Gemeenteberichten 1 april 2021

Onderwerpen college

 • Principemedewerking Vossenhoorn 1
 • Raadsinformatiebrief monitor Sociaal Domein afdoening amendement raadsvoorstel 20-62
 • Aanwijzingsbesluit ondergrondse containers achterzijde Dorpstraat 9-11
 • Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Kerkhovenbaan 6 Heukelom
 • Samenwerkingsovereenkomst NL Confidential
 • RIB bedrijfsvoering

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Bernard Vrienslaan 7 Oisterwijk, het vergroten van de garage
 • De Lange Kant 42 Oisterwijk, het plaatsen van een airco
 • Kerkstraat 67 Haaren, het aanbrengen van 2 vlaggen en bedrijfsnaam op gevel
 • Belversestraat 49a Haaren, het verbouwen van een voormalig stalgedeelte van een boerderij
 • Langvennen-Noord 24 en 26 Oisterwijk, het plaatsen van een dubbele dakkapel
 • Oirschotsebaan 55 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Nemelaerweg 1 Oisterwijk, het kappen van een tamme kastanje
 • Kerkstraat 3-2 Oisterwijk, het plaatsen van zonnecollectoren en dakkapellen aan beide zijden van het puntdak
 • Industrieweg 8B Moergestel, het plaatsen van nieuwe perceelafscheiding

Verleend

 • Klompven 29 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Kempenlandstraat 17 Oisterwijk, het aanpassen van een draagmuur;
 • Lindeparklaan 34 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis
 • Klompven 21 Oisterwijk, het plaatsen van een terreinafscheiding
 • Bet Vosstraat 29 Oisterwijk, het bouwen van een woning
 • Nemelaerweg 1 Oisterwijk, het kappen van een tamme kastanje
 • Emmalaan 1 Oisterwijk, een constructiewijziging van de 1e verdieping van een woonhuis

Bestemmingsplannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan Oirschotseweg naast 22, Moergestel
 • Vastgesteld bestemmingsplan Heuvelstraat ong., Moergestel
 • Ontwerpbestemmingsplan Kerkhovenbaan 6, Heukelom

Dat verdient een lintje!

Kent u iemand in uw omgeving die voor de samenleving iets bijzonders doet? Vindt u dat diegene wel wat waardering verdient? Vraag dan een koninklijke onderscheiding (lintje) aan.

Op de laatste werkdag voor Koningsdag worden tijdens de Lintjesregen koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan personen die aantoonbare bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving. Zonder deze mensen kunnen veel instellingen en verenigingen niet bestaan en zou de Oisterwijkse samenleving er heel wat schraler uitzien. Om deze (meestal anonieme) mensen de erkenning te geven die ze verdienen, bestaan er koninklijke onderscheidingen.

Op tijd aanvragen

Voor de Lintjesregen van 2022 kunt u nog een lintje aanvragen. Dat lijkt ver weg, maar toch heeft u maar even de tijd om uw aanvraag te doen. Dit kan tot uiterlijk half juni 2021.

Uitreiking op een ander moment

Wilt u een koninklijke onderscheiding op een ander moment laten uitreiken, bijvoorbeeld tijdens een bijzondere gelegenheid? Vraag dit minstens 6 maanden van tevoren aan. Het uitreikingsmoment moet wel ‘passend’ zijn. Dat betekent dat er een link moet zijn met de verdiensten van de persoon die de onderscheiding krijgt.

Informatie

Neem voor u de aanvraag doet contact op met de gemeente via (013) 529 13 11. De medewerker kabinetszaken vertelt u graag in grote lijnen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl. Hier staat ook het aanvraagformulier.

Denk mee over de huisvesting van arbeidsmigranten

Wij starten half april met een klankbordgroep Huisvesting arbeidsmigranten. Inwoners kunnen hun wensen en ideeën voor goede en veilige huisvesting van arbeidsmigranten met ons delen.

Ook willen wij meer zicht op wat nodig is om arbeidsmigranten die permanent in Nederland komen wonen te kunnen laten meedoen aan onze samenleving. Naast inwoners kunnen ook arbeidsmigranten, huisvesters, uitzendbureaus en ondernemers deelnemen.

De uitkomsten, wensen en ideeën die uit de klankbordgroep naar voren komen, leggen we voor aan het college en de gemeenteraad van Oisterwijk. Wij willen zo breed draagvlak bereiken voor het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Waarom nieuw beleid

Veel Oisterwijkse ondernemers geven aan dat arbeidsmigranten onmisbaar zijn voor hun bedrijfsvoering. De daarmee samenhangende huisvesting van werknemers gaat op veel plaatsen goed. Toch is er ruimte voor verbetering. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld nog te weinig goede en veilige huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten. Ondernemers zoeken naar snelle oplossingen. Die vinden ze onder andere op recreatieparken en door het huren of kopen van gewone woningen in woonwijken. Deze (toch al schaarse) woningen zijn dan niet meer beschikbaar voor Oisterwijkse woningzoekenden zoals starters, studenten, vluchtelingen, enzovoort.

Om deze redenen bereiden wij beleid voor waarin spelregels staan over de voorwaarden voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten in Oisterwijk. Met nieuw beleid willen wij dus aan de ene kant bijdragen aan voldoende en goede huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten en aan de andere kant onwenselijke huisvestingssituaties afbouwen.

Aanmelden voor de klankbordgroep

Wilt u meedenken over dit onderwerp? Meld u dan nu aan via arbeidsmigranten@oisterwijk.nl. Uiterlijk begin april ontvangt u bericht over de opzet en werkwijze. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep staat gepland op maandag 19 april. Wij kijken uit naar uw reactie!

Nú heerlijk wonen. En dat zo lang en duurzaam mogelijk!

Je denkt misschien niet dagelijks na over jouw woontoekomst. Dat is heel begrijpelijk. En toch is het verstandig om hier bij stil te staan.

Ben je van plan binnenkort te verbouwen? Is jouw woonsituatie veranderd? Zijn de kinderen de deur uit en ga je bepaalde kamers een andere bestemming geven? Allemaal momenten om eens kritisch naar jouw woning te kijken.

Een duurzaam en toekomstbestendig huis

Er zijn tegenwoordig volop mogelijkheden om een woning duurzaam en levensloopbestendig te maken. Bij het energiezuiniger maken van je woning kun je denken aan isolatie, een warmtepomp of zonnepanelen. Bij levensloopbestendig maken van je woning voorzie je een badkamer van alle gemakken, verplaats je de slaapkamer naar de begane grond of plaats je een camera bij de voordeur. Op deze manier blijf je net zo lang in jouw huis wonen als je wilt.

Kies voor een stimuleringslening

Wij hebben in onze gemeente een stimuleringslening. Dit betekent dat je geen spaargeld gebruikt om aanpassingen te doen aan de woning, maar dat je een lening met aantrekkelijke voorwaarden afsluit. De stimuleringslening is voor eigenaren of huurders van een woning in onze gemeente. Hiermee maak je jouw huis duurzaam én levensloopbestendig. Zo verlaag je je woonlasten, draag je bij aan een beter milieu en blijf je zo lang mogelijk in jouw eigen huis!

Voorwaarden

Tegen een lage rente mag je per huishouden tussen de €2.500,- en €25.000,- lenen. De lening krijg je in de vorm van een bouwkrediet en los je boetevrij af (helemaal of in delen). Afhankelijk van de hoogte van de lening is de looptijd 10 tot 15 jaar. De lening vraag je alleen aan voor maatregelen die nog moeten gebeuren. Een aanvraag achteraf kan dus niet. Kijk voor meer informatie of het direct aanvragen van de regeling, op onze website www.oisterwijk.nl/duurzaam. Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Ga langs bij het Energieloket in Tiliander of bel ons via (013) 529 1311.

Te kappen bomen in maart

Wij kappen regelmatig bomen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

Toch stellen we je graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo word je niet verrast. De planning voor maart is:

 • Kappen van een Kolchische esdoorn in de berm bij Veldweg 10 in Oisterwijk vanwege de aanleg van een inrit

Meer informatie

Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Starterslening weer mogelijk

Vanaf 1 april is er voor starters op de woningmarkt de Starterslening. Deze regeling werd in 2015 afgeschaft, maar wordt nu opnieuw ingevoerd.

Een starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (eerste) hypotheek voor het eerste koophuis. Deze aanvullende lening kan het gat overbruggen tussen de maximale hypotheek die een bank verstrekt en het bedrag dat nodig is om de eerste woning te kopen. De starterslening bedraagt maximaal 20% van de koop(aanneem)som plus eventuele verbeter- of meerwerkkosten.

Waarom de starterslening

Voor starters is het steeds moeilijker om een eerste eigen woning te kopen. Wethouder Eric Logister: “We willen starters een steun in de rug bieden op de woningmarkt. De huizenprijzen zijn hoog en het aanbod aan goedkopere woningen is beperkt. We vinden het van belang dat Oisterwijk aantrekkelijk is en blijft voor jonge mensen.” De Starterslening is onderdeel van een bredere set aan maatregelen om de uitdagingen op de woningmarkt het hoofd te bieden.

Meer informatie over de starterslening en de voorwaarden is te vinden op www.oisterwijk.nl/starterslening

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten aanvragen

Je kunt vanaf nu de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) bij ons aanvragen. Deze nieuwe regeling is voor huishoudens die door de crisis tijdelijk minder inkomsten hebben en hierdoor hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen.

TONK is niet alleen voor zelfstandigen en ondernemers, zoals Tozo. Ook als je in loondienst bent of was, kun je in aanmerking komen voor TONK.

Aanvragen

Je kunt de TONK met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Je vraagt de TONK aan voor de maanden dat je de ondersteuning echt nodig hebt, met een maximum van 6 maanden. Korter kan ook, langer niet. Je geeft aan vanaf welke maand je TONK wilt ontvangen. Vraag je de TONK bijvoorbeeld aan vanaf 1 maart, dan vraag je de TONK aan over de maanden maart tot en met juni 2021. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.oisterwijk.nl/tonk.

Voorwaarden TONK

Je hebt mogelijk recht op de TONK als je in ieder geval:

 • 18 jaar of ouder bent
 • aanzienlijk inkomen verliest door de coronacrisis
 • Je jouw woonkosten niet meer uit het huishoudensinkomen of je vermogen kunt betalen
 • Ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op je WW-uitkering, niet voldoende inkomsten hebt om jouw woonkosten van te betalen.

Voor de exacte voorwaarden kijk je op www.oisterwijk.nl/tonk.