Gemeenteberichten 13 augustus 2020

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Kerkstraat 106 Oisterwijk, het snoeien van een beuk
 • Mark 28 Oisterwijk, het aanpassen van de dakconstructie van de garage
 • Mark 30 Oisterwijk, het aanpassen van de dakconstructie van de garage
 • Tuinweg 48 Oisterwijk, het plaatsen van 3 screens
 • Langvennen-Oost 129 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Heusdensebaan 92A Oisterwijk, het herbouwen van een bijgebouw
 • Weverstraat 32 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Heusdensebaan 121 Oisterwijk, het kappen van een zieke eik (noodkap)
 • Kerkstraat 21 Oisterwijk, het slopen van bestaande bijgebouwen
 • Moergestelseweg 23 Oisterwijk, het herbouwen van een woning
 • De Sonman 16-18 Moergestel, het herbouwen van een bedrijfshal met kantoor
 • Zandstraat ong. Moergestel, het bouwen van een rentmeesterswoning en tuinhuis
 • Beneluxstraat ong. Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfshal
 • Vinkenberg 10A Moergestel, het verbouwen van de woning
 • Burgemeester Canterslaan 81 Oisterwijk, het verbouwen en renoveren van een woonhuis
 • Schoolstraat 60 A Moergestel, het verbouwen/uitbreiden van een bedrijfshal
 • Spreeuwenburgerweg 24 A Oisterwijk, het aanbouwen van een slaapkamer en badkamer voor levensbestendig wonen
 • Almystraat 18 Oisterwijk, het plaatsen van buitenunits ten behoeve van klimaatinstallatie ketelhuis
 • Rootven 38 Moergestel, het bouwen van een appartement

Verleend

 • Oirschotseweg 12 Moergestel, het kappen van 2 paardenkastanjes
 • Kerkstraat 21 Oisterwijk, het slopen van bestaande bijgebouwen
 • Heusdensebaan 121 Oisterwijk, het kappen van een zieke eik (noodkap)
 • Peperstraat Oisterwijk, het kappen van 5 bomen (voor huisnr. 11 t/m 19) en het uitvoeren van diverse werkzaamheden. Het betreft het opbreken van verhardingen, grondwerken, het aanbrengen van riolering, het aanbrengen van funderingen en verhardingen en het aanbrengen van inrichtingselementen
 • Nieuwenhoflaan 8 Moergestel, het vergroten van de bestaande sloot en het veilig stellen van waterbergend vermogen
 • Posthoornseweg 5 112 Oisterwijk, het kappen van 2 dennen
 • Korenstraat 25 Moergestel, het uitbreiden van de 1e verdieping
 • Peperstraat 7 C en 7 D Oisterwijk, het bouwen van 2 appartementen
 • Molenakkerstraat 15 Moergestel, wijzigen dierbezetting en luchtwassystemen op stallen 1A, 1B, 2A en 2B

Verlengd

 • Nieuwenhoflaan 8 Moergestel, het vergroten van de bestaande sloot en het veilig stellen van waterbergend vermogen
 • Pijnendijk Moergestel, het gedeeltelijk verharden van een zandpad met asfalt
 • Zelt 10 Moergestel, het splitsen en verbouwen van een boerderij
 • Spoorlaan 94 Oisterwijk, het plaatsen van een garage/berging
 • Stationsstraat 10 Oisterwijk, het vervangen van een bestaande dakkapel en het plaatsen van een nieuwe dakkapel
 • Sportlaan Oisterwijk sectie A 2817, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het houden van Intents Festival 2021

Ingetrokken

 • Baaneind 10 Heukelom, intrekken omgevingsvergunning beperkte milieutoets van de varkenshouderijtak van de inrichting

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk is in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen milieubeheer een nieuwe melding ingediend voor:

 • Boxtelsebaan 15 te Oisterwijk, voor het realiseren van een gesloten bodem-energiesysteem

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • De Sonman 35 te Moergestel, voor het tijdelijk vestigen van een interieurbouwbedrijf
 • Pijnendijk 2 te Moergestel, voor het veranderen van een paardenhouderij
 • Heiligenboom 6 te Moergestel, voor het plaatsen van luchtwassers bij een varkenshouderij
 • Oirschotseweg 76 te Moergestel, voor het veranderen van een paardenhouderij
 • Rootven 38 te Moergestel, voor het veranderen van een supermarkt

Ter inzage
De meldingen liggen vanaf 14 augustus gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. Kijk voor de actuele openingstijden op www.oisterwijk.nl/contact.

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Gall & Gall van Akkeren Oisterwijk B.V. voor het uitoefenen van een slijterij aan de Dorpsstraat 32 in Oisterwijk
 • Aan Stichting Spel Oisterwijk voor het organiseren van het Filmplein op 19 en 26 augustus op het Lindeplein in Oisterwijk
 • Aan eetcafé de Tijd Oisterwijk voor een drank- en horecavergunning voor De Lind 53 in Oisterwijk
 • Aan Streekpark Klein Oisterwijk voor een drank- en horecavergunning voor de Oirschotsebaan 17 in Oisterwijk
 • Aan Buurtvereniging D’n Bogert Oisterwijk voor het organiseren van een D’n Bogert Buurtbingo op 12 september op en rond de Burgemeester De Keijzerplein en Juliana Bernhardplein in Oisterwijk

Melding

 • Door Stichting ContourdeTwern voor het organiseren van een garagesale in het Westend en Pannenschuur in Oisterwijk op 16 augustus
 • Door Stichting ContourdeTwern voor het organiseren van een garagesale in de wijk Waterhoef in Oisterwijk op 6 september

Overige bekendmakingen

 • Vertrokken onbekend waarheen

Eerste Mantelzorgcompliment voor familie Korch

Zelf vinden Khadija, Said en Nadia het vanzelfsprekend dat zij voor hun (schoon)moeder zorgen. Mevrouw Korch heeft elke dag veel ondersteuning nodig ten gevolge van haar hersenbloeding. Ze doen het uit liefde en vinden het de gewoonste zaak van de wereld dat ze dag in, dag uit, klaar staan voor een ander.

Mantelzorgers zijn bijzondere mensen, die we als gemeente graag ondersteunen. Daarnaast geven we hen jaarlijks een schouderklopje in de vorm van het Mantelzorgcompliment. Op 4 augustus reikte wethouder Stefanie Vatta het eerste Mantelzorgcompliment van 2020 uit aan de familie Korch.

Doen uit liefde!

Geheel onverwacht kreeg mevrouw Korch in 2014 een hersenbloeding. Het was even erg spannend. Na een revalidatieperiode kwam mevrouw weer thuis wonen. Ze is sindsdien rolstoelafhankelijk en voor vele handelingen afhankelijk geworden van anderen. Dit viel niet altijd mee. Zij was altijd een sterke vrouw. Een tijd lang zijn de kinderen steeds op en neer gegaan om voor hun moeder te zorgen. Dit was een erg intensieve periode. Vanaf september 2019 woont moeder bij haar zoon Said en zijn vrouw Nadia. Samen met hun (schoon)zus Khadija, die ook dichtbij woont, leveren ze 24 uur per dag zorg. Hun moeder was altijd erg zorgzaam voor iedereen, waardoor zij geen moment getwijfeld hebben om de zorg voor hun moeder op zich te nemen. “Ik wil zo graag iets voor mijn moeder terug doen”, aldus Khadija. Ook vóór haar ziekte waren ze veel samen en ze gaan nog steeds samen op vakantie. Het geeft hen juist een goed gevoel en veel energie om dit voor hun moeder te kunnen doen. Ze vinden het heerlijk om te zien hoe moeder van dichtbij de kleinkinderen op kan zien groeien. Saïd geeft aan er nooit bij stil te hebben gestaan dat er zoiets kon gebeuren. Zijn motto is dan ook ‘geniet van het moment en zorg voor elkaar als het nodig is’. “Wij hebben geen corona nodig om een beetje naar elkaar om te zien”, aldus Said. Deze moraal wil hij ook graag doorgeven aan zijn kinderen.

Het Mantelzorgcompliment: ook voor jou!

Said, Nadia en Khadija zijn drie van de vele mantelzorgers in onze gemeente. Vaak zonder het te beseffen maken al deze mantelzorgers onderdeel uit van het fundament van de samenleving in Oisterwijk. Zonder hen zouden hulpbehoevende mensen hun medicijnen niet op tijd krijgen, nauwelijks nog buiten komen of zelfs niet meer zelfstandig wonen. Ze zijn onmisbaar. We helpen mantelzorgers door hen te voorzien van informatie en advies over allerlei wet- en regelgeving op het gebied van zorg. We ondersteunen bij het organiseren van de zorg als deze te veel wordt, zoals het (tijdelijk) overdragen van de zorg aan professionals of vrijwilligers en verschillende vormen van dagbesteding. We organiseren bijeenkomsten waar mantelzorgers elkaar ontmoeten. Ook kunnen mantelzorgers hun persoonlijke verhaal kwijt bij de mantelzorgconsulent van ContourdeTwern. Met het Mantelzorgcompliment willen we alle mantelzorgers stimuleren om af en toe ook eens aan zichzelf te denken.

Herken jij jezelf in dit verhaal? Dan ben je misschien ook wel mantelzorger! Vanaf 10 september ligt ook voor jou het Mantelzorgcompliment klaar. Houd de Nieuwsklok in de gaten voor nadere informatie.

“Iedereen die meerdere uren per week en voor een langere periode onbetaald een partner, familielid, buur of kennis ondersteunt, verdient waardering,” vertelt wethouder Stefanie Vatta. “De inzet van deze mensen voor hun naaste is in onze huidige zorgsamenleving van onschatbare waarde. Een mantelzorger maakt het mogelijk dat degene waar hij/zij voor zorgt langer in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen en zo min mogelijk afhankelijk is van derden. Dat verdient een extra waardering en een symbolisch schouderklopje!”

Klachten? Bel (0800) 12 02 voor een coronatest

Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en geur? Dan kun je je laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.

Maak alleen een afspraak voor een test als je klachten hebt die passen bij het coronavirus. Zonder klachten heeft de coronatest geen zin.

Afspraak maken
Bel voor een afspraak met (0800) 12 02 (alleen voor mensen vanaf 12 jaar). 
Houd jouw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Blijf verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test. Heb je andere vragen over het coronavirus? Bel dan naar (0800) 13 51.

Riscogroep of ernstig ziek
Val je onder een risicogroep of ben je ernstig ziek? Heb je bijvoorbeeld hoge koorts of ben je benauwd? Bel jouw huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Bel bij een levensbedreigende situatie altijd 112.

Voor kinderen
Kinderen van 0 t/m 11 jaar laten testen? Maak een afspraak via de GGD Hart voor Brabant. Kijk op www.ggdhvb.nl voor de contactgegevens

ProRail werkt aan het spoor op 22 en 23 augustus

In het weekend van 22 en 23 augustus vernieuwt ProRail de dwarsliggers tussen de overweg Heusdensebaan en Ambachtstraat (Blokshekken) in Oisterwijk. ProRail brengt hier rubberen matten aan, zogenaamde Under Sleeper Pads (USP’s).

Het plaatsen van de USP’s is een proef, waarmee ProRail test of de matten trillingshinder voor de omgeving verminderen. Hiervoor wordt meetapparatuur geplaatst op diverse plekken in de omgeving van het spoor. De metingen worden uitgevoerd voordat de matten zijn geplaatst en daarna.

Werkzaamheden

De spoorwerkzaamheden betreffen laswerkzaamheden, het egaliseren van ballast (spoorgrind), het vernieuwen van de dwarsliggers en het vernieuwen van spoorbevestigingsklemmen. Tijdens de werkzaamheden kan er hinder zijn van machines en bouwverlichting. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, bouwt ProRail nabij het spoor een bouwdepot op en wordt materiaal aangevoerd. Vanaf 17 augustus wordt dat depot ingericht. Een gedeelte van de parkeerplaats aan de Spoorlaan (niet-betaalde gedeelte) is hierdoor tijdelijk afgesloten. Uiterlijk 28 augustus wordt alles weer opgeruimd.

Overweg afgesloten

Tijdens de werkzaamheden is de overweg Heusdensebaan afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting geldt van zaterdag 22 augustus (06.00 uur) tot en met zondag 23 augustus (23.00 uur). Er is een omleidingsroute ingesteld. Wil je met de trein reizen? Kijk dan voor actuele reisinformatie op www.ns.nl.

Taxus Taxi: de tussenstand

De Stichting Taxus Taxi heeft zich dit jaar het doel gesteld 425.000 kilo vers taxussnoeisel in te zamelen. Zij zijn al goed op weg en hebben op dit moment ruim 218.900 kilo taxussnoeisel ingezameld goed voor 1824 chemotherapieën.

Door de droogte bij de start van het inzamelseizoen is de opbrengt per adres minder. Daarom is het belangrijk zoveel mogelijk taxussnoeisel te blijven doneren. Houdt bij het inleveren van taxussnoeisel rekening met de knipvoorwaarden van de stichting. Zo is de stof taxol met name aanwezig in de jonge scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag. Hele struiken of oude takken van een taxushaag zijn niet bruikbaar. Voorkom broei door een kuil ter grootte van een voetbal te maken in de gevulde tas. Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s staan op www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Gratis materialen voor de taxusdonateur
De uitgiftepunten van de Taxus Taxi Tas en de opvangzeilen worden druk bezocht! Zo heeft de stichting met o.a. Intratuin in het inzamelgebied uitgiftepunten gecreëerd. Zo is er altijd dicht bij huis wel een plek te vinden waar deze materialen opgehaald kunnen worden. Alle uitgiftepunten staan op de website: www.taxutaxi.nl/uitgiftepunten

Taxus inleveren
Ook de kleine hoeveelheden maken samen een groot verschil. Er zijn verschillende inzamelpunten. Hier kun je zonder afspraak terecht voor het inleveren van kleine én grote hoeveelheden taxussnoeisel. Inzamelpunten staan de website: www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten. De inzamelpunten zijn op de website oranje van kleur.

Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi staat op
www.taxustaxi.nl
of social media.

Vervanging riolering Peperstraat vanaf 17 augustus

Op maandag 17 augustus starten wij met de vervanging van de riolering in een gedeelte van de Peperstraat in Oisterwijk (tussen de Renata en De Lind). Vanwege de werkzaamheden is er tijdelijk een omleidingsroute via de Nicolaas van Eschstraat.

In de eerste fase is de Peperstraat tussen de Renata en Schoolstraat afgesloten. Verkeer kan omrijden via de Nicolaas van Eschstraat. Na werkzaamheden aan kabels en leidingen, gaan we aan de slag met de vervanging van de riolering. Naar verwachting wordt vanaf maandag 7 september ook het gedeelte van de Peperstraat tussen de Schoolstraat en De Lind afgesloten. Het eenrichtingsverkeer in een deel van de Schoolstraat wordt dan tijdelijk opgeheven.

De nieuwe inrichting van de straat is bepaald in overleg met de direct aanwonenden. De voortgang van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in november 2020 afgerond.