Gemeenteberichten 15 juni 2017

Onderwerpen collegevergadering 6 juni

 

 • Voorontwerp bestemmingsplan Sportpark den Donk
 • Raadsinformatiebrief over kadernotitie fusie Oisterwijkse voetbalverenigingen
 • Bewerkersovereenkomst doelgroepenvervoer regiecentrale
 • Raadsinformatiebrief voortgang economische visie
 • Vragen artikel 34 raadsfractie PrO betrekking hebbende op het geschil betreffende de verkoop van de gymzaal aan de Nicolaas van Eschstraat 28 te Oisterwijk

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Lindeparklaan 6 Oisterwijk, het verruimen van de functie van het bestaande pand
 • Molenstraat 1 Oisterwijk, het wijzigen van de bestemming
 • Kerkstraat 57 Oisterwijk, het realiseren van 24 woonunits
 • hoek Schoolstraat en Janus Rooijakkersstraat Moergestel, het bouwen van 8 woningen blok B en C
 • Torenpad Moergestel, het bouwen van 6 woningen blok A
 • Driehuizerweg 6 Moergestel, het wijzigen van de inrichting
 • Dokter Schaepmanplein 11 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning
 • Langvennen-Oost 80 Oisterwijk, het kappen van een zieke/dode notenboom
 • Gasthuisstraat 20 Oisterwijk, het kappen van een spar en 3 coniferen
 • Joannes Lenartzstraat 15 Oisterwijk, het plaatsen van een carport
 • Spoorlaan 82 C Oisterwijk, het aanpassen van de trap van een cultuurcentrum
 • Fabriekspad 1 Oisterwijk, het plaatsen van containers en bouwmaterialen
 • Burgemeester Canterslaan 87 Oisterwijk, het bereiden van maaltijden en het organiseren van kookworkshops
 • De Hoefkens 35 Moergestel, het plaatsen van een overkapping

 

Verleend

 • Laan van KVL 36 t/m 154 Oisterwijk, het bouwen van 60 huurappartementen in vier bouwblokken
 • Burgemeester Van Beckhovenstraat 4 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis
 • Broekzijde 12 A Moergestel, het plaatsen van een pergola
 • Dorpsstraat 41-43 Oisterwijk, het plaatsen van dakkapellen en het wijzigen van de entree van het winkel/woonhuis

 

Bestemmingsplannen

 • Voorontwerpbestemmingsplan Sportpark Den Donk e.o.

 

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Bierbaronnen BV, voor een drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan Lindeplein 11 Oisterwijk

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 16 juni: wegens de avondwandelvierdaagse is De Terburghtweg in Oisterwijk afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers
 • 18 juni: wegens een ATB cross is de Zandstraat in Moergestel afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers

 


Donderdag 15 juni Beeldvormingsbijeenkomst voorontwerp
Bestemmingsplan sportpark Den Donk 19.30 uur
Donderdag 22 juni Commissieavond
Algemene Zaken 19.30 uur
Inwoners Zaken 20.00 uur
Ruimtelijke Zaken 20.00 uur
Donderdag 29 juni Raadsvergadering over de jaarstukken van 5
Gemeenschappelijke regelingen 20.00 uur
Donderdag 6 juli Raadsvergadering 20.00 uur


Regiovervoer Midden-Brabant op 1 juni van start


Inwoners kunnen vanaf 1 juni naar hun bestemming in de regio rijden met Regiovervoer Midden-Brabant. Dat is de nieuwe naam voor Regiotaxi Midden-Brabant.

 

Achter deze nieuwe naam zit een nieuwe organisatie, die zorgt voor comfortabel, voordelig, veilig én efficiënt vervoer in de regio. Voor de huidige reizigers van de regiotaxi blijft veel hetzelfde, maar er zijn ook belangrijke veranderingen.

Veranderingen

Zo krijgen de passagiers te maken met nieuwe taxibedrijven en met andere chauffeurs en voertuigen. Ook betalen ze voortaan per kilometer en niet meer per zone. De huidige pashouders van de regiotaxi hebben vorige week een nieuwe vervoerspas ontvangen voor Regiovervoer Midden-Brabant. Ook kregen ze een nieuwsbrief met de belangrijkste veranderingen vanaf 1 juni.

 

Geen brief ontvangen

Pashouders van de regiotaxi die geen brief hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met Regiovervoer Midden-Brabant. Het telefoonnummer is 0900 – 77 55 862. E-mail: klantenservice@regiovervoermiddenbrabant.nl. Net als bij de regiotaxi blijft het ook mogelijk om zonder pas te reizen.

 

Bravo

Regiovervoer Midden-Brabant gaat rijden onder de vlag van Bravo: Brabant vervoert ons. In deze regio rijden alle streek-, stads- en buurtbussen al onder Bravo. Vanaf 28 augustus sluit ook het leerlingenvervoer in de regio hierop aan. Zo kan iedereen in Midden-Brabant met Bravo gaan en staan waar hij wil.


Kunst nieuwe voetgangerstunnel: wat is uw favoriet?

 

Het station van Oisterwijk wordt vernieuwd. In de herfstvakantie van 2017 wordt een voetgangerstunnel onder het spoor doorgeschoven. Hierin komt een kunstwerk waarmee we de (thuis)komende en vertrekkende reiziger de bijzondere kwaliteiten van onze gemeente willen laten ervaren.

 

Het kunstwerk komt op 1 wand in de nieuwe voetgangerstunnel. 3 kunstenaars maken hiervoor een schetsontwerp. Een onafhankelijke professionele kunstadviescommissie brengt uiteindelijk een advies uit aan het college over de keuze voor het kunstwerk. We vinden het belangrijk dat de mening van onze inwoners ook in dat advies meegenomen wordt. Daarom organiseert de gemeente Oisterwijk een presentatieavond voor de schetsontwerpen.

 

Presentatieavond dinsdag 20 juni 19.30 uur

Op dinsdag 20 juni om 19.30 uur bent u van harte welkom in het raadhuis, de Lind 56 in Oisterwijk. De 3 kunstenaars presenteren hun schetsontwerp aan u en lichten dat toe. Na iedere presentatie kunt u vragen stellen aan de betreffende kunstenaar. Over smaak valt niet te twisten, maar we zijn wel benieuwd naar welk kunstwerk u het mooiste vindt! Aan het einde van de avond vragen we u dan ook uw voorkeur aan te geven. Wij verwachten dat de avond rond 21.30 uur is afgelopen. Wij hopen u te zien op 20 juni!


Grip op uw geld

 

Aan het einde van maand altijd een beetje geld tekort? Of stapelen de rekeningen zich steeds verder op? Krijg grip op uw geld! Via de website oisterwijk.startpuntgeldzaken.nl leert u geld besparen en zelfs overhouden.

 

Oisterwijk.startpuntgeldzaken.nl bestaat uit 3 geldplannen:

 • Kom uit de geldzorgen! – Bij financiële zorgen of problemen
 • Beter rondkomen – Als u af en toe tekort komt
 • Sparen, aflossen of beleggen – Wanneer u geld over heeft

 

Met het geldplan ‘Beter rondkomen’ wordt gemiddeld €170,- per maand bespaard. Deelname is anoniem.

 

Startpunt Geldzaken is een initiatief van onder andere het Nibud en Vereniging Eigen Huis. De gemeente Oisterwijk vind het voorkomen van geldproblemen belangrijk. Daarom staan er op de website www.oisterwijk.nl op verschillende plaatsen links naar Oisterwijk.startpuntgeldzaken.nl.


Bestemmingsplan Sportpark Den Donk e.o.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan Sportpark Den Donk e.o. ligt van 16 juni tot en met 13 juli 2017 ter inzage.

 

Bestemmingsplan Sportpark Den Donk e.o.

De planologische situatie voor het sportpark Den Donk en de directe omgeving wordt opnieuw vastgesteld. Het huidige bestemmingsplan Sportpark Den Donk dateert uit 2006 en moet worden geactualiseerd. Daarnaast zijn er in en rond het gebied een aantal nieuwe ontwikkelingen die op basis van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk zijn. Het gaat onder andere om:

 • de bouw van een nieuw zwembad en sporthal, ter vervanging van de sport- accommodatie de Leye
 • een nieuw scoutinggebouw met buitenruimte
 • nieuwe parkeerplaatsen bij ’t Seuverick
 • de landschappelijke inpassing en waterberging die voor de nieuwe ontwikkelingen nodig zijn

 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van vrijdag 16 juni tot en met donderdag 13 juli 2017 ter inzage. Meer informatie hierover vindt u vanaf 16 juni op www.oisterwijk.nl.

 

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 28 juni organiseren we een inloopbijeenkomst over het  voorontwerpbestemmingsplan Sportpark Den Donk e.o. Tijdens de bijeenkomst horen we graag uw reactie op het plan. Ook kunnen we uw vragen beantwoorden.

 

Inloopbijeenkomst

 • Woensdag 28 juni 2017, 19.00 tot 21.00 uur
 • Raadhuis, De Lind 56, Oisterwijk.

 

Er is geen centrale presentatie, u kunt gewoon binnenlopen.