Gemeenteberichten 13 oktober 2016

Donderdag 13 oktober Agendacommissie 18.00
Beeldvormingsavond Rekenkamerrapport
Risicomanagement en risicobeheersing 19.00
Beeldvormingsavond Stand van zaken
transformatie sociaal domein 19.00
Donderdag 20 oktober Gecombineerde commissievergadering 19.30
Begroting 2017
Donderdag 10 november Raadsvergadering begroting 2017 20.00

Officiële bekendmakingen van de gemeente Oisterwijk binnenkort online

Vanaf november zijn de officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Oisterwijk online te bekijken.

De gemeente meldt met een officiële bekendmaking welke aanvragen zijn gedaan voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een evenementenvergunning en vervolgens welk besluit daarover genomen is. Ook wordt gemeld welke verkeersbesluiten zij wil nemen of welke bestemmingsplannen gemaakt of gewijzigd worden. De publicaties zijn te vinden in het digitale gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Wie volledig op de hoogte wil zijn en blijven, kan zich aanmelden voor de e-mailservice.

E-mailservice voor berichten op maat
Wilt u op de hoogte blijven van alle officiële bekendmakingen van de gemeente Oisterwijk? Meld u dan nu aan voor de handige e-mailservice op zoek.overheid.nl. U kunt zelf aangeven welke berichten u wilt ontvangen en hoe vaak. Ook kunt u het gebied bepalen waarover u berichten wilt ontvangen. Als u dat heeft ingevuld, ontvangt u een e-mail met de vraag om uw aanmelding te bevestigen. Vanaf dat moment ontvangt u de gewenste berichten in uw mailbox. U kunt zich voor de e-mailservice afmelden wanneer u dat wilt.

Nieuwsklok
De bekendmakingen worden ook nog steeds in de Nieuwsklok gepubliceerd, maar het gaat dan om een korte samenvatting van de officiële bekendmakingen. De volledige teksten van de rechtsgeldige publicaties zijn te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u voortaan ook de mogelijkheden voor bijvoorbeeld de bezwaar- en beroepsprocedure.


Maatschappelijk Inloopspreekuur voor iedereen
Heeft u vragen over uw administratie, energiebesparing, medicijngebruik, mentorhulp, mentorschap, bewindvoering, opvoeden, hulp bij uw beperking of dat van uw kind, geestelijke nood? Of over activiteiten in de wijk of vragen aan gemeente of politie? Loop dan eens binnen tijdens het Maatschappelijk inloopspreekuur.
De spreekuren zijn op meerdere locaties in Oisterwijk. Op iedere 1e maandag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur in basisschool De Tovervogel, Terburghtweg 1a. Of iedere 3e donderdag van de maand (tijdens de weekmarkt) van 14.00 tot 15.00 uur in de spreekkamers beneden en boven Boots Apotheek, Burgemeester Verwielstraat 10.
Gratis
Het spreekuur is altijd gratis. Heeft u vragen? Kom langs of neem vrijblijvend contact op met Mentorhulp Oisterwijk via mentorhulpoisterwijk@outlook.com of (06) 479 338 72 / (06) 517 66 018.


Herdenking bevrijding Oisterwijk en Moergestel

Op zaterdag 22 oktober worden gesneuvelde soldaten op de begraafplaats van de St. Petruskerk herdacht. In Moergestel is de herdenking van de bevrijding op zondag 23 oktober.

Oisterwijk is op 26 oktober 1944 bevrijd. 15 jonge Schotse soldaten zijn bij de bevrijding van Oisterwijk gesneuveld en liggen in Oisterwijk begraven. Op zaterdag 22 oktober om 14.00 uur worden zij tijdens een korte plechtigheid bij naam genoemd op de begraafplaats van de St. Petruskerk aan de Van Kemenadelaan in Oisterwijk. De werkgroep Oorlogsgraven en Bevrijding nodigt iedereen van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Bel voor meer informatie naar Kees Welmers (013) 528 83 52.
Herdenking Moergestel
In Moergestel is de herdenking van de bevrijding op zondag 23 oktober. Om 13.00 uur start de herdenkingsdienst in de kerk Sint Jans Onthoofding aan het St. Jansplein in Moergestel. Om ongeveer 13.45 uur gaan de aanwezigen vanuit de kerk naar het monument van Generaal C.M. Barber. Daar is onder andere de kranslegging. Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de herdenking.


Gezocht: energieambassadeurs voor Oisterwijk
Woon je in Moergestel, Heukelom of Oisterwijk en wil jij jouw energierekening verlagen? Wil jij jouw buurt helpen het energieverbruik te verminderen? Wil je weten hoe je op een simpele manier samen kosten bespaart? Meld je dan aan als Energie straatambassadeur voor de Hart van Brabant alliantie.
Het project Energie straatambassadeurs is een van de energiebesparende projecten van de Hart van Brabant alliantie. Binnen dit project ga je als ambassadeur in jouw wijk aan de slag om samen met buurtbewoners te kijken hoe je energie bespaart door bijvoorbeeld isolatie, HR++ glas, zonnepanelen of ledverlichting.

Aanmelden
In Oisterwijk zoekt de gemeente samen met Duurzame energie Coöperatie Oisterwijk (DEC) ambassadeurs. De alliantie is een samenwerking tussen 9 gemeenten rondom Tilburg, 12 duurzame energiecoöperaties, Buurkracht comités en andere belanghebbende organisaties in Midden-Brabant. Iets voor jou? Neem dan contact op met Marjo van Gennip van DEC-Oisterwijk: mail info@DEC-Oisterwijk.nl of bel (06) 533 27 691.

Gratis training
Als je meedoet, krijg je in ieder geval een gratis op maat gemaakte training. Tijdens de training leer alles over energiebesparende mogelijkheden en duurzame energieopwekking. Maar ook hoe je dit samen met jouw buren kunt oppakken. De training start in november 2016.
In heel Nederland
Overal in Nederland zijn vrijwilligers actief als energieambassadeur (ook wel klimaatambassadeurs of milieucoaches genoemd). Samen met buurtbewoners proberen zij actief energiebesparende maatregelen uit te voeren en energiezuinig gedrag te promoten. En met succes. Een kleinschalige aanpak als deze levert al snel 10 tot 20% energiebesparing op.


Gemeente plaatst weer bladkorven

Van 17 tot en met 21 oktober plaatst de gemeente 96 bladkorven binnen de bebouwde kom.

De bladkorven worden neergezet in straten waar veel bladoverlast is. In het centrum van Oisterwijk en in de bossen komen geen bladkorven. De locaties zijn bepaald aan de hand van de resultaten van vorig jaar. De bladkorven worden regelmatig geleegd. Uiterlijk eind december worden de bladkorven weer weggehaald.

Wat mag er in een bladkorf
De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren. Tuinafval in de vorm van hout of houtachtige planten en groenafval van bedrijven, mogen niet in de bladkorven. Dit valt onder illegaal storten.

Blad buiten de bladkorf
Hoopjes blad die buiten de bladkorf liggen, haalt de gemeente niet apart op. Blad buiten de bladkorven ruimt de gemeente op tijdens de normale schoonmaakrondes in de straat. Geen bladkorf in de buurt? U mag bladafval ook in uw groencontainer doen.

Stortplaatsen
Net als eerdere jaren zijn er ook tijdelijke bladdepots in de wijken. Het gebruik van deze stortplaatsen verkort de rijtijden van de veegmachines, waardoor deze efficiënter ingezet worden. Dit betekent dat er soms een aantal dagen een hoop blad ligt in de wijk. Dat kan tijdelijk wat overlast geven. In principe wordt het blad voor het weekend opgeruimd.

De stortplaatsen zijn:
• Willem de Zwijgerlaan in parkeervakken
• Gebr. Schutstraat in parkeervakken
• Burg. Verwielstraat in parkeervakken
• Mulderstaat in parkeervakken
• Brouwerstraat in parkeervakken (reserve)
• Vennenlaan parkeerterrein Taxandria
• Stokeind te Moergestel
• Molenstraat Moergestel parkeerterrein Audacia


Alcohol en drugs verboden in de openbare ruimte

Rondom het centrum van Oisterwijk geldt al enkele jaren een verbod op het gebruik van alcohol en drugs (genotsmiddelen) in de openbare ruimte.

Ook buiten het centrum en in de natuurgebieden in Oisterwijk wordt overlast ervaren van alcohol en drugsgebruik. Met het instellen van een ‘genotsmiddelenverbod’ in de omgeving van de Scheibaan, het gebied ten oosten van de Gemullehoekenweg en het gebied rondom de Achterste Stroom, kan daar nu tegen worden opgetreden.

Onveilig gevoel
De overlast bestaat uit achtergelaten flessen en blikjes in de natuur en op straat. Behalve dit zwerfafval geven ook groepjes drinkende mensen op straat en in de bossen een onveilig gevoel. Met het nieuwe genotsmiddelenverbod kan de politie nu ook slagvaardig optreden tegen het doorgeven van alcohol aan minderjarigen. Deze minderjarigen kunnen vanwege hun leeftijd worden beboet. De jongeren van 18 jaar en ouder niet. In de aangewezen gebieden is het nu voor iedereen verboden alcohol en drugs te gebruiken.


Regionale Veteranendag 2016

Op zaterdag 29 oktober organiseert Stichting Veteranen Hart van Brabant de Regionale Veteranendag. Voor de veteranen uit de gemeenten Tilburg, Goirle, Oisterwijk, Loon op Zand, Hilvarenbeek en Gilze en Rijen is het gemeentehuis in Kaatsheuvel het middelpunt van het evenement. De (oud-)strijders hebben inmiddels een uitnodiging van hun burgemeesters ontvangen.

Tijdens het besloten programma bedanken de deelnemende gemeenten de veteranen voor hun inzet voor vrede en veiligheid waar dan ook ter wereld. De ontvangst met koffie is vanaf 13.00 uur in het gemeentehuis te Kaatsheuvel. Om 14.00 uur gaat een bijzonder programma van start. Na het officiële gedeelte is er tot 17.30 uur de gelegenheid om bij te praten met oud-strijdmakkers en andere bekenden.

Openbaar programma
Rond het gemeentehuis aan het Anton Pieckplein te Kaatsheuvel, is van 10.00 uur tot 17.00 uur een openbaar en gratis toegankelijk evenement. Er zijn verschillende soorten bijzonder defensiematerieel te zien, zoals voertuigen uit de Korea en UNIFIL-periode. Daarnaast is er voor kinderen de mogelijkheid om mee te doen aan activiteiten. Ook is de ‘Bartje Compagnie’, een reënactmentgroep (nadoen van veldslagen) van het 13e Infanteriebataljon Luchtmobiel aanwezig en de Vereniging MARS.

Aanmelden
Alle veteranen uit de gemeenten Tilburg, Goirle, Oisterwijk, Loon op Zand, Hilvarenbeek en Gilze en Rijen kunnen meedoen aan het besloten programma. De veteranen die ingeschreven staan bij het Veteraneninstituut in Doorn, hebben hiervoor van hun burgemeester een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Bent u een veteraan uit de regio, maar heeft u geen uitnodiging ontvangen? Dan kunt u zich alsnog per mail aanmelden via veteranendag@veteranenhartvanbrabant.nl onder vermelding van ‘aanmelding RVD 2016’.

Meer weten
Meer informatie vindt u op www.veteranenhartvanbrabant.nl


Aanwijzingsbesluit genotmiddelenverbod omgeving Scheibaan/gebied ten oosten van de Gemullehoekenweg en Achterste Stroom

Het college heeft besloten om het gebied waar een genotmiddelenverbod geldt uit te breiden. In deze gebieden is het verboden om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Het betreft de volgende twee gebieden:
1. Het gebied omsloten door de volgende straten en wateren inclusief de hierna genoemde straten: Joannes Lenartzstraat, De Lind, Gemmullehoekenweg, Rosepdreef, Scheibaan, Duinenweg, Burgemeester van de Oeverweg, Posthoornseweg, Schaapskooiweg, de Essche Stroom, de Voorste Stroom, Kuiperstraat, Nicolaas van Eschstraat, Joannes Lenartzstraat. Dit gebied wordt aangeduid als ‘Omgeving Scheibaan/gebied ten oosten van de Gemullehoekenweg’.
2. Het gebied omsloten door de volgende straten inclusief de hierna genoemde straten Wierdsmalaan, Bosweg, Heisteeg, Gemullehoekenweg, Johanna van Brabantlaan, Visserslaan, Wolvensteeg, Merodelaan, Wierdsmalaan. Dit gebied wordt aangeduid als ‘Omgeving Achterste Stroom’.

Ter inzage
Dit besluit ligt ter inzage vanaf 14 oktober voor de duur van 6 weken. U kunt dit besluit inzien op het gemeentekantoor aan De Lind 44 te Oisterwijk.

Rechtsmiddelen
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar indienen bij het college. U kunt uw bezwaar sturen naar postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de publicatie van dit besluit (14 oktober 2016). Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het bezwaarschrift bevat ten minste:

– de datum, uw naam, adres, en handtekening
– een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift gericht is (datum en kenmerk van deze brief)
– de reden waarom u bezwaar maakt

Het maken van bezwaar heeft geen opschortende werking. Is het toch belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u, naast het bezwaarschrift, om een voorlopige voorziening vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, locatie Breda, Postbus 90006, 4800 PA Breda

Informatie
Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen Susan Bijsterveld via telefoonnummer (013) 529 13 11.


Besluitenlijst college

In de vergadering van dinsdag 4 oktober 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen:

Uitbreiding gebied voor het genotmiddelenverbod
Het college heeft besloten om vanwege de uitbreiding van het gebied voor het genotmiddelenverbod een aanwijzingsbesluit vast te stellen.

Begroting 2017
Het college heeft ingestemd met de conceptbegroting 2017 en legt die voor aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Belastingverordening voor vaststelling door de Raad op 10 november 2016
Het college heeft de belastingverordeningen 2016 opgesteld die aan de Raad tot vaststelling worden voorgelegd. De financiële consequenties zijn reeds opgenomen en vastgelegd in de ‘Begroting 2017’.

Voorstel tot het afwijzen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade
Het college heeft besloten tot het afwijzen van een aanvraag van de eigenaar van een woning aan de Raadhuisstraat in Moergestel om tegemoetkoming in planschade, welke aanvraag is ingediend naar aanleiding van de Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een stand alone geldkiosk op de locatie aan de Raadhuisstraat 9a te Moergestel.

Vaststellen nieuwe boswetgrenzen
Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met het ontwerpbesluit tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom voor de toepassing van de Boswet en in procedure te brengen.

Aanvraag omgevingsvergunning bouw 9 woningen project Roozendries (SV)
Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning voor de bouw van 9 woningen in het project Roozendries in Moergestel te verlenen.


Besluitenlijst raad

Op 29 september heeft de gemeenteraad de definitieve jaarrekening 2015 vastgesteld.
In de raadsvergadering van 6 oktober heeft de gemeenteraad twee verordeningen vastgesteld:
• de Verordening elektronische kennisgeving gemeente Oisterwijk 2016;
• de verordening tot intrekking van de Parkeerfondsverordening gemeente Oisterwijk 2010.
Verder zijn middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het plan voor de kop van de Lind en is de bestuursrapportage 2016 vastgesteld.

Na bespreking heeft de gemeenteraad besloten het college geen wensen en bedenkingen mee te geven voor de overeenkomst Gebiedsontwikkeling Koninklijke Verenigde Leder (KVL) te Oisterwijk fase 2 t/m 4. Verder heeft de raad ingestemd met
• het voorstel tot realisatie van een vrij liggend fietspad langs de Heizenschedijk en het maken van een verdiepingsslag in het plan voor een fietspad langs de Broekzijde;
• de kadernota armoedebeleid 2017-2018 “Samen op weg naar een duurzame aanpak van armoede” en met het gelijkstellen van de inkomensgrenzen voor alle minimaregelingen op 120% van de geldende bijstandsnorm per 1 januari 2017;
• de herijkte woonvisie 2011-2021;
• het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Tobroco;
• de startnotitie uitbreiding parkeerplaatsen bij bedrijventerrein ’t Seuverick;
• het gunnen van accountantsdiensten in de gemeente Oisterwijk voor het dienstjaar 2016.

De raad heeft drie moties aangenomen. Met de motie over parkeren in het centrum wordt het college opgeroepen per direct in gesprek te gaan met de bewoners uit de meest belaste straten uit het Parkeerplan Centrum en samen met hen te komen tot een bevredigende oplossing.
De motie over scouting roept het college op om het ruimtelijke plan voor de scouting los te koppelen van het volledige plan voor Den Donk zodat de plannen voor huisvesting van de scouting snel in procedure gebracht kunnen worden.
Met de motie over toegankelijkheid van het centrum wordt het college opgeroepen te zorgen voor een structurele aanpak van de problemen bij de toegankelijkheid van het centrum in Oisterwijk.


Vergunningen/ontheffingen evenementen en horeca

De burgemeester heeft een vergunning/ontheffing verleend aan:
• Seasons Holding, voor een drank- en horecavergunning aan de Dorpsstraat 39 Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager 29-09-2016;
• De Sluis Catering, voor een drank- en horecavergunning voor Strandpaviljoen Staalbergven aan de Vennelaan 8 Oisterwijk. Verzonden aan aanvrager 29-09-2016.

Bezwaar
Als belanghebbende kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan de burgemeester van de gemeente Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• De Hoefkens 32 Moergestel, het kappen van 2 bomen. Dossiernummer 2016-0698, ingediend op 02-10-2016 (Activiteit; Kappen);
• Meester Van Sonstraat 17 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0699, ingediend op 01-10-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Jan Brunnekreefstraat 1 Oisterwijk, het rooien van 3 coniferen. Dossiernummer 2016-0701, ingediend op 30-09-2016 (Activiteit; Kappen);
• Rietstraat 13 Oisterwijk, het kappen van 2 berken. Dossiernummer 2016-0703, ingediend op 30-09-2016 (Activiteit; Kappen);
• Servennenstraat 6 Moergestel, het bouwen van een loods en het aanleggen van een inrit. Dossiernummer 2016-0704, ingediend op 29-09-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Past. v.d. Boogaardstraat ong. Moergestel, het kappen van 4 bomen en 10 struiken. Dossiernummer 2016-0710, ingediend op 05-10-2016 (Activiteit; Kappen);
• Vloeiweg 76 Oisterwijk, het aanpassen van de entree. Dossiernummer 2016-0712, ingediend op 05-10-2016 (Activiteit; Bouwen).

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.
Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen
• Jan Van Eijckstraat 10 Oisterwijk, het vervangen van houten kozijnen. Dossiernummer 2016-0636, verzonden aan aanvrager op 29-09-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Burgemeester Bardoelstraat 27 Moergestel, het plaatsen van een dakkapel. Dossiernummer 2016-0532, verzonden aan aanvrager op 4-10-2016 (Activiteit; Bouwen);
• Oisterwijkseweg 40 Moergestel, Het verbouwen van een gedeelte van de bestaande bedrijfshal. Dossiernummer 2016-0542, verzonden aan aanvrager op 5-10-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• Rietstraat 13 Oisterwijk, het kappen van 2 berken. Dossiernummer 2016-0703, verzonden aan aanvrager op 06-10-2016 (Activiteit; Kappen);
• Wildemanstraat 68 Oisterwijk, het kappen van een berk. Dossiernummer 2016-0693, verzonden aan aanvrager op 06-10-2016 (Activiteit; Kappen);
• De Hoefkens 32 Moergestel, het kappen van 2 bomen. Dossiernummer 2016-0698, verzonden aan aanvrager op 06-10-2016 (Activiteit; Kappen);
• Aan de kop van De Lind tegenover de kiosk Oisterwijk, het verwijderen van de dorpspomp. Dossiernummer 2016-0676, verzonden aan aanvrager op 06-10-2016 (Activiteit; Slopen);
• Heuvelstraat 20 Moergestel, het bouwen van een materieelberging. Dossiernummer 2016-0377, verzonden aan aanvrager op 06-10-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
• De Roozendries 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 en Prinses Margrietstraat 5 en 7 Moergestel, het bouwen van 9 woningen. Dossiernummer 2016-0418, verzonden aan aanvrager op 06-10-2016 (Activiteit; Bouwen).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten
Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
• Sprendlingenpark 17 Oisterwijk, het starten van een kringloopwinkel. Dossiernummer 2016-0641, ingediend op 22-08-2016 (Activiteit; Strijdig gebruik bestemmingsplan).