Gemeenteberichten 16-11-2017

Onderwerpen raad 9 november:

 • Begroting 2018 vastgesteld
 • Belastingverordeningen 2018 vastgesteld

Onderwerpen college 7 november:

 • Vaststellen voorwaarden verhuur en basisinventaris binnensport accommodaties
 • Eenmalig beperkte bijdrage (in natura) ijsbaan Oisterwijk
 • Accountantscontrole
 • Discussienotitie transitie veehouderij
 • Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied, correctieve herziening, voor het perceel Stokeind 14/15 te Moergestel
 • Bestemmingsplan Heukelomsebaan 9, Moergestel
 • Bestemmingsplan Bremlaan 16, Oisterwijk
 • Raadsvoorstel aanvullend krediet spoorzone
 • Ontwikkelingen milieustraat en Kringloopwinkel
 • 34 brief AB over de verkeerssituatie rondom de brede school in Moergestel
 • Regionale Koers Jeugd(hulp) Hart van Brabant
 • Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2018
 • Sociale basisstructuur Plan van aanpak 2018
 • Regionale werkgeversdienstverlening en matching Midden-Brabant

Omgevingsvergunningen:

Aangevraagd:

 • Spoorlaan 82 C Oisterwijk, het plaatsen van een hellingbaan, het verwijderen van een oude lift en het demonteren van een reclamebak
 • Kerkhovensestraat 39 Oisterwijk, het kappen van 3 bomen
 • Heusdensebaan 109 Oisterwijk, het plaatsen van een hekwerk
 • Heizenschedijk 1 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan
 • Laan Van KVL 6 Oisterwijk, het plaatsen van tuinhuisjes en erfafscheidingen
 • Moergestelseweg 1-01 Oisterwijk, het plaatsen van een gevelreclame
 • Stokeind 13 Moergestel, het verplaatsen van een abri t.b.v. jeu de boules
 • Kerkhof aan de Kreishof Oisterwijk, het kappen van 5 coniferen en 1 esdoorn
 • Noordzijde van station Oisterwijk, het verplaatsen van een deel van de fietsenstalling van de zuidzijde naar de noordzijde
 • Heizenschedijk Moergestel, het kappen van 84 bomen voor aanleg fietspad

Verleend:

 • Kloosterstraat 8 Oisterwijk, het slopen van een schuurtje
 • Almystraat Oisterwijk, het bouwen van 50 woningen KVLdorp (laan van KVL en Looierij)
 • Gemullehoekenweg 44 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Bosweg 154 A Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Wim van Baaststraat 15 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Beneluxstraat 6 Oisterwijk, het plaatsen van tijdelijke tenten
 • Pieter Breughelstraat 31 Oisterwijk, het uitbouwen van de woning

Verlengd

 • Wilhelminalaan 3 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis

Bestemmingsplan

 • Ontwerpwijzigingsplan De Lind 40
 • Vastgesteld bestemmingsplan Landgoed Laag-Heukelom

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Kivitslaan 45 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem. Dossiernummer 2017-0839.
 • Bosweg 167 te Oisterwijk, voor het lozen van bronneringswater. Dossiernummer 2017-0801;
 • Oirschotseweg 52a te Moergestel, voor het veranderen van een melkrundveehouderij. Dossiernummer 2017-0547;

Ter inzage

De melding ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 18 november: vanwege de Intocht van Sint Nicolaas in Moergestel zijn de volgende straten afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers: Herengoedstraat, Voorbrugstraat, Boonhofstraat, Kloosterlaan, Huysackerstraat, Kruisackerplein, Kruisackerstraat, Rootven, Raadhuisstraat
 • 19 november: vanwege de Intocht van Sint Nicolaas in Oisterwijk zijn de volgende straten afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers: Spoorlaan, Stationsstraat, De Lind Noord, De Lind Zuid, Burgemeester Verwielstraat

Uw Raad:

Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Raadhuis, behalve het
raadsspreekuur. U bent hierbij van harte welkom (tijden onder voorbehoud).
Gast van de Raad zijn?
De raadsleden ontvangen graag Gasten van de raad! Wilt u een kijkje nemen in
de keuken van de raad, mail dan naar griffie@oisterwijk.nl.
Inspreken
Wilt u inspreken bij de raadsvergadering of de commissievergaderingen, dan kunt
u dat doorgeven via griffie@oisterwijk.nl of bel naar (013) 529 13 11. Doe dit voor
14.00 uur op de dag van de vergadering. Voor de raadsvergadering kunt u alleen
inspreken over voorstellen die voor die avond op de agenda staan.
Agenda’s en stukken en notulen
U vindt de agenda’s met alle bijbehorende stukken, alle (audio)verslagen en alle
informatie over de raadsleden op de website van de Raad van Oisterwijk: http://
oisterwijk.raadsinformatie.nl
Meer informatie:
• De besluitvorming en de stemmingen in de raad zijn te volgen via de button
“De Raad” http://oisterwijk.raadsinformatie.nl/leden
• Volg de raad via Twitter:@RaadOisterwijk

Donderdag 23 november Beeldvormingsavond
Koersdocument jeugd en sociale
basisstructuur 19.30 uur
Omgevingsdienst, toelichting door
directeur N. van Mourik 19.30 uur
Donderdag 30 november Commissie-avond
Commissie Algemene Zaken 19.30 uur
Commissie Inwoners Zaken 20.00 uur
Commissie Ruimtelijke Zaken 20.00 uur
Donderdag 14 december Raadsvergadering 20.00 uur

Ontmoet een raadslid: uw vertegenwoordiger in de Raad:

Op donderdagavond 23 november is er weer een raadsspreekuur. U bent welkom in wijkcentrum Pannenschuur, Lavendel 9 in Oisterwijk  van 19.00 tot 19.45 uur.

Heeft u een leuk idee voor de buurt dat u wilt bespreken met raadsleden? Dan kan dat in een persoonlijk gesprek met 4 raadsleden. Of wilt u uw zorg, probleem of compliment met hen  bespreken? Dat kan ook. Van elk van de 4 fracties is een raadslid vertegenwoordigd.

Wat gebeurt er met uw inbreng

De aanwezige raadsleden kunnen niet direct een oplossing bieden, maar zij zorgen er wel voor dat uw boodschap besproken wordt met een wethouder of een ambtenaar die u verder kan helpen. U wordt hierover altijd weer geïnformeerd door een raadslid of door de griffier.

Voor 2018 worden weer nieuwe spreekuren gepland. De spreekuren zijn altijd van 19.00 tot 19.45 uur.

Ontbijtje met de burgemeester:

Maar liefst 25 kinderen van basisschool De Coppele kreeg burgemeester Hans Janssen over de vloer op 9 november. Ze kwamen voor een ontbijtje, want het was de week van het Nationaal Schoolontbijt. Het was nog even spannend of het door zou gaan, het ontbijt was er namelijk nog niet. Gelukkig is het probleem snel opgelost met hulp van de juf en een paar medewerkers van de gemeente. De burgemeester kreeg zijn ontbijt trouwens niet zomaar, daar moest voor betaald worden. De leerlingen kregen een cheque van €500,- bestemd voor het Jeugdcultuurfonds.

Heb jij de tunnel al gezien?

Het was groot nieuws en ook behoorlijk wat Oisterwijkers hebben er last van gehad: het plaatsen van de tunnel onder het station. Heb je nog geen kans gehad om zelf even te kijken? Dit is het resultaat. De liften werken nog niet, die zijn aan het einde van het jaar klaar. Kun je niet met de trap, maak gebruik van de omlooproute om van het ene perron naar het andere te komen. Ook komt er een nieuw kunstwerk in de tunnel. De voorbereidingen voor het kunstwerk zijn in het EKWC. Zodra deze beginnen, mag je komen kijken. Houd hiervoor de Nieuwsklok en onze social media in de gaten. Begin 2018 is de officiële opening van het nieuwe station. We houden je op de hoogte.

Controlebericht NL-Alert op 4 december:

De overheid stuurt op maandag 4 december om 12.00 uur een controlebericht NL-Alert uit. Ontvangt u het bericht op uw mobiele telefoon? Dan is deze goed ingesteld voor NL-Alert. Krijgt u geen bericht? Stel dan uw mobiele telefoon goed in via www.nl-alert.nl.

Bij een noodsituatie in de buurt, wilt u weten wat u moet doen. Daarom is er NL-Alert. Is er in de buurt een ramp gebeurd, dan krijgt u een tekstbericht op uw mobiele telefoon. Hierin staat precies wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Bijvoorbeeld dat u bij een brand ramen en deuren moet sluiten. Of dat u bij een terroristische aanslag uit het gebied moet blijven. Stel ook anderen op de hoogte als u een NL-Alert krijgt, zo weten zij ook wat ze moeten doen.

Hoe werkt NL-Alert

De overheid stuurt het tekstbericht naar mobiele telefoons in de directe omgeving van een noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten te sturen naar mobiele telefoons via de zendmasten van alle providers. Het werkt vergelijkbaar met een radiosignaal.

NL-Alert werkt ook als het netwerk overbelast is. Het is gratis en anoniem. Omdat NL-Alert via zendmasten gaat, zijn naam en telefoonnummer dus niet nodig.

Beukendreef dicht voor verkeer:\

Een deel van de Beukendreef gaat vanaf donderdag 16 november tot en met vrijdag 22 december dicht voor al het verkeer.

Er wordt aan het riool gewerkt. Het gaat om het deel tussen de Mgr. Verhoevenlaan en de Kap. Huyberslaan. De weg is wel toegankelijk voor voetgangers

Werk in 4 fasen

De werkzaamheden zijn een onderdeel van een groter project. Over de hele Beukendreef wordt de riolering vervangen. Dit is opgeknipt in 4 fasen:

 • Fase 1: tussen de Mgr. Verhoevenlaan en de Kap. Huyberslaan
 • Fase 2: het kruispunt Beukendreef – Pr. Beatrixstraat/Kap. Huyberslaan
 • Fase 3: tussen de Pr. Beatrixstraat/Kap. Huyberslaan tot en met kruispunt Prunusstraat
 • Fase 4: tussen de Prunusstraat en de Willem de Zwijgerlaan

Fase 1 is dus van 16 november tot en met 22 december. De gemeente houdt u op de hoogte van de planning voor de fasen 2, 3 en 4. Ook op de www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden staat actuele informatie over werk aan de weg in de gemeente.