Gemaanteberichten 8 augustus 2019

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

 • Dorpsstraat 33 Oisterwijk, het vernieuwen van de voorgevel
 • De Lind, op de hoek in het park voor de pastorie Oisterwijk, het plaatsen van de dorpspomp
 • Lindeparklaan 32 Oisterwijk, het plaatsen van een dakopbouw
 • Pannenschuurlaan 71 Oisterwijk, het uitbouwen van de garage

Verleend

 • Sportlaan 12 Oisterwijk, het aanleggen van een waterberging (1e fase
 • Hoevenseweg 2 Oisterwijk, het tijdelijk plaatsen van een woonunit
 • Sportlaan 10 Oisterwijk, het aanbrengen van sportveldverlichting, ballenvangers en afrasteringen bij de voetbalvelden
 • Schijfstraat Oisterwijk tegenover nummer 9, het aanleggen van een ondergrondse waterberging en infiltratievoorziening KVL-terrein
 • Boxtelsebaan 15 Oisterwijk, het verbouwen van een monumentale woonboerderij
 • Servennenstraat 20 Moergestel, het aanleggen van een grondwal
 • Canterslaan 9 Oisterwijk, het bouwen van een erker

Verlengd

 • Kloosterdreef 4 Moergestel, het tijdelijk wijzigen van het gebruik
 • Klompven 26 Oisterwijk, het herbestemmen van een hotel naar 14 appartementen

Vergunning/ontheffingen evenementen en horeca

 • Aan Smart Expo’s voor het organiseren van Vis aan het Water van 21 augustus tot en met 1 september in een tent aan het Aalsven aan Moergestelseweg 58 Oisterwijk
 • Aan Stichting Brabants Mooiste, voor het houden van Brabants Mooiste Wielertoertocht op 1 september op De Lind Noord en Zuid en het Lindeveld in Oisterwijk

Melding

 • Voor het organiseren van de Open Monumentendag op 5 september bij diverse monumenten in Oisterwijk, het Raadhuis aan de Lind 56 en op het Lindeveld
 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 24 augustus op het pleintje aan de Zandacker in Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een buurtbarbecue op 21 september op de afgesloten binnenparkeerplaats aan de Laan van KVL Oisterwijk
 • Voor het organiseren van een buurtfeest op 24 augustus in de Schout de Walestraat in Oisterwijk

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • 12 – 16 augustus: vanwege de Jeugdvakantieweek is de Bosstraat in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers. Op 16 augustus zijn verschillende straten dicht voor al het verkeer behalve voetgangers vanwege een afsluitende optocht
 • 14 augustus: vanwege het evenement ‘We gaan er voor’ in Oisterwijk is Rijpperdapad dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 16 – 18 augustus: vanwege BBQ Pop het St. Jansplein in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 24 augustus: vanwege een buurtfeest is de Pastoor Müskenshof in Moergestel dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 24 augustus: vanwege het evenement Yukigassen in Oisterwijk is de Lind Noord dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 24 augustus: vanwege een buurtfeest is de Schout de Walestraat in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 24 augustus: vanwege een buurtfeest is de Zandacker in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 24 – 25 augustus: vanwege een straatfeest is de Dommel in Oisterwijk dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 24 – 25 augustus: vanwege Heukel-Gemeukel is Hoog Heukelom in Heukelom dicht voor al het verkeer behalve voetgangers
 • 1 september: vanwege Brabants Mooiste en Willeke Meets zijn dicht voor al het verkeer behalve voetgangers de Lind Noord en Zuid, de Dorpsstraat en de Balbian Versterlaan in Oisterwijk

Overige bekendmakingen

 • De gemeente Oisterwijk heeft het voornemen om een besluit te nemen gericht aan dhr. Anwar Zedaan (vertrokken, onbekend waarheen). Het voornemen ligt vanaf 8 augustus tot 13 augustus en met ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, gelegen aan De Lind 44 te Oisterwijk. Dhr. Zedaan heeft tot en met 13 augustus de tijd om een zienswijze in te dienen. Het definitieve besluit wordt vervolgens op 14 augustus genomen en is dan per direct van kracht. Het definitieve besluit is vanaf dan tot en met 16 augustus uitsluitend telefonisch op te vragen via (013) 529 13 11.

Verbeteren verkeersveiligheid en ruimte voor fietsers op Joannes Lenartzstraat

Vanaf 12 augustus tot medio oktober werken we aan de weg in de Joannes Lenartzstraat. Waarom we dat doen? We verbeteren de verkeersveiligheid en we maken de positie van fietsers op de rijbaan duidelijker en daarmee veiliger. Aanleiding voor de reconstructie van de Joannes Lenartzstraat en de kruispunten zijn meldingen van inwoners tijdens inspraakbijeenkomsten over de verkeersonveiligheid en meldingen via het fietsmeldpunt.

Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid, zorgen we met de aanpassingen dat het linksaf verbod richting de Nicolaas van Eschstraat (voor gemotoriseerd verkeer komend vanaf de spoorwegovergang) duidelijker wordt. Ook passen we de uitrit van het parkeerterrein aan de Spoorlaan aan en verbeteren de situatie ter hoogte van de parkeerplaats voor voetgangers.

Wat gaat er precies gebeuren?

 • We verbeteren de verkeerssituatie op het kruispunt Joannes Lenartzstraat-Nicolaas van Eschstraat-Spoorlaan. Er komt een middengeleider zodat auto’s, (brom)fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken.
 • We passen de in- en uitrit van het parkeerterrein aan de Spoorlaan aan. Daarna is het mogelijk het parkeerterrein onafhankelijk van elkaar op- en af te rijden.
 • We trekken het voetpad vanaf de Joannes Lenartzstraat door naar het parkeerterrein aan de Spoorlaan.
 • Op de rijbaan komen bredere fietsstroken, waardoor fietsers een duidelijke plek op de rijbaan krijgen. Ook worden in de nieuwe situatie fietsers niet meer gehinderd door auto’s die moeten wachten voor een gesloten spoorwegovergang.
 • We passen de wegaansluitingen van de Joannes Lenartzstraat met de Boxtelsebaan en de Oude Haarenseweg aan.
 • De aansluiting met de Peperstraat wordt later aangepakt. Dit pakken we gelijktijdig op met de nodige rioolwerkzaamheden daar.

Tijdelijke wegafsluitingen

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, sluiten we de weg in fasen af. We zorgen voor verkeersomleidingen, volg hiervoor de borden. De aanliggende woningen blijven voor fietsers en voetgangers altijd bereikbaar.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 12 augustus en zijn verdeeld in 3 fasen:

 • Fase 1, 12 augustus – 9 september:
  We werken aan het gedeelte Joannes Lenartzstraat, tussen de Spoorlaan en Boxtelsebaan. Dit gedeelte is dan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers
 • Fase 2, 9 september – 4 oktober:
  We passen de aansluiting met de Boxtelsebaan, Oude Haarenseweg en De Lind (Noord) aan. Deze aansluiting is dan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers
 • Fase 3, 4 oktober – 1 november:
  We werken aan het kruispunt Nicolaas van Eschstraat-Spoorlaan-Joannes Lenartzstraat. Het kruispunt en de spoorwegovergang Heusdensebaan zijn dan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Tijdens deze fase geldt ook een omleidingsroute voor de bus

De planning zoals hierboven aangegeven, kan nog veranderen. Dit is afhankelijk van de omstandigheden. Kijk voor de actuele stand van zaken op www.oisterwijk.nl/wegwerkzaamheden of volg ons op social media.

Doe mee aan de enquête van NL-Alert

Heb je op 28 juli één of meerdere NL-Alert berichten ontvangen over de brand bij Fire-Up in Oisterwijk? Dan zijn wij benieuwd naar jouw mening! Deel deze via de online enquête: https://bit.ly/2W3Vc1w. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut Fysieke Veiligheid – IFV. Zo willen we inzicht krijgen in jouw ervaringen met NL-Alert, zodat we de berichtgeving kunnen verbeteren. Het onderzoek loopt een jaar. Daarna worden de resultaten gepubliceerd door het IFV.

Koploperstafel Duurzaamheid Oisterwijk van start

Op 17 juni 2019 kwamen 9 enthousiaste duurzame denkers op initiatief van de gemeente Oisterwijk bij elkaar in het Oisterwijkse Raadhuis. Zij vormen samen de ‘Koploperstafel Duurzaamheid’ in Oisterwijk.

Aan tafel zijn verschillende partijen vertegenwoordigd: vertegenwoordigers uit het onderwijs, ondernemers, inwoners, gemeente, Woonstichting Leystromen en het Biodiversiteitsteam.

Duurzame ontwikkeling versnellen

Door vanuit verschillende invalshoeken duurzaamheid te benaderen, is het mogelijk de duurzame ontwikkeling van Oisterwijk te versnellen. Men wil het onderwerp zoveel mogelijk onder de aandacht brengen van de Oisterwijkse gemeenschap. Hiervoor is het nodig om samen te werken aan thema’s als duurzame energie, circulariteit en klimaatadaptatie. Dit zijn thema’s die ook in de Duurzaamheidsagenda van de gemeente Oisterwijk zijn benoemd. Ook andere thema’s rondom duurzaamheid kunnen worden opgepakt. De koplopers willen dit vooral doen met andere betrokkenen uit de Oisterwijkse gemeenschap.

Samen aan de slag

De eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van kennismaken met elkaar en het bespreken van actualiteiten rondom duurzaamheid. Iedere deelnemer gaf zijn commitment waarbij er al voorzichtig vooruitgeblikt werd over mogelijke stappen. Duidelijk is in ieder geval dat alle partijen samen aan de slag willen met een concrete duurzaamheidsaanpak!

In september 2019 komen de koplopers weer bij elkaar en wordt een volgende stap gezet.

De leden van de Koploperstafel Duurzaamheid zijn:

Ernst Jonkers, directeur Streekpark Klein Oisterwijk

Eric Roosen, directeur Star Sock

Ben Leenen, vestigingsdirecteur 2College Durendael

Jeroen Zeeuwen, bestuurder stichting BOOM

Frans Kapteijns, voorzitter Biodiversiteitsteam

Roland Marx, directeur Leystromen

Wim Tobé, bestuurslid DEC-Oisterwijk

Peter Smit, wethouder gemeente Oisterwijk

Maurice van de Sande, beleidsadviseur duurzaamheid gemeente Oisterwijk

Procesbegeleider: Marjo van Gennip, MVG Duurzaam Perspectief

Make-over voor het Stationsplein Oisterwijk

Een groener voorplein én extra parkeergelegenheid, dat is het resultaat als het eerste gedeelte van het Stationsplein straks onder handen is genomen. Rond 5 augustus zijn de werkzaamheden begonnen.

Het voorplein voor het stationsgebouw bevat nu nog 11 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden verwijderd. Het gebied krijgt een groene invulling. Het gedeelte dat bestraat blijft, wordt autoluw. Dit realiseren we door de huidige inrit van het plein na aanpassing alleen nog als uitrit te laten dienen. Het bushokje krijgt een nieuwe definitieve plek tegen het trottoir aan.

Parkeren

De parkeerplaatsen aan de voorzijde van het stationsgebouw verdwijnen en komen terug op de locatie waar onlangs een deel van de fietsenstalling is verwijderd. In totaal realiseren we op die plek 22 parkeerplaatsen die toegankelijk zijn vanaf de nieuw aan te leggen inrit aan de oostzijde van het Stationsplein. De uitrit wordt gerealiseerd waar momenteel de inrit ligt, zoals in bovenstaande alinea beschreven. Het gedeelte van de fietsenstalling dat is verwijderd, is verplaatst naar de noordzijde van het spoor.

Uitkomsten informatiebijeenkomst

Begin 2019 vond een bijeenkomst voor belanghebbenden en belangstellenden plaats over de aanpak van het Stationsplein en de Stationsstraat. Met de komende werkzaamheden wordt het eerste gedeelte van het Stationsplein aangepast. Over de wensen voor de Stationsstraat en de rest van het Stationsplein (en de mogelijke uitvoering van aanpassingen), moet nog een beslissing worden genomen.

Op de tekening is een impressie te zien van de plannen voor het totale Stationsplein. Het gedeelte vanaf de huidige inrit tot de nieuwe inrit is definitief. Daarna gaan we aan de slag met de plannen voor de rest van het Stationsplein.