Gemeenteberichten 13 februari 2020

Onderwerpen college

 • Handreiking Omgevingswetproof maken van beleid en regelgeving
 • Uitspraak rechtbank beroep vergunning Oisterwijksebaan 2
 • Experimenteren met de Omgevingswet, meer ruimte voor detailhandel op bedrijventerrein Sonman
 • Vaststellen van de Handreiking Anders werken Omgevingswet
 • Eenmalige volmacht voor de heffingsambtenaar inzake een cassatieprocedure
 • Sortering en vermarkting plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD)
 • Regionaal Plan van Aanpak Beschermd Wonen
 • Verzamelbesluit beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Oisterwijk 2020
 • Vaststellen mandaatbesluit Beschermd Wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking
 • Vaststellen uittreksels en managementrapportages ENSIA 2019

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Fransebaan 4 Oisterwijk, het kappen van 11 eiken
 • Pannenschuurlaan 42 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Ermelindishof Moergestel, het kappen van 4 lindebomen en het tijdelijk verplanten van 1 linde

Verleend

 • Heusdensebaan 7 Oisterwijk, het intern verbouwen van de receptie
 • In de berm bij Pannenschuurlaan 126 Oisterwijk, het kappen van een els
 • Lage Logtsedijk Oisterwijk, het kappen van 6 eiken en een berk
 • Pastoor van Beugenstraat t.h.v. nr. 38 Oisterwijk, het kappen van een linde
 • In de berm van de Scheibaan Oisterwijk, het kappen van 8 beuken
 • Stationsstraat Oisterwijk ter hoogte van nr. 10, het kappen van een linde
 • Kuiperstraat in het bos Oisterwijk, het kappen van 2 wilgen en een Amerikaanse vogelkers
 • Beukendreef 101 Oisterwijk, het wijzigen van de voorgevel
 • Rosepdreef Sectie G828 Oisterwijk, het kappen van 4 beuken en een den
 • Op een weiland gelegen tegenover Hild 1 Moergestel, het organiseren van een 2-daags carnavalsevenement

Verlengd

 • Waterhoefweg 5 Oisterwijk, het huisvesten van arbeidsmigranten

Stilgelegd

 • Graaf Bernadottelaan 10 A Oisterwijk

Uw Raad

20 februari Raadsplein 19.30 uur
5 maart Raadsvergadering 19.30 uur
Let op: de tijden kunnen veranderen. Actuele informatie over programma, tijden en locaties staan op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl

 

Praat mee op het raadsplein…

Op 20 februari organiseert de raad een raadsplein. Tijdens het raadsplein doen inwoners, organisaties en andere geïnteresseerden gewoon mee. Op de agenda staan de volgende  raadsvoorstellen, waarover de raad in de raadsvergadering van 5 maart een besluit neemt:

 • Verkeersplan Moergestel (let op: deze bijeenkomst is in Den Boogaard, Moergestel)
 • Regionale en lokale nota publieke gezondheid Midden-Brabant 2020-2023 en preventie- en handhavingsplan alcohol 2020-2023
 • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Tuinsieraad D, Laag Heukelomseweg 4
 • Startnotitie huisvesting arbeidsmigranten
 • Bestuursovereenkomst COA
 • Bestemmingsplan Kerkhovensestraat 49, Oisterwijk
 • Ambitiedocument Omgevingwet
 • Rekenkameronderzoek Omgevingswet
 • Kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant

De volgende onderwerpen worden niet besproken tijdens het raadsplein op 20 februari, maar staan wel op de raadsagenda van 5 maart:

 • Bestemmingsplan Torenpad, Oisterwijk
 • Bestemmingsplan Laarakkerweg, 11
 • Subsidieaanvraag NGE-onderzoeken 2019
 • Bestemmingsplan kom Moergestel, partiële herziening Rootven 38 e.o.
 • Geurverordening (vanwege stakende stemmen tijdens de raadsvergadering van 23 januari, wordt er deze vergadering alleen over dit raadsvoorstel gestemd)
 • Wijziging stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen (onder voorbehoud)
 • Toelating nieuw raadslid

Meer informatie

Kijk voor de programma’s, de tijden en locaties op oisterwijk.raadsinformatie.nl

Neem voor meer informatie contact op met de griffie via het mailadres griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 (vraag naar een medewerker van de griffie).

Goed om te weten

Geef jouw mening
Het Burgerpanel Oisterwijk is dé kans om mee te praten over wat er leeft binnen de gemeente. Via e-mail krijg je dan een paar keer per jaar een internetvragenlijst voorgelegd over een actueel onderwerp. Meld je aan via www.oisterwijk.nl/burgerpanel. Iedere inwoner van onze gemeente van 16 jaar of ouder mag meedoen aan het panel. En woon jij in Haaren? Dan mag je ook al meedenken! Meld je snel aan!

Energie besparen?
Wil jij een beetje duurzaam leven? Of misschien wat tips over energie besparen? Kijk eens op de website www.milieucentraal.nl.

Winkelen op zondag
Wil jij weten wanneer het precies koopzondag is in onze gemeente? Op www.oisterwijk.nl/koopzondag staan alle officiële data.

Wat te doen bij afvaldumping

In onze gemeente komt afvaldumping veel voor. Deze dumpingen bestaan voornamelijk uit huisafval, bedrijfsafval en tuinafval. Het merendeel van deze afvaldumpingen zijn in de buitengebieden en de recreatiegebieden Oisterwijk. De afvaldumpingen hebben op de korte en lange termijn negatieve gevolgen voor het milieu, het toerisme, de leefomgeving en ook voor onze portemonnee. Het opruimen van deze afvaldumpingen kost de gemeente Oisterwijk veel tijd en dus geld. Kosten die uiteindelijk worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. De afvaldumpingen zijn dus een probleem van ons allemaal. Om er voor te zorgen dat de gemeente ook voor de komende generaties de ‘Parel in ’t Groen’ blijft, is jouw hulp nodig. Tref je afvaldumpingen aan? Meld dit via de website www.oisterwijk.nl/melden of bel (013) 529 13 11. Verdachte situatie? Bel de politie (0900) 88 44.

Verloren of gevonden? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? Je  geeft het zelf heel eenvoudig door via www.verlorenofgevonden.nl

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Krijg je hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar ben je van mening dat de gemeente niet goed met je omgaat of heb je een klacht? Dan kun je terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
Wil je geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in je brievenbus? Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker of de NEE-JA-sticker op bij het gemeentekantoor.

Vraagpunt Oisterwijk
Heb je vragen over bijvoorbeeld bijzondere bijstand, hulp bij schulden? Of heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren? Misschien ben je op zoek naar een maatje of juist naar vrijwilligerswerk. Voor deze en nog veel meer onderwerpen is er het inloopspreekuur van Vraagpunt Oisterwijk. Iedere donderdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur in Cultuurcentrum Tiliander, op de eerste etage.

Sportaccommodatie huren

Wil je een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan regel je dit bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.

Wat doet zo’n wethouder nou eigenlijk…? Loop een keer mee!

Altijd al willen weten wat een wethouder nou eigenlijk doet? Dan heb je nu de kans om een ochtend of middag mee te lopen met een van onze 3 wethouders in Oisterwijk: Dion Dankers, Peter Smit of Stefanie Vatta.

Zij laten je graag zien hoeveel verschillende dingen er in een gemeente gebeuren, hoeveel mensen daarbij betrokken zijn en hoe ingewikkeld dat soms ook is. Want dat het veel meer is dan lintjes knippen, daar kom je heel snel achter!

Misschien heb je wel interesse in een bepaald onderwerp in onze gemeente? Wil je bijvoorbeeld wat meer weten over verkeer, sport of duurzaamheid? Of ben je benieuwd met welke partijen in de regio een wethouder in contact staat en wat daar dan besproken wordt? Laat het ons weten en we kijken samen wanneer jij een keer met een wethouder op pad gaat. Heb je geen specifieke interesse maar wil je gewoon eens meer weten over het reilen en zeilen bij een gemeente? Ook dan ben je van harte welkom. De wethouders vertellen er graag meer over!

Meld je aan

Als je het leuk vindt om een keer mee te lopen, stuur dan een mailtje naar communicatie@oisterwijk.nl met als onderwerp ‘meelopen met de wethouder’. Wij nemen dan contact met je op en plannen een afspraak in. We kijken uit naar je reactie!

Laag inkomen? Kijk eens naar de minimaregelingen

Voor inwoners met een laag inkomen hebben wij minimaregelingen. Deze regelingen zijn er om je financieel te helpen.

Wil jij weten of jij misschien recht hebt op een regeling? We hebben een folder gemaakt met uitgebreide informatie over de verschillende regelingen. Deze folder ligt gratis voor je klaar op verschillende plaatsen in onze gemeente. Denk aan het gemeentekantoor, Tiliander, vluchtelingenwerk en Stichting Leergeld. We zetten de regelingen kort op een rij:

Individuele inkomenstoeslag

Heb je al 3 jaar of langer een laag inkomen en lukt het niet om een hoger inkomen te krijgen? Dan is er de individuele inkomenstoeslag. Dit is een geldbedrag dat je vrij mag besteden. Je kan er gebruik van maken wanneer:

 • Je inkomen de afgelopen 36 maanden niet hoger was dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm
 • Je vermogen de afgelopen 36 maanden niet hoger was dan de vastgestelde vermogensgrenzen.

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is:

 • €432,00 voor een alleenstaande
 • €555,00 voor een alleenstaande ouder
 • €617,00 voor gehuwden/samenwonenden

Declaratiefonds

Het declaratiefonds is een financiële bijdrage zodat je mee kunt doen aan sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten. Je hebt recht op een bijdrage uit het declaratiefonds wanneer:

 • Je inkomen de afgelopen 3 maanden niet hoger was dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm
 • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen

Hoeveel:

 • €316,00 voor kinderen jonger dan 18
 • €153,00 als je 18 jaar of ouder bent

Bijzondere bijstand

Sta je onverwacht voor noodzakelijke kosten, maar kun je deze niet zelf betalen? Dan kom je in aanmerking voor bijzondere bijstand. Denk aan kosten voor een maaltijdenvoorziening, advocaatkosten, eigen bijdrage CAK of bewindvoeringskosten. Bijzondere bijstand is er niet voor kosten die iedereen heeft, zoals huur, telefoon, eten of kleding. Je kan er gebruik van maken wanneer:

 • Je inkomen is niet hoger dan 120% van de voor geldende bijstandsnorm. Is je inkomen hoger? Dan maken wij een zogenaamde draagkrachtberekening. Misschien heb je toch nog recht op een gedeelte bijzondere bijstand
 • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen

Individuele studietoeslag

Studeer je, maar heb je door jouw handicap geen bijbaantje? Misschien heb je recht op individuele studietoeslag. Je kan er gebruik van maken wanneer:

 • Je tijdens niet kunt bijverdienen of wanneer je niet het minimumloon kunt verdienen.
 • Je vermogen niet hoger is dan de vastgestelde vermogensgrenzen

De hoogte van de studietoeslag is €225,00 per maand.

Voor iedereen anders

Of je recht hebt op de minimaregelingen, hoeveel en welke regelingen is voor iedereen anders. Voor een deel ligt het aan hoe hoog je inkomen en/of vermogen is, maar ook aan je persoonlijke omstandigheden. Dit bekijken we wanneer je een aanvraag doet. Alle regelingen vraag je aan via een formulier op onze website www.oisterwijk.nl/laaginkomen. Op deze webpagina staat een overzicht van de regelingen. Als je een regeling aanklikt, kom je op een pagina met meer informatie én de aanvraagformulieren. Je kunt de formulieren ook ophalen aan de balie van het gemeentekantoor.

De stimuleringslening voor duurzaam én langer thuis wonen

Aanpassingen aan je huis om langer thuis te kunnen wonen én om je huis te verduurzamen, zijn vaak kostbaar. Daarom introduceren wij de ‘Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen’.

Per huishouden kan je minimaal €2.500,- tot maximaal €25.000,- euro lenen tegen een lage rente om de woning duurzaam en toekomstbestendig te maken. Het gaat bij een hypothecaire lening om een percentage van 1,5% en bij een consumptieve lening (consumentenkrediet) om een percentage van 2,4%.

Stimuleren energiebesparende maatregelen

Wethouder Peter Smit: “Om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn, moet we de komende jaren flinke stappen zetten. De gemeente wil daarom samen met inwoners kijken hoe we energie kunnen besparen in bestaande gebouwen, zoals woningen. Dankzij de stimuleringslening kunnen woningeigenaren en huurders tegen een lage rente geld lenen voor investeringen in isolatie en energieopwekking.” Inwoners kunnen hiermee bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp financieren.

Langer thuis wonen

Naast verduurzaming, winden wij het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Met de invoering van de nieuwe lening, stimuleren we dat inwoners hun woning op tijd toekomstbestendig maken. Hierdoor voorkom je dat bij de komst van eventuele lichamelijke problemen, alsnog jouw huis moet aanpassen. De lening is bijvoorbeeld voor aanpassingen als het verlagen van drempels, het plaatsen van een traplift, het verbreden van deuren of het bouwen van een slaapkamer op de begane grond. Je mag de lening ook gebruiken voor ‘domotica’. Denk aan het gebruik van elektronica en het automatiseren spullen in huis om het je makkelijker te maken, zoals het automatisch doorspoelen van het toilet, mobiliteitsbewaking met sensoren of camera’s en waterkranen die automatisch openen als er handen in de buurt zijn.

Lening aanvragen

De leningen voor duurzaamheid en levensloopbestendigheid brengen we samen in 1 regeling. Je hoeft dus maar 1 aanvraag te doen en het formulier in te vullen. Een lening kun je alleen aanvragen voor maatregelen die nog moeten gebeuren. Naast huiseigenaren kunnen ook huurders de lening aanvragen. Wij beoordelen eerst de lening. De lening zelf krijg je vanuit het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten). De SVn is opgericht door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en is een gespecialiseerd partner in het verstrekken en beheren van leningen.

Meer informatie

Meer informatie over de lening of deze meteen aanvragen, kan op www.oisterwijk.nl/duurzaam. Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Vraag iemand in je omgeving om je te helpen. Lukt dat niet? Ga langs bij het Energieloket in Tiliander of neem contact met ons op via (013) 529 1311.

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen valt 25 februari op de mat

Hij komt er weer aan: het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Op 25 februari ligt de papieren versie in de brievenbus. Je leest er hieronder meer over.

Op het aanslagbiljet staat het volgende:

 • de woz-beschikking (WOZ)
 • de onroerende-zaakbelastingen (OZB)
 • de afvalstoffenheffing
 • de rioolheffing
 • eventueel hondenbelasting
 • eventueel reclamebelasting

Ledigingen afval op aanslagbiljet

Alle huishoudens in onze gemeente betalen afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast tarief per jaar en een tarief per lediging. De kosten voor de ledigingen betaal je achteraf. Op het aanslagbiljet van 2020 staat dus het vaste tarief voor 2020 en de kosten van de ledigingen in 2019.

Betalen gemeentelijke belastingen

Je kunt je gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen: in maximaal 2 termijnen via iDeal of in maximaal 10 termijnen via automatische incasso. Je leest er meer over op www.oisterwijk.nl/belastingenbetalen.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met je belastingaanslag? Maak dan binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet je bezwaar. Je doet dat online doen via woz-portaal.oisterwijk.nl, of per brief naar ‘Gemeente Oisterwijk, t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk’.

Post liever online

Wij zijn aangesloten bij MijnOverheid. Jouw post zoals de gemeentelijke belastingen sturen we dan naar jouw online brievenbus. Wil je gebruikmaken van MijnOverheid? Activeer dan jouw account. Dat doe je met DigiD. Op de website https://mijn.overheid.nl staat hoe je dit doet. Ook staat er een handige instructievideo. Nadat je account actief is, log je voortaan in met je DigiD. Zodra er post is, krijg je automatisch een mailtje.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen op www.oisterwijk.nl/belastingen.