Gemeenteberichten 10 november 2016

Besluiten college 1 november

 

 • Adviezen en besluitenlijst van de gecombineerde commissies van 20 oktober 2016
 • Eigenrisicodragerschap WGA en ZW-flex
 • Vragen o.g.v. art. 34 RvO door PGB over openingsactie kermis
 • Aanwijzing onbezoldigd ambtenaar in de functie van toezichthouder
 • Inspectierapport van de gemeentearchivaris over 2016 over het beheer van nog niet overgebrachte archieven aan de hand van door de VNG opgestelde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
 • Brief Algemeen Belang omtrent eikensterfte
 • Antwoord vragen ex art 34 betreffende kunstgrasvelden en rubbergranulaat
 • Raadsinformatiebrief naar aanleiding van klacht aan Optisport betreffende 2 incidenten tijdens de zwemles
 • Vragen van voetbalverenigingen i.v.m. met mogelijke fusie
 • Principeverzoek uitbreiding Rosepdreef 13
 • Beantwoording vragen Algemeen Belang ex art. 34 over grafrechten
 • Verkoop Nicolaas van Eschstraat 28 / Vonnis rechtbank 19/10/2016

 

 

 

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Heusdensebaan 50 Oisterwijk, het verbouwen van een deel van het pand ten behoeve van de vestiging van een evenementenlocatie en de vestiging van een groothandelsonderneming
 • Krijtenbogtstraat 4 Moergestel, het kappen van 2 berken
 • Parkeerplaats Spoorlaan ter hoogte van nr. 80 Oisterwijk, het kappen van 3 lijsterbessen
 • Verwielstraat 93 Oisterwijk, het kappen van 2 berken en 1 haagbeuk
 • Kerkhovenbaan ong. Heukelom, het kappen van een wilg
 • Hoogstraat 21+23 Oisterwijk, het wijzigen van de bestemming

Verleend

 • De Lind 30 Oisterwijk, het verbouwen en gedeeltelijk slopen van het pand op de 2e en 3e verdieping
 • Spoordijk 8 Heukelom, het bouwen van een overkapping
 • George Perklaan 1 Oisterwijk, het schilderen aan de buitenzijde van een monument

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 

 • Intocht Sint Nicolaas Oisterwijk, zondag 13 november

 

Vergunning/ontheffing evenementen en horeca Stichting Sint Nicolaas Moergestel, voor het houden van de intocht van Sinterklaas op zaterdag 19 november 2016 van 13.00 tot 14.30 uur in Moergestel

 • Kookpunt Oisterwijk, voor een drank- en horecavergunning aan de Burg. Canterslaan 87, Oisterwijk
 • Stichting Sint Nicolaas Oisterwijk, voor het houden van de intocht van Sinterklaas op zondag 13 november 2016 van 13.00 tot 16.00 uur in Oisterwijk
 • 2College Durendael, voor het houden van de Kerstactie voor de Goede Doelen op 23 december 2016 in het clubhuis en omgeving van de rugbyclub Oysters en voor het houden van de Sportmarathon in de nacht van 22 op 23 december in Sporthal de Leije in Oisterwijk
 • Stichting Wielerronde Moergestel, voor het houden van het Rabo veldritweekend op zaterdag 10 december 2016 en zondag 11 december 2016 van 08.00 uur tot 17.00 uur op het parcours gelegen aan de Heiligenboom/Zandstraat in Moergestel 

Werk aan de weg

Rotonde Moergestelseweg – Groenstraat

 • Onderschrift: Helemaal af! De nieuwe rotonde Moergestelse weg – Groenstraat. Dankzij deze rotonde is de doorstroom van het verkeer en de verkeersveiligheid flink verbeterd. En omdat er toch niet gereden kon worden, is ook meteen de brug over de Voorste Stroom gerepareerd.

  Stokske Moergestel

  Onderschrift: Dat rijdt een stuk aangenamer. Het Stokske in Moergestel heeft een nieuw laagje asfalt gekregen én de grasbetonstenen zijn vernieuwd.


  Kom in actie tijdens de ‘Week tegen Kindermishandeling’

  Jaarlijks zijn 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Dat is 1 kind per klas. Daarom organiseert de landelijke Taskforce tegen kindermishandeling en seksueel misbruik van 14 tot en met 20 november de ‘Week tegen Kindermishandeling’.

  Om het aantal mishandelde kinderen terug te dringen, is ieders inzet nodig. Iedereen die met kinderen en hun ouders in contact staat, kan de cirkel van geweld doorbreken. En dan gaat het niet alleen om professionals, zoals zorgverleners, onderwijzers, gemeentebestuurders en politie. Iedereen in de buurt van mishandelde kinderen kan signalen opmerken en in actie komen. Ook familieleden, vrienden, buren of sportgenoten dus. 1 persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.

  Ook richt de Week tegen Kindermishandeling zich op de kinderen zelf. Zij maakt hen bewust van wat zij zelf kunnen doen wanneer zij het slachtoffer zijn van kindermishandeling.

  Wat is kindermishandeling?
  Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld, maar ook:

  • Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld bij een kind
  • Emotionele mishandeling: een volwassen persoon scheldt het kind regelmatig uit, doet vaak afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het kind opzettelijk bang
  • Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft
  • Emotionele verwaarlozing: doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind. Het negeren van de behoefte van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid. Hieronder valt ook de situatie waarbij een kind getuige is van geweld tussen ouders en verzorgers
  • Seksueel misbruik: seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt.

  Meer weten
  Op www.weektegenkindermishandeling.nl staat meer informatie over de ‘Week tegen Kindermishandeling’. Ook vindt u hier meer informatie over bijvoorbeeld signalen dat er sprake kan zijn van kindermishandeling of hoe u een vermoeden van kindermishandeling kunt melden.

  +foto week tegen kindermishandeling, geen bijschrift.


  Vrijwilligers bedankt!

   

  Foto-onderschrift: De gemeente Oisterwijk wil tijdens de Week van de Vrijwilliger alle vrijwilligers in onze gemeente in het zonnetje zetten. Bedankt voor jullie inzet!


  Donderdag 10 november     Raadsvergadering begroting 2017                     20.00

   

  Donderdag 17 november    Raadsvergadering                                             20.00

   

  Maandag 21 november       Agendacommissie                                             19.30

  Presidium                                                        21.30

  Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Raadhuis. U bent hierbij van harte welkom. (tijden onder voorbehoud)

   

  Gast van de Raad zijn?

  De raadsleden ontvangen graag Gasten van de raad! Wilt u een kijkje nemen in de keuken van de raad, mail dan naar griffie@oisterwijk.nl

   

  Inspreken

  Wilt u inspreken bij de raadsvergadering of de commissievergaderingen, dan kunt u dat doorgeven via griffie@oisterwijk.nl of bel naar (013) 529 13 11. Doe dit voor 14.00 uur op de dag van de vergadering. Voor de raadsvergadering kunt u alleen inspreken over voorstellen die voor die avond op de agenda staan.

   

  Agenda’s en stukken en notulen

  U vindt de agenda’s met alle bijbehorende stukken, alle (audio)verslagen en alle informatie over de raadsleden op de website van de Raad van Oisterwijk: http://oisterwijk.raadsinformatie.nl

   

  Meer informatie:

   

  • Volg de raad via Twitter:@RaadOisterwijk

  Buurtpreventie met WhatsApp

  Buurtbewoners gebruiken steeds vaker WhatsApp om elkaar te wijzen op verdachte situaties in de buurt. In Oisterwijk zijn er al bijna 60 groepen. Wilt u meedoen? Neem dan contact op met de coördinator van de groep in uw buurt. Als u niet weet wie dat is, stuur dan een mailtje naar gemeente@oisterwijk.nl. Bent u al lid? Bij de coördinator kunt u een speciale deursticker krijgen om te laten zien dat u bent aangesloten op de WhatsAppgroep.

   

  Gevonden en verloren voorwerpen? Naar de gemeente!
  Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? Ook dan kunt u bij de gemeente terecht. Neem contact op via (013) 529 13 11, ga naar de balie of kijk op de website van de gemeente Oisterwijk (www.oisterwijk.nl) bij Gevonden en verloren.

   

  Trouwen of partnerschap? Geef het online door!

  Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Geef dit dan online door aan de gemeente via www.oisterwijk.nl/trouwen. Hier staat ook meer informatie over de kosten, trouwlocaties en trouwambtenaren.

   

  Gezocht: maatjes!

  Soms hebben mensen een maatje nodig. Om samen te gaan sporten, een wandelingetje te maken of gewoon wat te kletsen. Andere mensen vinden het juist fijn om iets voor iemand te betekenen. Met het maatjesproject Oisterwijk worden deze mensen aan elkaar gekoppeld.

  Heeft u een maatje nodig of wilt u juist een maatje zijn voor iemand? Aanmelden kan via www.pedagogischepraktijkvandenhoven.nl/maatjes-project


  Levensgevaarlijke XTC in omloop

   

  In oktober is er een levensgevaarlijke pil aangeleverd bij 1 van de testcentra van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Deze pil is als XTC verkocht.

   

  De pil bevat een zeer hoge dosis PMMA. PMMA kan leiden tot dodelijke oververhitting, hart-, lever-, en nierfalen. Het gaat om een roze pil met aan beide zijden een superman logo, die sterk lijkt op de foto die bij dit bericht staat. Het Trimbos-instituut geeft daarom een ‘red alert’ af.

   

  Wat is het gevaar van PMMA?

  Het verschil tussen MDMA (dit is normaal gesproken het hoofdbestanddeel van een XTC-pil) en PMMA, is dat de effecten van PMMA veel later optreden. Hierdoor heeft de gebruiker de illusie een pil te hebben gebruikt met een ‘lage dosis’ MDMA en vervolgens een hoeveelheid bijneemt. Uren nadat een dosis PMMA is ingenomen, kunnen dan ineens ernstige fysieke effecten optreden. Denk hierbij aan een verhoogde hartslag en extreem verhoogde lichaamstemperatuur.

   

  Advies aan gebruikers

  Gebruik deze pil niet! Gebruikers die in het bezit zijn van deze pillen worden opgeroepen ze (anoniem) bij het DIMS ter analyse aan te bieden. Kijk op de website www.drugs-test.nl voor adressen. Andere pillen kunnen ook PMMA of hoge doseringen MDMA bevatten. Het gebruik van XTC is nooit zonder risico. Wil je geen risico lopen, gebruik dan niet.

   

  In de afgelopen jaren zijn in binnen- en buitenland verschillende mensen overleden na het gebruik van drugs met PMMA. Voor PMMA is reeds eerder gericht gewaarschuwd, onder meer via drugsfora en relevante sites.

   

  Voorlichting gebruikers

  Landelijk zijn instellingen voor verslavingszorg en medische diensten op de hoogte gesteld en is men in opperste staat van alertheid. Via diverse media en een recent gelanceerde ‘red alert app’ worden gebruikers geïnformeerd. Neem voor meer informatie contact op met Charles Dorpmans, coördinator DIMS Noord Brabant (06) 229 760 68.


  Seks onder je 25e: landelijk onderzoek jongeren en seks

   

  Eind oktober start ‘Seks onder je 25e’: het grote landelijke onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren. Soa Aids Nederland en Rutgers organiseren dit onderzoek in samenwerking met de GGD Hart voor Brabant.

   

  Doel is opnieuw in kaart brengen hoe jongeren denken over liefde, relaties en seks om zo de voorlichting en hulp te verbeteren. Ook actuele thema’s zoals het delen van sexy foto’s (sexting) en het gebruik van dating-apps komen aan bod.

   

  100.000 deelnemers

  Om een goed beeld te krijgen van alle thema’s die op het gebied van seksuele gezondheid spelen, worden landelijk ruim 100.000 jongeren uitgenodigd voor dit onderzoek. In het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant doen een aantal scholen mee. Jongeren van 12 tot 16 jaar vullen hier vanaf volgende week een online vragenlijst in. Op basis van een steekproef ontvangen daarnaast een groot aantal jongeren van 17-25 jaar thuis een uitnodiging voor het invullen van de online vragenlijst.

  Ben je wel eens verliefd?
  De vragenlijst die jongeren voor het onderzoek invullen, gaat over hun seksuele gedrag en ideeën hierover. Bijvoorbeeld: Ben je wel eens verliefd? Val je op jongens of op meisjes? Wat doe je als je iets wil weten over seks? Stuur je wel eens sexy foto’s door? Welke dating apps gebruik je? Gebruik je altijd een condoom en de pil?

  Betrokken organisaties
  In het onderzoek werken Soa Aids Nederland en Rutgers nauw samen met GGD’en uit het hele land, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de zomer 2017 worden de resultaten bekend gemaakt.