De Moergestelse Schoenbank

Aan de bijzondere objecten die de Stichting WieKentKunst in Moergestel heeft gerealiseerd wordt op woensdag 25 mei weer iets nieuws toegevoegd. Op die dag wordt om 13.00 uur op het St.-Jansplein de Moergestelse Schoenbank onthuld. We stellen het heel erg op prijs u tijdens deze onthulling te mogen begroeten – van harte welkom!

 

De Moergestelse Schoenbank is een zitbank die is vormgegeven als een schoen. Meer precies als een model herenschoen van Van Bommel. Deze schoenbank is een permanente ode aan Moergestel als dorp van schoenmakers en succesvolle schoenfabrieken waar Van Bommel tot op de dag van vandaag een wereldwijd bekend voorbeeld van is.

 

In 2014 stond het jaarlijkse evenement van de stichting WieKentKunst in het teken van Moergestel Schoenendorp. Dit evenement was een groot succes. Dit liet weer eens zien hoezeer de schoenindustrie een belangrijk onderdeel is van de identiteit van de Moergestelnaren. Het vestigen van de aandacht op deze identiteit is voor erfgoedorganisatie WieKentKunst een speerpunt.

 

Als onderdeel van het evenement Moergestel Schoenendorp werd besloten een blijvende herinnering te realiseren. Dat is de unieke Moergestelse Schoenbank geworden. Het is het allereerste openbare eerbetoon aan al die Moergestelnaren die ooit betrokken zijn geweest bij de schoenmakerij. Dankzij de vrijwillige hulp van velen is de Moergestelse Schoenbank iets zeer bijzonders geworden.

 

Dit kunstwerk staat naast de dorpspomp. Floris van Bommel zal de Moergestelse Schoenbank onthullen. We hopen zeer dat u aanwezig kunt zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Hennie van Schooten,

voorzitter Stichting WieKentKunst