Gemeenteberichten 14 oktober 2021

Onderwerpen college

 • Ontwerpbestemmingsplan Haarendijk 36
 • Benoeming monumentencommissie
 • Beantwoording schriftelijke vragen D66
 • Principeverzoek voor zonnevelden bij de mestverwerkingsinstallatie aan de Servennenstraat 6 in Moergestel
 • Inkoopstrategie segment 4 en selectiedocument Jeugdhulp

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Van Rijckevorsellaan 5 Moergestel, het realiseren van een entreepoort
 • Oirschotseweg 73 Moergestel, het afwijken van het bestemmingsplan voor zaalverhuur aan derden
 • Kerkstraat 92 Oisterwijk, het verbouwen van een woning
 • Kerkstraat 88 Oisterwijk, het slopen van bijgebouwen
 • Gasthuisstraat 6 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • De Roozendries 9 Moergestel, het bouwen van een woonhuis
 • De Doesen 1 A Moergestel, het bouwen van een recreatiewoning met berging
 • Burgemeester Suyslaan 21 Oisterwijk, het plaatsen van een tijdelijke woonunit in de tuin
 • Nassaulaan 14 Oisterwijk, het vergroten van de bestaande dakkapel en het veranderen van de voorgevel
 • Pannenschuurlaan 211 Oisterwijk, het plaatsen van verwijsborden

Verleend

 • Heuvelstraat 31 A Moergestel, het kappen van een lindeboom
 • tussen Rosepdreef nr 17 en Fransebaan Oisterwijk, het kappen van een acacia
 • Roonsestraat 24a Haaren, het bouwen van een vervangende nieuwe 2e bedrijfswoning
 • Rosepdreef thv nr. 18 Oisterwijk, het kappen van 2 zomereiken
 • Oisterwijkseweg 75 Moergestel, het intern verbouwen van een woonhuis

Ontwerpbeschikking

 • Molenakkerstraat 12 Moergestel, op verzoek intrekken vigerende omgevingsvergunning uitgebreide procedure (OMWB zaaknr. 2021-039917)

Verlengd

 • Groenstraat 2 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Molenakkerstraat 15 Moergestel, het bouwen van een loods
 • Secretaris Van Den Hoevelstraat 1 Oisterwijk, het bouwen van een aanbouw en carport
 • Wolvensteeg 32 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis en het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant
 • Haarendijk 31 Haaren, het aanpassen van het uiterlijk van de woning
 • De Roozendries 11 Moergestel, het bouwen van een seniorenwoning
 • Kloosterdreef 3 Moergestel, het bouwen van een serre
 • Wildemanstraat 40 Oisterwijk, het verwijderen en plaatsen van een nieuwe dakkapel aan de achterzijde van de woning

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Kookpunt Oisterwijk Vof voor een Alcoholwetvergunning voor het horecabedrijf Kookpunt Oisterwijk Vof aan de Schijfstraat 8 in Oisterwijk
 • Stichting Wielerronde Moergestel, voor het organiseren van GP Destil op 16 en 17 oktober op het Streekpark Klein Oisterwijk aan de Oirschotsebaan 6 in Oisterwijk

Melding

 • Door Stichting Contour de Twern voor het organiseren van een garagesale in de wijk Pannenschuur in Oisterwijk op 16 oktober

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Kom Moergestel, partiële herziening Postelstraat 15, gemeente Oisterwijk
 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Gebruik woningen en drinkwaterbeschermingsgebied’, gemeente Oisterwijk
 • Bestemmingsplan Haarendijk 36

Milieu

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Beneluxstraat 9 te Oisterwijk, voor het veranderen van een opslaglocatie van een productiebedrijf

Ter inzage

De melding ligt vanaf 15 oktober 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Wilt u de melding in komen zien, maak dan een afspraak via (013) 529 13 11.

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Vanwege een herdenking van de bevrijding bij het monument van Generaal C.M. Barber in Moergestel zijn de Raadhuisstraat en de Oirschotseweg in Moergestel op 24 oktober dicht voor al het verkeer behalve voetgangers. Er is een omleiding.

Geheimhouding persoonsgegevens

Zonder jouw schriftelijke toestemming geven wij je adres niet aan particulieren of commerciële instellingen door. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen je gegevens wél opvragen. Wil je niet dat zij je adres krijgen? Vraag ons om geheimhouding.

Aanvragen geheimhouding kan op 2 manieren:

 • Online met DigiD via oisterwijk.nl/verhuizen
 • Met het formulier ‘Geheimhouding persoonsgegevens. Te downloaden op oisterwijk.nl/verhuizen. Stuur het ingevulde formulier naar ons op of geef het af op het gemeentekantoor. De Lind 44, 5061 HX Oisterwijk

Het verzoek om geheimhouding geldt alleen voor onze gemeente. Wil je ook niet dat een vorige woongemeente gegevens verstrekt? Doe dan ook een verzoek om geheimhouding bij die gemeente.

Instellingen die wettelijke taken uitvoeren (bijvoorbeeld de Belastingdienst), hebben altijd toegang houden tot jouw adres- en persoonsgegevens.

18-22 oktober: Gemullehoekenweg deels dicht

Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 oktober is de Gemullehoekenweg vanaf huisnummer 125 dicht voor doorgaand verkeer. Dit omdat we bij de brug over de Achterste Stroom een nieuw riool aanleggen voor de planontwikkeling Bosrand. Voor plaatselijk verkeer is er een omleiding.

Het middelpunt van de aandacht!

Sinds de gemeentelijke herindeling is het geografisch middelpunt van de gemeente verschoven. Het nieuwe middelpunt ligt aan de Bosweg in Oisterwijk, vlakbij Venkraai. Burgemeester Hans Janssen was zondag 3 oktober aanwezig om het nieuwe informatiebord te onthullen. HaarenEEN kwam met het initiatief om een nieuw informatiebord te plaatsen, dit werd enthousiast opgepikt en zodoende werd de onthulling ingepland. Het weer mocht dan niet meezitten maar de complimenten zijn er voor HaarenEEN voor het nemen van het intiatief.

Papieren vaccinatiebewijs nodig? De bibliotheek helpt

Heb je een papieren vaccinatiebewijs nodig en weet je niet hoe je daaraan moet komen? Ga dan naar het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van de bibliotheek.

Bij het informatiepunt kun je terecht met vragen over websites van de overheid en de CoronaCheck-app. En dus ook hulp bij het krijgen van een papieren vaccinatiebewijs of het vaccinatiebewijs op je telefoon of tablet zetten.

Kom je er niet uit op de website van de Belastingdienst? Of lukt het niet om een aanvraag te doen bij DUO of UWV? De bibliotheek helpt je op weg. In Oisterwijk kun je terecht op maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. In Moergestel van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Rectificatie: wij plaatsen laadpalen in onze gemeente

Op de gemeentepagina’s van 30 september plaatsten wij een bericht over laadpalen in onze gemeente. De komende tijd plaatsen we 32 laadpalen. Het gaat hier niet om aanvragen van inwoners, we plaatsen deze laadpalen uit onszelf. Over het plaatsen is al een besluit genomen, bezwaar maken kan dus niet. Dit stond verkeerd in het bericht. Kijk voor meer informatie over laadpalen of het aanvragen van een laadpaal op www.oisterwijk.nl/laadpaal.

Veteranendag Hart van Brabant 30 oktober

In samenwerking met de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Goirle, Loon op Zand, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk organiseert de Stichting Veteranen Hart van Brabant op 30 oktober de veteranendag Hart van Brabant.

Deze regionale veteranendag is een dag waarop de deelnemende gemeenten hun erkenning, waardering en dank uitspreken voor de inzet van veteranen voor vrede en veiligheid waar dan ook ter wereld.

Programma

Om een grote toestroom van bezoekers te voorkomen, is er dit jaar geen buitenprogramma. Het Stadhuis van Tilburg is dit jaar de locatie voor het besloten programma voor veteranen. Naast een gezellig weerzien van vrienden en bekenden, heeft de Stichting Veteranen Hart van Brabant zich ook dit jaar weer ingezet voor een mooi programma. De veteranen worden vanaf 13.00 uur ontvangen in het Stadhuis van Tilburg, waar om 13.45 uur het programma start.

Uitnodiging

Inmiddels hebben alle veteranen uit de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Goirle, Loon op Zand, Hilvarenbeek, Dongen en Oisterwijk, een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Veteranen die (om welke reden dan ook) geen uitnodiging ontvangen hebben, zijn uiteraard ook van harte welkom. Zij melden zich aan door te mailen naar kabinet@tilburg.nl.

Wij plaatsen weer bladkorven

Het eerste blad is al gevallen. Daarom plaatsen wij vanaf 18 oktober weer bladkorven binnen de bebouwde kom. De bladkorven komen op plekken waar veel bladoverlast is.

De locaties zijn bepaald aan de hand van de resultaten van vorig jaar. In het centrum van Oisterwijk en in de bossen komen geen bladkorven. De bladkorven legen we regelmatig. Uiterlijk eind december halen we de bladkorven weer weg.

Wat mag in een bladkorf

In de bladkorven mogen alleen bladeren, dit mag ook blad uit jouw tuin zijn. Ander tuinafval zoals hout, takken of houtachtige planten mag niet in de korven. Ook groenafval van bedrijven en hoveniers mag niet in de korven.

Blad buiten de bladkorf

Hoopjes blad die buiten de bladkorf liggen, halen we niet apart op. Je hoeft hier ook geen melding van te maken. We ruimen deze hoopjes op tijdens de normale schoonmaakrondes in de straat. Geen bladkorf in de buurt? Je mag bladafval ook in de groencontainer doen.

Verzamelplaats blad

In de wijken zijn ook tijdelijke verzamelplaatsen van blad. Hier verzamelen we tijdelijk blad, om het vervolgens in 1 keer weg te brengen. Dit betekent dat er soms wel een aantal dagen veel blad in jouw wijk ligt. Dit kan wat overlast geven. We proberen het blad voor het weekend weg te halen.

De verzamelplaatsen zijn:

 • Willem de Zwijgerlaan in parkeervakken
 • Langvennen-Noord op skatebaan
 • Verwielstraat in parkeervakken
 • Mulderstaat in parkeervakken
 • Brouwerstraat in parkeervakken (reserve)
 • Vennenlaan parkeerterrein Taxandria
 • Dommel in parkeervakken
 • Stokeind te Moergestel
 • Molenstraat te Moergestel, parkeerterrein Audacia