Gemeenteberichten 16 januari 2020

Onderwerpen college

 • Monument Levenslicht
 • Mandaat aanwijzing toezichthouders brandveiligheid
 • Verlenen omgevingsvergunning uitbreiding Sportpark Den Donk Oisterwijk
 • Discussienota Bienekebolders

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Beukendreef 101 Oisterwijk, het wijzigen van de voorgevel
 • Korenstraat 34A Moergestel, het plaatsen van een reclamepaneel
 • Stationsstraat 8A Oisterwijk, het veranderen van een atelier naar woning

Verleend

 • Hendrik Willem Mesdagstraat 10 Oisterwijk, het verbouwen van een bungalow
 • Kivitslaan 9A Oisterwijk, het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning
 • Kerkhovenbaan Oisterwijk, het kappen van 3 beuken
 • Sportlaan Oisterwijk sectie A4238, het aanleggen van twee natuurgrasvelden en een scoutingterrein

Verlengd

 • Dorpsstraat 44 Oisterwijk, het vervangen van kozijnen

Werk aan de Poststeeg

De Poststeeg (verlengde Baerdijk) in Oisterwijk krijgt een kleine make-over. Hierdoor kunnen voetgangers straks veiliger oversteken. Wel geven de werkzaamheden vanaf 20 januari wat overlast voor het verkeer.

De werkzaamheden beginnen op maandag 20 januari en duren ongeveer een week. Als het weer slecht is kan het wat langer duren. De Poststeeg gaat niet dicht voor verkeer, wel kun je wat vertraging oplopen.

Deel Kerkstraat dicht

Wel gaat de Kerkstraat voor een deel dicht voor doorgaand vrachtverkeer. Het gaat om het stuk tussen het Kerkplein en de Poststeeg. Verkeer wordt omgeleid.

Oversteken voor voetgangers

In de Poststeeg komt in het midden van de straat oversteekmogelijkheid voor voetgangers. Nu moet je de weg nog in 1 keer oversteken, straks kan dat in 2 delen.

Stefanie Vatta bezoekt sociaal eetcafé Pannenschuur

Donderdag 9 januari bezocht wethouder Stefanie Vatta eetcafé De Pannenschuur in Oisterwijk. Samen met cliënten en bewoners uit de wijk schoof ze aan bij de wijklunch.

Het doel van de wijklunch is mensen met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden en eenzaamheid te verminderen door gezellig samen te eten. De wijklunch is voor iedereen uit de wijk: bewoners, cliënten van zorginstellingen Amarant en RIBW Brabant en klanten van de voedselbank.

Wethouder Stefanie Vatta kijkt dankbaar terug op haar bezoek aan de wijklunch: “ik heb genoten van de lunch en bezoekers van het sociaal eetcafé. Wat een heerlijke lunch! En wat een mooie verhalen van de verschillende bezoekers en gepassioneerde vrijwilligers. In de Pannenschuur heb ik weer eens ervaren dat zulke sociale activiteiten een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van eenzaamheid. En aan het woongenot in de wijk! Hartstikke leuk om mensen uit je woonomgeving te leren kennen, want sociale contacten verrijken ieders leven. Daarom nodig ik iedereen uit om eens mee te lunchen in de Pannenschuur. Iedereen is welkom! Of kijk wat er te doen is in je eigen wijk of wijkcentrum. Ik wil de samenwerkende organisaties en de vrijwilligers van het sociaal eetcafé hartelijk danken voor het mooie werk wat zijn doen. Samen maken we er iets moois van!”

“Voor mij is de wijklunch meer dan alleen maar sociaal contact hebben. Thuis eet ik anders alleen”, vertelt bezoeker Gerrit-Jan. “Nu ben ik in een groep met mensen met geroezemoes om me heen. Ik moest leren om daar weer mee om te gaan. De eerste keer moest ik ook echt over een drempel heen om hier naar binnen te gaan. Sindsdien wil ik ook iedere keer gaan omdat ik aan mezelf wil laten zien dat ik consequent ergens naartoe kan gaan. En ik wil aan het einde van de dag wel trots op mezelf zijn dat ik hier toch ben geweest. Nu vind ik het ook echt gezellig. Je weet ook dat mensen je missen als je niet bent geweest. Dat doet me goed. Dan voel ik me ook echt gezien en gewaardeerd.”

Meedoen

Ook een keertje mee lunchen bij eetcafé De Pannenschuur? Je bent van harte welkom elke eerste donderdag van de maand in wijkcentrum De Pannenschuur. Meld je wel even aan via (06) 517 959 36 of dagbestedingpannenschuur@amarant.nl. De wijklunch is een initiatief van RIBW Brabant, ContourdeTwern, Amarant en Pedagogische Praktijk Van den Hoven en verschillende vrijwilligers uit de wijk.

Sportpark Den Donk ontwikkelt door

Sportaccommodatie Den Donk is in oktober al feestelijk geopend, maar de ontwikkelingen op het sportpark staan niet stil. We praten je graag bij over de plannen.

Het westelijke deel van het park, naast de velden van V.V. Trinitas-Oisterwijk is aan de beurt. We hebben hiervoor een plan gemaakt, dat ziet er als volgt uit:

 • 2 nieuwe natuurgrasvelden voor V.V. Trinitas-Oisterwijk, zonder sportverlichting
 • Een terrein voor de scouting
 • Een groen ingericht gebied met ruimte voor waterberging
 • Een doorgaand fietspad

De locatie waar we deze plannen willen ontwikkelen, heeft nu nog een agrarische (landbouw) bestemming. Daarom hebben wij een vergunning aangevraagd om het bestemmingsplan aan te passen. Deze ligt nu ter inzage. Zodra de procedure is afgerond, gaan we aan de slag met het plan. We plaatsen dan vast het groen rondom de sportvelden. Het noordelijke sportveld is naar verwachting in juni 2020 klaar en het zuidelijke sportveld in december 2020. De aanleg van het groengebied en het fietspad is in 2021/2022.

Een vermakelijke start van 2020

Woensdag 8 januari heette het gemeentebestuur van Oisterwijk inwoners, raadsleden en ondernemers welkom in de Tiliander voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Met zo’n 300 aanwezigen uit de gemeente Oisterwijk én uit Haaren werd het een drukbezochte en gezellige avond. Burgemeester Hans Janssen blikte terug op het afgelopen jaar en lichtte daar enkele belangrijke thema’s uit zoals de ontwikkelingen op sportpark Den Donk en de financiële uitdagingen waar de gemeente voor staat. Ook keek hij uit naar het komende jaar. Waar thema’s zoals duurzame verstedelijking, energietransitie en de herindeling van de gemeente Haaren een grote rol zullen spelen. Vervolgens was het de beurt aan comédienne Christel de Laat om háár licht te laten schijnen op Oisterwijk. Met een fantastische voorstelling en enkele scherpe gedichten over Oisterwijk, kijken we terug op een vermakelijke start van het jaar. We bedanken de aanwezigen voor de komst en wensen iedereen nogmaals alle goeds voor 2020!

Koopzondag in Oisterwijk in 2020

Ook in 2020 kun je in het centrum van Oisterwijk weer een aantal zondagen winkelen. We hebben de data voor je op een rij gezet.

 • 2 februari – 1e zondag van de maand
 • 1 maart – 1e zondag van de maand
 • 5 april – 1e zondag van de maand
 • 26 april (onder voorbehoud) – laatste zondag van de maand
 • 3 mei – 1e zondag van de maand
 • 7 juni – 1e zondag van de maand
 • 28 juni (onder voorbehoud) – laatste zondag van de maand
 • 5 juli – 1e zondag van de maand
 • 2 augustus – 1e zondag van de maand
 • 6 september – 1e zondag van de maand
 • 13 september – 2e zondag van de maand
 • 4 oktober – 1e zondag van de maand
 • 1 november – 1e zondag van de maand
 • 29 november – laatste zondag van de maand
 • 6 december – 1e zondag van de maand
 • 13 december – 2e zondag van de maand
 • 20 december – 3e zondag van de maand
 • 27 december – laatste zondag van de maand

De koopzondagen in Moergestel en het buitengebied zijn nog niet bekend. Zodra dit wel het geval is, lees je het op www.oisterwijk.nl/koopzondag.

Herontwikkeling locatie Bienekebolders Moergestel

Sinds 1 januari 2018 is de voormalige basisschool de Bienekebolders in eigendom van de gemeente Oisterwijk. De gemeente wil deze locatie herontwikkelen.

Sinds begin 2018 hebben verschillende partijen zich gemeld met plannen voor het gebouw en de locatie. Na een onsuccesvolle verkoopprocedure, gaat de gemeente nu opnieuw kijken naar de mogelijkheden voor de locatie.

Raadsontmoeting 30 januari

De gemeente heeft de afgelopen periode informatie verzameld en verschillende geïnteresseerde partijen geïnterviewd over de ontwikkelmogelijkheden voor de betreffende locatie. Deze informatie is verwerkt in een discussienota. Hierover gaan raads- en commissieleden graag met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek tijdens een raadsontmoeting op 30 januari 2020. Aanmelden hiervoor is niet nodig. De bijeenkomst is om 21.15 uur in het Raadhuis in Oisterwijk. Tijdens het eerste gedeelte is er ruimte voor een gesprek tussen raads- en commissieleden, inwoners en andere belanghebbenden. Tijdens het tweede gedeelte gaan raads- en commissieleden met elkaar in discussie.

3 scenario’s

Het doel van de discussie op 30 januari is om richting te geven aan de ontwikkeling van de locatie Bienekebolders. In de discussienota worden daarom 3 scenario’s voorgesteld. Het is de bedoeling om vervolgens 1 van deze scenario’s verder uit te werken zodat de gemeenteraad hier een besluit over kan nemen. In alle scenario’s worden woningen gerealiseerd. 2 van de scenario’s in de discussienota gaan uit van nieuwbouw, 1 scenario gaat uit van behoud van het voormalige schoolgebouw. Benieuwd naar de beschrijving van de scenario’s? De discussienota is vanaf 10 januari in te zien op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl. Je vindt de documenten door in de agenda op de Raadsontmoeting van 30 januari te klikken.

Een goed begin van een duurzaam 2020                                                                                        

Wist jij dat door een beetje korter te douchen je het milieu echt een heel groot plezier doet? Want hoe langer je doucht, hoe meer aardgas je verbruikt.

Wat cijfers op een rij:

 • De gemiddelde Nederlander staat 9 minuten onder de douche
 • Dat is 1,5 dag per jaar
 • En in een heel leven 130 dagen
 • In een gemiddeld huishouden maken we dagelijks 110 liter warm water op, op jaarbasis is dat 214m3 gas
 • 80% van het warme water in een huishouden gaat door de douchekop

Wat nou als je die 9 minuten douchen terug brengt naar 5 minuten? Dan bespaart een gemiddeld huishouden op jaarbasis ruim 16.000 liter warm water en 90 m3 gas (samen 80 euro, prijspeil 2017). En als iedereen dit doet, dan bespaart heel Nederland jaarlijks 125 miljoen m3 water en 720 m3 aardgas. Oftewel: 600 miljoen euro! 5 minuten korter douchen, voer jij dit goede voornemen uit?