Gemeenteberichten 12 november 2020

Onderwerpen raad

 • Bepaalde wegen onttrekken aan het openbaar verkeer
 • De Verordening werkgeverscommissie 2020 en de vaste formatie van de griffie van 3,22 FTE
 • Een nieuwe gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant
 • De begroting 2021
 • De belastingverordeningen 2021
 • De wijziging van de begroting 2020 van de VRMWB
 • Wijziging begroting 2020 van de VRMWB
 • Deelname van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV)

Onderwerpen college

 • Bestuurlijke besluitvorming: huisvesting onderwijs – vaststellingsovereenkomst beëindiging geschil kosten asbestsanering
 • Geactualiseerde grondexploitaties 2020
 • Verlenen uitsluitend recht Afvalstoffendienst gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • Bestemmingsplan Poirtersstraat

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Tilburgseweg 46 Moergestel, het bouwen van een garage met carport en het kappen van een boom
 • Bet Vosstraat 27 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Hoog Heukelomseweg sectie H1018 Heukelom, het verlengen van een duiker
 • De Lind 53 Oisterwijk, het plaatsen van een windscherm
 • Heukelomseweg 25 en 27 Heukelom, het kappen van 2 eiken
 • Dorpsstraat 25 Oisterwijk, het verbouwen van een pand
 • Gemullehoekenweg 60 Oisterwijk, het kappen van een beuk en een paardenkastanje
 • Dorpsstraat 35 Oisterwijk, het plaatsen van een schuiltent

Verleend

 • Op het trottoir bij Kerkstraat 17 Moergestel, het kappen van een boom
 • Sint Jansplein 3 Moergestel, het verlengen van de tijdelijke instandhouding van de vergunning voor een overkapping
 • Bet Vosstraat 3 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Spoorlaan 74 Oisterwijk, het splitsen van de woning

Ontwerpbeschikking

 • De Lind 39-41, het verbouwen van een monumentaal dubbel woonhuis en het gebruiken als kantoorfunctie

Verlengd

 • Patrijslaan 1a Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Kloosterdreef 4 Moergestel, het kappen van 25 bomen i.v.m. sanering kerkhof

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Oirschotseweg 95 te Moergestel, voor het verplaatsen van een propaantank.
 • Stokeind 4 te Moergestel, voor het veranderen van de verlichting bij een sportvereniging.
 • Pannenschuurplein 48 te Oisterwijk, voor het oprichten van een afhaalrestaurant.

Ter inzage

De meldingen liggen vanaf 13 november 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor van Oisterwijk aan de Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur – 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur.