Gemeenteberichten 12 oktober 2017

Onderwerpen raad 4 oktober:

 • Verlenen van toestemming aan het college om de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant te wijzigen en vast te stellen
 • Vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom voor de toepassing van Wet natuurbescherming
 • Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Herziening bestemmingsplan Buitengebied tbv fietspad Moergestel-Haghorst
 • Realisatie van een vrijliggend fietspad langs de Broekzijden (deel II)
 • Vaststellen van de Economische visie ‘Er zit meer in (in) Oisterwijk’ 2018-2022
 • Kennis nemen van de bestuursrapportage 2017 met de daarin opgenomen afwijkingen van de begroting 2017 en de begroting 2017 overeenkomstig te wijzigen
 • Gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Landgoed Rozephoeve, deelgebied Oisterwijk’ ten behoeve van de ontwikkeling van een landgoed op de grens van Oisterwijk en Oirschot
 • Gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Landgoed Laag-Heukelom’
 • Vaststellen van een startdocument voor de implementatie van de Omgevingswet en het instellen van een raadswerkgroep voor de begeleiding van dit proces
 • Kennisnemen van het memo inzake de beoordeling van de stappen die een raadslid heeft gezet door te starten met de bouw van een tweede woning op zijn erf
 • Kennisnemen van de rapportage van Berenschot inzake identiteit Miranda Koster
 • Benoeming van een nieuwe griffier per 1 januari 2018

 

Onderwerpen college 3 oktober:

 • Begroting 2018
 • Overeenkomst inzake het innemen, sorteren en opslaan van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur(AEEA) op gemeentelijke innamevoorzieningen
 • Vaststellen Groene kaart met bijbehorend bomenregister
 • Taakstelling huisvesting vergunninghouders – 2017 2e helft – plan van aanpak

 

Omgevingsvergunningen:

Aangevraagd

 • Oirschotseweg 73 Moergestel, het kappen van een eik (noodkap)
 • Bosweg 154 A Oisterwijk, het kappen van 23 bomen
 • Canisiusstraat 17 Oisterwijk, het renoveren van de woning en het kappen van 3 bomen
 • Burgemeester Suyslaan 9 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel
 • Zandstraat 8 A Moergestel, het bouwen van een woning
 • Broekzijde 11 Moergestel, het plaatsen van een bijgebouw
 • Eikenven 17 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Waterhoefstraat ong. Moergestel, het bouwen van een woning
 • Kloosterstraat 8 Oisterwijk, het slopen van een schuurtje

Verleend

 • Oirschotseweg 73 Moergestel, het kappen van een eik (noodkap)
 • Molenstraat 1 Oisterwijk, het wijzigen van de bestemming
 • Nicolaas Van Eschstraat 14 t/m 14X Oisterwijk, het bouwen van 20 appartementen en het kappen van 2 bomen
 • Hertog Hendriklaan 28 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis aan de achterzijde

Verlengd

 • De Nedervonder 21 Oisterwijk, het uitbreiden van de fabriekshal

Vergunning evenementen en horeca

 • Aan Gall & Gall voor het uitoefenen van de slijterij in de inrichting gevestigd aan de Dorpsstraat 32 in Oisterwijk
 • Aan Stichting Wijkorganisatie Pannenschuur voor het wijzigen van de leidinggevende in de inrichting gevestigd aan de Lavendel 9 in Oisterwijk
 • Aan Gilde Sint Joris voor het houden van een Wildconcours op 29 oktober in en rondom een tent op de parkeerplaats en het voetbalveld van partycentrum ’t Draaiboompje gelegen aan de Hild in Moergestel
 • Aan Bierfeesten Moergestel VOF voor het houden van het Feest van de Lange Nacht op 28 oktober in een tent op het veld tegenover partycentrum ’t Draaiboompje aan de Oirschotseweg in Moergestel

Snoeiwerkzaamheden Kloosterlaan Moergestel:

Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 oktober zijn er snoeiwerkzaamheden in de Kloosterlaan in Moergestel. Hier kan het verkeer last van hebben.

De werkzaamheden zijn in het deel van de Kloosterlaan tussen de Raadhuisstraat en Park Stanislaus. Tijdens de werkzaamheden blijft in ieder geval een halve rijbaan vrij. Ook zijn de brandweerkazerne en Park Stanislaus gewoon bereikbaar.

 

Overweg Heusdensebaan dicht van 13 tot 17 oktober:

Van vrijdag 13 oktober 23:00 tot dinsdag 17 oktober 23:00 wordt er gewerkt aan de overweg Heusdensebaan. De overweg is dan gesloten voor al het verkeer.

Omrijden kan via de overweg Blokshekken (bij de Boerenbond). Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het kruispunt Nicolaas van Eschstraat – Joannes Lenartzstraat.

Beter doorrijden

De aanpassingen aan de overweg en het kruispunt zorgen dat het verkeer beter door kan rijden en dat de overweg veiliger is. Nadat de overweg is aangepast, is het niet meer toegestaan om vanaf de Heusdensebaan linksaf de Nicolaas van Eschstraat in te rijden. Daarom wordt bij dit kruispunt een aantal geleiders op de rijbaan aangebracht. Deze geleiders zorgen ervoor dat vanuit deze kant de Nicolaas van Eschstraat inrijden ook niet meer kan.

 

Overweg Blokshekken aangepast:

Nadat de werkzaamheden bij de overweg bij de Heusdensebaan klaar zijn, wordt vanaf dinsdag 17 oktober gewerkt aan de overweg Blokshekken en kruispunten die er tegenaan liggen.

Er komt een aparte overweg voor voetgangers en fietsers

Voetgangers

Voetgangers kunnen zodra de werkzaamheden klaar zijn, de overweg gebruiken. Voetgangers die vanaf het perron komen, moeten wel eerst Blokshekken oversteken om de nieuwe overweg te kunnen gebruiken. Om dit veiliger te maken, ligt er een middengeleider (rustpunt) op de weg. U hoeft de weg dan niet in 1 keer over te steken.

Fietsers

Voordat de overweg ook door fietsers gebruikt kan worden, moet het kruispunt Blokshekken – Spoorlaan aangepast worden. Dat gebeurt in de eerste helft van 2018. Tot die tijd steken fietsers nog via de oude overweg het spoor over. Vanwege de aanpassingen aan het kruispunt wordt al wel een aantal bomen gekapt bij de overweg.

 

Overheid verspreidt jodiumtabletten:

In de week van 9 en 16 oktober verspreidt de rijksoverheid jodiumtabletten. Ook in Oisterwijk krijgen inwoners tot 18 jaar de tabletten thuisgestuurd. Dit omdat de gemeente binnen een straal van 100 kilometer van kerncentrale Doel ligt.

Bij een kernramp is het innemen van jodiumtabletten, naast schuilen en evacueren, 1 van de 3 directe maatregelen die je kunt nemen. Inname van de tabletten is effectief voorafgaand of vlak na (verwachte) blootstelling aan radioactief jodium. Daarom deelt de rijksoverheid ook de jodiumtabletten uit. Zo heeft de doelgroep ze altijd meteen bij de hand.

Alleen kinderen

Jodiumtabletten verminderen de opname van radioactief jodium in de schildklier en daarmee vermindert ook de kans op het ontstaan van schildklierkanker als gevolg van het stralingsincident. Kinderen hebben een groter risico om door radioactief jodium schildklierkanker te krijgen. Daarom krijgen zij de jodiumtabletten en volwassenen niet.

Meer weten

De kans op een kernongeval is zeer klein. Toch is een ongeluk niet uitgesloten. Meer weten? Kijk op www.eendoosjemetvragen.nl.

 

Liften voetgangerstunnel station nog niet in gebruik:

In de herfstvakantie wordt de nieuwe voetgangerstunnel ingeschoven bij het station van Oisterwijk. Reizigers kunnen vanaf dat moment meteen de trappen in de tunnel gebruiken om naar de perrons te komen.

De liften werken dan nog niet. Deze moeten worden afgebouwd. De verwachting is dat de liften aan het einde van het jaar werken.

Slecht ter been

Bent u slecht ter been, dan kunt u zowel perron 1 als perron 2 maar op 1 manier bereiken.

 • Perron 1: via het centrum, Stationsstraat
 • Perron 2: via een tijdelijk pad in de Schijfstraat (met hellingbaan)

Zodra de liften klaar zijn, verdwijnt het tijdelijke pad in de Schijfstraat. Beide perrons zijn dan van 2 kanten bereikbaar.

Jongerenpunt Midden-Brabant:

Ben je tussen de 18 en 27 jaar en werkeloos? Jongerenpunt Midden-Brabant helpt bij het zoeken naar werk of het vinden van de juiste opleiding, gratis. Je wordt ook 1 op 1 bijgestaan door een jongerenregisseur.

Als je contact opneemt met Jongerenpunt, krijg je eerst een kennismakingsgesprek. Dat kan bij je thuis, op het kantoor van het Jongerenpunt of op een andere plek. Jouw wensen staan centraal. De begeleider verzamelt die tijdens het gesprek. Ook kijkt Jongerenpunt samen met jou waar je goed in bent en waar de meeste kansen op een baan liggen. Bijvoorbeeld door het maken van een beroepskeuzetest.

Problemen van vroeger

Het Jongerenpunt vindt het belangrijk dat eventuele problemen uit het verleden verholpen worden. Daarom is er ook hulp bij het oplossen van schulden, psychische begeleiding en advies op het gebied van werk en medische problemen.

Hulp die bij je past

Doel van Jongerenpunt Midden-Brabant is om alle werkloze jongeren in de regio in kaart te brengen. Daarnaast passende hulp geven op weg naar werk, onderwijs en inkomen. Het wordt gefinancierd door Europa, de provincie Noord-Brabant en verschillende gemeenten uit de regio, waaronder Oisterwijk.

Contact

Heb je interesse? Kijk eens op www.jpmb.nl of stuur een bericht via:

Gemeente plaatst weer bladkorven:

Vanaf 23 oktober plaatst de gemeente de bladkorven binnen de bebouwde kom. De bladkorven worden neergezet op plekken waar veel bladoverlast is.  

In het centrum van Oisterwijk en in de bossen komen geen bladkorven. De locaties zijn bepaald aan de hand van de resultaten van vorig jaar. De bladkorven worden regelmatig geleegd. Uiterlijk eind december worden de bladkorven weer weggehaald.

Wat mag in een bladkorf

De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren. Ook het blad uit uw tuin mag u hier kwijt. Tuinafval in de vorm van hout of houtachtige planten en groenafval van bedrijven, mogen niet in de bladkorven. Dit valt onder illegaal storten.

Blad buiten de bladkorf

Hoopjes blad die buiten de bladkorf liggen, haalt de gemeente niet apart op. U hoeft hier ook geen melding van te maken. Deze hoopjes ruimt de gemeente op tijdens de normale schoonmaakrondes in de straat. Geen bladkorf in de buurt? U mag bladafval ook in uw groencontainer doen.

Verzamelplaats blad

In de wijken zijn ook tijdelijke bladdepots. Hier verzamelt de gemeente tijdelijk blad, om het vervolgens in 1 keer op te ruimen. Dit betekent dat er soms wel een aantal dagen veel blad in uw wijk ligt. Dit kan wat overlast geven. De gemeente probeert het blad voor het weekend weg te halen.

De verzamelplaatsen zijn:

 • Willem de Zwijgerlaan in parkeervakken
 • Schutstraat in parkeervakken
 • Verwielstraat in parkeervakken
 • Mulderstaat in parkeervakken
 • Brouwerstraat in parkeervakken (reserve)
 • Vennenlaan parkeerterrein Taxandria
 • Stokeind te Moergestel
 • Molenstraat Moergestel parkeerterrein Audacia

Weer een hoogste punt KVL:

Woensdag 4 oktober heeft de 2e fase van KVL West het hoogste punt bereikt. Wethouder Sjef Verhoeven en wethouder Ina Batenburg waren erbij om deze mijlpaal met bewoners en ondernemers te vieren. Begin 2018 krijgen de eerste bewoners hun sleutels. KVL West is dan klaar. Volgende stap is de bouw van KVL Dorp. De verkoop van de eerste fase is inmiddels gestart. Ook is begonnen met de bouw van 60 huurappartementen.