Gemeenteberichten 1 juni 2017

Problemen in de buurt? Los het op met buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt buren en buurtgenoten om hun onderlinge problemen op te lossen en de communicatie te verbeteren. Buurtbemiddeling wordt gedaan door vrijwillige buurtbemiddelaars. Zij helpen buren (weer) met elkaar in gesprek komen en de verstoorde relatie herstellen.

Het doel van buurtbemiddeling is om overlast, pesten en andere kleine ergernissen onder buren in een vroeg stadium aan te pakken of misschien zelfs te voorkomen. Hierdoor wordt voorkomen dat zaken uit de hand lopen. Bijkomend voordeel is dat mensen zich prettiger voelen in hun buurt en de veiligheid wordt groter. Buurtbemiddeling gaat uit van het principe dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor het conflict.

Proefproject
Buurtbemiddeling in de gemeente Oisterwijk is in eerste instantie een proef van ContourdeTwern, Politie Zeeland-West-Brabant, woonstichting Leijstromen en de gemeente Oisterwijk. Inwoners van de gemeente die in aanmerking komen voor buurtbemiddeling, mogen hier gratis gebruik van maken.

Hoe werkt buurtbemiddeling
ContourdeTwern voert de pilot uit. Een speciaal daarvoor aangestelde coördinator krijgt een melding van inwoners zelf of 1 van de deelnemende organisaties. De coördinator voert het eerste intakegesprek en bepaalt of de aanvraag geschikt is voor buurtbemiddeling. Inwoners moeten eerst zelf hun eigen mogelijkheden gebruiken voor een oplossing. De buur kan dan, gesterkt door het advies of coaching van buurtbemiddeling, het probleem bij zijn buren aankaarten. Meestal werkt dit goed en komt de melder niet meer terug bij buurtbemiddeling.

Als het zelf niet lukt
Lukt het niet om zelf het probleem met de buren op te lossen? In dat geval stelt de coördinator een passend team van 2 bemiddelaars samen en volgen gesprekken met beide partijen, eerst apart en daarna samen. Als het bemiddelingsgesprek goed is verlopen, kunnen alle partijen een intentieverklaring ondertekenen. Tot slot worden de buren na een aantal weken benaderd om te horen hoe het gaat.


Dat verdient een Lintje!

 

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

 

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er Koninklijke onderscheidingen.

 

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen 2018 kunt u nog een lintje aanvragen. De lintjesregen is dan op donderdag 26 april 2018. Die datum lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk 16 juni 2017.

 

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een onderscheiding op een ander moment laten uitreiken? Bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid. Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

 

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet, contact op met de gemeente via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt u graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier. Of kijk op www.oisterwijk.nl/onderscheidingen.


12 juni: inloopbijeenkomst fietspad Moergestel Haghorst

 

Het ontwerpbestemmingsplan fietspad Moergestel Haghorst ligt van 26 mei tot en met 6 juli 2017 ter inzage. Op maandag 12 juni 2017 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan.

 

De bijeenkomst is vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur in Den Boogaard aan het St. Jansplein 5 in Moergestel. Tijdens de bijeenkomst worden uw vragen over het ontwerpbestemmingsplan beantwoord. Er is geen presentatie, dus u kunt binnenlopen wanneer u wilt.


Militaire oefening 6 – 8 juni

 

Van 6 tot en met 8 juni is in de gemeente Oisterwijk een militaire oefening. Het gaat om een training in luchtruimbeveiliging. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando in Vredepeel.

De oefening houdt in dat tegelijkertijd, op verschillende plaatsen in verschillende gemeenten, militaire wielvoertuigen verplaatsen en opstellingen innemen. Op deze manier wordt het luchtruim verkend en kan het verdedigd worden. Verdediging gebeurt in de vorm van een simulatie, dus zonder munitie. Het normale verkeer wordt niet gehinderd. Aan de oefening doen 37 personen mee en 12 voertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Schade

Mocht er schade ontstaan tijdens de oefening, geef dit dan door aan de Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Onder vermelding van: de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats en soort schade. U kunt ook bellen met (030) 218 04 44 of mailen naar JVDclaims@mindef.nl.


Ontmoet een raadslid: uw vertegenwoordiger in de Raad
Op maandagavond 12 juni is er weer een raadsspreekuur. U bent welkom in Den
Boogaard in Moergestel van 19.00 tot 20.00 uur.
Heeft u een leuk idee voor de buurt dat u wilt bespreken met raadsleden? Dan kan dat in een
persoonlijk gesprek met vier raadsleden. Of wilt u uw zorg, probleem of compliment met hen
bespreken? Dat kan ook. Van elk van de 4 fracties is een raadslid vertegenwoordigd.
Wat gebeurt er met uw inbreng
De aanwezige raadsleden kunnen niet direct een oplossing bieden, maar zij zorgen er wel
voor dat uw boodschap besproken wordt met een wethouder of een ambtenaar die u verder
kan helpen. U wordt hierover altijd weer geïnformeerd door een raadslid of door de griffier.
Spreekuren 2017
Er zijn meer spreekuren gepland in 2017. Deze zijn op:
· Maandagavond 18 september in de Waterhoef
· Donderdagavond 23 november in de Pannenschuur
De spreekuren zijn altijd van 19.00 tot 20.00 uur.


Donderdag 1 juni Beeldvormingsavond
Toelichting op de jaarrekening 19.30 uur
Toelichting op strategische vastgoed 20.45 uur
Donderdag 8 juni Commissievergadering over alle
gemeenschappelijke Regelingen 19.30 uur
Maandag 12 juni Raadsspreekuur Den Boogaard 19.00 uur
Donderdag 15 juni Beeldvormingsbijeenkomst voorontwerp
Bestemmingsplan sportpark Den Donk 19.30 uur