Gemeenteberichten 11 april 2019

Onderwerpen college

 • Vaststellen gewijzigde raadsvoorstellen en vaststellen afdoening van toezeggingen
 • Normenkader 2018
 • Beantwoording vragen ex artikel 34 Reglement van orde: toekomst AZC
 • Vaststellen nadere regels Wmo gemeente Oisterwijk 2019.1
 • Raadsinformatiebrief toelichting proces kwartaalrapportage jeugdhulp en ontwikkeling monitor sociaal domein
 • Programmaplan dienstverlening

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Schijfstraat 10 Oisterwijk, het plaatsen van een overkapping
 • Zoom 41 Oisterwijk, het plaatsen van een carport
 • Zoom 41 Oisterwijk, het plaatsen van een fietsenhok
 • Heusdensebaan 111 Oisterwijk, het tijdelijk gebruiken van een veldschuur
 • Kivitslaan 21A Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Pannenschuurplein 32 Oisterwijk, het tijdelijk in gebruik nemen van de parkeerplaats

Verleend

 • Vennelaan 2A Oisterwijk, het kappen van een rotte wilg (noodkap)
 • Laag Heukelomseweg 7B Heukelom, het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw
 • Mgr. Verhoevenlaan t.h.v. nr. 27 Oisterwijk, het kappen van een linde
 • Plesmanstraat 23 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde

Verlengd

 • Burg. Vogelslaan 53 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel en overkapping

Vergunningen/ontheffingen evenementen horeca

 • Ontheffing aan Van Ooijen Gouda B.V. voor werkzaamheden aan de perrons van het station van Oisterwijk van 11 tot en met 13 mei
 • Vergunning aan Bistrot.C voor het wijzigen van de drank- en horecavergunning voor het horecabedrijf aan De Lind 63 in Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van een buurtmeeting op 14 april op het parkeerterrein aan de Jopie Smuldersstraat tussen huisnummer 15 en 17 in Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 14 april: vanwege een buurtmeeting zijn de Jopie Smuldersstraat en de parkeerplaats in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 14 april: vanwege het Trekkertrek Weekend 2019 in Heukelom is de Oisterwijksebaan dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 20 april: vanwege de Taxandria Vennenloop zijn verschillende straten in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 22 april: vanwege een vlooienmarkt is het St. Jansplein in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Militaire oefening 26 april

De Koninklijke Landmacht houdt 26 april een militaire oefening.

De oefening is voor de training ‘Forward Air Controller’. De militairen loodsen in posities vanaf de grond helikopters naar objecten. Deze objecten zijn fictieve doelen, de helikopters landen hier niet. De militairen kiezen zelf de routes en verplaatsen zich over bestaande wegen en paden, te voet en met voertuigen. Het verkeer heeft hier geen last van. 

De troepen

Aan de oefening doen 10 personen, 3 wielvoertuigen mee en 1 militaire helikopter. Er wordt niet geoefend met (oefen)munitie op niet militair terrein. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 11 Infanteriebataljon Air Assault Garderegiment Grenadiers en Jagers uit Arnhem.

Schade

Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.

+Foto militaire oefening, met bijschrift: Bron Ministerie van Defensie.

Oisterwijk Herdenkt – 4 mei 2019 Dodenherdenking

Ieder jaar is op 4 mei de Nationale Dodenherdenking. Ook de gemeente Oisterwijk herdenkt. Het gemeentebestuur nodigt u uit voor de herdenkingsbijeenkomst.

Voor iedereen die, op welke manier dan ook, bij oorlog betrokken is geweest en voor iedereen die zich daarbij betrokken voelt, geeft de dodenherdenking de gelegenheid om een moment stil te staan bij dat wat in het verleden is gebeurd. Wij hopen u te mogen ontmoeten op:

zaterdagavond 4 mei 2019

in de H. Joanneskerk aan de Lind in Oisterwijk

Het programma begint om 17.50 uur

(na aanvang geen toegang meer mogelijk)

De kerk is open vanaf 17.15 uur

Programma

Voor de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei, heeft het 4 mei-comité een programma samengesteld, waarvan u de hoofdlijnen hieronder leest:

 • 17.50 uur uitvoering van het Requiem van Maurice Duruflé in de

H. Joanneskerk, De Lind 52, Oisterwijk

Toegang tot de uitvoering is gratis. U moet wel uiterlijk 30 april reserveren. Stuur voor kaartjes een mail naar herdenkingsconcertoisterwijk@kpnmail.nl. De uitvoering van het Requiem duurt tot ongeveer 19.00 uur.

Voor de volgende programma onderdelen hoeft u zich niet aan te melden:

 • 19.15 uur stille tocht vanaf de H. Joanneskerk naar bevrijdingsmonument

Aansluitend:

 • Herdenkingsplechtigheid bij het bevrijdingsmonument in Oisterwijk
 • Kranslegging
 • Samenkomst in het raadhuis en gelegenheid tot napraten

Kranslegging

Elk jaar doen verschillende besturen mee aan de kranslegging. Wanneer u namens of met het bestuur van uw organisatie of vereniging een krans bij het monument wilt leggen, neemt u dan uiterlijk 19 april contact op met Esther Tol, ceremoniemeester tijdens de 4 mei-viering. Bel (013) 529 13 11 of mail esther.tol@oisterwijk.nl.

Stille Tocht

Het 4 mei-comité vraagt inwoners, de horecaondernemers en bezoekers van het centrum van Oisterwijk, om er samen voor te zorgen dat de stille tocht en de herdenkingsplechtigheid bij het bevrijdingsmonument ongestoord kunnen plaatsvinden.

Informatie

Wilt u meer weten over deze herdenkingsbijeenkomst? Neem contact op met Esther Tol van de gemeente Oisterwijk via (013) 529 13 11 of esther.tol@oisterwijk.nl.

+Kader met tekst:

“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”

– Officieel memorandum, het gedenkschrift voor de Nationale Herdenking –

+Foto flyer Oisterwijk herdenkt (goed leesbaar ivm aanmelden)

Parkeerplaatsen Almystraat

+ Foto Parkeerplaatsen Almystraat

+ Onderschrift:

We zijn gestart met de aanleg van de parkeerplaatsen aan de Almystraat (langs het spoor).

Inleveren grof tuinafval Moergestel

Op zaterdag 20 april kun je grof tuinafval ook in Moergestel inleveren. Grof tuinafval komt uit uw eigen tuin en past niet in de gft-container. Grof tuinafval is: snoeiafval, takken en ander houtachtige delen met een doorsnede vanaf 3 cm of een lengte van 1 meter, bomen, heesters, struiken, stammen en stronken. Je mag maximaal 2 m3 per keer gratis brengen. Inleveren kan dus op zaterdag 20 april van 08.00 tot 16.00 uur bij Bruurs Loon- en transportbedrijf, Heuvelstraat 20 Moergestel. Op andere dagen kun je het grof tuinafval naar de milieustraat in Oisterwijk brengen. Kijk op www.oisterwijk.nl/milieustraat voor de openingstijden.     

Dat verdient een lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan. Voor de Lintjesregen van 2020 kunt u nog een lintje aanvragen. De Lintjesregen is dan op vrijdag 24 april 2020. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 15 juni 2019. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.

Verloren of gevonden? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl

Iets kwijt of juist iets gevonden? U meldt dit heel eenvoudig zelf via www.verlorenofgevonden.nl

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Krijgt u hulp vanuit de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Maar bent u van mening dat de gemeente niet goed met u omgaat of heeft u een klacht? Dan kunt u terecht bij Wmo-vertrouwenspersoon Ria de Die. Ria is telefonisch bereikbaar via (06) 199 75 205 of per mail via r.dedie@hetlsr.nl.

Werk aan weg

Kijk voor actuele wegwerkzaamheden in de gemeente op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden.

Maak je buurt veiliger

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk voor meer informatie op www.oisterwijk.nl/buurtpreventie.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker
U wilt geen ongeadresseerde reclame en/of huis aan huis bladen in uw brievenbus. Haal dan gratis de NEE-NEE-sticker of de NEE-JA-sticker op bij het gemeentekantoor.

Vraagpunt Oisterwijk
Heeft u vragen over bijvoorbeeld bijzondere bijstand, hulp bij schulden? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Misschien bent u op zoek naar een maatje of juist naar vrijwilligerswerk. Voor deze en nog veel meer onderwerpen is er nu het inloopspreekuur van Vraagpunt Oisterwijk. Iedere donderdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur in Blokshekken 3.

Sportaccommodatie huren

Wilt u een sportaccommodatie zoals een sportveld of gymzaal huren? Dan kunt u dit regelen bij de gemeente. Bel naar (013) 529 13 11 of stuur een e-mail naar verhuursportoisterwijk@oisterwijk.nl.

zaterdag 27 april 2019 – Koningsdag

Uitnodiging

aan alle gedecoreerden in

Oisterwijk, Moergestel en

Heukelom

In de gemeente Oisterwijk is het een goed gebruik, dat alle personen uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom, die een Nederlandse Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen, gezamenlijk een toost uitbrengen met de burgemeester.

Uitnodiging

Het gemeentebestuur van Oisterwijk nodigt daarom alle (oud-)gedecoreerden uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom uit, om tijdens de viering van Koningsdag samen te komen voor het uitbrengen van een toost op Zijne Majesteit de Koning. Tijdens deze feestelijke gebeurtenis brengt Showband Taxandria om 11.15 uur een aubade aan alle gedecoreerden.

We ontvangen u en uw partner graag op zaterdag 27 april 2019 om

10.30 uur in het Raadhuis aan De Lind 56 in Oisterwijk.

Update werkzaamheden Ambachtstraat en Blokshekken

Het blijft nog even behelpen rondom het KVL-terrein, de Ambachtstraat en Blokhekken, maar we liggen op schema met de werkzaamheden. Sinds begin april is achter het EKWC een grote tijdelijke parkeerplaats en Blokshekken begint nu echt vorm te krijgen.

De tijdelijke parkeerplaats aan de Ambachtstraat is vanwege de werkzaamheden aan de nieuwe Ambachtstraat niet meer in gebruik. Daarom is ten noorden van het EKWC een grote tijdelijke parkeerplaats aangelegd. Deze parkeerplaats is voor werknemers en bezoekers van het KVL-terrein. Je komt op de parkeerplaats via de omleidingsroute. Volg hiervoor de gele borden.

Voortgang kruispunt Blokshekken-Spoorlaan

Het kruispunt Blokshekken-Spoorlaan (bij de Jumbo) wordt aangepakt. Dat doen we in verschillende fasen, zodat het verkeer gebruik kan blijven maken van de Spoorlaan. We zijn begonnen met de werkzaamheden aan de zijde van het spoor. Het straatwerk wordt daar nu aangelegd.

Omleidingsroute voor fietsers

Om de laatste strook van het straatwerk aan te kunnen leggen, schuift de barrier vanaf vrijdag 12 april een stukje op. De rijbaan wordt hierdoor iets smaller en daarom leiden we tijdelijk het fietsverkeer om. Fietsers kunnen van en naar het station via de Hoogstraat – Dorpsstraat – Stationsstraat en vice versa.

Fase 2 kruispunt Blokshekken

Zodra het straatwerk gereed is gaan we verder met het kruispunt aan de zijde van de Jumbo. Het verkeer rijdt vanaf dat moment over het nieuwe straatwerk aan de zijde van het spoor. De verwachting is dat dat vanaf +/- 23 april het geval zal zijn. Houd sociale media of oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden in de gaten voor het exacte moment. De parkeerplaats van de Jumbo blijft bereikbaar. Het éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer blijft tijdens fase 2 van kracht in dezelfde richting (vanaf het station in de richting van Blokshekken).

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden via Facebook, Twitter en www.oisterwijk.nl/werkzaamheden.

Voorverkoop abonnementen Staalbergven is begonnen!

De  voorverkoop van de abonnementen van het Staalbergven is begonnen. Koop nog tot 22 april je abonnement met korting! Dit doe je handig online, van aanvraag tot en met betaling.

Hoe werkt het:

 • Vul het formulier in via www.oisterwijk.nl/staalbergven. Je hoeft niet in te loggen met DigiD. Vul voor alle personen die een abonnement willen naam en geboortedatum in.
 • Daarna verschijnen automatisch de kosten voor het abonnement. Als in jouw geval blijkt dat je goedkoper uit bent met een gezinsabonnement, dan zie je die optie. Ook bij betaling zie je het goedkoopste abonnement.
 • Je verstuurt de aanvraag en betaalt met Ideal of creditcard.

Na de aanvraag

Je krijgt een bevestiging per e-mail. Kom je voor de eerste keer naar het Staalbergven om te zwemmen? Neem de e-mailbevestiging mee en laat deze zien aan de kassa. Je pasje ligt dan klaar. Ter plekke wordt een foto gemaakt van jou en eventuele andere gezinsleden.

Nog een pasje van vorig jaar?

Heb je je pasje van 2018 bewaard? Vul dan in het aanvraagformulier het nummer in dat rechtsonder op je pasje staat. Als je de 1e keer komt zwemmen bij het Staalbergven neem je de e-mailbevestiging én je oude pasje mee. Een foto hoeft niet meer gemaakt te worden.