Gemeenteberichten 11 november 2021

Onderwerpen raad

 • De begroting 2022
 • Belastingverordeningen 2022
 • Verordeningen op de heffing en de invordering precariobelasting op buizen, kabels, draden of leidingen 2021
 • Begroting 2021 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Toelating gemeenteraadslid H.J.W. Roemen

Onderwerpen college

 • Vaststelling wijzigingsplan Stokske 7 Moergestel
 • Raadsvoorstel vaststellen Transitievisie Warmte gemeente
 • Wijzigen APV 2021
 • Instemmen Verklaring van Geen Bedenkingen Haarendijk 8
 • Beantwoording Ex.art.42 vragen Viaduct A58 Schoolstraat Vinkenberg – Algemeen Belang
 • Vaststelling nieuwe Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart van Brabant

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Biezenstraat 15 Oisterwijk, het plaatsen van een opbouw
 • Baerdijk 51 Oisterwijk, het uitbreiden van de woning
 • Pastoor Verrijtlaan 17 t/m 29 in Haaren, het bouwen van 7 patiobungalows
 • Langvennen-Oost 139 Oisterwijk, het plaatsen van twee dakkapellen in het achterdakvlak
 • Rijksweg 5 Haaren, het kappen van een rode beuk

Verleend

 • Kloosterdreef 3 Moergestel, het bouwen van een serre
 • Nijssenstraat 4 Haghorst, het permanent opslaan van mest van derden uitgebreide procedure. Dit is een publicatie van de gemeente Hilvarenbeek. Kijk voor de volledige publicatie op www.hilvarenbeek.nl

Problemen in de buurt? Los het op met buurtbemiddeling

Heb jij een probleem met je buren en kom je er niet uit? Dan is buurtbemiddeling via ContourdeTwern misschien wel iets voor jouw.

Buurtbemiddeling helpt buren en buurtgenoten bij onderlinge problemen op te lossen en de communicatie te verbeteren. Buurtbemiddeling wordt gedaan door vrijwillige buurtbemiddelaars. Zij zitten als neutrale partij met jou en je buren aan tafel en helpen om de problemen op te lossen.

Je schakelt buurtbemiddeling in als je overlast hebt van je buren en je komt er zelf niet uit. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Harde muziek of andere geluidsoverlast
 • Huisdieren
 • Parkeren
 • Pesten
 • Rommel of stank
 • Overhangende takken of de erfafscheiding

Je meldt je klacht aan via www.contourdetwern.nl/buurtbemiddeling. Er wordt dan bekeken of jouw situatie bemiddeling nodig heeft. Is dat het geval dan stelt de coördinator een passend team van 2 bemiddelaars samen en volgen gesprekken met beide partijen, eerst apart en daarna samen. Als het bemiddelingsgesprek goed is verlopen, tekenen alle partijen een intentieverklaring. Tot slot nemen de bemiddelaars na een paar weken contact op om te horen hoe het gaat.

DigiD aanvragen en activeren

Heb je DigiD nodig? Bijvoorbeeld om gebruik te maken van de CoronaCheck-app of om zaken te regelen met de overheid? Maar weet je niet hoe je aan een DigiD komt? We hebben het voor je op een rij gezet.

 • Ga naar de website digid.nl/aanvragen
 • Vul je burgerservicenummer (bsn) in. Dit nummer staat op paspoort, rijbewijs en identiteitskaart
 • Vul daarnaast je geboortedatum, postcode en huisnummer in
 • Kies een gebruikersnaam. Deze moet tussen de 6 en 32 karakters lang zijn, geen spaties. Let op: je gebruikersnaam is hoofdlettergevoelig
 • Kies een wachtwoord en vul dit 2 keer in. Het wachtwoord voldoet aan het volgende: kleine letter, hoofdletter, cijfer, leesteken (!@#%&), 8 tot 36 tekens lang, geen spaties
 • Onthoud je gebruikersnaam en wachtwoord goed. Je hebt dit later nodig om je DigiD te activeren
 • Vul je telefoonnummer in, bij voorkeur mobiel
 • Vul je mailadres in
 • Je krijgt nu per sms een code op je telefoon, vul dit in

Heb je deze stappen gedaan? Dan krijg je binnen 3 werkdagen een brief thuisgestuurd. In deze brief staat een code om je DigiD te activeren. Dit doe je als volgt:

 • Ga naar de website digid.nl/activeren
 • Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in
 • Je krijgt per sms een code, als je bij de aanvraag de sms-controle hebt ingeschakeld. Vul deze code in
 • Vul de activeringscode in die in de brief staat
 • Je kunt nu gebruikmaken van DigiD

Tip: download eerst de DigiD app op je mobiele telefoon en vul hier de gegevens in. Je activeert dan meteen je account én de app.

Medicijnresten in ons water

Wist je dat als je medicijnen door het toilet of de afvoer spoelt, ze via het riool in ons grondwater, rivieren, kanalen en meren terechtkomen? En dat heeft best wel ernstige gevolgen voor het milieu.

Want zo zorgen anticonceptiemiddelen voor geslachtsverandering bij vissen, en zijn antipsychotica van invloed op het gedrag van waterkreeftjes en vissen. Maar ook pijnstillers zijn schadelijk, omdat ze het weefsel van vissen beschadigen. En per jaar verdwijnt er nog steeds meer dan 140.000 kilo aan medicijnresten in het water. In het oppervlaktewater in Nederland zijn al 200 verschillende soorten medicijnen gevonden, waaronder antibiotica, pijnstillers en cholesterolverlagers.

Voorkom vervuiling

Dat kan makkelijk voorkomen worden. Hoe? Door medicijnen die over zijn, of over de datum terug te brengen naar de apotheek. Krijg je medicijnen aan huis? Dan kun je de oude vaak ook meegeven aan de bezorger. Daarnaast is het mogelijk om medicijnen in te leveren op zaterdag bij de chemokar naast de milieustraat of op een andere standplaats van de chemokar. Kijk hiervoor op www.oisterwijk.nl/chemokar. Help jij ook mee aan een betere leefomgeving?

Praat mee tijdens de thema-avonden over de Visie Buitengebied

Wij zijn aan de slag met een visie op het buitengebied. Daarin zoeken we balans tussen de belangrijkste functies waaronder klimaat, natuur, landbouw, toerisme en wonen. Maar ook de cultuurhistorische elementen komen hierin aan bod.

Eerder dit jaar hebben we samen met belanghebbenden en andere geïnteresseerden gekeken welke gespreksonderwerpen per thema belangrijk zijn en daar zijn vervolgens prioriteiten aan toegekend. Ook is hierover gesproken tijdens een raadsontmoeting. De resultaten uit deze sessies staat op: https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/document/10287034/1

Verdiepende sessies

Nu organiseren we verdiepende sessies per thema. Tijdens deze thema-avonden gaan we dieper in op de genoemde onderwerpen en horen we graag de inbreng van inwoners en belanghebbenden. De thema-avonden zijn op de volgende data:

 • 17 november 2021: Klimaat & duurzaamheid
 • 24 november 2021: Landschap & cultuurhistorie
 • 1 december 2021: Natuur & biodiversiteit
 • 8 december 2021: Landbouw (digitaal; nog onder voorbehoud)
 • 15 december 2021: Wonen & bedrijvigheid (online: nog onder voorbehoud)
 • 22 december 2021: Recreatie & toerisme (online: nog onder voorbehoud)

De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot uiterlijk 21.30 uur.

Fysieke en online bijeenkomsten

Onze voorkeur gaat uit naar fysieke bijeenkomsten maar we hebben te maken met aangescherpte coronamaatregelen. Daarom zijn de bijeenkomsten waarvoor we veel belangstelling verwachten online (8, 15 en 22 december). Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan dit nog veranderen. Om aanwezig te zijn bij een fysieke bijeenkomst heb je een coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs nodig. En vergeet je mondkapje niet.

Aanmelden verplicht

Om de bijeenkomsten in goede banen te leiden, is aanmelding noodzakelijk. Je kunt je nu al aanmelden voor één of meerdere avonden. Doe dit uiterlijk een week voor de bijeenkomst door een bericht te sturen aan Liesbeth.vanKempen@Oisterwijk.nl. Hoe eerder je aanmeldt, hoe liever. Dat helpt ons in de organisatie van de bijeenkomsten.

Bij voorkeur geef je jouw inbreng op de thema-avonden, zodat jouw inbreng in de discussies wordt meegenomen. Mocht je echt niet aan de avonden mee kunnen doen dan kun je jouw input ook mailen aan Liesbeth.vanKempen@Oisterwijk.nl. Wij nemen je input dan mee in de gesprekken op de thema-avond en/of in de besluitvorming rondom de visie.

Week tegen Kindermishandeling

Van 15 tot en met 21 november is de Week tegen Kindermishandeling. 3 procent van de kinderen in Nederland groeit op in een onveilige situatie. Er is dan sprake van mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik.

Een kind dat mishandeld is, heeft later meer kans op psychiatrische stoornissen, depressie, angststoornissen, drugsgebruik en seksueel risicogedrag. Ook zie je in sommige gevallen dat als deze kinderen zelf kinderen krijgen, de opvoeding niet lukt. Dit kost onze samenleving 1 miljard euro per jaar. Genoeg redenen dus om kindermishandeling te stoppen.

Wil jij meer weten over de Week van Kindermishandeling? Kijk op www.weektegenkindermishandeling.nl. Wil je weten wat jij kunt doen tegen kindermishandeling? Kijk dan op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.