College van Oisterwijk ontvangt brochure ‘Toekomst gemeente Haaren’

Het college van Oisterwijk heeft met belangstelling kennis genomen van de brochure die de gemeente Haaren heeft laten opstellen om Haaren te vergelijken met de 5 buurgemeenten. Haaren informeert met de brochure haar inwoners in voorbereiding op een burgerpeiling ‘Opsplitsing gemeente Haaren’. Onderzoeks- en adviesbureau het PON heeft voor de brochure de meest relevante informatie verzameld over de 5 omliggende gemeenten. Het is de bedoeling dat de brochure een goede basis biedt voor de oordeelsvorming van de inwoners van Haaren.

Natuurlijk bestaat het gevaar dat de uitvoerige opsomming het lastig maakt om de vele “appels en peren” goed te vergelijken. Voor Oisterwijk staat in het proces voorop dat er een krachtig bestuur is voor de inwoners van Haaren en voor de Oisterwijkse inwoners. Een bestuur dat doet en kan doen wat nodig is voor vitale en toekomstgerichte gemeenschappen. Vanuit die gedachte heeft Oisterwijk uitgesproken de bestuurszorg voor de kern Haaren te willen overnemen.

Het college wacht de uitkomst van de burgerpeiling en het provinciaal onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Haaren af. Het college gaat ervan uit dat het vervolgproces voortvarend opgepakt wordt.

www.toekomstgemeentehaaren.nl

Powered by WPeMatico