Gemeenteberichten 13 januari 2022

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Sportlaan A2817 Oisterwijk, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het houden van Intents Festival 2022
 • Oude Hondsbergselaan 9 Oisterwijk, het bouwen van een nieuwe woning
 • Erfbosch 1 Haaren, het transformeren van een bestaand kantoor in 2 zelfstandige woningen
 • De Roozendries 16 Moergestel, het realiseren van een vrijstaand woonhuis
 • Kollenburgsebaan 11 Oisterwijk, het bouwen van een dierenverblijf
 • Jan Brunnekreeftstraat Oisterwijk, het inrichten van een bouwplaats

 Verleend

 • De Lind 39 Oisterwijk, het verlengen van de aanvraag voor het gebruik van de openbare ruimte t.b.v. steiger en bouwhekken
 • De Scheerman Moergestel t.h.v. van het voetbalveldje, het kappen van een dode esdoorn
 • Burgersstraat t.h.v. nr 11 Haaren, het kappen van 2 kastanjebomen
 • Hoevenseweg langs het zandpad Oisterwijk, het kappen van 2 dode berken
 • Gaspeldoornstraat 4 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis en het plaatsen van een zwembad
 • Beukendreef 35 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
 • Tempeliersweg 20 Haaren, het aanpassen van een bestaande dakkapel

Verlengd

 • Spreeuwenburgerweg 2 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Haarendijk 3b Haaren, het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis.

Energie besparen in huis

Wil jij graag energie besparen in huis? Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen? Of door je muren en vloeren te isoleren of door nieuwe kozijnen te plaatsen? Maar weet je niet zo goed waar je moet beginnen? En of je bijvoorbeeld in aanmerking komt voor subsidie? Kijk dan eens op de website www.verbeterjehuis.nl van Milieu Centraal. Op deze website kun je een verbetercheck doen met behulp van een uitgebreide online vragenlijst. Je ziet dan meteen wat je nog kunt verbeteren én welke subsidies er beschikbaar zijn.

Gewijzigde behandeling van ruimtelijke plannen door de inwerkingtreding Omgevingswet

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking  treedt, kennen we geen wijzigings- en bestemmingsplannen meer.

Dan spreken we over 1 omgevingsplan. Dat heeft gevolgen voor jouw aanvraag voor wijzigings- en bestemmingsplanprocedures.

Doe je aanvraag herziening bestemmingsplan vóór 1 februari 2022

Bestemmingsplannen die vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder de huidige wet- en regelgeving. Het voorbereiden en ter inzage leggen van een bestemmingsplan vraagt  de nodige voorbereidingstijd binnen de gemeente. Wil je een aanvraag doen voor herziening van een bestemmingsplan? Dien de conceptaanvraag wijzigings- of bestemmingsplan dan in vóór 1 februari 2022. Er is dan nog voldoende tijd om het bestemmingsplan op basis van het huidige recht ter inzage te leggen en vast te stellen. Daarmee voorkom je dat je het plan moet ‘ombouwen’ tot een wijziging omgevingsplan volgens de Omgevingswet. Plannen die ná 1 juli 2022 ter inzage worden gelegd, moeten opgesteld worden als een wijziging van het omgevingsplan.

Optie aanvraag omgevingsvergunning 

Mocht het niet haalbaar zijn om  je aanvraag vóór 1 februari 2022 in te dienen, dan is het wellicht een optie om een omgevingsvergunning volgens het huidige recht aan te vragen in plaats van een aanvraag herziening bestemmingsplan. Hiervoor geldt namelijk de datum van de aanvraag als peildatum voor het toe te passen recht. Dien je een aanvraag voor 1 juli 2022 in, dan geldt het huidige recht. Aanvragen die binnengekomen zijn na die datum worden behandeld volgens de Omgevingswet. Wil je weten of dit voor jou een optie is? Neem dan contact op met team vergunningen.

Waar moet je aanvraag voor 1 februari 2022 aan voldoen?

De aanvraag bestemmingsplan moet volledig zijn voor 1 februari 2022, dus compleet met alle stukken. De aanvraag moet het volgende bevatten:

 • een schriftelijk verzoek tot wijziging van het geldende bestemmingsplan waarin rekening is gehouden met het collegebesluit tot principemedewerking;
 • een concept wijzigings- of bestemmingsplan bestaande uit:
  • Toelichting van het bestemmingsplan (artikel 3.1.6 Bro);
  • Regels
  • Verbeelding
  • Bijbehorende onderzoeken (alle relevante onderzoek zijn uitgevoerd en bijgevoegd)
 • het verslag van het omgevingsdialoog. Initiatiefnemer moet op tijd, maar uiterlijk voor 1 maart 2022, een omgevingsdialoog houden over het plan zodat deze in de beoordeling van het plan worden kan worden meegenomen.

Inspiratieworkshops voor sportverenigingen

 In samenwerking met NOC*NSF Academie voor sportkader organiseert Natuurlijk Gezond Oisterwijk online inspiratieworkshops voor sportverenigingen.

De workshops zijn erop gericht om meer inzicht te krijgen in het werken met vrijwilligers én hoe je leden bindt aan je vereniging. Deelname is gratis, Natuurlijk Gezond vraagt wel dat je na aanmelding ook echt meedoet.

 Vrijwilligersmanagement

 • Wanneer: dinsdag 11 januari 2022 van 19.30 uur tot 20.30 uur
 • Inhoud: Tijdens deze sessie word je geïnspireerd om met het thema vrijwilligers aan de slag te gaan binnen je vereniging. Vrijwilligers vinden die plezier hebben in ze wat ze doen én ze behouden gaat niet vanzelf. Na de inspiratiesessie heb je meer inzicht in hoe je binnen de verenging omgaat met vrijwilligers, je bent al aan de slag gegaan met echt contact, aansluiten bij drijfveren, de beste persoon op de juiste plek en met waarderen
 • Aanmelden: mail naar Rian Spaan (verenigingsondersteuner) via Rian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl

Ledenbinding

 • Wanneer: donderdag 13 januari 2022 van 19.30 uur tot 20.30 uur
 • Inhoud: Wil je meer leden? Bijvoorbeeld door jongeren te behouden en meer volwassenen erbij? Zie jij dat veel millenials en ouderen niet meer sporten, maar dat best zouden willen? Tijdens deze inspiratiesessie gaan we in op hoe je leden kunt binden aan je club. Na de inspiratiesessie weet je hoe je in co-creatie product-markt-combinaties kunt kiezen en welke activiteiten in welke omstandigheden jouw vereniging gaat organiseren
 • Aanmelden: Mail naar Rian Spaan (verenigingsondersteuner) via Rian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl.

Inspiratieworkshops voor sportverenigingen

 In samenwerking met NOC*NSF Academie voor sportkader organiseert Natuurlijk Gezond Oisterwijk online inspiratieworkshops voor sportverenigingen.

De workshops zijn erop gericht om meer inzicht te krijgen in het werken met vrijwilligers én hoe je leden bindt aan je vereniging. Deelname is gratis, Natuurlijk Gezond vraagt wel dat je na aanmelding ook echt meedoet.

Vrijwilligersmanagement

 • Wanneer: dinsdag 11 januari 2022 van 19.30 uur tot 20.30 uur
 • Inhoud: Tijdens deze sessie word je geïnspireerd om met het thema vrijwilligers aan de slag te gaan binnen je vereniging. Vrijwilligers vinden die plezier hebben in ze wat ze doen én ze behouden gaat niet vanzelf. Na de inspiratiesessie heb je meer inzicht in hoe je binnen de verenging omgaat met vrijwilligers, je bent al aan de slag gegaan met echt contact, aansluiten bij drijfveren, de beste persoon op de juiste plek en met waarderen
 • Aanmelden: mail naar Rian Spaan (verenigingsondersteuner) via Rian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl

Ledenbinding

 • Wanneer: donderdag 13 januari 2022 van 19.30 uur tot 20.30 uur
 • Inhoud: Wil je meer leden? Bijvoorbeeld door jongeren te behouden en meer volwassenen erbij? Zie jij dat veel millenials en ouderen niet meer sporten, maar dat best zouden willen? Tijdens deze inspiratiesessie gaan we in op hoe je leden kunt binden aan je club. Na de inspiratiesessie weet je hoe je in co-creatie product-markt-combinaties kunt kiezen en welke activiteiten in welke omstandigheden jouw vereniging gaat organiseren
 • Aanmelden: Mail naar Rian Spaan (verenigingsondersteuner) via Rian@natuurlijkgezondoisterwijk.nl.

Staat er een fout in de gegevens die de overheid van jou heeft? Meld dit bij het MFO

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties jouw gegevens. Bijvoorbeeld adresgegevens of gegevens die nodig zijn bij het uitgeven van een paspoort of rijbewijs. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een jouw gegevens? Dan moet deze snel worden hersteld. Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) helpt hierbij.

Als de overheid niet de goede gegevens heeft, kan dat problemen geven. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke post die niet aankomt. Of een boete voor een voertuig dat helemaal niet van jou is. Ontdek je een fout dan meld je dit altijd eerst bij de organisatie waar het om gaat zoals de gemeente of het RDW. Lukt die niet of weet je niet zeker bij welke organisatie je de melding moet doen? Ga dan naar het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties. Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens (RvIG)

Het MFO vind je op de websites www.rvig.nl/mfo en www.rijksoverheid.nl. Op www.rvig.nl/mfo staan 3 formulieren: voor inwoners, bedrijven en (semi) overheidsorganisaties. Met deze formulieren doe je online jouw melding.

Stichting Leergeld geeft kinderen duwtje in de rug

Wist je dat 1 op de 12 kinderen leeft in armoede? Om die reden kunnen deze kinderen niet naar zwemles, op schoolreisje of een computer kopen voor school. Voor deze kinderen is er de stichting Leergeld.

Het allerbelangrijkste voor de stichting Leergeld is dat kinderen in onze gemeente niet in een isolement raken. Dat ze de kans krijgen om mee te doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, sport en cultuur.

Rekening betalen
Voor de meeste leeftijdsgenootjes is dat heel normaal, maar voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben is het vaak onmogelijk om zo’n extraatje te bekostigen. Gewoon meedoen betekent voor kinderen dat ze meer eigenwaarde krijgen, dat ze kennis en vaardigheden kunnen opdoen. Daarom betaalt de stichting Leergeld voor deze kinderen de rekening.

Stichting Leergeld heeft in heel Nederland stichtingen die als financieel vangnet werken. Dat gebeurt op een laagdrempelige manier. Via de website www.leergeldoisterwijk.nl kun je meteen een aanvraag doen. Tijdens een huisbezoek kijk je samen wat de mogelijkheden zijn. Een fiets, een computer of het betalen van zwem- of muziekles: er kan veel.

Van je kerstboom af na de feestdagen

Wil jij na de feestdagen niet met jouw kerstboom blijven zitten? Breng de boom naar 1 van de verzamelplaatsen in de gemeente. Jouw boom wordt vanaf daar gratis opgehaald.

Je mag jouw lege kerstboom (dus zonder versiering) van vrijdag 7 januari tot en met maandag 24 januari op een verzamelplaats achterlaten.

 Verzamelplaatsen

 Centrum van Oisterwijk

 • op de parkeerplaats aan de Torenbeemd bij het Torenpad
 • op het parkeerterrein tegenover Spoorlaan 124
 • op het grasveld achter de Leerfabriek

Waterhoef

 • op het gras aan de Terburghtweg tussen de Kempenlandstraat en Graafschap Megenstraat

Oisterwijk-West

 • Icarusplein – Willem de Zwijgerlaan op het gras
 • de hoek van de Meidoornlaan – Kapelaan Huyberslaan op het gras

Pannenschuur

 • Willem van der Aa-park
 • op de hoek Dommel – Langvennen-Zuid op het gras (let op, er zijn 2 verschillende kruisingen)
 • Lavendel op het gras naast het wijkcentrum
 • op het gras bij het hondenuitlaatveld De Schouw en Langvennen-Oost
 • op het gras hoek Kruizemunt – Tuinkers bij het kunstwerk
 • op het trapveldje in de Gerard van der Lindenstraat voor huisnummer 34
 • bij de speeltuin op de hoek met Kerkacker en Zandacker

Schoutenbuurt en omgeving

 • op de hoek van de Jan Peijnenborchstraat – Esschebaan in de berm

Klompven – Eikenven en omgeving

 • op het gras tegenover huisnummer 18 aan het Klompven

De Bunders

 • Wildemanstraat – Biezenstraat op het gras van de middenberm
 • Frans Halsstraat op de hoek met de Durendaeldreef

De Brede Steeg en omgeving

 • op de splitsing Europalaan – Oranjelaan – Emmalaan op het gras

De Scheepersdijk en omgeving

 • Le Sage ten Broekstraat – Scheepersdijk in de parkeervakken tegenover de Levenskerk

Heukelom

 • op de hoek Heukelomseweg – het Heikesspoor in de berm

Moergestel

 • De Scheerman op het gras bij het tijdelijke speelveld
 • Kloosterlaan – Kasteellaan op het gras
 • Hogendriesplein op het gras
 • Mispelbos op het gras

Haaren

 • Groenplein
 • Zwartrijt
 • Leijpad