘Parel in ’t Groen’ blijft, is jouw hulp nodig. Tref je afvaldumpingen aan? Meld dit via de website www.oisterwijk.nl/melden of bel (013) 529 13 11. Verdachte situatie? Bel de politie (0900) 88 44.

Verloren of gevonden? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? Je  geeft het zelf heel eenvoudig door via www.verlorenofgevonden.nl

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Krijg je hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar ben je van mening dat de gemeente niet goed met je omgaat of heb je een klacht? Dan kun je terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
Wil je geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in je brievenbus? Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker of de NEE-JA-sticker op bij het gemeentekantoor.

Sportaccommodatie huren

Wil je een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan regel je dit bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.

Sociale gids maakt je wegwijs in Oisterwijk!

Het is tijdens de coronacrisis eens te meer gebleken: de gemeente Oisterwijk bestaat uit krachtige dorpen en wijken, opgebouwd uit inwoners die voor elkaar klaar staan, individueel of in groepsverband. De vele buurtinitiatieven, vrijwilligersorganisaties, stichtingen en maatschappelijke instanties die sociale ondersteuning, advies of simpelweg een luisterend oor bieden zijn nu terug te vinden in de digitale sociale gids van Oisterwijk: Wegwijs in Oisterwijk.

Ondersteuning, hulp en advies: dichterbij dan je denkt

Bij sociale ondersteuning en hulp wordt vaak direct gedacht aan de gemeente of aan maatschappelijke zorginstanties. En dat terwijl mensen veel sterker zijn dan ze zelf denken of de benodigde ondersteuning om de hoek kunnen vinden. Je moet alleen weten waar je moet zoeken. Op initiatief van de Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties Oisterwijk (VHVO) is daarom Wegwijs in Oisterwijk opgericht: een digitale sociale gids die inwoners de weg wijst in de vele sociale ondersteuningsinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en professionele maatschappelijke instanties in onze gemeente. Het moet ervoor zorgen dat inwoners met een ondersteuningsvraag snel hun weg vinden, ofwel bij een initiatief in de buurt, ofwel bij een professionele instantie. “Wegwijsinoisterwijk is geslaagd, als je kunt vinden wat je zoekt! Dus meedoen is belangrijk!”, aldus Cees van Vliet van VHVO.

Samenredzaam in Oisterwijk

Als gemeente hebben we het initiatief van de VHVO omarmd. Samen werken we verder aan de ontwikkeling van de sociale gids om te zorgen dat vraag en aanbod van ondersteuning elkaar steeds sneller kunnen vinden. De website www.wegwijsinoisterwijk is inmiddels gevuld met talloze partijen en initiatieven in onze gemeente. Er gebeurt echter nog veel meer in onze samenleving, waarvan wij het bestaan niet altijd kennen: wandelclubjes, mensen die samen eten, verenigingen en vrijwilligers. Mensen organiseren zelf van alles om het leven mooier en makkelijker te maken. Zij maken hiermee hun wijk, dorp of misschien zelfs de hele gemeente samenredzaam. We zijn daarom trots op al deze initiatieven en we maken ze graag zichtbaar en vindbaar. De sociale gids wordt daarom continu aangevuld en bijgewerkt. Zodat de sterke basisstructuur van de wijken in Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en straks ook Haaren alleen maar steviger wordt. Wethouder Stefanie Vatta: “Onze gemeente kent een hele hoop mooie sociale initiatieven en activiteiten. Met WegwijsinOisterwijk.nl is al het aanbod gebundeld op 1 platform. Een platform dat vrijwilligers en professionals, maar vooral onze inwoners samenbrengt. Ik ben de VHVO dankbaar voor het initiatief en de samenwerking bij de totstandkoming van dit digitale platform.”