Gemeente berichten 19 mei 2016

Meldingen wet milieubeheer

Bij het college van Oisterwijk zijn in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwe meldingen ingediend voor:

 • Nijverheidsweg 17 te Oisterwijk, voor het uitbreiden van een bedrijfspand. Dossier nummer 2016-0382, verzonden op 11-5-2016 (Activiteit milieu);
 • Almystraat 14 te Oisterwijk, voor het oprichten van een (tijdelijke) supermarkt. Dossier nummer 2016-0296, verzonden op 11-5-2016 (Activiteit milieu);
 • Zandstraat 14a te Moergestel, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergie-systeem. Dossier nummer 2016-0336, verzonden op 11-5-2016 (Activiteit milieu).

Ter inzage

De meldingen liggen gedurende 6 weken ter inzage.

Zie verder procedurekader nr. 1.

 

BESLUITENLIJST COLLEGE

In de vergadering van dinsdag 10 mei 2016 heeft het college de volgende besluiten genomen:                 

Voorstel tot het verlenen van toestemming aan Futuo Parking B.V. voor het aanpassen van de beschilderingen in de parkeergarage van de Tiliander

Het college heeft ingestemd met het aanpassen van de beschildering –uitgezonderd de beschildering van de wanden aan de oost- en westzijde- van de parkeergarage onder het gebouw de Tiliander aan de Spoorlaan in Oisterwijk.

Afnemen glasvezelaansluitpunten in de buitengebieden van Moergestel en Oisterwijk-zuid

Het college heeft besloten om bij de burgerinitiatiefgroep MoergestelGlas géén glasvezelaansluitpunten af te nemen.

Art. 34 vragen veiligheid water Bunderveld

Het college heeft een antwoord vastgesteld op  een aantal art. 34 vragen van de leden van het raadsspreekuur van 18 januari 2016.

Discussienotitie Meldpunt Sociaal Domein

Het college heeft ingestemd met een Discussienotitie Meldpunt Sociaal Domein. De Commissie Inwonerszaken heeft het college gevraagd hierover een discussienotitie te schrijven. De discussienotitie wordt aan de commissie Inwonerszaken ter bespreking toegestuurd.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • Laan van KVL en Ketelhuis Oisterwijk, het bouwen van 39 woningen KVL fase II. Dossiernummer 2016-0398, ingediend op 03-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Almystraat 14 Oisterwijk, het bouwen van 39 woningen KVL fase II. Dossiernummer 2016-0398, ingediend op 03-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Groenstraat-Moergestelseweg Oisterwijk, het kappen van 8 bomen voor aanleg rotonde. Dossiernummer 2016-0399, ingediend op 04-05-2016 (Activiteit; Kappen);
 • Burgemeester Canterslaan 28 Oisterwijk, het uitbreiden van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0400, ingediend op 06-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Jansplein Moergestel, het plaatsen van een bronzen monument. Dossiernummer 2016-0402, ingediend op 04-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Hondsbergselaan 22 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0403, ingediend op 10-05-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Tilburgseweg 29 Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0404, ingediend op 11-05-2016 (Activiteit; Bouwen);

Bij het gemeentebestuur is een aantal verzoeken om een omgevingsvergunning binnengekomen. Deze verzoeken zijn in te zien bij de afdeling Dienstverlening.

Om u volledig van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u voor het inzien van de bouwplannen een afspraak te maken met afdeling Dienstverlening, team vergunningen tel. (013) 529 13 11. Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u geen bezwaar indienen.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Groenstraat 63 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0196, verzonden aan aanvrager op 9 mei 2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Lindeplein 1 Oisterwijk, het verlengen van de afzuigpijp. Dossiernummer 2016-0131, verzonden aan aanvrager op 10 mei 2016 (Activiteit; Bouwen);

 Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende omgevingsvergunningen een bezwaarschrift indienen. Zie verder procedurekader nr. 3a, 3c en 4.

Verlengingsbesluiten

Burgemeester en wethouders van Gemeente Oisterwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

 • Oirschotseweg 45 Moergestel, het bouwen van een woning met bijgebouw. Dossiernummer 2016-0275, ingediend op 16-03-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Kleine Hei 1 Oisterwijk, het plaatsen van een carport. Dossiernummer 2016-0244, ingediend op 03-03-2016 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan);
 • Heusdensebaan 20 Oisterwijk, het vergroten van een woonhuis. Dossiernummer 2016-0294, ingediend op 23-03-2016 (Activiteit; Bouwen);
 • Kapelaan Sleegersstraat 2 t/m 36 Oisterwijk, het wijzigen van een eerder verleende vergunning. Dossiernummer 2016-0284, ingediend op 22-03-2016 (Activiteit; Bouwen);

Ontmoet een raadslid: uw vertegenwoordiger in de Raad

Op maandagavond 23 mei is weer een raadsspreekuur. U bent welkom in Den Boogaard in Moergestel, Sint Jansplein, van 19.00 – 20.00 uur.

Heeft u een leuk idee voor de buurt dat u wilt bespreken met raadsleden? Dan kan dat in een persoonlijk gesprek met vier raadsleden. Of wilt u uw zorg, probleem of compliment met hen  bespreken? Dat kan ook. Van elk van de 4 fracties is een raadslid vertegenwoordigd.

Wat gebeurt met uw inbreng

De aanwezige raadsleden kunnen niet direct een oplossing bieden, maar zij zorgen er wel voor dat uw boodschap besproken wordt met een wethouder of een ambtenaar die u verder kan helpen. U wordt hierover altijd weer geïnformeerd door een raadslid of door de griffier.

Blijf op de hoogte

De raadsspreekuren zijn met regelmaat in de diverse wijken. Volg de publicaties op de website en in de Nieuwsklok en via Twitter @RaadOisterwijk.

Informatieavond veilige spoorwegovergang Heusdensebaan

Op dinsdag 24 mei 2016 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de plannen voor een veilige spoorwegovergang Heusdensebaan. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Tijdens de informatieavond geeft ProRail een toelichting over de situatie op de spoorwegovergang en de gemeente presenteert de plannen om de overweg veiliger te maken.

Uw input

Na de toelichting kunt u in gesprek met medewerkers van de gemeente en externe deskundigen. U kunt dan uw aanbevelingen doen en uw mening geven over de veiligheid op en nabij de spoorwegovergang. Doel van de avond is om input te verzamelen voor het college.

 • De avond start om 19:00 uur in het Raadhuis, De Lind 56

Wanneer u niet aanwezig kunt zijn op 24 mei, dan kunt u uw ideeën en adviezen mailen naar verkeersplein@oisterwijk.nl.

Help! Mijn kind doet aan sexting

Sexting is een veel voorkomend fenomeen bij pubers. Het is het verspreiden van seksueel getinte berichten en foto’s via smartphones of andere sociale media. Dit is voor pubers die een liefdesrelatie hebben een vorm van contact.

Op maandagavond 23 mei is vanuit de Brede School een thema-avond over Sexting voor alle ouders van basisschoolleerlingen uit groep 6 tot en met 8. Tijdens deze avond wordt stilgestaan bij wat Sexting is en wat de gevolgen kunnen zijn. Daarnaast wordt samen besproken hoe je als ouder de risico’s kunt beperken en hoe je als ouder kunt handelen als er al iets aan de hand is.

Risico’s voor het kind

Het verspreiden van sexting-berichten brengt risico’s met zich mee. Na het versturen, heeft de zender geen controle meer over het bericht of de foto. De berichten en foto’s worden ook vaak verder verstuurd of verplaatst. Voor pubers betekent dit, dat niet alleen de partner het bericht ontvangt, maar dat iedereen kan ‘meegenieten’. Dit leidt vaak tot schaamte, pesterijen en soms erger: wanhoop of zelfs zelfmoord.

De bijeenkomst

 • Wanneer: maandag 23 mei 2016
 • Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
 • Locatie: Tiliander Oisterwijk
 • Voor wie: ouders van kinderen uit groep 6 tot en met 8

Tijdens de thema-avond is er een theatervoorstelling, een presentatie en vragenronde en een informatiemarkt.

Aanmelden

Deelname is gratis. Aanmelden vóór 16 mei 2016 via eljabarten@contourdetwern.nl of bel met (06) 213 00 236.

Open dag Leerfabriek KVL op 22 mei

Bij Leerfabriek KVL is op zondag 22 mei van 12.00 tot 17.00 uur een open dag. In het Ketelhuis wordt onder andere het boek Van Stoom naar Stroom gepresenteerd, EKWC is open en de ondernemers in het U-gebouw organiseren allerlei activiteiten. Houd de website leerfabriekkvl.nl/programma in de gaten voor de precieze invulling van de dag.

Gemeente gaat voor zonne-energie

Op het dak van het gemeentekantoor liggen sinds kort 133 zonnepanelen. Samen zijn ze goed voor 10 procent van de energiebehoefte van het kantoor. Dus naast een flinke bijdrage aan een duurzamere leefomgeving, hoopt de gemeente ook nog eens zo’n €3.000,- per jaar te besparen op de energierekening. Meer weten over duurzame energie? Kijk eens op www.dec-oisterwijk.nl.

De Taxus Taxi is actief; doneer ook

Wist u dat het snoeisel van uw taxus (conifeer) een belangrijke bijdrage kan leveren in de strijd tegen kanker? In de groene delen van de Taxus zit het stofje taxol, en hier wordt een medicijn tegen kanker van gemaakt.

De stichting Taxus Taxi zamelt vanaf 20 mei tot en met eind september zo veel mogelijk taxussnoeisel in. U kunt uw snoeisel gratis op laten halen. Om u te helpen met het inzamelen stelt Taxus Taxi gratis tassen en knipzeilen beschikbaar. Kijk op www.taxustaxi.nl voor meer informatie.

Kwaliteit van het snoeisel

Niet al het snoeisel van de taxus is geschikt om medicijn van te maken. Alleen in de jonge eenjarige scheuten zit taxol, de groene delen dus. Daarnaast moet het snoeisel schoon zijn. Als er zand, steen, blad of hout tussen zit, kan er geen taxol uit gehaald worden. Het snoeisel bewaart u het beste in de schaduw in een niet afgesloten zak (het mag niet broeien).

Ophalen snoeisel

Voor het ophalen van het snoeisel maakt u telefonisch een afspraak met Taxus Taxi via (085) 489 63 50. Of kijk op www.taxustaxi.nl voor het online aanvragen van de tassen en knipzeilen.

De Afvalstoffendienst App

De makkelijkste en snelste manier om uw afvalkalender 2016 te krijgen, is door de Afvalstoffendienst app te downloaden. 90% van onze bewoners gebruikt ‘m al!

 • In deze app vindt u de inzameldagen voor de inzameling aan huis van gft-, restafval en papier die voor uw postcode en huisnummer gelden
 • U kunt aangeven dat u automatisch een berichtje wilt ontvangen wanneer de verschillende soorten afval worden ingezameld
 • U krijgt informatie over alle afvalstromen die in Oisterwijk worden ingezameld aan huis en op de milieustraat
 • U kunt de dichtstbijzijnde verzamelcontainers vinden voor glas en textiel en de ondergrondse restafval en papiercontainers, met navigatie vanuit uw (huis)adres
 • Alle tussentijdse wijzigingen (bijv. routewijzigingen door feestdagen of slecht weer) worden hierop weergegeven. U bent dus altijd up-to-date!

Hoe downloaden

U vindt de app door te zoeken op Afvalstoffendienst in de AppStore (Ipad en Iphone) of de Google Play Store (Android). Let op: dit is een andere app dan de Afvalwijzer app die ook aangeboden wordt. Alleen de Afvalstoffendienst app biedt u de juiste bijgewerkte gegevens.

Bewoners dragen bij aan groen in de wijk

Op verschillende plekken in de gemeente onderhouden bewoners zelf het groen in hun wijk of leggen het zelfs aan. Het groen krijgt hierdoor een betere kwaliteit en sluit meer aan op de wensen van de buurt.

De betrokkenheid en het enthousiasme bij deze participatieprojecten wil de gemeente graag markeren met een bordje. Inwoners en buitendienstmedewerkers van de gemeente worden dan ook meteen geattendeerd op de activiteiten van bewoners en houden rekening met onderlinge afspraken over het beheer.

Waardering voor bewoners

Wethouder Sjef Verhoeven onthulde vrijdag 13 mei 2 bordjes bij De Wolvensteeg in Oisterwijk en D’n Duyp in Moergestel . Hiermee zette hij deze 2 geslaagde projecten in het zonnetje en overhandigde de bewoners een welverdiende traktatie. Wethouder Verhoeven: “In de toekomst willen wij bewoners graag uitnodigen om zelf betrokken te zijn bij het groen in hun buurt. Deze bordjes zijn daarnaast een teken van waardering voor de inzet van de bewoners.”

Maarten aan het woord

Maarten de Haan is een van de bewoners die zich in de Wolvensteeg inzet. Maarten: “Als bewoners zien wij vaak veel beter wat er moet gebeuren. De gemeente geeft aan wat er mogelijk is en zo kunnen we echte successen behalen. Bewoners kunnen nu zelf meedoen en krijgen meer oog voor de omgeving, dat vind ik belangrijk. Daarnaast bereik je veel meer door samen op te treden. Hopelijk worden er nog meer bewoners actief en ook bewoners met kinderen. Daar zit toch de toekomst in!”

Meer weten over het bijhouden van gemeentegroen in uw buurt? Neem contact op met de gemeente via gemeente@oisterwijk.nl.

Donderdag 19 mei Commissieavond

Commissie Algemene zaken 19.30

Commissie Inwoners zaken 20.00

Commissie Ruimtelijke zaken 20.00

Maandag 23 mei Raadsspreekuur Den Boogaard Moergestel 19.00

Maandag 23 mei Extra raadsvergadering 20.30

Donderdag 26 mei Beeldvormingsavond minimabeleid 20.00

Zaterdag 28 mei Werkbezoek commissie Inwonerszaken 09.30

Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Raadhuis.

U bent hierbij van harte welkom.

GAST VAN DE RAAD ZIJN?

De raadsleden ontvangen graag Gasten van de raad! Wilt u een kijkje nemen in de keuken van de raad, mail dan naar griffie@oisterwijk.nl

INSPREKEN

Wilt u inspreken bij de raadsvergadering of de commissievergaderingen, dan kunt u dat doorgeven via griffie@oisterwijk.nl of bel naar (013) 529 13 11. Doe dit voor 14.00 uur op de dag van de vergadering. Voor de raadsvergadering kunt u alleen inspreken over voorstellen die voor die avond op de agenda staan.

AGENDA’S EN STUKKEN EN NOTULEN

U vindt de agenda’s met alle bijbehorende stukken, alle (audio)verslagen en alle informatie over de raadsleden op de website van de Raad van Oisterwijk:

http://oisterwijk.raadsinformatie.nl

MEER