Gemeente berichten 1 augustus 2019

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • De Sonman 2 Moergestel, het oprichten van een carport
 • Klompven 23 Oisterwijk, het bouwen van een woonhuis
 • Dommel 71-73 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw op 2 garages
 • Sprendlingenstraat 35 Oisterwijk, het bouwen van een luifel
 • Sportlaan 12 Oisterwijk, het aanleggen van een waterberging
 • Dorpsstraat 44 Oisterwijk, het vervangen van 2 buitenkozijnen op de begane grond aan de voorzijde van een pand
 • Kerkhovensestraat/Sprendlingenstraat Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfswoning, bedrijfshal en bijgebouw
 • Hondsbergselaan 5 Oisterwijk, het bouwen van een villa
 • Heisteeg 32 Oisterwijk, het bouwen van een woning met bijgebouw en garage

Verleend

 • Dommel 15 Oisterwijk, het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Moergestelseweg 34 B-C Oisterwijk, een constructieve doorbraak zodat 2 gebouwdelen worden samengevoegd
 • Botermakerstraat, Graafschap Bokhovenstraat, Haammakerstraat, Hoefsmidstraat, Kuiperstraat, Nicolaas van Eschstraat, Singelsveken en Terburghtweg, het verduurzamen van 88 woningen
 • Prunusstraat 55 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
 • Pieter Breughelstraat 29 Oisterwijk, het verwijderen van een draagmuur
 • Laag Heukelomseweg 3 Heukelom, het legaliseren van een bouwwerk geen gebouw zijnde (tuinsieraad)
 • De Aanstede 19 Moergestel, het plaatsen van een tuinhuis en schutting
 • Heikant 7 Moergestel, het kappen van een wilg en een populier
 • Brede Steeg 43 Oisterwijk, het verbouwen van de woning
 • Laag Heukelomseweg 4 Heukelom, het kappen van een eik
 • Heukelomseweg 29 Heukelom, het realiseren van een mantelzorgvoorziening en het veranderen van het bestaande woongedeelte
 • Van Rijckevorsellaan 18 Moergestel, het intern verbouwen en het renoveren van het dak
 • Hondsbergselaan 12, Oisterwijk, het verbouwen van een woonhuis

Verlengd

 • De Lind 47 Oisterwijk, het (ver)plaatsen van parasols
 • Burg Van Beckhovenstraat 1 Oisterwijk, het aanpassen van het straatwerk
 • De Lind 33 Oisterwijk, het plaatsen van een zonnescherm

Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca

 • Aan FT productions BV Valkenswaard voor het organiseren van Foodstock van 30 augustus t/m 1 september op De Lind Noord en Zuid
 • Voor het organiseren van Yukigassen op 24 augustus op het Lindeveld in Oisterwijk
 • Aan Stichting Popcluster voor het organiseren van 013 presenteert op 8, 9 en 10 augustus in het Natuurtheater in Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van een buurtfeest in de Mark van de Snepscheutstraat in Oisterwijk op 21 september
 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 31 augustus 2019 van 12.00 tot 00.00 uur op de parkeerplaats Regenbeemdeke naast nummer 23
 • Voor het organiseren van een verjaardagsfeest op 17 augustus op de oprit van Baerdijk 62 en 64 Oisterwijk

Melding incidentele festiviteit

 • Door Petanque Club Oisterwijk voor een festiviteit op 17 en 18 augustus, Moergestelseweg 32 in Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een festiviteit aan de Heizenschedijk 1 Moergestel op 6 oktober
 • Voor het organiseren van een festiviteit aan de Moergestelseweg 132 Oisterwijk op 14 september
 • Voor het organiseren van een festiviteit aan de Moergestelseweg 132 Oisterwijk op 11 oktober

Bestemmingsplannen

 • Bestemmingsplan Aan de Lind, Oisterwijk + beschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder
 • Bestemmingsplan Plattelandswoning Heikant 2, Moergestel

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 5 – 9 augustus: vanwege Kindervakantieweek Wonderland in Oisterwijk is de Wolvensteeg (tussen nummer 18 t/m 48) dicht voor al het verkeer behalve voetgangers

Voetbalvelden voor nieuwe club V.V. Trinitas-Oisterwijk

Sinds 1 juli 2019 is de nieuwe voetbalclub V.V. Trinitas-Oisterwijk een feit! Tijd voor de gemeente om aan de slag te gaan met de voetbalvelden, zodat de club bij de start van seizoen 2019-2020 op de velden op sportpark Den Donk de strijd aan kan gaan met haar tegenstanders. De velden zijn eigendom van de gemeente en worden bijvoorbeeld ook gebruikt voor de gymlessen van 2college Durendael.

Voetbalvelden aanleggen in fasen

In de zomer van 2019 worden 3 van de huidige natuurgras voetbalvelden op sportpark Den Donk gerenoveerd. Verder wordt er regulier onderhoud gepleegd aan 3 andere natuurgrasvelden. Daarnaast start de aannemer rond eind augustus met de aanleg van 1 kunstgrasveld.

In een latere fase, nadat de voetbalclub de nieuwe accommodatie heeft gerealiseerd, kunnen de overige velden aangelegd worden. Uiteindelijk zal de voetbalclub gebruik kunnen maken van 2 kunstgras- en 6 natuurgrasvelden.

Vanaf 1 augustus voor je advies-, hulp- of zorgvraag terecht in Tiliander

In onze gemeente zijn er verschillende organisaties die advies, hulp of zorg bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Denk hierbij aan hulp in huis, bij werk en geldzaken, vragen over opvoeden, mantelzorgondersteuning, WMO en jeugdhulp. Heb je ondersteuning nodig? Dan kun je bij verschillende organisaties terecht.

Soms zijn er ingewikkelde problemen op meerdere gebieden. Dan helpt het sociaal team van de gemeente. In dit team werken deskundigen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties samen zoals de wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker en jeugdhulp. Deze organisaties vind je op de flyer hiernaast.

Organisaties verhuizen naar Tiliander

Per 1 augustus 2019 verhuizen verschillende organisaties die zich inzetten in het sociaal domein naar Cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk. De eerste verdieping is dan verbouwd en medewerkers van onder andere ContourdeTwern, Farent, Impegno, MEE, SVN (Stichting Vluchtelingen en Nieuwkomers), Kredietbank Nederland, SVO (Senioren Vereniging Oisterwijk), GGD en de gemeente Oisterwijk zullen hier vanaf augustus werkzaam zijn. Er zijn kantoorruimten en werkplekken ingericht. Daarnaast zijn er spreekkamers gerealiseerd waar professionals gesprekken met inwoners of andere professionals kunnen voeren. Door gezamenlijk op 1 plek te werken, zorgen we dat de organisaties beter vindbaar zijn voor inwoners en dat de organisaties beter met elkaar kunnen samenwerken. De verschillende organisaties zijn uiteraard ook per telefoon of email te bereiken. Kijk voor de contactgegevens op de websites van de organisaties of op https://oisterwijk.nl/sociaal.

Oisterwijk stimuleert realisatie sociale huurwoningen met subsidieregeling

Er is op dit moment in de gemeente Oisterwijk een tekort aan sociale huurwoningen. Eind 2018 heeft de gemeenteraad besloten €500.000,- beschikbaar te stellen voor maatregelen om de realisatie van sociale huurwoningen te stimuleren. Een groot gedeelte hiervan wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een subsidieregeling. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat er meer kleine sociale huurwoningen beschikbaar komen voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Subsidie voor inwoners, ondernemers en ontwikkelaars

Vanaf 1 augustus 2019 kunnen inwoners, ondernemers en ontwikkelaars aanspraak maken op een subsidie van €10.000,- per gerealiseerde woning. Voorwaarde is dat de woning voor ten minste 10 jaar wordt ingezet als sociale huurwoning en dus wordt verhuurd onder de zogenaamde ‘aftoppingsgrens’. Op dit moment is die grens een huurprijs van €607,46 per maand.

Het kan hierbij gaan om nieuwbouw van sociale huurwoningen of het plaatsen van tijdelijke woningen. Ook bij het aanpassen van bestaande gebouwen kun je in aanmerking komen voor de subsidie. Denk hierbij aan het splitsen van een woning om vervolgens een gedeelte geschikt te maken voor sociale huur, of door de verbouw of herbestemming van een pand. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat er meer kleine sociale huurwoningen beschikbaar komen voor één- en tweepersoonshuishoudens met een laag inkomen.

Online aanvragen

Vanaf 1 augustus 2019 kun je online je subsidieaanvraag indienen via www.oisterwijk.nl. Kijk voor meer informatie of het direct aanvragen van de subsidie op: oisterwijk.nl/sociaal/subsidie-aanvragen.html. De subsidieregeling loopt tot 31 oktober 2020. Daarna is er een evaluatie. Naast het aanbieden van de subsidieregeling, doet de gemeente Oisterwijk meer om het aantal sociale huurwoningen uit te breiden. Zo maakt de gemeente afspraken met woningcorporatie Leystromen over de realisatie van sociale huurwoningen en het bevorderen van doorstroming van bijvoorbeeld sociale huurwoningen naar reguliere woningen.

Nieuwe situatie op kruispunt Blokshekken en zijde Ambachtstraat

Eind juni was kruispunt Blokshekken (bij de Jumbo) klaar en sinds 19 juli kan er verkeer gebruikmaken van de nieuwe Ambachtstraat. Sindsdien is ook de spoorwegovergang Blokshekken weer open voor gemotoriseerd verkeer. De situatie is veranderd en dat is wennen voor het verkeer. We leggen hieronder enkele belangrijke zaken uit.

Voorrang

Op het verkeersplein Blokshekken hebben fietsers en voetgangers geen voorrang. Het werkt dus anders dan bij de meeste rotondes in onze gemeente. Waarom dat is? Gemotoriseerd verkeer komend vanaf de spoorwegovergang, krijgt altijd voorrang op dit verkeersplein. Hiermee voorkomen we dat verkeer stil komt te staan op het spoor.

Fietspad gescheiden het spoor over

ProRail wil dat, waar de ruimte dat toelaat, langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en gemotoriseerd verkeer gescheiden het spoor oversteken. Dit om de veiligheid te vergroten. Dat betekent dat fietsers komend vanaf het station, eerst kruispunt Blokshekken oversteken richting de brandweer en daarna pas het spoor oversteken richting het KVL-terrein. Voor deze zijde is gekozen omdat de verschillende functies (wonen, KVL) en het nieuwe vrijliggende fietspad aan de westzijde van de Ambachtstraat (en spoorwegovergang) liggen.

Voetpad/laden en lossen Jumbo

Langs de Jumbo is er beperkte ruimte. Zo’n 2 keer per dag staat daar gedurende een korte periode een vrachtwagen. Door de beperkte ruimte is er geen andere mogelijkheid dan dat voetgangers die vanaf het Fabriekspad naar de spoorwegovergang lopen (of andersom) een stukje gebruikmaken van het fietspad. Om die reden is er op dit gedeelte geen hoge stoeprand (stoep is gelijk aan fietspad).

Verbindingsweg Ambachtstraat – Laan van KVL

Tussen de nieuwe Ambachtstraat en de Laan van KVL (KVL-terrein) is een tijdelijke verbindingsweg zodat bezoekers en werknemers naar het KVL-terrein kunnen rijden. Na de zomervakantie wordt de definitieve verbindingsweg tussen de Ambachtstraat en de Laan van KVL aangebracht. De Schijfstraat blijft nog afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen via een tijdelijk pad naar de noordzijde van het station. Hier is ook een fietsenstalling gerealiseerd door ProRail. Na de zomer gaan we aan de slag met de werkzaamheden aan de Schijfstraat richting de noordzijde van het station.

Een duurzame nieuwe sportaccommodatie op Den Donk 

Een duurzame nieuwe sportaccommodatie op Den Donk: hoe zit dat precies?

De bouw van de nieuwe sportaccommodatie op Sportpark Den Donk is in volle gang. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de inrichting van het zwembad, de sporthal, kleedruimtes en horeca. Half oktober opent er een nieuwe accommodatie die niet alleen ruimte biedt aan een groot aantal sporten en activiteiten, maar ook nog eens heel duurzaam is!

Gasloos, warmtepompen en zonnepanelen
Wat maakt de accommodatie dan zo duurzaam? We noemen een aantal belangrijke zaken:

 • De sportaccommodatie is “All Electric”, wat betekent dat de volledige energievraag elektrisch wordt ingevuld. Er wordt dus geen gas gebruikt voor bijvoorbeeld verwarming of warm water (gasloos).
 • De accommodatie voorziet zichzelf voor ongeveer 85% van hernieuwbare energie (energie afkomstig van natuurbronnen zoals de zon).
 • Het gehele dakvlak voorzien we van zonnepanelen.
 • We besteden veel aandacht aan waterbesparing en hergebruik van energie door het gebruik van warmtepompen. De warmtepompen zorgen voor het opwarmen en afkoelen van o.a. het zwembadwater.
 • Het gehele complex is daarnaast heel goed geïsoleerd, waardoor de installaties zo klein mogelijk kunnen zijn en minder ruimte innemen.
 • De toegepaste (bouw) materialen zijn ook nog eens zeer duurzaam.

Getoetst op duurzaamheid
De bouwpartij heeft het ontwerp van de nieuwe sportaccommodatie onafhankelijk laten toetsen op het vlak van duurzaamheid. Hierbij is getoetst aan de zogenaamde ‘GPR module’, een module speciaal bedoeld voor zwembaden en sporthallen. Bij deze toetsing wordt gekeken naar het energieverbruik, de milieubelasting (denk aan gebruik van materialen, water en grondstoffen), gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstbestendigheid.

Wethouder Peter Smit (met als portefeuille ‘duurzaamheid’) is trots op de bouw van de nieuwe accommodatie en de aandacht voor duurzame aspecten: “we grijpen onze kans om de sportaccommodatie zo duurzaam mogelijk te bouwen én te gebruiken. Door nu extra te investeren in duurzaamheidsmaatregelen, kunnen we in de toekomst juist besparen. En nog belangrijker: we zorgen dat we het milieu en de omgeving zo min mogelijk belasten. Echt duurzaam dus.”

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op sportpark Den Donk? Schrijf je in voor de nieuwsbrief via www.oisterwijk.nl/dendonk.