Gemeenteberichten 11 juli 2019

Onderwerpen raad

 • De nieuwe ‘winkeltijdenverordening gemeente Oisterwijk 2019’
 • Jaarstukken 2018
 • Startnotitie bedrijventerrein, deel noordzijde Nijverheidsweg e.o.
 • Verordening Stimuleringslening Duurzaam en Levensloopbestendig Wonen gemeente Oisterwijk
 • Jongerenavond, Introductie gemeentepolitiek en Kinderburgemeester en kinderraad
 • Uitbreiding varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan 6

Onderwerpen college

 • Jaarverslag vergunningen 2018
 • Voorstel tot het verlenen van toestemming voor het verkopen van grond bij een bedrijf aan de Industrieweg in Moergestel
 • Raadsinformatiebrief ‘‘aanbesteding Wmo hulpmiddelen’’
 • Onderzoek bedrijventerreinen
 • College stelt memo vast inzake procesgang Oisterwijksebaan 6

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Heikant 7 Moergestel, het kappen van een wilg en een populier
 • Laag Heukelomseweg 4 Heukelom, het kappen van een eik
 • Klein Locht 5 Moergestel, het herbouwen van een woonboerderij
 • Canterslaan 9 Oisterwijk, het bouwen van een erker
 • Gemullehoekenweg 11 Oisterwijk, het verbouwen van een woning in 2 appartementen
 • Dommel 55 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw op de garage
 • Gemullehoekenweg 121 Oisterwijk, het plaatsen van een erfafscheiding
 • Kerkhovensestraat/Sprendlingenstraat Oisterwijk sectie A732, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het plaatsen van twee tijdelijke schuren

Verleend

 • Laarakkerweg 7 Oisterwijk, het intern verbouwen van het pand
 • Prinses Beatrixstraat 23 A Moergestel, het wijzigen van het bestemmingsplan
 • Emmalaan 1 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Schoolstraat 6 B Moergestel, het wijzigen van een atelier naar studio appartement
 • Joannes Lenartzstraat Oisterwijk, het kappen van 11 lindes
 • Zandacker 25 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis

Bestemmingsplannen

 • Ontwerpwijzigingsplan Vossenhoorn 3, Moergestel

Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca

 • Voor het houden van een garagesale op 1 september in de wijk Waterhoef Oisterwijk
 • Aan RKSV Oisterwijk voor het houden van een voetbalwedstrijd tussen Willem II en Top Oss op 13 juli in het sportcomplex van RKSV Oisterwijk, Sportlaan 24 in Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 12 – 17 juli: vanwege een uitbreiding van een terras tijdens de kermis is de Peperstraat in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 17 juli: vanwege het afsluiten van de kermis met een vuurwerkshow is het fietspad tussen de Balbian Versterlaan en de Gemullehoekenweg dicht voor al het verkeer

Startsein ‘Zon op andermans dak’ in Oisterwijk en Heukelom

Op zaterdagmorgen 13 juli om 11.00 uur worden de zonne-installaties op de daken van Ontmoetingscentrum de Coppele in Oisterwijk en Schapenboerderij de Eddy Hoeve in Heukelom in gebruik genomen. Inwoners zijn samen met hun (klein)kinderen van harte welkom om aanwezig te zijn bij de Schapenboerderij in Heukelom.

Na het startsein zal Harry Schellekens van de Eddy Hoeve speciaal voor de kinderen de schapen scheren. Aan koffie, thee, limonade en een kleine versnapering is natuurlijk gedacht!

Geen zonnepanelen, wel energie

Met het project ‘Zon op andermans dak’ van de Duurzame Energie Coöperatie (DEC) Oisterwijk wordt het mogelijk gebruik te maken van zonne-energie die is opgewekt via zonnepanelen die niet op je eigen dak liggen. Wil jij hier ook gebruik van maken? Of misschien heb je een dak aan te bieden dat gebruikt kan worden voor het opwekken van zonne-energie waar anderen ook gebruik van kunnen maken? Kijk dan op www.zonopoisterwijk.nl.

Laat je informeren

Om 11.00 start de bijeenkomst met een korte terugblik op de totstandkoming van de zonnedaken en wordt de werking van de bijbehorende app getoond. Er zijn ook fraaie drone-opnamen te bewonderen. Daarna is er de gelegenheid om een kijkje te nemen en vragen te stellen aan de energie-adviseur van de Duurzame Energie Coöperatie (DEC).

Inwoners van harte welkom bij ingebruikname

Werk aan de weg

In juli krijgen 4 wegen in Oisterwijk een nieuw laagje asfalt. Deze wegen gaan daarom kort dicht voor het verkeer, 1 of 2 dagen. Het verkeer wordt omgeleid. Het gaat om de volgende wegen:

 • Heizenschedijk, dicht op vrijdag 12 juli
 • Donkhorst, dicht op vrijdag 12 juli
 • Huifkarlaan, dicht vrijdag 12 juli
 • Oisterwijksebaan, dicht op vrijdag 12 juli en maandag 15 juli. De weg is wel open in het weekend

Verloren of gevonden? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? Je  geeft het zelf heel eenvoudig door via www.verlorenofgevonden.nl

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Krijg je hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar ben je van mening dat de gemeente niet goed met je omgaat of heb je een klacht? Dan kun je terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
Wil je geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in je brievenbus? Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker of de NEE-JA-sticker op bij het gemeentekantoor.

Vraagpunt Oisterwijk
Heb je vragen over bijvoorbeeld bijzondere bijstand, hulp bij schulden? Of heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren? Misschien ben je op zoek naar een maatje of juist naar vrijwilligerswerk. Voor deze en nog veel meer onderwerpen is er het inloopspreekuur van Vraagpunt Oisterwijk. Iedere donderdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur in Blokshekken 3.

Sportaccommodatie huren

Wil je een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan regel je dit bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.

Nieuwe situatie op kruispunt Blokshekken

Sinds eind juni is kruispunt Blokshekken (bij de Jumbo) weer in 2 richtingen in gebruik. De situatie is veranderd en dat is wennen voor het verkeer.

 We leggen hieronder enkele belangrijke zaken uit:

Voorrang

Op het verkeersplein Blokshekken hebben fietsers en voetgangers geen voorrang. Het werkt dus anders dan bij de meeste rotondes in onze gemeente. Waarom dat is? Gemotoriseerd verkeer komend vanaf de spoorwegovergang, krijgt altijd voorrang op dit verkeersplein. Hiermee voorkomen we dat verkeer stil komt te staan op het spoor.

Fietspad gescheiden het spoor over

ProRail wil dat, waar de ruimte dat toelaat, langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en gemotoriseerd verkeer gescheiden het spoor oversteken. Dit om de veiligheid te vergroten. Dat betekent dat fietsers komend vanaf het station, eerst kruispunt Blokshekken oversteken richting de brandweer en daarna pas het spoor oversteken richting het KVL-terrein.

Wanneer de Ambachtstraat klaar is, kan spoorwegovergang Blokshekken weer open. Fietsers die het spoor oversteken kunnen dan via het gescheiden fietspad naar het KVL-terrein of steken rechtsaf de Ambachtstraat over richting de noordzijde van het station.

Verharding verkeersplein

Voor de verharding van het verkeersplein is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaand materiaal (zo’n 75%). Omdat het verkeersplein groter is geworden, is ook gebruikgemaakt van nieuw materiaal. Zoals gebruikelijk in het centrum is het fietspad in rood asfalt uitgevoerd. Hierdoor lijken de kleuren van de verharding nu nog wel veel op elkaar. Wanneer ‘het nieuwe er van af is’, zal dit onderscheid echter beter zichtbaar worden.

Laatste werkzaamheden

De poort van de brandweer is verzet en afgelopen week is naast de brandweer het laatste stukje voetpad aangelegd. Ook is er extra wegmarkering aangebracht om de fietsroute duidelijker weer te geven. Rondom het verkeersplein wordt nog meer groen aangelegd.

N65 dicht tussen 12 en 13 juli

Foto-onderschrift: De N65 is van vrijdag 12 juli 22.00 uur tot zaterdag 13 juli 12.00 uur dicht vanwege werk aan de weg. Het gaat om het deel tussen knooppunt Vught en de kruising van de N65 met de Kreitenmolenstraat. Voor lokaal verkeer is de kruising N65 – J.F. Kennedylaan in Vught en de kruising N65 – Torenstraat in Helvoirt open. Vanaf afslag 2 bij Berkel-Enschot in de richting van Tilburg is de N65 weer open voor al het verkeer. Op bovenstaande kaart staan omleidingen aangegeven. Houd wel rekening met extra reistijd.

Groen balkon voor gemeentekantoor

Binnenkort zijn het balkon aan de voorkant van het gemeentekantoor en de 2 balkons aan de achterkant groen! Daarmee is weer een stapje gezet in de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, een van de speerpunten uit de Oisterwijkse Duurzaamheidsagenda 2018-2022.

Groendaken of in dit geval ‘groenbalkons’ hebben veel duurzaamheidsvoordelen. Zo verhogen ze de isolatiewaarde van het dak. In de zomer houdt de groene dakbedekking de warmte buiten en in de winter houdt het de warmte binnen. Onafhankelijk onderzoek heeft een besparing van 9 procent op het elektriciteitsverbruik voor koeling met airconditioning aangetoond. Daarnaast verlengen groendaken de levensduur van normale dakbedekking. Een bitumen dakbedekking gaat ongeveer 20 tot 25 jaar mee. Een groendak is wel 60 jaar houdbaar. Wel vraagt de vegetatie enig onderhoud: controle van de waterafvoeren is nodig en een spontaan opschietende boom of struik kan maar beter snel verwijderd worden.

Beter binnenklimaat

Ook zorgt de verbeterde isolatie voor een daling van de soms hevige temperatuurschommelingen in een gebouw. Het binnenklimaat wordt daardoor een stuk beter beheersbaar met een gelijkmatiger temperatuurverloop. Ook dit scheelt energie.

Tot slot dragen groendaken bij aan de biodiversiteit in de gebouwde omgeving en vormen ze een ideale waterbuffer. Ondanks dat de hemelwaterafvoer van het gemeentekantoor al aangesloten zit op de infiltratiebuffer in het park (vijver) neemt de beplanting zo’n 50 procent van de regen op en het resterende water wordt langzaam aan de infiltratievijver afgegeven. Dit voorkomt overbelasting van afvoeren. Daarbij zuiveren groendaken de lucht, bijvoorbeeld als het gaat om fijnstof.

Heb je ook interesse in een groendak of andere dakisolatie? Kijk dan eens op de website www.milieucentraal.nl.

‘Vergeten’ planten vijver op de Lind

In september 2018 is de vijver op de Lind in haar oude glorie hersteld. Maar wat nog miste was de beplanting in en rondom de vijver. En daar is iets bijzonders mee.

Na het herstel van de vijver is 1 van onze medewerkers van de buitendienst aan de slag gegaan met een zogenoemd beplantingsplan. Hij heeft daarvoor onderzoek gedaan naar het verleden van de vijver. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat het oorspronkelijke ontwerp van de vijver en de aanleg van het bijbehorende groen is gedaan door John Bergmans (1892-1980). Bergmans was een Oisterwijkse tuinarchitect, die ook betrokken is geweest bij het natuurtheater, Staalbergven en verschillende villatuinen in ons dorp.

In oorspronkelijke staat

Rondom en in de gerenoveerde vijver staan nu planten en bloemen helemaal in de stijl van Bergmans. Neergezet in de originele plantenvakken. Het gaat om ‘vergeten’ soorten zoals de Spierstruik, Kamperfoelie, Bruidsbloem, Dwergmispel en de Voorjaarszonnebloem. Dat maakt dat de vijver er nu weer uitziet, zoals deze oorspronkelijk was bedoeld.

Ontwerper

John Bergmans was plantendeskundige, kweker, auteur over tuinplanten en tuin- en parkontwerper. In Noord-Brabant en Limburg ontwierp hij voor de industriële en burgerlijke elite. Hij legde tuinen aan voor bedrijven en gemeenten en richtte parken en plantsoenen in.